jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Formacja > Klerycy

Formacja Kleryków

Formacja kleryków (alumnów) w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym jest na pewno nierozerwalnie związana z podjętą wcześniej służbą ministrancką. Większość kleryków należała do parafialnych wspólnot ministranckich przed wstąpieniem do seminarium, a nieraz właśnie posługa ministranta stawała się drogą ich powołania. Także jako klerycy służą przecież przy ołtarzu, wykonując te funkcje, które niegdyś pełnili w parafii. Kontynuują tym samym niejako to, co zdobyli w służbie ministranckiej, zarówno w zakresie wewnętrznego przeżywania Eucharystii, jak i umiejętności liturgicznych.

Ponadto formację kleryków można podzielić na:

Widzimy więc analogię do formacji grupy ministranckiej; tam także można wyróżnić formację duchową, grupową i intelektualną (w sensie poznawania teorii liturgii, zasad wiary itp.).

Klerycy prowadzą akcje powołaniowe w parafiach, głównie wśród ministrantów i służby liturgicznej (jest to największa "kolebka" powołań kapłańskich), wyjeżdżają na wakacyjne rekolekcje ministranckie, pomagając w ich prowadzeniu, a także przygotowują materiały formacyjne, np. śpiewniki.

Klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego cyklicznie gromadzą się na modlitwie w intencjach Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Modlitwa ta się w okolicy wspomnienia św. Tarsycjusza (21 XI). Klerycy WŚSD żywo włączają się w inicjatywy całego Duszpasterstwa Ministrantów. Wielu z nich wyjeżdża na rekolekcje wakacyjne, przygotowuje materiały pomocnicze, śpiewnik rekolekcyjny, pomagają przy organizacji pielgrzymki dla ministrantów, a także redaguje niniejszą stronę internetową.

Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl