Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

"Veni, Creator Spiritus..."
W pięćdziesiątym dniu po Wielkanocy przeżywamy wielką uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Oczekujemy jak Apostołowie i Maryja obiecanego Pocieszyciela, aby umacniał nas w codziennym, niełatwym życiu, abyśmy wszędzie świadczyli, że Chrystus jest Zmartwychwstałym Bogiem.
przejdź2012-05-26 09:00 umieścił: Artur S.
Wniebowstąpienie Pana Jezusa
VII Niedzielę Wielkanocną przeżywamy w Polsce jako Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Chrystus jak podaje Pismo Święte wstąpił do nieba w 40 dni po Zmartwychwstaniu, ale nie opuścił Swych uczniów, kazał wyczekiwać Pocieszyciela-Ducha Świętego. W Polsce od 2004 roku przeżywamy tę uroczystość nie w czwartek VI tygodnia wielkanocnego, a właśnie w VII Niedzielę po Zmartwychwstaniu. Od piątku 17 maja trwa Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego. zobacz więcejprzejdź2012-05-18 20:49 umieścił: Artur S.
Święto św. Andrzeja Boboli, Patrona Polski
16 maja wspominamy św. Andrzeja Bobolę; był jezuitą, ewangelizował wschodnie krańce Rzeczypospolitej w XVII w. Zginął śmiercią męczeńską w 1657 r. pod Janowem Poleskim, zakatowany przez Kozaków. Jest jednym z patronów naszej Ojczyzny. W roku 1957 Pius XII ogłosił encyklikę Invicti athletae Christi?w 300. rocznicę męczeństwa św. Andrzeja Boboli, poświęconą temu świętemu męczennikowi. zobacz więcej2012-05-15 08:21 umieścił: Artur S.
Dni Krzyżowe
Od poniedziałku do środy trwać będą w Kościele modlitwy o urodzaje, za ludzi pracy oraz za głodujących. Modlitwy te są odprawiane przy przydrożnych krzyżach, stąd nazwa Dni krzyżowe. Prośmy Boga w tym czasie, aby każdy człowiek mógł pracować i miał co jeść.
przejdź2012-05-13 19:04 umieścił: Artur S.
Święto św. Macieja, Apostoła
14 maja przypada święto św. Macieja, Apostoła i Męczennika. Święty Maciej został Apostołem w miejsce Judasza, wybrało go Kolegium Apostołow, poprzez losowanie (Dz 1,15-26). Ewangelizował w Judei, Etiopii i Azji mniejszej. Został ścięty w Jerozolimie. Jest patronem cieśli, rzeźników oraz chłopców rozpoczynających naukę. Stał się wzorem skromności, wstrzemięźliwości oraz pokuty. zobacz więcej2012-05-13 19:10 umieścił: Artur S.
Wspomnienie św. Floriana
4 maja przypada wspomnienie św. Floriana męczennika. Święty jest znanym patronem strażaków, ale również archidiecezji katowickiej. Prośmy słowami kolekty dnia dzisiejszego: Wszechmogący, wieczny Boże, za wstawiennictwem świętego Floriana, męczennika, daj nam stłumić płomienie naszych namiętności i zachowaj nas od pożarów. zobacz więcejprzejdź2012-05-04 18:44 umieścił: Artur S.
Z dawna Polski, Tyś Królową...
3 maja to dla nas Polaków dzień szczególny. Dziś oprócz święta narodowego Konstytucji 3 Maja wspominamy Najświętszą Maryję Pannę, która od 1656 roku jest Królową naszego narodu. Uroczystego oddania Polski pod opiekę NMP dokonał papież Jan XXIII w 1962 roku od tego roku jest ona Głowną Patronką Polski.
2012-05-01 20:00 umieścił: Artur S.
Już się zbliżył miesiąc maj...
Rozpoczyna się najpiękniejszy miesiąc w roku, miesiąc, gdzie przyroda w intensywny sposób okazuje nam swoje piękno, ale też miesiąc poświęcony Matce, która ukochała nas jak swoje dzieci i wstawia się bezustannie u Ojca. Zachęcamy, aby uczestniczyć w nabożeństwach majowych i prosić o łaski przez przyczynę NMP.
przejdź2012-04-30 22:29 umieścił: Artur S.
Święto św. Józefa, Rzemieślnika.
1 maja w naszej archidiecezji przypada Święto św. Józefa, który tym razem ukazany jest jako dobry pracownik, całe życie trudził się w zawodzie cieśli, aby utrzymać swą rodzinę w Nazarecie. Św. Józef jest patronem robotników, ale również kościelnych.
2012-04-30 22:17 umieścił: Artur S.
Niedziela Dobrego Pasterza
IV Niedzielę Wielkanocną przeżywamy jako Niedzielę Dobrego Pasterza. Pamiętamy dziś w modlitwach o wszystkich pasterzach Kościoła, aby byli jak Najwyższy Pasterz-Jezus Chrystus. Modlimy się dziś także o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
2012-04-29 12:24 umieścił: Artur S.
Uroczystość św. Wojciecha
23 kwietnia przypada uroczytość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Głównego Patrona Polski. Św. Wojciech był czeskim biskupem, który przysłużył się do rozkrzewienia wiary na ziemiach Polskich oraz na Węgrzech. Zginął w Prusach podczas misji. Ciało świętego wykupił król Bolesław Chrobry. Relikwie znajdują się w bazylice gnieźnieńskiej. zobacz więcej2012-04-23 08:35 umieścił: Artur S.
Niedziela Bożego Miłosierdzia
Wieczorem, kiedy byłam w celi ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosła- wieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwo- ny, a drugi blady...
przejdź2012-04-15 01:09 umieścił: Piotr L.
Droga Światła (Via lucis)
Droga Światła (Via lucis) to bodaj najmłodsze nabożeństwo w Ko- ściele Katolickim, nawiązujące do radości wielkanocnej Apostołów i uczniów Chrystusa Zmartwych- wstałego. Zapraszamy do pozna- nia tej (nowej) formy modlitwy.
przejdź2012-04-11 12:49 umieścił: Piotr L.
Koniec Triduum Paschalnego
II nieszporami uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego zakończyliśmy w Kościele obchód Triduum Paschalnego. Idźmy teraz odważnie w świat z radosną Nowiną o tym, że Bóg ŻYJE!
2012-04-08 18:09 umieścił: Piotr L.
Alleluja! Żyw już jest śmierci Zwyciężyciel!
Po 40 dniach umartwiania się, rozpamiętywania Męki Pańskiej, po Triduum Paschalnym, nadchodzi radosny czas Zmartwychwstania naszego Zbawiciela. Wielki dzięki Ci Chryste za Twą mękę i zmartwychwstanie dla naszego odkupienia.
przejdź2012-04-07 21:00 umieścił: Artur S.
Exsultet - rozważanie nad tekstem hymnu
Podczas liturgii Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę kapłan lub diakon wykonuje uwielbieniowy hymn Exsultet. Jest to uroczyste, sięgające IV w., a w liturgii rzymskiej VII w., orędzie wielka- nocne, śpiewane a capella...
przejdź2012-04-03 19:50 umieścił: Paweł K.
Komentarz na Wielką Sobotę
Trwa adoracja przy Bożym Grobie. Nie rozpaczamy, lecz jesteśmy wdzięczni za dar ofiary krzyżowej i czekamy na cud Zmartwychwstania.
przejdź2012-04-07 00:49 umieścił: Paweł K.
Wielka Sobota
Dzień ten jest czasem oczekiwania i żałobnej ciszy po wielko- piątkowym pogrzebie Jezusa. Do Niego to odnoszą się słowa proroka Izajasza, spisane ok. 600 lat przed wydarzeniami pas- chalnymi: „Po udręce i sądzie został usunięty; a kto się przejmuje Jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących, grób mu wyznaczono między bezbożnymi” (Iz 53, 8-9).
przejdź2012-04-06 21:21 umieścił: Tomasz A.
Komentarz na Wielki Piątek
Jezus, oskarżony o bluźniercze uznanie się za Syna Boga, jest prowadzony do Piłata, bo tylko on mógł wydać wyrok śmierci...
przejdź2012-04-06 00:23 umieścił: Paweł K.
Wielki Piątek
Dzień, w którym Kościół nie sprawuje Eucharystii. Taberna- kulum jest puste. Naświętszy Sakrament, na pamiątkę uwięzienia Chrystusa, znajduje się w Ciemnicy. W Wielki Piątek nie biją dzwony, nie grają organy, jest to dzień zadumy. Po ceremoniach wielkopiątkowych Pan Jezus zostaje przeniesiony do Bożego Grobu.
przejdź2012-04-05 18:00 umieścił: Artur S.
Najsłynniejszy proces świata
Słyszało o nim około 40% populacji, gdyż mniej więcej tylu jest obecnie chrześcijan na świecie. Stanowi najbardziej bezpośrednie preludium dzieła zbawczego. Czytany dwukrotnie do roku, w jednej z synoptycznych wersji, a także metafizycznym opisie Janowym, wydaje się być najlepiej znanym wydarzeniem całego Pisma. I tu jest racja – wydaje się…
przejdź2012-04-06 00:33 umieścił: Paweł K.
Komentarz na Wielki Czwartek
Wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne, najważniejsze dni dla chrześcijanina. Chcemy razem z Jezusem, idąc za Nim, przejść ze śmierci, grzechu, fałszu i egoizmu do pełni życia w miłości, prawdzie i oddaniu Bogu i ludziom.
przejdź2012-04-05 01:11 umieścił: Paweł K.
Wielki Czwartek
Wielki Czwartek rozpoczyna celebrację Triduum Paschalnego. Dzień ten jest wspomnieniem wieczerzy, którą spożył Chrystus ze Swymi uczniami. Ale jest też pamiątką ustanowienia dwóch sakramentów Eucharystii i Kapłań- stwa. Rano w Wielki Czwartek w katedrach biskupi odprawiają Msze Krzyżma. Chryste błogosław sługom swoim kapłanom, aby zawsze i w każdym miejscu głosili z wiarą Twoją ewangelię oraz, by byli nieskazitelnymi dowodami Twojej miłości do nas. zobacz więcejprzejdź2012-04-03 20:00 umieścił: Artur S.
Wielki Tydzień
Dla nas wierzących jest to najważniejszy tydzień w ciągu całego roku. Począwszy od Niedzieli Palmowej rozpoczynamy przeżywanie tejemnicy naszego odkupienia. Jednak to, co najważniejsze, rozpoczęło się w Wielki Czwartek...
przejdź2012-04-03 10:42 umieścił: Artur S.
Rozważania na VI Niedzielę Wielkiego Postu
Już za niespełna tydzień będzie odsłaniany i wywyższany krzyż, na którym Zbawiciel oddał za nas życie. Dziś ostatni raz spotykamy się w ramach tegorocznych rozważań wielkopostnych...
przejdź2012-04-01 01:15 umieścił: Paweł K.
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Niedziela Palmowa to pamiątka wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W kalendarzu liturgicznym to święto ruchome, przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień - czas najważniejszych wydarzeń naszej wiary.
przejdź2012-04-01 00:50 umieścił: Piotr L.
Odpusty - po co, kiedy i dla kogo?
W Wielkim Poście wielu z nas korzysta z sakramentu pokuty. Ze stanem łaski uświęcającej wiąże się możliwość uzyskania odpus- tów - zupełnych, bądź cząstko- wych. Co to jest odpust? Kto i kiedy może go otrzymać?
przejdź2012-03-30 19:23 umieścił: Piotr L.

Z życia Ko¶cioła

Pielgrzymka mężczyzn do Piekar Śląskich
W ostatnią niedzielę maja, jak co roku przybywają do Piekar Śląskich mężczyźni i młodzieńcy ze Śląska i nie tylko, aby prosić przez przyczynę MB Piekarskiej o potrzebne łaski. Zachęcamy wszystkich ministrantów, lektorów, animatorów wraz z ojcami i braćmi, aby udali się do Piekar w tę niedzielę. Nie zapomnijcie strojów liturgicznych! zobacz więcejprzejdź2012-05-23 21:58 umieścił: Artur S.
Urodziny księdza Arcybiskupa
19 maja przypadają kolejne urodziny Metropolity Górnośląskiego ks. abpa Wiktora Skworca, z tej okazji zapewniamy o modlitwie za naszego Pasterza oraz życzymy wielu bożych łask, szczególnie zaś darów Ducha Świętego tak bardzo potrzebnych w kierowaniu lokalnym Kościołem. Ks. B. Kornek, Redakcja oraz Diakonia Modlitwy DMAK
2012-05-18 20:38 umieścił: Artur S.
V Metropolitalne Święto Rodziny
Zapraszamy do udziału w V edycji Metropolitalnego Święta Rodziny, która poświęcona będzie rodzinie wielopokoleniowej oraz przekazywanym w niej tradycjom i wartościom. Patronat honorowy objął abp Wiktor Skworc, Metropolita Górnośląski, kordynatorem imprezy jest Pani Mańka-Szulik, Prezydent Zabrza. Plan znajduje się poniżej: zobacz więcejprzejdź2012-05-15 08:43 umieścił: Artur S.
Święcenia kapłańskie
W dniu wczorajszym archidiecezja katowicka wzbogaciła się o 24 nowych kapłanów. O godzinie 15:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, w której abp Wiktor Skworc po raz pierwszy jako metropolita katowicki udzielił święceń kapłańskich. "Niech wasza kapłańska droga z Chrystusem będzie pokornym wędrowaniem za Mistrzem". Przyłączamy się do tych słów homilii arcybiskupa i tej pokornej wędrówki, Drodzy Kapłani, życzy Wam Duszpasterstwo i Redakcja strony. zobacz więcej2012-05-13 15:44 umieścił: Tomasz A.
Pielgrzymka dekanatu Kochłowice
W piątek 11 maja odbędzie się Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach. Ministranci przybywają w strojach liturgicznych(czerwone). Mszy Świętej przewodniczyć będzie Arcybiskup senior Damian Zimoń. Plan: godz. 17.00 litania do M.B. z Lourdes w kościele sanktuaryjnym godz. 17.15 rozpoczęcie różańca godz. 17.30 procesja do kościoła Trójcy Przenajświętszej godz. 18.00 EUCHARYSTIA w intencji parafii dekanatu pod przewodnictwem ks. Abpa seniora Damiana Zimonia. Ks. Prob. Lisczyk zaprosił na tę pielgrzymkę również Diakonię Modlitwy. zobacz więcej2012-05-04 18:35 umieścił: Artur S.
Święto Pracy
1 maja w wielu krajach obchodzony jest jako Święta Pracy oraz wszystkich ludzi pracy. Starsi pamiętają coroczne pochody z tej okazji. Prośmy Boga w tym dniu, o to, by każdy człowiek miał możliwość bezpiecznie i bezwyzysku pracować, aby godnie żyć.
2012-04-30 22:36 umieścił: Artur S.
IV Tydzień Biblijny
III Niedzielą Wielkanocną tzw. Niedzielą Biblijną rozpoczęliśmy IV Tydzień Biblijny, w tym roku pod hasłem: Kościół Domem budowanym przez Miłość. Ten tydzień ma w szczególny sposób zbliżyć nas do Pisma Świętego i do częstej lektury, aby na Słowie Bożym kształtować swoje życie.
2012-04-23 08:22 umieścił: Artur S.
Rocznica rozpoczęcia pontyfikatu
Dziś, 19 kwietnia, przeżywamy siódmą już rocznicę wyboru papieża Benedykta XVI na Stolicę Piortrową. Módlmy się za biskupa Rzymu, aby Bóg udzielił mu wszelkich łask i światłości Ducha Świetego na trudny czas walki o Prawdę o Chrystusie Zmartwychwstałym.
2012-04-19 18:12 umieścił: Tomasz A.
Zaproszenie maturzystów do katedry
Drodzy Maturzyści! Zapraszam Was serdecznie do udziału w diecezjalnej pielgrzymce maturzystów naszej archidiecezji do katedry Chrystusa Króla w Katowicach w sobotę 21 kwietnia 2012 roku, początek o godzinie 16:00 Przyjmijmy zaproszenie księdza acybiskupa Wiktora Skworca i módlmy się wspólnie w sercu diecezji, o potrzebne łaski i siły podczas egzaminu dojrzałości. zobacz więcej2012-04-18 08:49 umieścił: Artur S.
Papież Benedykt XVI kończy 85 lat.
16 kwietnia Benedykt XVI obchodzi swoje 85 urodziny. Pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o czci- godnym jubilacie prosząc dobrego Boga o siły i zdrowie dla Niego, oraz wytrwałość w posłudze. Kończąc 85 lat Benedykt XVI jest najstarszym urzędującym papie- żem od 100 lat. Benedykt XVI jest także starszy od swego poprzednika bł. Jana Pawła II, który zmarł sześć tygodni przed swoimi 85. urodzinami. zobacz więcejprzejdź2012-04-16 10:21 umieścił: Paweł D.
14.04: Święcenia diakonatu i prezbiteratu u braci Franciszkanów
W sobotę 14.04 w Bazylice oo. Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach JE ks. abp Wiktor Skworc udzieli braciom francisz- kanom święceń diakonatu i prezbiteratu. Uroczysta Msza święceń odbędzie się o godz. 16.00. Wśrod kandydatów do diakonatu jest honorowy członek naszej redkacji - fr. Euzebiusz Skorupa OFM! Wszystkich, szczególnie br. Euzebiusza - ogarnijmy naszą szczerą modlitwą, prosząc o godne przyjęcie łaski sakramentu święceń. zobacz więcej2012-04-13 11:46 umieścił: Piotr L.
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
Już Chrystus grób swój porzucił, Zwycięski wraca z Otchłani, A gdy uwięził szatana, Otworzył niebo dla wszystkich. I właśnie tego nieba, tej wieczności z Panem życzymy z okazji Świąt wszystkim kapłanom, rodzi- com, animatorom, lektorom i ministrantom. Ks. Bogdan Kornek, redakcja strony oraz Diakonia Modlitwy DMAK.
2012-04-07 21:01 umieścił: Artur S.
Msza Krzyżma św. w katowickiej Katedrze
5.04 o godz. 10.00 w katowickiej Katedrze Chrystusa Króla ks. abp Wiktor Skwroc sprawować będzie Mszę Krzyżma św. Podczas tej Eucharystii nastąpi poświęcenie olejów, a kapłani odnowią swoje przyrze- czenia kapłańskie. Zapraszmy diecezjan do udziału w tej wyjątkowej liturgii! Na liturgię zaproszeni są ministranci naszej archidiecezji! Zabieramy czerwone stroje liturgiczne. zobacz więcej2012-04-04 23:43 umieścił: Piotr L.
Droga Krzyżowa ulicami Katowic
Piątkowym wieczorem 30 marca, uczestnicząc w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, ulicami Katowic przeszło kilka tysięcy osób...
przejdź2012-04-04 01:34 umieścił: Paweł K.
2.04.Rocznica śmierci bł. Jana Pawła II
Dziś przypada 7 rocznica śmierci błogosławionego Ojca Świętego Jana Pawła II. Prośmy Boga, za przyczyną błogosławionego papieża, o potrzebne łaski dla nas, szczególnie zaś polecajmy naszą Ojczyznę.
przejdź2012-04-02 14:00 umieścił: Artur S.
1.04: XXVII Światowy Dzień Młodzieży w katowickiej katedrze
W Niedzielę Palmową, w ramach XXVII Światowego Dnia Młodzieży, ks. abp Wiktor Skworc zaprasza młodzież archidiecezji na spotkanie do Katedry w Katowicach. Msza św. godz. 14.00, od 13.30 śpiew i przygotowanie do liturgii. Zabierzmy ze sobą palmy! Niżej orędzie Benedykta XVI: zobacz więcejprzejdź2012-03-31 00:00 umieścił: Piotr L.

Wiadomo¶ci DMAK

Konkurs na najlepszą stronę ministrantów.
16 stron ministranckich z całej archidiecezji zostało zgłoszonych do Konkursu na najlepszą stronę ministrantów. Strony, które zostały zgłoszone już niejako są zwyciężyły, przez to, że istnieją i funkcjonują, ich autorom i redaktorom gratulujemy zapału i pomysłowości. Najlepszych wyłoni niebawem "komisja www". Już teraz zachęcamy tych, którzy nie mają jeszcze swoich stron, aby zabrali się do pracy :) zobacz więcej2012-05-21 22:59 umieścił: Artur S.
Ustanowienie
Wielu z nas pewnie długo oczekiwało na ten dzień. Wielu również niewątpliwie prosiło Boga, żeby ta chwila w końcu nadeszła. W pewien majowy poranek, a dokładniej 19-go o 11.00, krypta Katedry wypełniona była po brzegi, a dookoła same alby.
przejdź2012-05-23 01:03 umieścił: Paweł K.
Nowa strona Diakonii Muzycznej DMAK
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszą stroną internetową naszej Diakonii Muzycznej. Znajdują się tam wszystkie informacje dotyczące działalności DM. Klikamy tutaj.
2012-05-17 22:55 umieścił: Tomasz A.
Ustanowienie
W sobotę, 19.05. o godz. 11.00 w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach odbyła się wielka uroczystość. Wspólnota ministrantów naszej Archidiecezji wzbogaciła się o nowych kandydatów oraz animatorów, a także z rąk ks. kanclerza Grzegorza Orszowskiego błogosła-wieństwo otrzymała grupa nowych ceremoniarzy parafialnych. Niebawem relacja z tego wydarzenia.
2012-05-14 22:31 umieścił: Tomasz A.
Wyniki weryfikacji
Przedstawiamy wyniki weryfikacji kandydatów na animatorów wiosna 2011 - 2012
przejdź2012-05-15 23:16 umieścił: Paweł K.
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na mszę świętą w intencji duszpasterstwa ministrantów, duszpasterzy oraz za całą służbę liturgiczną do katowickiej archikatedry w poniedziałek 14 maja o godz. 18. Mszę świętą będzie sprawował ks. neoprezbiter Piotr Lewandowski.
2012-05-13 18:54 umieścił: Artur S.
Darmo otrzymaliście,darmo dawajcie(Mt 10,8)
W dniu dzisiejszym w samo południe w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach swoją mszę świętą prymicyjną sprawował ksiądz Piotr Lewandowski - główny sprawca wzrostu strony DMAK. Księdzu Piotrowi życzymy, wszystkiego, co najważniejsze na drodze trudnej posługi: zdrowia, cierpliwości, życzliwości ludzkiej i wierności kapłańskiemu powołaniu.
2012-05-13 15:36 umieścił: Tomasz A.
VII Mistrzostwa w piłce halowej
111 drużyn, w sumie 1108 uczestników z 31 diecezji wzięło udział w zakończonych 2 maja w Częstochowie VII Mistrzostwach Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce halowej. Zawody odbywały się o Puchar „KnC” - Króluj nam Chryste” - ogólnopolskiego miesięcznika dla ministrantów.
przejdź2012-05-13 11:00 umieścił: Paweł K.
Termin zgłoszeń animatorów
Zbliża się ostateczny termin zgłoszeń do weryfikacji przyszłych animatorów kursu wiosna 2011-2012 (do końca kwietnia). Poniżej podajemy listę kandydatów i prosimy ks. opiekunów o potwierdzenie zgłoszeń. Spotkanie weryfikacyjne odbędzie się w sobotę 12 maja od godz. 9.00 w sali przy Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Obecność zaintere- sowanych jest obowiązkowa! Na spotkanie weryfikacyjne (rozmowa indywidualna i sprawdzian pisemny) kandydaci przywożą ze sobą opinię ks. opiekuna i roczną kartę formacyjną (zaliczone przynajmniej trzy spotkania proponowane przez DMAK). zobacz więcejprzejdź2012-04-23 23:16 umieścił: Tomasz A.
Turniej
Przypominamy o archidiecezjalnych rozgrywkach w piłce nożnej w kategorii gimnazjum. Jeszcze do 6 maja możemy zgłaszać drużyny z poszczególnych dekanatów. Finał turnieju o Mistrza Archidiecezji Katowickiej w piłce nożnej w kategorii wiekowej gimnazjum zostanie rozegrany 23 czerwca w Tychach. Zgłoszenia nadsyłamy na adres: petrius@poczta.onet.pl
przejdź2012-05-03 23:21 umieścił: Paweł K.
Urodziny
16 maja swoje kolejne urodziny świętuje redaktor honorowy strony DMAK, brat Euzebiusz Skorupa ofm. W tym ważnym dniu życzymy wszystkiego najlepszego i pamiętamy w modlitwie, szczególnie teraz, gdy masz przyjąć święcenia diakonatu. Niech Ci Pan błogosławi.
2012-04-16 17:36 umieścił: Artur S.
Najnowszy wielkanocny BUKS ŚLĄSKI
Poniżej prezentujemy najnow- szy, wielkanocny numer BUKSA ŚLĄSKIEGO w jego elektronicznej wersji. Oczywiście plakat powinien już "dojść" na parafie drogą pocztową, ale... na wszelki wypadek zachęcamy animatorów do "poruszenia" parafialnych skrzynek...
przejdź2012-04-10 23:00 umieścił: Piotr L.
Wielkanocny prezent
Drodzy czytelnicy i sympatycy naszej strony! Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za prezent jaki sprawiliście nam podczas Triduum :) Dzięki Wam ogarnia nas wielka radość, ponieważ padł rekord rekordów w ilości wejść na stronę DMAK (10 tysięcy). W samą Wielką Sobotę tych wejść było, aż 4000 !!! Dziękujemy Wam za to. Takie sytuacje mobilizują nas do jeszcze lepszego działania.
2012-04-11 18:13 umieścił: Artur S.
Urodziny animatora DM DMAK
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi nowy animator Diakonii Modlitwy DMAK - an. Krzysztof Grząba. Drogiemu Solenizantowi życzymy zdrowia, szczęścia, a także wielu Bożych łask oraz wytrwałości w służbie.
2012-04-09 11:21 umieścił: Tomasz A.
ARCHIDIECEZJALNY FINAŁ W PIŁCE NOŻNEJ
W sobotę 17 marca 2012 roku w Piekarach Śląskich ministranci, uczniowie szkół podstawowych, rywalizowali w rozgrywkach halowej piłki nożnej o tytuł Mistrza Archidiecezji Katowickiej.
przejdź2012-04-01 23:48 umieścił: Paweł K.
DMAK tv?
To będzie hit! Jedna z komercyjnych polskich stacji telewizyjnych postanowiła nakręcić film o służbie ministranckiej! Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej zostało zaproszone do konsultacji z możliwością zaproszenia przed kamerę młodych aktorów-amatorów, którzy chcieliby spróbować. Wkrótce więcej informacji!
2012-04-01 00:00 umieścił: Tomasz A.
Marzec 2012: rekordowe wejścia na DMAK!
Marzec 2012 okazał się okresem najliczniejszych wejść na naszą stronę w całej jej (9-letniej) historii! W sumie od 1-31.03 zanotowa- liśmy aż 43.962 wejść na stronę, najwięcej, bo 1811 dnia 5.03, a średnio było 1418 wejść dziennie. Poprzednim rekordzistą był kwiecień 2011, kiedy odnotowaliśmy 39.051 kliknięć. Dziękujemy Wam za zaufanie! zobacz więcej2012-03-31 23:58 umieścił: Piotr L.
Wyniki turnieju w piłce nożnej halowej
Przedstawiamy wyniki turnieju Ministrantów o Mistrzostwo Archidiecezji Katowickiej w Piłce Nożnej Halowej. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za sportową postawę, a zwycięzcom gratulujemy.
przejdź2012-03-30 01:44 umieścił: Paweł K.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl