Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Adwentowe rekolekcje DMAK 2011 on-line
W tym roku proponujemy wam rozważania do kolejnych niedziel adwentu, przygotowanych przez o. Remigiusza Langera OFM - obecnie wikarego w parafii śś. Franciszka i Klary przy budującym się klasztorze oo. franciszkanów w Tychach. W parafii o. Remigiusz zajmuje się m.in. wspólnotą ministrantów.
I nd: Czuwanie to stan ducha
II nd: Znowu się nawracać?
III nd: Posprzątasz w końcu swoją drogę?
IV nd: Trudna ta wiara
2011-11-26 16:44 umieścił: Piotr M.
Nowy rok liturgiczny
I Niedziela Adwentu stanowi zawsze początek nowego roku liturgicznego (kościelnego). Kościół jest ciągle w drodze, zbliżając się do swojego ostatecznego celu...
przejdź2011-11-26 17:43 umieścił: Piotr L.
Wspomnienie św. Barbary
4 grudnia Kościół katowicki obchodzi jako wspomnienie św. Barbary, która jest obok MB Piekarskiej i św. Jacka główną patronką naszej archidiecezji. Szczególnym kultem w naszym regionie św. Barbarę otaczają górnicy i hutnicy, którym owa święta patronuje. Dzień św. Barbary jest potocznie nazywany Barbórką. Tradycyjnie w zdecydowanej większości kościołów naszej diecezji odprawiane są msze górnicze. Popołudniami zaś odbywają się karczmy piwne i biesiady na kopalniach. Wszystkim ludziom ciężkiej pracy szczególnie górnikom i hutnikom życzymy wszelkiego błogosławieństwa, bezpieczeństwa i opieki dobrego Boga przez przyczynę św. Barbary...Szczęść Boże! zobacz więcej2011-12-03 18:27 umieścił: Artur S.
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
3 grudnia wspominamy św. Franciszka Ksawerego, jezuitę, pierwszego misjonarza Japonii, głównego patrona misji katolickich. Franciszek w 1541 wyjechał do Indii. Tam w Goa założył seminarium duchowne. Pracował również w Malacce, na wyspach Molkuckich, na przylądku Komoryn... Założył kilka kolegiów jezuickich. Jako pierwszy misjonarz z Europy stanął na ziemi japońskiej. W latach 1549-1551 rozpoczął ewangelizację wyspy. Z heroicznym poświęceniem dotarł również na Sancjan, w pobliżu Chin. Tam po ciężkiej chorobie zmarł w nocy z 2 na 3 grudnia 1552 w wieku 46 lat. zobacz więcejprzejdź2011-12-03 10:12 umieścił: Paweł D.
Wspomnienie św. Andrzeja Apostoła
30 listopada wspominamy św. Andrzeja Apostoła: Pierwszego Powołanego, brata św. Piotra, męczennika, świętego Kościoła katolickiego, prawosławnego i wyznań protestanckich, patrona małżeństw, rybaków rycerzy i wielu państw Europy.
2011-11-30 00:00 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
3 grudnia – w rocznicę śmierci - w Kościele wspominamy św. Franciszka Ksawerego: misjo- narza, jezuitę, patrona Indii. Żył w latach 1506–1552, urodził się w hiszpańskiej Navarrze jako syn doktora na Uniwersytecie Bolońskim. Kanonizowany 12 marca, 1622 roku przez papieża Grzegorza XV, w 1927 roku został ogłoszony patronem misji katolickich przez papieża Piusa XI. zobacz więcej2011-12-03 10:12 umieścił: Tomasz A.
Adwent - radosny czas oczekiwania...
Rozpoczeliśmy Adwent - radosny czas oczekiwania na Przyjście Chrystusa. Jednak to czas oczeki- wania nie z rękami założonymi ani w kieszeni, ale złożonymi do mod- litwy i gotowymi do pomocy innym!
przejdź2011-11-27 11:24 umieścił: Piotr L.
Wspomnienie św. Jana Berchmansa
W dniu 26 listopada przypada wspomnienie św. Jana Berch- mansa. Był przykładnym zakon- nikiem (przedstawiany z książką Reguł w ręku), zmarł w wieku 22 lat nie dożywszy święceń kapłańskich. Patronuje studiującej młodzieży i ministrantom.
przejdź2011-11-26 02:00 umieścił: Paweł D.
Wspomnienie św. Cecylii
22 listopada – w rocznicę śmierci – wspominamy św. Cecylię zw. Rzymską: dziewicę i meczennicę, świętą Kościoła katolickiego i prawosławnego, patronkę muzyków, chórzystów, organistów i lutników.
2011-11-22 00:00 umieścił: Tomasz A.
21.11: Wspomnienie św. Tarsycjusza
Dziś obchodzimy wspomnienie św. Tarsycjusza, męczennika, patrona służby liturgicznej. Stał się on ofiarą krwawych prześla- dowań za czasów cezara Decjusza lub Waleriana. Zginął broniąc Eucharystii ok. 250 r.
przejdź2011-11-21 16:04 umieścił: Piotr L.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata
Uroczystość Chrystusa Króla jest niedzielą kończącą rok liturgiczny. Sens tej Uroczystości ta ma pod- kreślić Boską naturę Chrystusa oraz to, że jest on Królem całego stworzenia. Jego Królestwo już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione...
przejdź2011-11-19 13:00 umieścił: Piotr L.
Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej
17 listopada – w rocznicę śmierci – przeżywamy w Kościele wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej: zakonnicy, świętej Kościoła katolickiego, patronki zakonu elżbietanek.
2011-11-17 01:00 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Jozafata
12 listopada – w rocznicę śmierci – wspominamy św. Jozafata, właściwie św. Jana Kuncewicza, unickiego arcybiskupa Połocka, męczennika, świętego Kościoła katolickiego, patrona Litwy, Rusi i Wilna.
2011-11-12 00:00 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Marcina z Tours
11 listopada – w rocznicę pochówku – przeżywamy wspomnienie św. Marcina z Tours zw. Miłościwym: biskupa, świętego Kościoła katolickiego i prawosławnego, patrona Francji, a także m.in. kowali, krawców i młynarzy.
2011-11-11 00:00 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Leona Wielkiego
10 listopada – w rocznicę śmierci – przeżywamy w Kościele wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża: Ojca i Doktora Kościoła, świętego Kościoła katolickiego i prawosławnego, patrona muzyków.
2011-11-10 00:00 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Karola Boromeusza
4 listopada – w rocznicę śmierci - wspominamy św. Karola Boromeusza: włoskiego kardynała, arcybiskupa Mediolanu, świętego Kościoła katolickiego, patrona Włoch, biskupów, katechetów i neokatechumenów.
2011-11-04 00:00 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
Dzień po uroczystości Wszystkich Świętych 2 listopada Kościoł wspomina wszystkich wiernych, którzy z powodu grzechów pokutują w czyśćcu. Szczególnie w tym dniu powinniśmy polecać Bogu dusze naszych zmarłych oraz ofiarowywać za nie odpusty. W tym dniu księża mogą odprawić trzy msze św. za dusze zmarłych. Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie, światłość wieczna niech im świeci, gdzie królują wszyscy święci, gdzie królują z Tobą Panem, aż na wieki wieków. Amen. zobacz więcejprzejdź2011-11-01 18:00 umieścił: Artur S.
Uroczystość Wszystkich Świętych
"Dzisiaj pozwalasz nam czcić Twoje święte miasto, niebieskie Jeruzalem, które jest naszą Matką" (pref. 69) Ta pierwszolistopadowa uroczystość ma swoje korzenie już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
przejdź2011-10-31 18:59 umieścił: Artur S.
Czym jest różaniec misyjny?
Żywy różaniec misyjny ma swoje początki w roku 1826. Założycielką dzieła różańca misyjnego, obejmującego modlitwą apostolską misję Kościoła była Paulina Jaricot.
przejdź2011-10-12 16:08 umieścił: Piotr L.
Wspomnienie bł. Jana Pawła II
W tym roku, po raz pierwszy możemy obchodzić wspomnienie liturgiczne Papieża Polaka. Dzień tego wspomnienia jest powiązany z datą inauguracji jego ponty- fikatu. Wydarzenie to miało miejsce w niedzielę 22 października 1978. W Polsce jest to wspomnienie obowiązkowe. Teksty liturgiczne czerpiemy z tekstów wspólnych o pasterzach, kolektę własną znajdziemy w Dodatku do Mszału Rzymskiego (2011). zobacz więcejprzejdź2011-10-22 02:00 umieścił: Paweł D.
Święto św. Łukasza, ewangelisty
Łukasz był uczniem i przyjacielem św. Pawła. Pod jego wpływem napisał Ewangelię. Jest r?wnież uważany za autora Dziej?w Apostolskich. Wg tradycji miał być autorem pierwszych portret?w, ikon Maryi. Patronuje m.in. lekarzom, artystom i historykom.
2011-10-18 02:00 umieścił: Paweł D.
Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej
16 października w kalendarzu liturgicznym wspominamy św. Jadwigę, w archidiecezji katowickiej jest to uroczystość, ponieważ święta jest główną patronką naszej diecezji. Św. Jadwiga urodziła się w Bawarii.  W wieku 12 lat została żoną księcia Henryka I Brodatego. Była fundatorką wielu klasztorów i kościołów. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze sióstr cystersek w Trzebnicy.  zobacz więcej2011-10-15 18:48 umieścił: Artur S.
15.10: Wspomnienie św. Tersy z Avila
Dziś obchodzimy wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła. Żyjąca w XVI w. święta z Avila (Hiszpania) była reformatorką żeńskiej gałęzi Zakonu Karmelitańskiego.
2011-10-15 08:23 umieścił: Piotr L.

Z życia Ko¶cioła

Po ingresie nowego bp katowickiego
Dziś miał miejsce uroczysty ingres abp Wiktora Skworca do katowickiej Katedry Chrystusa Króla. Było to wielkie święto Kościoła lokalnego. Nowego arcybiskupa, u progu jego pasterskiej posługi w naszej archidiecezji, pragniemy objąć naszą szczerą modlitwą!
przejdź2011-11-26 17:41 umieścił: Piotr L.
26.11: Ingres abp Wiktora Skworca do Katedry
W sobotę 26.11 br. o godz. 11.00 rozpocznie się uroczysty ingres nowego metropolity katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca do katowickiej Katedry. Zapraszamy do udziału w tym ważnym wydarzeniu także ministrantów (ze sztandarami!). Nowego ordy- nariusza naszej diecezji obejmijmy modlitwą.
2011-11-22 12:14 umieścił: Piotr L.
Msza dziękczynna w Archikatedrze
W niedzielę 20 listopada o godz. 12 w Archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się dziękczynna msza święta, za 27 lat posługi księdza arcybiskupa Damiana Zimonia w naszej archidiecezji. Zachęcamy do uczestnictwa w tej eucharystii oraz do modlitwy za ks. arcybiskupa Damiana.
2011-11-18 11:06 umieścił: Artur S.
18-20.11: podróż Benedykta XVI do Beniniu
Od 18-20.11 Benedykt XVI odbędzie podróż apostolską do Beniniu (Afryka). Spotka się tam z duchowieństwem, rządem oraz młodzieżą. Papież wręczy bisku- pom adhortację apostolską doty- czącą Afryki - owoc Synodu biskupów z 2009 r. Módlmy się za naszego papieża. Benin jest trzecim krajem afrykańskim, jaki odwiedzi obecny papież. W 2009 r. podróżował do Kamerunu i Angoli. zobacz więcej2011-11-16 13:56 umieścił: Piotr L.
"Ojczyznę wolną pobłogosław Panie"
11 listopada 2011 roku minie 93 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po 123 latach niewoli, dzięki silnej wierze i męstwu udało się z powrotem utworzyć suwerenne Państwo. Niech będzie chwała i cześć Panu Bogu za opiekę nad naszą Ojczyzną. Ikonka przedstawia Godło Polskie w latach 1919-1927. zobacz więcej2011-11-10 18:26 umieścił: Artur S.
3.11: Urodziny J.E. bpa Gerarda Bernackiego
3 listopada przypada rocznica urodzin księdza biskupa Gerarda Bernackiego z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Pan Bóg stale błogosławił i udzielał potrzebych darów, aby Duch Święty pomagał a Maryja, by roztaczała nad księdzem biskupem Swą matczyną opiekę. Szczęść Boże ks. Bogdan Kornek, Redakcja Strony oraz Diakonia Modlitwy DMAK
2011-11-03 00:01 umieścił: Artur S.
Dynia i znicz
Tekst zapewne mało ministrancki i różny od wszystkiego, czego można było się spodziewać w krótkim felietonie o Uroczystości Wszystkich Świętych. Czuję jednak obowiązek podzielić się swoim prostym spostrzeżeniem. Nie jestem w tym odosobniony, a jednak cały czas czuję, że myślę inaczej niż większość.
przejdź2011-10-31 21:31 umieścił: Piotr M.
29.10: Nowy Arcybiskup Metropolita Katowicki
Ojciec Święty Benedykt XVI mianował 29.10 nowym arcybiskupem metropolitą katowickim dotychczasowego biskupa tarnowskiego, Wiktora Skworca. Arcybiskup-nominat pochodzi z Rudy Śląskiej-Bielszowic, przed laty pracował w katowickiej kurii jako kanclerz. Ingres nowego biskupa odbędzie się 26.11 w katowickiej katedrze. Życzymy nowemu arcybiskupowi wiele łask i sił potrzebnych do kierowania Kościołem górnośląskim. Jednocześnie dziękujemy za 54 lata posługi w diecezji i 26 lat przewodzenia kościołowi katowickimu, księdzu arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi. zobacz więcej2011-10-29 13:26 umieścił: Artur S.
Ekumeniczne spotkanie modlitewne w Asyżu
Pierwsze spotkanie modlitewne zwołał 25 lat temu bł. Jan Paweł II w Asyżu. Dzisiaj, na zaproszenie Benedykta XVI do klasztoru oo. Franciszkanów przybyli przedstawiciele wielu religii a także osoby świata polityki oraz agnostycy. Ojciec Święty gorąco wzywał do świadectwa życia mocnego wiarą, konieczności obrony religii przed jej instrumentalnym traktowaniem oraz nieustawianiu w wysiłku na rzecz światowego pokoju.
przejdź2011-10-27 15:49 umieścił: Paweł D.
25.10: Urodziny JE Ks. abp Damian Zimonia
Dziś swoje urodziny świętuje metropolita katowicki abp Damian Zimoń. Z tej okazji życzymy mu wiele łask Bożych, opieki Matki Boskiej Piekarskiej oraz dużo zdrowia i radości w następnych latach życia. Ks. Bogdan Kornek, Redakcja strony i Diakonia Modlitwy DMAK.
2011-10-25 12:01 umieścił: Artur S.
Nowy biskup pomocniczy z naszej diecezji!
Wczoraj (22.10) papież Benedykt XVI mianował biskupem pomoc-niczym diecezji bielsko-żywieckiej ks. Piotra Gregera, pochodzącego z naszej diecezji. Biskup-nominat jest liturgistą, ma 47 lat, urodził się 1964 w Tychach.
przejdź2011-10-23 14:11 umieścił: Piotr L.
Tydzień Misyjny (23-30.10)
Dzisiejsza Niedziela Misyjna rozpoczyna Światowy Tydzień Misyjny. Kościół Katolicki jest z natury misyjny, ponieważ zawsze aktualny pozostaje nakaz Chrystusa: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!" (Mt 28,19)
2011-10-23 10:33 umieścił: Piotr L.
Dzień Papieża Jana Pawła II
16 października w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową w całej Polsce obchodzony jest jako święto państwowe Dzień Papieża Jana Pawła II. W tym dniu chcemy polecać błogosławionemu papieżowi cały nasz kraj, aby zawsze był wierny Chrystusowi i Kościołowi. 
2011-10-15 18:52 umieścił: Artur S.
Biskup Polak nowym sekretarzem KEP
Podczas zebrania plenarnego w Przemyślu biskupi wybrali nowego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Został nim biskup pomocniczy archidiecezji gnieźnieńskiej Wojciech Polak, pełniący funkcję delegata KEP ds. duszpasterstwa emigracji polskiej oraz przewod- niczącego Europejskiej Służby dla Powołań.
2011-10-15 11:23 umieścił: Paweł D.

Wiadomo¶ci DMAK

VI Turniej Piłki Nożnej Halowej w Tychach
Przypominamy, że zapisy do VI-tej edycji Turnieju im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli, ruszają 2 stycznia i trwać będą do 26 stycznia! Terminy te dotyczą parafii z poza Tychów, które chcą wziąć udział w rozgrywkach. Organizatorzy informują także, że po tych terminach zgłoszenia nie będą przyjmowane, głównie ze względu na trwające w tym czasie ferie zimowe w naszym województwie. W przypadku wolnych miejsc drużyny, chcące wziąć jeszcze udział w w/w imprezie, zostaną poinformowane o takiej możliwości.W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej odsłonie rozgrywek. Szczegółowe informacje można otrzymać drogą elektroniczną pod adresem e-mail: t.musiol@onet.eu lub pod nr telefonu 535-591-303. zobacz więcejprzejdź2011-11-26 18:56 umieścił: Artur S.
17.12: Adwentowy dzień skupienia Diakonii Modlitwy DMAK
Adwentowy dzień skupienia Diakonii Modlitwy DMAK odbędzie się 17 grudnia (sobota) br. w par. św. Wojciecha [Bazylika] w Miko- łowie. Poprowadzi go dla nas ks. Arkadiusz Sitko. Motywem przewodnim będzie osoba Jana Pawła II. Więcej: PLAN DNIA SKUPIENIA:
12.00: spotykamy się (salki parafialne par. św. Wojciecha przy ul. Okrzei)
12.15: konferencja w (j.w)
13.00 spotkania w grupach (j.w.)
14.00: adoracja (okazja do spowiedzi) (Bazylika)
14.30: Msza (j.w.)
po mszy: spotkanie przy stole - salki
ok. 16.00 zakończenie, rozesłanie
zobacz więcej
przejdź2011-11-19 19:42 umieścił: Piotr L.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
Zmarła pani Barbara Pietraszko, długoletnia gospodyni na rekolekcjach w Kalnej. Jej pogrzeb odbędzie się w sobotę w kościele św. Antoniego w Kalnej k. Żywca o godz. 15. Polecajmy panią Barbarę Miłosierdziu Bożemu w naszych modlitwach.
2011-11-24 21:07 umieścił: Artur S.
Zobacz zdjęcia z ustanowienia animatorów!
Zobacz zdjęcia z niedawnego (19.11) ustanowienia animatorów PWM oraz przeczytaj ciekawe świadectwa uczestników tego ważnego dla całego Duszpas-terstwa wydarzenia...
przejdź2011-11-22 12:21 umieścił: Piotr L.
Święto patronalne służby liturgicznej
Z okazji święta patronalnego służby liturgicznej, św. Tarsycjusza, wszystkim ministrantom, lektorom i animatorom oraz ich opiekunom, życzymy wytrwa- łości i radości w służbie, wierności Chrystusowi oraz nieustannego odkrywania Go w liturgii. Króluj nam Chryste!
2011-11-21 16:09 umieścił: Piotr L.
Ustanowienie animatorów & Tarsycjusz 2011
Dziś odbyło się w Katowicach ustanowienie 80 nowych animatorów PWM połączone z obchodami święta Patronalnego św. Tarsycjusza. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. prał. Jerzy Paliński, rektor WŚSD. Podczas Mszy miało miejsce także włączenie nowych ministrantów do grona kandydatów na animatorów. Nowym animatorom gratulujemy, wspieramy ich modlitwą i życzymy obfitości łask Bożych w podejmowaniu rozmaitych zadań w Parafialnych Wspólnotach Ministranckich. zobacz więcejprzejdź2011-11-19 19:23 umieścił: Piotr L.
Adwentowe Rekolekcje dla Animatorów.
W dniach 25-27 listopada odbędą się kolejne rekolekcje animatorskie w Rybniku-Chwałowicach, które poprowadzi ks. Cezariusz Wala. Szczegóły znajdują się w linku poniżej.
przejdź2011-11-07 10:37 umieścił: Artur S.
Warsztaty dla ceremoniarzy - koniec zapisów.
Wraz z końcem października zakończone zostały zapisy na kurs ceremoniarzy parafialnych, który rozpocznie się już w najbliższą sobotę, 5 listopada, w WŚSD w Katowicach. Kurs przeprowadzą członkowie Diakonii Liturgicznej DMAK oraz zaproszeni Goście. Zarejestrowano 19 kandydatów. Poniżej pełna lista uczestników: 1. Karol Majwald, 2. Łukasz Drzymała, 3. Konrad Skubis, 4. Rafał Brzozowski, 5. Szymon Pietrzyk, 6. Wojciech Wójcik, 7. Michał Rosiński, 8. Jacek Korduła, 9. Adam Niestrój, 10. Mateusz Ziaja, 11. Piotr Sklorz, 12. Karol Toczek, 13. Marcin Marcinków, 14. Michał Hoszkiewicz, 15. Jakub Szczędzina, 16. Bartosz Bieras, 17. Mateusz Janus, 18. Przemysław Hajduk, 19. Paweł Lysko. Uczestnicy oraz prowadzący proszą o modlitwę. zobacz więcejprzejdź2011-11-14 20:01 umieścił: Artur S.
19.11: ustanowienie animatorów PWM
19.11 (sobota) w Krypcie Katedry w Katowicach odbędzie się ustanowienie animatorów Parafialnych Wspólnot Ministran- ckich. Uroczystej Mszy usta- nowienia o godz. 11.00 przewod- niczyć będzie ks. prał. Jerzy Paliński, rektor WŚSD. Poniżej plan uroczystości: 9:00 przyjazd
9:30 kwestie formalne
9:45 próba liturgii
10.15 ogłoszenia DMAK
10.30 mini-dzień skupienia (konferencja, śpiew)
11.00 E U C H A R Y S T I A
ok. 12.45 zakończenie
zobacz więcej
2011-11-14 15:20 umieścił: Piotr L.
19.11: Spotkanie redakcji FORUM DMAK
W sobotę 19.11 po uroczystości ustanowienia animatorów odbędzie sie kolejne spotkanie członków redakcji FORUM DMAK z jego administratorem, an. Adamem Kaczmarkiem. Odbędzie się ono w Katowicach o godz. 13.00 w salce na II p. probostwa katedry.
2011-11-14 15:17 umieścił: Piotr L.
Lista weryfikacyjna - kurs Jesień 2010-11
Lista kandydatów na animatorów zweryfikowanych do ustano- wienia, z kursu jesień 2010-2011 do pobrania w linku niżej:
przejdź2011-11-14 14:56 umieścił: Tomasz A.
I Mistrzostwa Archidiecezji Katowickiej Ministrantów w Tenisie Stołowym
Zawody odbyły się w dniu 22.10.2011 w Katowicach Panew- nikach, a wzięło w nich udział 30 ministrantów z 10 dekanatów. Zmagania rozpoczęła uroczysta Msza św. o godz. 9.00 w Bazylice OO. Franciszkanów. We Mszy św. uczestniczył Archidiecezjalny duszpasterz LSO Ks. Bogdan Kornek, a słowo powitalne wygłosił miejscowy proboszcz O. Alan Rusek. zobacz więcejprzejdź2011-11-14 14:52 umieścił: Tomasz A.
Weekend skupienia dla przyszłych animatorów (21-23.10.2011)
W piątek 21 października w Bielsku–Lipnik (placówka Caritasu), rozpoczął się weekend skupienia dla przyszłych animatorów. Myślą przewodnią owego spotkania był cytat z ewangelii św. Mateusza: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”.
przejdź2011-11-13 21:37 umieścił: Piotr M.
12.11: Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu JESIEŃ 2010-2011
31.10 minął termin zgłaszania kandydatów do ustanowienia na animatorów parafialnych wspólnot ministrantów;
Spotkanie weryfikacyjne zgłoszonych odbędzie się w sobotę 12.11 w sali drukarni archidiecezjalnej w Katowicach (początek zmagań o godz. 9.00). Na spotkanie przywozimy:
1. roczną - uzupełnioną kartę formacyjną;
2. opinię ks. opiekuna;
3. utrwaloną wiedzę zdobytą na kursach;
SPOTKANIE JEST OBOWIĄZKOWE!!
Dla spóźnialskich (podajemy poniżej aktualną listę) trzy dni amnestii!! Zapraszam do zapoznania się z listą i proszę o ewentualną weryfikację mojej wiedzy...
pozdrawiam ksb. :-)))
zobacz więcej
przejdź2011-11-02 21:37 umieścił: Piotr M.
Życzymy, życzymy
Wszystkiego, co najlepsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej życzymy Członkowi Honorowemu Redakcji DMAK, Michałowi Makowskiemu, który dziś świętuje kolejną rocznicę urodzin. Dziękujemy za wszystko, co robisz dla naszej strony.
2011-11-02 09:15 umieścił: Tomasz A.
Zaproszenie na wystawę Tomasza Kawki
Interesujesz się dobrą fotografią? Serdecznie zapraszamy na wystawę zdjęć naszego redakcyjnego fotografa, Tomasza Kawki. Szczegóły niżej:
przejdź2011-10-25 14:38 umieścił: Piotr L.
Fotki i relacje z rekolekcji wakacyjnych 2011!!!
Zapraszamy do czytania relacji i oglądania zdjęć z tegorocznych rekolekcji wakacyjnych dla ministrantów! Dziękujemy za teksty i... czekamy na kolejne! Materiały można nadsyłać na adres redakcji: ministranci@archidiecezja.katowice.pl
przejdź2011-10-19 17:36 umieścił: Piotr L.
Recenzja: "Chata pełna Boga"
Ciemność wyolbrzymia lęki, kłamstwa i żale. Prawda jest taka, że są one bardziej cieniami, niż rzeczywistością, więc w mroku wydają się większe. Kiedy do miejsc, gdzie w tobie żyją, dociera światło, zaczynasz widzieć, je takimi, jakie są.
przejdź2011-10-22 16:47 umieścił: Piotr L.
22.10: urodziny Pawła Dudzika SJ
22.10 swoje urodziny obchodzi honorowy członek redakcji strony, brat Paweł Dudzik SJ. Nasz jeziucki kolega formuje się do kapłaństwa w Kolegium oo. Jezuitów w Krakowie. Na ten czas życzymy mu mocy Ducha Św. i obfitości łask.
przejdź2011-10-22 09:04 umieścił: Piotr L.
20.10: spotkanie prowadzących rekolekcje
20.10 (czwartek) w Seminarium w Katowicach odbędzie się spotkanie prowadzących rekolekcje ministranckie 2011. Początek o godz. 19.00. Zapraszamy wszystkich księży, diakonów oraz kleryków, którzy prowadzili tegoroczne turnusy.
2011-10-16 12:52 umieścił: Piotr L.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl