Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Z dawna Polski, Tyś Królową...
3 maja to dla nas Polaków dzień szczególny. Dziś oprócz święta narodowego Konstytucji 3 Maja wspominamy Najświętszą Maryję Pannę, która od 1656 roku jest Królową naszego narodu. Uroczystego oddania Polski pod opiekę NMP dokonał papież Jan XXIII w 1962 roku od tego roku jest ona Głowną Patronką Polski.
2012-05-01 20:00 umieścił: Artur S.
Już się zbliżył miesiąc maj...
Rozpoczyna się najpiękniejszy miesiąc w roku, miesiąc, gdzie przyroda w intensywny sposób okazuje nam swoje piękno, ale też miesiąc poświęcony Matce, która ukochała nas jak swoje dzieci i wstawia się bezustannie u Ojca. Zachęcamy, aby uczestniczyć w nabożeństwach majowych i prosić o łaski przez przyczynę NMP.
przejdź2012-04-30 22:29 umieścił: Artur S.
Święto św. Józefa, Rzemieślnika.
1 maja w naszej archidiecezji przypada Święto św. Józefa, który tym razem ukazany jest jako dobry pracownik, całe życie trudził się w zawodzie cieśli, aby utrzymać swą rodzinę w Nazarecie. Św. Józef jest patronem robotników, ale również kościelnych.
2012-04-30 22:17 umieścił: Artur S.
Niedziela Dobrego Pasterza
IV Niedzielę Wielkanocną przeżywamy jako Niedzielę Dobrego Pasterza. Pamiętamy dziś w modlitwach o wszystkich pasterzach Kościoła, aby byli jak Najwyższy Pasterz-Jezus Chrystus. Modlimy się dziś także o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
2012-04-29 12:24 umieścił: Artur S.
Uroczystość św. Wojciecha
23 kwietnia przypada uroczytość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Św. Wojciech był czeskim biskupem, który przysłużył się do rozkrzewienia wiary na ziemiach Polskich oraz na Węgrzech. Zginął w Prusach podczas misji. Ciało świętego wykupił król Bolesław Chrobry. Relikwie znajdują się w bazylice gnieźnieńskiej. zobacz więcej2012-04-23 08:35 umieścił: Artur S.
Niedziela Bożego Miłosierdzia
Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosła- wieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwo- ny, a drugi blady...
przejdź2012-04-15 01:09 umieścił: Piotr L.
Droga Światła (Via lucis)
Droga Światła (Via lucis) to bodaj najmłodsze nabożeństwo w Ko- ściele Katolickim, nawiązujące do radości wielkanocnej Apostołów i uczniów Chrystusa Zmartwych- wstałego. Zapraszamy do pozna- nia tej (nowej) formy modlitwy.
przejdź2012-04-11 12:49 umieścił: Piotr L.
Koniec Triduum Paschalnego
II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zakończyliśmy w Kościele obchód Triduum Paschalnego. Idźmy teraz odważnie w świat z radosną Nowiną o tym, że Bóg ŻYJE!
2012-04-08 18:09 umieścił: Piotr L.
Alleluja! Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel!
Po 40 dniach umartwiania się, rozpamiętywania Męki Pańskiej, po Triduum Paschalnym, nadchodzi radosny czas Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Wielki dzięki Ci Chryste za Twą mękę i zmartwychwstanie dla naszego odkupienia.
przejdź2012-04-07 21:00 umieścił: Artur S.
Exsultet - rozważanie nad tekstem hymnu
Podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę kapłan lub diakon wykonuje uwielbieniowy hymn Exsultet. Jest to uroczyste, sięgające IV w., a w liturgii rzymskiej VII w., orędzie wielka- nocne, śpiewane a capella...
przejdź2012-04-03 19:50 umieścił: Paweł K.
Komentarz na Wielką Sobotę
Trwa adoracja przy Bożym Grobie. Nie rozpaczamy, lecz jesteśmy wdzięczni za dar ofiary krzyżowej i czekamy na cud Zmartwychwstania.
przejdź2012-04-07 00:49 umieścił: Paweł K.
Wielka Sobota
Dzień ten jest czasem oczekiwania i żałobnej ciszy po wielko- piątkowym pogrzebie Jezusa. Do Niego to odnoszą się słowa proroka Izajasza, spisane ok. 600 lat przed wydarzeniami pas- chalnymi: „Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, grób mu wyznaczono między bezbożnymi” (Iz 53, 8-9).
przejdź2012-04-06 21:21 umieścił: Tomasz A.
TRIDUUM PASCHALNE - pomoce dla parafialnych zespołów liturgicznych
Prezentujemy materiały dla parafialnych zespołów liturgicz- nych, pomocne w przygotowaniu i przeprowadzeniu ceremonii Tri- duum paschalnego, przygotowane przez Archidiecezjalną Diakonię Liturgii Ruchu Światło – Życie.
przejdź2012-03-26 23:14 umieścił: Piotr L.
Komentarz na Wielki Piątek
Jezus, oskarżony o bluźniercze uznanie się za Syna Boga, jest prowadzony do Piłata, bo tylko on mógł wydać wyrok śmierci...
przejdź2012-04-06 00:23 umieścił: Paweł K.
Wielki Piątek
Dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Taberna- kulum jest puste. Naświętszy Sakrament, na pamiątkę uwięzienia Chrystusa, znajduje się w Ciemnicy. W Wielki Piątek nie biją dzwony, nie grają organy, jest to dzień zadumy. Po ceremoniach wielkopiątkowych Pan Jezus zostaje przeniesiony do Bożego Grobu.
przejdź2012-04-05 18:00 umieścił: Artur S.
Najsłynniejszy proces świata
Słyszało o nim około 40% populacji, gdyż mniej więcej tylu jest obecnie chrześcijan na świecie. Stanowi najbardziej bezpośrednie preludium dzieła zbawczego. Czytany dwukrotnie do roku, w jednej z synoptycznych wersji, a także metafizycznym opisie Janowym, wydaje się być najlepiej znanym wydarzeniem całego Pisma. I tu jest racja – wydaje się…
przejdź2012-04-06 00:33 umieścił: Paweł K.
Komentarz na Wielki Czwartek
Wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne, najważniejsze dni dla chrześcijanina. Chcemy razem z Jezusem, idąc za Nim, przejść ze śmierci, grzechu, fałszu i egoizmu do pełni życia w miłości, prawdzie i oddaniu Bogu i ludziom.
przejdź2012-04-05 01:11 umieścił: Paweł K.
Wielki Czwartek
Wielki Czwartek rozpoczyna celebrację Triduum Paschalnego. Dzień ten jest wspomnieniem wieczerzy, którą spożył Chrystus ze Swymi uczniami. Ale jest też pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów Eucharystii i Kapłań- stwa. Rano w Wielki Czwartek w katedrach biskupi odprawiają Msze Krzyżma. Chryste błogosław sługom swoim kapłanom, aby zawsze i w każdym miejscu głosili z wiarą Twoją ewangelię oraz, by byli nieskazitelnymi dowodami Twojej miłości do nas. zobacz więcejprzejdź2012-04-03 20:00 umieścił: Artur S.
Wielki Tydzień
Dla nas wierzących jest to najważniejszy tydzień w ciągu całego roku. Począwszy od Niedzieli Palmowej rozpoczynamy przeżywanie tejemnicy naszego odkupienia. Jednak to, co najważniejsze, rozpoczęło się w Wielki Czwartek...
przejdź2012-04-03 10:42 umieścił: Artur S.
Rozważania na VI Niedzielę Wielkiego Postu
Już za niespełna tydzień będzie odsłaniany i wywyższany krzyż, na którym Zbawiciel oddał za nas życie. Dziś ostatni raz spotykamy się w ramach tegorocznych rozważań wielkopostnych...
przejdź2012-04-01 01:15 umieścił: Paweł K.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa to pamiątka wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W kalendarzu liturgicznym to święto ruchome, przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień - czas najważniejszych wydarzeń naszej wiary.
przejdź2012-04-01 00:50 umieścił: Piotr L.
Odpusty - po co, kiedy i dla kogo?
W Wielkim Poście wielu z nas korzysta z sakramentu pokuty. Ze stanem łaski uświęcającej wiąże się możliwość uzyskania odpus- tów - zupełnych, bądź cząstko- wych. Co to jest odpust? Kto i kiedy może go otrzymać?
przejdź2012-03-30 19:23 umieścił: Piotr L.
26.03: Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
26.03 obchodzimy przeniesioną (ze wzgl. na przypadającą 25.03 V Niedzielę Wielkiego Postu) Uroczystość Zwiastowania Pań- skiego. Wgłębiamy się w tajemnicę zwiastowania Maryi, iż zostanie Matką Boga. Tę niezwykłą scenę najpełniej opisuje Ewangelista św. Łukasz (Łk 1,26-38).
przejdź2012-03-24 22:56 umieścił: Piotr L.
Rozważania na V Niedzielę Wielkiego Postu
Już stoimy niezwykle blisko miejsca, gdzie w Wielki Piątek odsłaniać będziemy - dzisiaj zakryty - krzyż, na którym umęczony za nas Pan oddał życie...
przejdź2012-03-25 00:00 umieścił: Paweł K.
Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
19 marca przypada Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Marii Panny. Zwykły, prosty mieszkaniec Galilei (...) stał się jednym z najbardziej znanych, najbardziej czczonych i największych Świętych wielu kościołów chrześcijańskich.
przejdź2012-03-18 20:00 umieścił: Artur S.
Rozważania na IV Niedzielę Wielkiego Postu
To już półmetek naszych pasyjnych rozważań. Dziś robimy kolejny duchowy krok w stronę miejsca, gdzie w Wielki Piątek Męki Pańskiej czcić będziemy umęczone dla naszego zbawienia Ciało Jezusa Chrystusa...
przejdź2012-03-17 18:00 umieścił: Paweł K.
17.03: Wspomnienie św. Patryka
17.03 przypada wspomnienie św. Patryka biskupa i misjonarza. Święty jest głównym patronem Irlandii, gdzie wraz ze swoją działalnością przyniósł Ewangelię i wiarę Chrystusową. Dlatego też Irlandia - kraj katolicki, czci ten dzień jako święto narodowe.
2012-03-17 12:39 umieścił: Piotr L.
Droga krzyżowa ze św. Tarsycjuszem i św. Dominikiem Savio
Zapraszam do wyruszenia w wyjątkową drogę krzyżową. Tak; każda jest wyjątkowa, bo idziemy w niej bok w bok przy naszym Zbawicielu. Jednak tym razem towarzyszyć nam będą dwaj orędownicy; św. Tarsycjusz i św. Dominik Savio...
przejdź2012-03-14 13:35 umieścił: Piotr L.
Rozważania na III Niedzielę Wielkiego Postu
Kontynuujemy rozważania na temat świętych ran Chrystusa. Poznawaliśmy siebie w I tygodniu Wielkiego Postu, w kolejnym przypatrując się ranom zadanym podczas biczowania, staraliśmy się poznać i przebaczyć zranienia z przeszłości. A dziś... robimy kolejny duchowy krok w stronę miejsca, gdzie w Wielki Piątek Męki Pańskiej będziemy czcić umęczone za nas i dla nas Ciało Naszego Pana. zobacz więcejprzejdź2012-03-11 01:28 umieścił: Paweł K.
9.03: wspomnienie św. Dominika Savio
9 marca wspominamy jednego ze świętych patronów służby liturgicznej: św. Dominika Savio. Ten młody święty (+ w wieku 15 lat!) może być wzorem służby, wierności Jezusowi i modlitwie.
przejdź2012-03-09 21:46 umieścił: Piotr L.
Rozważania na II Niedzielę Wielkiego Postu
Kontynuujemy nasze wspólne rozważania. Patrząc na „Tego, którego przebili” (Za 12,10) robimy dziś krok bliżej w stronę miejsca, gdzie już za parę tygodni będziemy adorować Święte Rany Zbawiciela.
przejdź2012-03-04 00:59 umieścił: Paweł K.

Z życia Ko¶cioła

Święto Pracy
1 maja w wielu krajach obchodzony jest jako Święta Pracy oraz wszystkich ludzi pracy. Starsi pamiętają coroczne pochody z tej okazji. Prośmy Boga w tym dniu, o to, by każdy człowiek miał możliwość bezpiecznie i bezwyzysku pracować, aby godnie żyć.
2012-04-30 22:36 umieścił: Artur S.
IV Tydzień Biblijny
III Niedzielą Wielkanocną tzw. Niedzielą Biblijną rozpoczęliśmy IV Tydzień Biblijny, w tym roku pod hasłem: Kościół Domem budowanym przez Miłość. Ten tydzień ma w szczególny sposób zbliżyć nas do Pisma Świętego i do częstej lektury, aby na Słowie Bożym kształtować swoje życie.
2012-04-23 08:22 umieścił: Artur S.
Rocznica rozpoczęcia pontyfikatu
Dziś, 19 kwietnia, przeżywamy siódmą już rocznicę wyboru papieża Benedykta XVI na Stolicę Piortrową. Módlmy się za biskupa Rzymu, aby Bóg udzielił mu wszelkich łask i światłości Ducha Świetego na trudny czas walki o Prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym.
2012-04-19 18:12 umieścił: Tomasz A.
Zaproszenie maturzystów do katedry
Drodzy Maturzyści! Zapraszam Was serdecznie do udziału w diecezjalnej pielgrzymce maturzystów naszej archidiecezji do katedry Chrystusa Króla w Katowicach w sobotę 21 kwietnia 2012 roku, początek o godzinie 16:00 Przyjmijmy zaproszenie księdza acybiskupa Wiktora Skworca i módlmy się wspólnie w sercu diecezji, o potrzebne łaski i siły podczas egzaminu dojrzałości. zobacz więcej2012-04-18 08:49 umieścił: Artur S.
Papież Benedykt XVI kończy 85 lat.
16 kwietnia Benedykt XVI obchodzi swoje 85 urodziny. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o czci- godnym jubilacie prosząc dobrego Boga o siły i zdrowie dla Niego, oraz wytrwałość w posłudze. Kończąc 85 lat Benedykt XVI jest najstarszym urzędującym papie- żem od 100 lat. Benedykt XVI jest także starszy od swego poprzednika bł. Jana Pawła II, który zmarł sześć tygodni przed swoimi 85. urodzinami. zobacz więcejprzejdź2012-04-16 10:21 umieścił: Paweł D.
14.04: Święcenia diakonatu i prezbiteratu u braci Franciszkanów
W sobotę 14.04 w Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach JE ks. abp Wiktor Skworc udzieli braciom francisz- kanom święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczysta Msza święceń odbędzie się o godz. 16.00. Wśrod kandydatów do diakonatu jest honorowy członek naszej redkacji - fr. Euzebiusz Skorupa OFM! Wszystkich, szczególnie br. Euzebiusza - ogarnijmy naszą szczerą modlitwą, prosząc o godne przyjęcie łaski sakramentu święceń. zobacz więcej2012-04-13 11:46 umieścił: Piotr L.
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
Już Chrystus grób swój porzucił, Zwycięski wraca z Otchłani, A gdy uwięził szatana, Otworzył niebo dla wszystkich. I właśnie tego nieba, tej wieczności z Panem życzymy z okazji Świąt wszystkim kapłanom, rodzi- com, animatorom, lektorom i ministrantom. Ks. Bogdan Kornek, redakcja strony oraz Diakonia Modlitwy DMAK.
2012-04-07 21:01 umieścił: Artur S.
Msza Krzyżma św. w katowickiej Katedrze
5.04 o godz. 10.00 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla ks. abp Wiktor Skwroc sprawować będzie Mszę Krzyżma św. Podczas tej Eucharystii nastąpi poświęcenie olejów, a kapłani odnowią swoje przyrze- czenia kapłańskie. Zapraszmy diecezjan do udziału w tej wyjątkowej liturgii! Na liturgię zaproszeni są ministranci naszej archidiecezji! Zabieramy czerwone stroje liturgiczne. zobacz więcej2012-04-04 23:43 umieścił: Piotr L.
Droga Krzyżowa ulicami Katowic
Piątkowym wieczorem 30 marca, uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, ulicami Katowic przeszło kilka tysięcy osób...
przejdź2012-04-04 01:34 umieścił: Paweł K.
2.04.Rocznica śmierci bł. Jana Pawła II
Dziś przypada 7 rocznica śmierci błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Prośmy Boga, za przyczyną błogosławionego papieża, o potrzebne łaski dla nas, szczególnie zaś polecajmy naszą Ojczyznę.
przejdź2012-04-02 14:00 umieścił: Artur S.
1.04: XXVII Światowy Dzień Młodzieży w katowickiej katedrze
W Niedzielę Palmową, w ramach XXVII Światowego Dnia Młodzieży, ks. abp Wiktor Skworc zaprasza młodzież archidiecezji na spotkanie do Katedry w Katowicach. Msza św. godz. 14.00, od 13.30 śpiew i przygotowanie do liturgii. Zabierzmy ze sobą palmy! Niżej orędzie Benedykta XVI: zobacz więcejprzejdź2012-03-31 00:00 umieścił: Piotr L.
31.03: MAGIA - CAŁA PRAWDA! Sympozjum
MAGIA - CAŁA PRAWDA! to temat sympozjum dot. magii, okultyzmu i innych zagrożeń duchowych, które 31.03 odbędzie się w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Wstęp WOLNY. Zapraszamy! Szczegóły na plakacie:
przejdź2012-03-18 22:39 umieścił: Piotr L.
Benedykt XVI na Kubie
W dniach 26-28.03 papież Benedykt XVI przebywa z wizytą apostolską na Kubie. Spotka się tam m.in. z władzami państwa i odprawi Mszę św. z okazji 400-lecia kultu Matki Bożej Miłosierdzia z El Cobre. Prośmy o duchowe owoce tego czasu!
przejdź2012-03-27 00:04 umieścił: Piotr L.
20 lat Metropolii Katowickiej
25 marca 1992 roku bullą Totus Tuus Poloniae Populus papież Jan Paweł II zmienił administracyjny podział diecezji w Polsce. Powstało 9 nowych metropolii, w tym katowicka, zaś dotychczasowa diecezja katowicka (powstała w 1925) stała się archidiecezją. W skład nowo powstałej metropolii katowickiej weszły diecezja opolska, oraz nowa diecezja gliwicka. Biskup ordynariusz Damian Zimoń został arcybiskupem, metropolitą górnośląskim, zaś katedra Chrystusa Króla stała się archikatedrą. Dziękujmy Bogu za 20 lat istnienia naszej archidiecezji i módlmy się za naszych pasterzy oraz za nas samych. zobacz więcej2012-03-24 18:33 umieścił: Artur S.
Benedykt XVI w Meksyku i na Kubie
Od 23 do 28 marca trwać będzie pielgrzymka Ojca Świętego do Meksyku i na Kubę. Módlmy się, aby wizyta papieża w tych krajach przyniosła obfite owoce. Prośmy również o potrzebne łaski oraz zdrowie dla Benedykta XVI.
2012-03-24 18:58 umieścił: Artur S.
Uwaga! Zmiana czasu na letni
Dziś w nocy zmieniamy czas z zimowego na letni. Przesuwamy godzinę z 2:00 na 3:00, to znaczy, że śpimy godzinę krócej. Lepiej za wczasu przestawić zegarki, aby nie zaspać na poranną mszę.
2012-03-24 17:56 umieścił: Artur S.
Komunikat ks. abp. Skworca na Światowy Dzień Wody
Drodzy Diecezjanie, W dniu 22 marca obchodzić będziemy Światowy Dzień Wody. To okazja do poważnej refleksji nad naszym sposobem korzystania z tego bezcennego dobra naturalnego.
przejdź2012-03-22 10:40 umieścił: Artur S.
Imieniny ks. bpa Józefa Kupnego
19 marca w Uroczytość św. Józefa, przypadają imieniny biskupa pomocniczego archidiecezji katowickiej Józefa Kupnego. Z tej okazji życzymy księdzu biskupowi wielu łask Bożych za przyczyną świętego Józefa, aby Duch Święty stale dopomagał w pasterskiej posłudze.
2012-03-19 00:01 umieścił: Artur S.
Tragiczny wypadek w Szwajcarii
We wtorek wieczorem w wypadku belgijskiego autobusu w Szwajcarii zginęło 28 osób. Autokar z wielką predkością ude- rzył w ścianę tunelu w kantonie Valais. Wśród ofiar śmiertelnych jest 22 dzieci poniżej 12 roku życia. Módlmy sie za ofiary i poszkodowanych. Za: www.info.wiara.pl/doc/1104765.Tragedia-w-Szwajcarii zobacz więcej2012-03-14 13:43 umieścił: Piotr L.
5-6.03: dni żałoby narodowej
W związku z sobotnią katastrofą kolejową pod Zawierciem Prezy- dent RP Bronisław Komorowski ogłosił wprowadzenie na terenie Polski żałoby narodowej. Będzie ona trwała dwa dni - 5 i 6 marca. Uszanujmy godnie ten czas i pamiętajmy o 16 ofiarach katastrofy.
2012-03-05 08:39 umieścił: Piotr L.
Katastrofa kolejowa pod Szczekocinami
Ok. godz. 21.00 pod Szczekoci- nami (k. Zawiercia) czołowo zderzyły się 2 pociągi: relacji Warszawa-Kraków i Warszawa-Przemyśl. Rannych jest ok. 60 osób, są także ofiary śmiertelne. Ofiary, poszkodowanych oraz ich rodziny ogarnijmy naszą modlitwą. Prezydent ogłosił Żałobę Narodową, która potrwa do wtorku 6 marca. Za: http://info.wiara.pl/doc/1096102.Tragiczny-wypadek-w-Szczekocinach zobacz więcej2012-03-03 23:38 umieścił: Piotr L.

Wiadomo¶ci DMAK

Weryfikacja kandydatów na animatorów kursu wiosna 2011-12
Spotkanie weryfikacyjne kandydatów na animatorów parafialnych wspólnot ministrantów kursu wiosna 2011 - 2012 po rocznym okresie próby odbędzie się w sobotę 12.05. o godz. 9.00 w sali przy Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach (ul. Wita Stwosza obok Katedry). Ze względu na zmiany związane z kursem wiosennym dla przyszłych animatorów sposób weryfikacji pozostaje w nie zmienionej formie! Zgłoszenia przyjmuję do końca kwietnia, a na obowiązkowe spotkanie weryfikujące owoce rocznego okresu próby kandydata zainteresowany przywozi ze sobą opinię Ks. Opiekuna, kartę formacyjną (zaliczone przynajmniej trzy spotkania proponowane przez Duszpasterstwo) oraz utrwaloną wiedzę zaczerpniętą na spotkaniach podczas kursu podstawowego! Na spotkanie zapraszam również kandydatów z wcześniejszych kursów, którzy chcą uwieńczyć proces formacyjny
(oczywiście wymagania dla nich są takie same jak dla pozostałych). Za zamiany i zamieszanie przepraszam.
ks. Bogdan KORNEK
zobacz więcej
2012-03-14 15:18 umieścił: Paweł K.
Termin zgłoszeń animatorów
Zbliża się ostateczny termin zgłoszeń do weryfikacji przyszłych animatorów kursu wiosna 2011-2012 (do końca kwietnia). Poniżej podajemy listę kandydatów i prosimy ks. opiekunów o potwierdzenie zgłoszeń. Spotkanie weryfikacyjne odbędzie się w sobotę 12 maja od godz. 9.00 w sali przy Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Obecność zaintere- sowanych jest obowiązkowa! Na spotkanie weryfikacyjne (rozmowa indywidualna i sprawdzian pisemny) kandydaci przywożą ze sobą opinię ks. opiekuna i roczną kartę formacyjną (zaliczone przynajmniej trzy spotkania proponowane przez DMAK). zobacz więcejprzejdź2012-04-23 23:16 umieścił: Tomasz A.
Urodziny
16 maja swoje kolejne urodziny świętuje redaktor honorowy strony DMAK, brat Euzebiusz Skorupa ofm. W tym ważnym dniu życzymy wszystkiego najlepszego i pamiętamy w modlitwie, szczególnie teraz, gdy masz przyjąć święcenia diakonatu. Niech Ci Pan błogosławi.
2012-04-16 17:36 umieścił: Artur S.
Najnowszy wielkanocny BUKS ŚLĄSKI
Poniżej prezentujemy najnow- szy, wielkanocny numer BUKSA ŚLĄSKIEGO w jego elektronicznej wersji. Oczywiście plakat powinien już "dojść" na parafie drogą pocztową, ale... na wszelki wypadek zachęcamy animatorów do "poruszenia" parafialnych skrzynek...
przejdź2012-04-10 23:00 umieścił: Piotr L.
Kurs animatorski wiosna 2012 - ZMIANY
Ze względu na mniejsze zainteresowanie, kurs dla przyszłych animatorów parafial- nych wspólnot ministrantów WIOSNA 2012 odbędzie się w jednym miejscu: w Ośrodku Formacji i Spotkań Archidiecezji Katowickiej im. św. Jadwigi Śląskiej w BRENNEJ przy ul. Leśników 38 w następujących weekendowych terminach: 27-29.04. oraz 11-13.05. przyjazd do godz. 17.30! Wspólnoty, które zgłosiły kandydatów proszę o potwierdzenie uczestnictwa w nowej formie kursu. zobacz więcej2012-03-14 15:11 umieścił: Paweł K.
Wielkanocny prezent
Drodzy czytelnicy i sympatycy naszej strony! Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za prezent jaki sprawiliście nam podczas Triduum :) Dzięki Wam ogarnia nas wielka radość, ponieważ padł rekord rekordów w ilości wejść na stronę DMAK (10 tysięcy). W samą Wielką Sobotę tych wejść było, aż 4000 !!! Dziękujemy Wam za to. Takie sytuacje mobilizują nas do jeszcze lepszego działania.
2012-04-11 18:13 umieścił: Artur S.
Urodziny animatora DM DMAK
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi nowy animator Diakonii Modlitwy DMAK - an. Krzysztof Grząba. Drogiemu Solenizantowi życzymy zdrowia, szczęścia, a także wielu Bożych łask oraz wytrwałości w służbie.
2012-04-09 11:21 umieścił: Tomasz A.
ARCHIDIECEZJALNY FINAŁ W PIŁCE NOŻNEJ
W sobotę 17 marca 2012 roku w Piekarach Śląskich ministranci, uczniowie szkół podstawowych, rywalizowali w rozgrywkach halowej piłki nożnej o tytuł Mistrza Archidiecezji Katowickiej.
przejdź2012-04-01 23:48 umieścił: Paweł K.
DMAK tv?
To będzie hit! Jedna z komercyjnych polskich stacji telewizyjnych postanowiła nakręcić film o służbie ministranckiej! Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej zostało zaproszone do konsultacji z możliwością zaproszenia przed kamerę młodych aktorów-amatorów, którzy chcieliby spróbować. Wkrótce więcej informacji!
2012-04-01 00:00 umieścił: Tomasz A.
Marzec 2012: rekordowe wejścia na DMAK!
Marzec 2012 okazał się okresem najliczniejszych wejść na naszą stronę w całej jej (9-letniej) historii! W sumie od 1-31.03 zanotowa- liśmy aż 43.962 wejść na stronę, najwięcej, bo 1811 dnia 5.03, a średnio było 1418 wejść dziennie. Poprzednim rekordzistą był kwiecień 2011, kiedy odnotowaliśmy 39.051 kliknięć. Dziękujemy Wam za zaufanie! zobacz więcej2012-03-31 23:58 umieścił: Piotr L.
Wyniki turnieju w piłce nożnej halowej
Przedstawiamy wyniki turnieju Ministrantów o Mistrzostwo Archidiecezji Katowickiej w Piłce Nożnej Halowej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę, a zwycięzcom gratulujemy.
przejdź2012-03-30 01:44 umieścił: Paweł K.
Uroczyste włączenie kandydatów i ustanowienie oraz błogosławieństwo ceremoniarzy
W sobotę, 19.05. o godz. 11.00 w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbędzie się wielka ministrancka uroczystość, która połączy trzy ważne wydarzenia Duszpasterstwa: 1. włączenie starszych ministrantów (po kursie podstawowym) do grona kandydatów na animatorów parafialnych wspólnot ministrantów na roczny okres próby;
2. ustanowienia animatorów (po rocznym okresie próby i po weryfikacji);
3. błogosławieństwa nowych ceremoniarzy (pierwszy kurs);
zapraszamy tradycyjnie już na godz. 9.30 (próba dla zainteresowanych, a dla wszystkich program przygotowany przez kleryków oraz możliwość zwiedzenia katedry)
zobacz więcej
2012-03-14 15:24 umieścił: Paweł K.
Diakonia Liturgiczna
Diakonia Liturgiczna to grupa animatorów parafialnych wspólnot ministranckich, którzy zostali zapaleni głębokim zainteresowaniem i umiłowaniem Liturgii Kościoła i chcą tą fascynacją dzielić się z innymi...
przejdź2012-03-22 22:38 umieścił: Paweł K.
Wielkopostne rekolekcje dla animatorów
9. marca, w piątek, w dniu, w którym wspominamy świętego Dominika Savio rozpoczynały się wielkopostne rekolekcje dla animatorów ministrantów...
przejdź2012-03-21 01:03 umieścił: Paweł K.
Wielkopostny dzień skupienia Diakonii Modlitwy i ministrantów dekanatu Mikołów
W sobotę 24 marca w bazylice św. Wojciecha odbędzie się wielkopostny dzień skupienia Diakoni Modlitwy DMAK oraz ministrantów dekanatu Mikołów. Poniżej znajduje się plan spotkania 9.00 - Rozpoczęcie w auli św.
Piusa X przy parafii św. Wojciecha
w Mikołowie
9.15 - Konferencja – ks. Łukasz
Kocima „Praktyczne wskazania
dla parafialnych wspólnot
ministranckich w przygotowaniu
celebracji Triduum Paschalnego”
10.00 - Nabożeństwo pokutne
z rachunkiem sumienia
prowadzone przez Diakonię
Modlitwy Ministrantów
Archidiecezji Katowickiej. Okazja
do spowiedzi.
10.45 - Msza Święta z homilią (ks.Horowski,ks.Łukasz Kocima,...)
w bazylice św. Wojciecha
11.45 - Agapa – spotkanie przy
stole w auli.
zobacz więcej
2012-03-18 14:17 umieścił: Artur S.
24.03 Jastrzębie: dzień skupienia animatorów
24.03 w par. św. Katarzyny i Op. Bożej w Jastrzębiu Zdroju odbędzie się dzień skupienia dla animatorów dekanatu Jastrzębie Górne. Początek o godz. 14.30 w kościele. Zapraszamy!
2012-03-17 21:21 umieścił: Piotr L.
24.03: Warsztaty dla ceremoniarzy - cz. VIII
Wszystkim uczestniczącym w Warsztatach dla ceremoniarzy parafialnych Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Kato- wickiej przypominamy, że kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę, 24 marca w Katowicach. Początek spotkania o godzinie 9:00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Głównym tematem będą?Nabożeństwa, błogosławieństwa przedmiotów kultu podczas i poza Mszą oraz procesje, szczególnie procesja Bożego Ciała. To ostatnie spotkanie zakończone jest egzaminem. zobacz więcej2012-03-19 10:02 umieścił: Tomasz A.
Zaproszenie
Oaza parafii św. ap. Piotra i Pawła w Katowicach zaprasza na Całonocne czuwanie wielkopostne 23/24 marca 2012r. Poniżej umieszczony jest plan czuwania. 20.00 - Zawiązanie wspólnoty.
21.00 - Apel Jasnogórski.
21.15 - Konferencja Franka Kucharczaka- felietonisty Gościa Niedzielnego.
22.20 - Nabożeństwo pokutne i okazja do spowiedzi św.
23.00 - Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie - prowadzi Diakonia Modlitwy z Chorzowa. + modlitwa uwielbienia.
ok.1.00 - Ucztowanie.
2.00 - GOŚĆ SPECJALNY.
2.30 - Spotkania w grupach.
3.30 - Droga Krzyżowa.
4.30 - Jutrznia .
5.00 - Zakończenie
zobacz więcej
2012-03-19 11:43 umieścił: Artur S.
Dzień skupienia ministrantów dekanatu Jastrzębie Górne
10.03.2012 r. w parafii św. Brata Alberta w Jastrzębiu Zdroju odbyło się kolejny wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu...
przejdź2012-03-18 02:11 umieścił: Paweł K.
Wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu Tychy Stare
17 marca w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Tychach odbył się wielkopostny dzień skupienia dla ministrantów dekanatu Tychy Stare. Dopisała pogoda oraz liczba ministrantów przybyłych na dzień skupienia. Niebawem ukaże się relacja z tego wydarzenia. zobacz więcej2012-03-17 15:10 umieścił: Artur S.
16.03 Urodziny Webmastera
Dziś swoje kolejne urodziny świętuje nasz webmaster Paweł Kabis. W tak ważnym dniu życzymy wielu Bożych łask, Darów Ducha Świętego, abyś stale umacniał się w wierze, by nie brakowało Ci świeżych pomysłów, życzymy również powodzenia w życiu zawodowym i prywatnym.
2012-03-16 08:52 umieścił: Artur S.
15.03: urodziny Tomasza Adamskiego
Z okazji urodzin naszemu redaktorowi strony życzymy wielu łask Bożych, wszelkiej pomyśl- ności i Bożej opieki, jak również wielu pomysłów, cierpliwości, ale i radości przy tworzeniu strony. Plurimos annos!
2012-03-15 23:09 umieścił: Piotr L.
17.03: Warsztaty dla ceremoniarzy - cz. VII
Wszystkim uczestniczącym w Warsztatach dla ceremoniarzy parafialnych Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Kato- wickiej przypominamy, że kolejne spotkanie już w najbliższą sobotę, 24?marca w Katowicach. Początek spotkania o godzinie 9:00 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Głównym tematem będą?Nabożeństwa, błogosławieństwa przedmiotów kultu podczas i poza Mszą oraz procesje, szczególnie procesja Bożego Ciała. To ostatnie spotkanie zakończone jest egzaminem. zobacz więcej2012-03-13 21:34 umieścił: Tomasz A.
17.03: Archidiecezjalny Turnieju Ministrantów w Piłce Nożnej Halowej
Prezentujemy harmonogram i regulamin spotkań Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów w Piłce Nożnej Halowej. Prosimy uczestników o zapoznanie się z ich treścią. Wszystkim życzymy powodzenia. Niech zwyciężą najlepsi!
przejdź2012-03-07 00:33 umieścił: Paweł K.
18.03: ostateczny termin zgłoszeń na kurs!
18.03 mija ostateczny termin zgłaszania kandydatów na kurs animatorski wiosna 2012/2013! Kandydatów zgłasza u ks. Bogdana Kornka wyłącznie osobiście lub telefonicznie ksiądz opiekun parafialny.
przejdź2012-03-13 23:12 umieścił: Piotr L.
Urodziny, urodziny!
Dziś swoje urodziny obchodzi Marek Grzymowski - były mode- rator strony DMAK, honorowy członek naszej Redakcji. Markowi życzymy dużo zdrowia, pomyślności, ciągłego uśmiechu na twarzy, ludzkiej życzliwości oraz spełnienia wszystkich marzeń. Sto lat!
2012-03-13 08:37 umieścił: Tomasz A.
Wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu Kochłowice
W sobotę, 10 marca, odbył się wielkopostny dzień skupienia dekanatu Kochłowice, który zorganizowała parafia p.w. Bożego Ciała w Zabrzu - Kończycach. Wzięło w nim udział 7 parafii dekanatu...
przejdź2012-03-11 02:25 umieścił: Paweł K.
10.03: wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu Jastrzębie Górne
Dziś (10.03) w par. św. Brata Alberta w Jastrzębiu odbył się wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu Jastrzębie Górne. Wzięło w nim udział kilkudziesięciu ministrantów wraz ze swoimi opiekunami lub animatorami. Niebawem ukaże się relacja z tego wydarzenia.
2012-03-10 14:11 umieścił: Piotr L.
Rekolekcje dla animatorów w Bogucicach
W dniach 9-11.03 w Bogucicach (Katowice) trwają ewangeliza- cyjne rekolekcje wielkopostne dla animatorów służby liturgicznej. Prowadzi je ks. Cezariusz Wala wraz z diakonią. Prowadzących oraz uczestników rekolekcji ogarnijmy naszą braterską modlitwą.
2012-03-09 22:13 umieścił: Piotr L.
III Zimówka Diakonii Modlitwy DMAK
W dniach 10-12 lutego w Brennej odbył się III wyjazd integracyjno-formacyjny Diakonii Modlitwy DMAK. Była to wspaniała okazja na wspólną modlitwę i dobrą zabawę...
przejdź2012-03-11 01:54 umieścił: Paweł K.
10.03. wielkopostny dzień skupienia ministrantów dekanatu Kochłowice
O 11 w parafii Bożego Ciała w Kończycach rozpoczął się wielkopostny dzien skupienia dla ministrantów dekanatu Kochłowice. Odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej, po którym rozpoczęła się msza święta, całość zakończył poczęstunek w salce. Relacja niebawem ukaże się na stronie. zobacz więcej2012-03-10 15:53 umieścił: Artur S.
Urodziny moderatora
Dziś swoje urodziny obchodzi Moderator DMAK - Artur Sroga, animator ministrantów w parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. Z tej okazji życzymy mu dużo zdrowia, zapału do pracy i cierpliwości dla współpracowników. Wszystkiego najlepszego!
2012-03-10 16:17 umieścił: Tomasz A.
7.03: Urodziny ks. Bogdana
Swoje kolejne urodziny świętuje dziś Duszpasterz Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ks. Bogdan Kornek. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia, aby Pan Bóg stale błogosławił, Duch Święty niech zssyła Swe dary, aby każdy dzień posługi duszpasterskiej dawał księdzu dużo radości. Sto lat!!!
2012-03-07 00:01 umieścił: Artur S.
Książka formacyjna naszego animatora
"Przystąpię do ołtarza Bożego. Zbiórki z ministrantami", to tytuł książki pochodzącego z naszej diecezji (par. WNMP, Katowice) animatora Damiana Gruchlika. Książkę wydało wyd. Hlondianum. Autorowi dziękujemy i gratulujemy. Zachęcamy do korzystania z tego materiału formacyjnego.

przejdź2012-03-05 12:36 umieścił: Piotr L.
Diakon Michał Makowski!
Z radością informujemy, że honorowy członek redakcji DMAK, Michał Makowski przyjął 26.02. 2012 r. w rodzinnej parafii święce- nia diakonatu. Gratulujemy i obiecu- jemy naszą modlitwę, aby "ukoń- czyć bieg"! Wszystkiego dobrego!
przejdź2012-03-04 19:15 umieścił: Piotr L.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl