Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Święto Chrztu Pańskiego
Chrzest Jezusa (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) do 1955 roku nie posiadał własnego święta. W końcu ustaniowiono je na 13 stycznia, a później zmieniono na niedziele po 6 stycznia. W tym wydarzeniu widoczne jest pierwsze w historii pojawienie sie postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiejm a Duch Święty pojawia się nad nim w postaci gołębicy.  Święto z jednej strony objawia Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Św. dla zbawienia człowieka, z drugiej kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu.
Tego dnia kończy się okres Bożego Narodzenia, choć w Polsce zwyczaj kończenia tego czasu przypada na św. Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. 
zobacz więcej
2013-01-13 09:46 umieścił: Michał R.
O Bożym Narodzeniu raz jeszcze
"Święta Bożego Narodzenia. Czas ulubiony przez większość ludzi, a zwłaszcza dzieci. Czas szczególnej obecności Boga pośród ludzi. Właśnie wtedy nasze myśli biegną ku ubogiej stajence ustawionej w kościele..."
W ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia zapraszamy do lektury tekstu, który gościnnie publikuje u nas Maciej Wacławik - ministrant z Rudy Śląskiej.
przejdź2013-01-06 22:43 umieścił: Tomasz A.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Symbolem tego święta jest wydarzenie opisane w Ewangelii św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, żeby oddać pokłon Jezusowi. Czcimy w tym dniu objawienie sie Boga człowiekowi, Jego obecność w historii ludzkości, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Stwórcy.  Uroczystość ma swoją bogatą symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z rózych warstw spolecznych i świata w ogóle, stąd późniejsze przedstawienie Mędrców jako trzech osób, z których jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara, przed Bogiem Wcielonym. Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją, a ona w swych przedstawicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć mu hołd. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z magów jest czarnoskóry. zobacz więcej2013-01-06 00:14 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
Bazyli urodził się w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Grzegorz urodził się także w 330 roku, koło Nazjanzu.  Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego, by prowadzić życie pustelnicze, lecz wkrótce został prezbiterem i biskupem. W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, usunął się jednak do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele. zobacz więcej2013-01-02 07:29 umieścił: anonim
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
Pierwotnie święto dotyczyło Jezusa, było to święto Obrzezania Pańskiego, w późniejszych czasach czczono w ten dzień Św. Imię Jezus. Kościół na soborze w Efezie przeforsował ideę dwóch pierwiastków istniejących równolegle w Chrystusie- ludzkiego i boskiego. Tym samym Maryja stała się matką Boga, a nie tylko Chrystusa.  Na pamiątkę papież Pius IX ustanowił święto Maryjne, dotyczące jednak Jezusa. Reforma liturgiczna przeniosła je na dzień 1 stycznia. zobacz więcej2013-01-01 03:32 umieścił: Michał R.
Niedziela Świętej Rodziny
Dzisiejsze Święto nabiera szczególnego znaczenia właśnie w dzisiejszym świecie kiedy coraz bardziej pogłębia się kryzys małżeństwa i rodziny.  Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Jest ona przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszystkich problemów, trudności i zmartwień, warto kolejny raz zaufać i przebaczyć aby znów budować Bożą Rodzinę. Szczególną modlitwą w dzisiejszym dniu otoczmy te rodziny, które mają problem z przełamaniem się i obdarzeniem siebie na nowo zaufaniem. zobacz więcej2012-12-30 01:24 umieścił: Daniel L.
Święto Młodzianków męczenników
Święto to jest wspomnieniem śmierci młodzianków- dzieci. Rzeź Niewiniątek została wykonana na rozkaz króla Heroda. Święci młodziankowie zasłużyli na laur męczeństwa. Chciejmy i my sami bezinteresownie poświęcać nasze życie dla Boga poprzez naszą służbę.  Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych. zobacz więcej2012-12-27 23:22 umieścił: Tomasz G.
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Św. Jan został powołany przez Jezusa nad Jeziorem Galilejskim wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem. Był świadkiem takich ewangelicznych scen jak Przemienienie na górze Tabor oraz Ukrzyżowanie Chrystusa. Oprócz Ewangelii jest autorem 3 listów oraz Apokalipsy. Jako jedyny z Apostołów umarł śmiercią naturalną.
2012-12-26 21:19 umieścił: Kamil P.
Święto św. Szczepana, męczennika
Szczepan zginął ok. 36 roku naszej ery, był pierwszym męczennikiem. Z pochodzenia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, był Żydem. Odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki do jego rozpowszechnienia. Pragnął zreformować judaizm poprzez powrót do jego korzeni. Jego postać możemy znaleźć w Dziejach Apostolskich, jako pierwszego z siedmiu diakonów pomagających Apostołom Jezusa. W Kościele Katolickim jego święto obchodzone jest 26 grudnia w tzw. Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. zobacz więcej2012-12-25 23:19 umieścił: Michał R.
25.12: Uroczystość Bożego Narodzenia
Adwent dobiegł końca. W Uroczystość Bożego Naro- dzenia świętujemy prawdę o tym, że "Słowo (Syn Boży) stało się ciałem" (J 1,14). Bóg zamieszkał pośród swego ludu - jest Emmanu- elem, to znaczy Bogiem z nami!
2012-12-24 16:37 umieścił: Piotr L.
IV Niedziela Adwentu
W końcową, IV już Niedzielę Adwentu staje przed nami ostatni z adwentowych bohaterów - św. Józef. Postać niezwykła, choć dość... małomówna!
przejdź2012-12-23 00:52 umieścił: Paweł K.
III niedziela Adwentu
We chrzcie otrzymujemy pełnię darów, potrzebnych, aby być chrześcijanami, aby być świętymi! Nasza droga wiary ma być tylko (i aż!) drogą powracania do tego, kim się jest od momentu chrztu!
przejdź2012-12-16 00:43 umieścił: Tomasz A.
II niedziela Adwentu
Jan nie liczył się paraliżująco ze zdaniem innych. A my jak często godzimy się na tanie kompromisy ze złem, półprawdą i wygodnictwem? Jak często przymykamy oko na nieuczciwość własną, bądź cudzą?  
przejdź2012-12-08 11:14 umieścił: Tomasz A.
Modlitwa to rozmowa
  Aby dobrze prowadzić tę rozmowę, musimy szeroko otworzyć nasze serca. Wtedy słowa, które wypowiadamy nie stają się codzienną praktyką, lecz szczerą rzeką słów płynącą prosto z naszego serca.
przejdź2012-12-08 20:33 umieścił: Tomasz A.
"Nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu..."
8 grudnia - Uroczystość Niepoka- lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to najważniejsza z uroczystości maryjnych. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX...
przejdź2012-12-08 00:19 umieścił: Piotr L.
Historia Adwentu
Każdy okres liturgiczny w Kościele ma swoją niepowtarzalną historię. Ich forma i charakter kształtowała się przez wieki, ulegały zmianom i różnym wpływom. Nie inaczej było z Adwentem...
przejdź2012-12-05 10:55 umieścił: Piotr L.
Wspomnienie św. Mikołaja
Święty Mikołaj był biskupem Miry w dzisiejszej Turcji. Zasłynął jako cudotwórca, ratując żeglarzy i miasto od głodu. Wiele razy wykazał się odwagą i sprawiedliwością ratując od śmierci niesłusznie skaznych. Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Zmarł w połowie IV wieku, spontanicznie czcony przez wiernych. Po śmierci jego ciało zaczęło wydzielać leczniczą mirrę. Pomimo niewielu wiadomości na temat jego życia, jest on jednym z najbardziej barwnych świetych. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, tak, jak miał to mieć w zwyczaju św. Mikołaj. zobacz więcej2012-12-06 16:13 umieścił: Michał R.
I niedziela Adwentu
Nikt z nas o własnych, ludzkich siłach nie jest w stanie być godnym na przyjście Boga. Potrzeba nam oczyszczenia, które płynie z Bożego Miłosierdzia. Jeśli więc pragniesz dobrze przeżyć Adwent nie zwlekaj ze spowiedzią! Już teraz biegnij, aby zaczerpnąć z niezgłębionej studni Miłosierdzia Boga.
przejdź2012-12-02 10:06 umieścił: Tomasz A.
Nadchodzą dni wypełnienia przypowieści?
W połowie XX wieku księgarnie zalewa książka dobrego znajomego Tolkiena - C.S. Lewisa, opowiadająca przygodę czwórki rodzeństwa, którzy odkrywając zaczarowaną szafę, przenoszą się do magicznej krainy noszącej wdzięczną nazwę Narnia. Rozważania na I Niedzielę Adwentu!
przejdź2012-12-02 10:30 umieścił: Paweł K.
Adwent
Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy nowy okres liturgiczny - Adwent (łac. adventus - przyjście). Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 
przejdź2012-12-02 01:03 umieścił: Daniel L.
Święto św. Andrzeja Apostoła
Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był rybakiem i początkowo uczniem Jana Chrzciciela. Został powołany jako pierwszy do grona dwunastu, od razu po chrzcie Jezusa w Jordanie. Andrzej zmarł w Patras, 30 listopada 65 lub 70 roku, przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością - cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus.
Kult św. Andrzeja był w Kościele bardzo zawsze żywy. Liturgia bizantyjska określa św. Andrzeja przydomkiem Protokleros, co znaczy "pierwszy powołaniem". Achaja się chlubi, że jego pierwszym metropolitą był św. Andrzej. Relikwie świętego można zobaczyć w miejscowości w której zmarł czyli w Patras. 
zobacz więcej
2012-11-23 23:14 umieścił: Daniel L.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Dzisiejszą uroczystość wprowadził do liturgii papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925 roku. Została ona wprowadzona w całym Kościele encykliką Quas Primas. Uroczystość obchodzona jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. zobacz więcejprzejdź2012-11-23 22:57 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie świętych męczenników wietnamskich Andrzej Dung-Lac i Towarzyszy
Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Przedstawicielem męczenników wietnamskich jest właśnie św. Andrzej Dung-Lac, który był kapłanem. zobacz więcej2012-11-23 22:44 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Cecylii
22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii. Jest Ona jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele posiadamy bardzo mało informacji. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Dlatego z tej okazji szczególne życzenia kierujemy do Diakonii Muzycznej DMAK, życząc Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa św. Cecylii. zobacz więcej2012-11-20 16:07 umieścił: Daniel L.
Święto Patronalne Ministrantów
21 listopada przypada wspomnienie św. Tarsycjusza, który jest głównym patronem służby liturgicznej w naszej archidiecezji. Z tej okazji życzymy wszystkim ministrantom, lektorom i animatorom zarówno czynnym, jak i tym w stanie spoczynku wielu Bożych łask za wstawiennictwem św. Tarsycjusza. KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ks. Cezariusz Wala wraz z redakcją strony i klerykami WŚSD.
przejdź2012-11-20 11:40 umieścił: Artur S.
Wspomnienie Ofiarowania NMP
Choć dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ważną refleksję teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu... ...od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38). zobacz więcej2012-11-20 15:59 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Wiele godzin spędzał w konfesjonale - nazywano go "ofiarą konfesjonału". Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem. Przeżyty w młodości kryzys wiary (gdy przez ponad 10 lat żył bez sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Nikogo nie potępiał, ale starał się pomagać. Zawsze skupiony, zjednoczony z Bogiem, był człowiekiem modlitwy, posłuszny regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień. Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości. zobacz więcej2012-11-20 15:49 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Zmiana proboszcza w parafii wojskowej
Dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bpa Józefa Guzdka z dniem dzisiejszym proboszczem parafii wojskowej pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach został ks. mjr Jerzy Niedzielski. Zastąpił on w tej funkcji ks. ppłk Mirosława Sułka.
2013-01-06 21:39 umieścił: Tomasz A.
Orszak Trzech Króli
W całej Polsce, a konkretnie w 93 miastach naszego kraju w niedzielę 6 stycznia, kolejny raz będzie miało miejsce to niezwykłe wydarzenie. Uliczne jasełka, współne śpiewanie kolęd oraz piękne stroje - to wszystko czeka na uczestników Orszaków Trzech Króli. Zapraszamy serdecznie wszystkich, a w szczególności ministrantów z całymi rodzinami, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu w naszej archidiecezji.
przejdź2013-01-05 13:37 umieścił: Kamil P.
35. Europejskie Spotkanie Młodych
W dniach 28.12 - 02.01 odbyło się 35. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę z Taizé. Tym razem to ekumeniczne wydarzenie miało miejsce w Rzymie. Młodzież przybyła do Wiecznego Miasta na zaproszenie Benedykta XVI.  Na przełomie każdego roku od 35 lat młodzież chrześcijańska gromadzi się w innym europejskim mieście, aby być razem; modlić się, rozmawiać, formować w duchu miłości i szacunku. zobacz więcejprzejdź2012-12-25 19:38 umieścił: Kamil P.
Papież wysłał pierwszego tweeta
Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie Benedykt XVI wysłał osobiście pierwszą wiadomość na swój profil na Twitterze. Obecny papież jest drugim, który wkracza w przestrzeń internetu, jako pierwszy pojawił się tam Jan Paweł II zakładając konto mailowe. Pierwszy tweet na profilu papieża brzmi: "Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię". Liczba użytkowników Twittera, którzy obserwują oficjalny profil Benedykta XVI zbliża się do miliona. Zachęcam do osobistego zajrzenia na profil Jego Świętobliwości. zobacz więcejprzejdź2012-12-12 19:17 umieścił: Daniel L.
Nowy program duszpasterski na 2013 rok
Czy bierzemy na poważnie słowa Jezusa, że "mamy być solą ziemi"? To pytanie stawia nowy program duszpasterski. Kościół w Polsce rozpoczął jego realizację wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. Program duszpasterski "Być solą ziemi" kończy trzyletni cykl pracy Kościoła w Polsce "Kościół domem i szkołą komunii" (2010-2013). zobacz więcej2012-12-03 21:40 umieścił: Daniel L.
Cyrk na Placu św. Piotra
Niecodzienny wygląd ma dzisiaj Plac św. Piotra. Stanął na nim namiot cyrkowy, zabytkowa karuzela oraz teatrzyk kukiełkowy Są one symbolem świata cyrku, który dziś przybywa w pielgrzymce do Watykanu z okazji Roku Wiary. Jutro z cyrkowcami spotka się Papież. Nietypową scenerię na placu św. Piotra zobaczymy jeszcze w niedzielę 2 grudnia przy okazji modlitwy Anioł Pański. zobacz więcej2012-12-01 11:09 umieścił: Daniel L.
II Synod Archidiecezji Katowickiej
W niedzielę 25 listopada br w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas uroczystej mszy świetej ks. arcybiskup Wiktor Skworc otworzył II Synod Archidiecezji Katowckiej. Módlmy się wytrwale, aby Duch Święty wspierał dzieło synodu przez cały czas jego trwania oraz by decyzje na nim podjęte służyły wzrostowi wiary i świadomości religijnej wszystkich diecezjan.  I synod odbył się w latach 1972-75 pod przewodnictwem ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Zachęcamy do przybycia na tę uroczystą Eucharystię do naszej archikatedry. zobacz więcej2012-11-20 12:07 umieścił: Artur S.

Wiadomo¶ci DMAK

Podziel się swoją wiarą...
  Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego wierzysz? Co powoduje, że stajesz przed ołtarzem? Co Cię pcha do tego by być ministrantem? Jeśli nie myślałeś nigdy nad tym zrób to teraz. Niech czas wakacyjnych rekolekcji będzie dla Ciebie czasem refleksji i przybliżenia się do Pana Boga. Podziel się z innymi swoim swiadectwem i swoją wiarą!
przejdź2013-01-07 06:51 umieścił: Piotr P
Spotkanie z klerykami...
Czy Bóg mnie wzywa?               Czy chce, abym był księdzem?
Jak rozeznać Boży głos? Może z tymi pytaniami zmaga się niejeden ministrant przeglądający naszą witrynę. Jeśli zastanawiasz się nad drogą kapłaństwa klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zapraszają Cię na spotkanie poświęcone powołaniu (nie tylko kapłańskiemu). Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2013 (sobota) o godz. 9:30. W programie przewidziano: konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu, Mszę Świętą, obiad i spotkanie przy kawie. Podajemy dokładny adres: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice. Tel. 519546160, 519546150
Swoją obecność należy zgłosić na adres: powolanie_seminarium@wp.pl

zobacz więcej
2013-01-16 10:30 umieścił: Piotr P
Adoracja ministrantów w Panewnikach...
Drodzy Ministranci oczekujemy Was razem z Waszymi Księżmi, Animatorami, Rodzicami na wspólnym kolędowaniu w najbliższą niedzielę 13 stycznia o godz. 14.45 przy panewnickim żłóbku. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią podajemy najważniejsze informacje związane z adoracją.  
przejdź2013-01-11 19:19 umieścił: Piotr P
Urodzinowy koncert Chóru Gospel Sound
20 stycznia 2013 r. o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie" przy ulicy Markiefki 44a w Katowicach odbędzie się koncert z okazji drugich urodzin chóru Gospel Sound. Wszystkich serdecznie zapraszamy! Program koncertu pt. "A change is coming - zmiana nadchodzi" zawiera powiązane z sobą utwory, stanowiące swoiste przesłanie skierowane do każdego Człowieka. Zapraszamy serdecznie na ten energetyczny koncert. zobacz więcej2013-01-07 23:39 umieścił: Tomasz A.
Wywiad
Przedstawiamy wywiad z  Archidiecezjalnym Duszpasterzem Ministrantów - ks. Cezariuszem Walą

przejdź2013-01-05 19:28 umieścił: Paweł K.
Ministranci po godzinach...
Drodzy Ministranci! Wiemy doskonale, że Mały Gość Niedzielny zawiera specjalną stronę dla służby liturgicznej. Oprócz ciekawych opowiadań o życiu ministrantów w innych parafiach, opisuje także nasze liturgiczne przygody i przeżycia. Pokazuje w jaki sposób radośnie można służyć Panu Jezusowi! Nie będzie wielkim nietaktem gdy zdradzimy Wam pewną tajemnicę. Otóż Mały Gość Niedzielny przygotowuje nową rubrykę, którą można określić hasłem: ministranci po godzinach. Dział ten będzie miał na celu pokazywanie ministranckich pasji, zainteresowań, szczególnych uzdolnień, nietuzinkowych umiejętności. Będzie ukazywał życie ministranta poza kościołem. Jeśli macie w dekanatach lub parafiach ministrantów, którzy mają takie ciekawe i wyjątkowe pasje, lub sami je posiadacie i jesteście mniej więcej w wieku szkoły podstawowej lub gimnazjum, to koniecznie prosimy o kontakt! Na podany niżej adres archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl                nadeślijcie krótką informację o sobie i zainteresowaniach, podając imię i nazwisko oraz nazwę parafii i numer telefonu. Może akurat Tobie uda się opowiedzieć o swoich zainteresowaniach w MGN?!   zobacz więcej2013-01-05 11:18 umieścił: Piotr P
Spotkanie redakcji...
Jak już pisaliśmy w niedzielę 13 stycznia br. o godzinie 15.00 ministranci naszej archidiecezji gromadzą się na dorocznej adoracji Bożego Dzieciątka w Panewnikach. W tym samym dniu swoje spotkanie opłatkowe przeżywać będą redaktorzy internetowej strony DMAK. Prosto z Panewnik przemieścimy się do Bogucic, aby podsumować kilkumiesięczną  wspólną redakcyjną pracę i porozmawiać o planach na przyszłość.  Nie zabraknie czasu na pośpiewanie kolęd, wspólną zabawę i przełamanie się opłatkiem. Wszystkich członków i współpracowników redakcji serdecznie zapraszamy. Zróbcie wszystko byście mogli dojechać i przybyć! A już wkrótce więcej szczegółów o adoracji panewnickiej.   zobacz więcej2013-01-04 08:16 umieścił: Piotr P
Statystyka wejść 2012
Miło nam poinformować, iż w zakończonym wczoraj 2012 roku zanotowaliśmy 329.750 wejść na naszą stronę! To aż o 26559 więcej, niż w roku 2011. Naszym stałym, jak i okazyjnym "odwiedzaczom" serdecznie dziękujemy za zaufanie i polecamy się na przyszłość!
przejdź2013-01-01 17:08 umieścił: Piotr L.
Noworoczne życzenia...
  Drodzy Kapłani, Ministranci, Animatorzy i Lektorzy!
Drodzy Kandydaci i Wszyscy odwiedzający naszą stronę! W Nowym Roku życzę Wam ciągłego poznawania Chrystusa i radości z kroczenia z Nim przez życie. Niech Wasza wiara będzie coraz gorętsza - by zapalała innych do miłości Boga i bliźniego.
przejdź2013-01-01 01:06 umieścił: Piotr P
Ministranci na synodzie...
W nawiązaniu do słów ks. kanclerza Grzegorza Olszowskiego wypowiedzianych na ustanowieniu animatorów 24 listopada br. i w ramach prac związanych z II Synodem Archidiecezji Katowickiej mamy możliwość nadsyłania postulatów, tematów, pytań i spraw do rozstrzygnięcia związanych z posługą służby liturgicznej w parafiach.  Tymi zagadnieniami, którymi według Was mógłby, czy powinien zająć się Synod, a konkretnie Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Zostali już o to poproszeni niektórzy klerycy i studenci Wydziału Teologicznego. Przedstawili pytania zagadnienia, które  opracuje w/w komisja i które potem zostaną przesłane do parafialnych zespołów synodalnych, w celu dalszych dyskusji i prac. Zachęcam do współpracy! Możemy wypowiedzieć się bardzo konkretnie i jasno. Podaję tylko niektóre z wielu zagadnień, które już zostały nadesłane jako prośby o zajęcie się nimi. Np.:kwestia stopni służby liturgicznej; możliwość ujednolicenia strojów liturgicznych na szczeblu diecezji; przygotowanie osób dorosłych na szczeblu diecezji do posługi lektora; dopuszczenie dziewcząt do służby ołtarza; jasne określenie roli szafarzy w parafiach; czy w archidiecezji są potrzebni stali diakoni?, ujednolicenie w diecezji ceremoniału Mszy świętej (jednakowe dzwonienie, okadzenia, postawy liturgiczne itp.). Serdecznie proszę o Wasze głosy i opinie przesyłane na adres: ministranci.nasynodzie@gmail.com do końca stycznia 2013. Za pogrupowanie zagadnień będzie odpowiedzialny Adrian Prietz z parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. Po wstępnym opracowaniu  pytania zostaną przesłane do dalszych konsultacji w Komisji Liturgicznej, a potem w zespołach synodalnych w parafiach.   zobacz więcej2012-12-30 15:48 umieścił: Piotr P
Adoracja w Panewnikach...
Drodzy Ministranci! Niedziela 13 stycznia coraz bliżej! To dzień, w którym będziemy pielgrzymować do Panewnik na wspólne kolędowanie. Jak co roku - przy największej na Śląsku stajence - chcemy zgromadzić ministrantów naszej archidiecezji na wspólnym śpiewie kolęd i rozważaniach. Naszą modlitwę rozpoczniemy o godzinie 15.00 będzie jej przewodniczył ks. bp Józef Kupny. Zabierzmy ze sobą sztandary oraz stroje liturgiczne! Powiedzmy o tym naszym ministranckim kolegom i rozgłośmy to w dekanatach! Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie! Ponieważ jest to czas odwiedzin duszpasterskich i nie zawsze kapłani będą mogli nam towarzyszyć, poprośmy o dowóz naszych bliskich lub dekanalnych duszpasterzy ministrantów i spróbujmy zorganizować wspólny dekanalny wyjazd. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Do wspólnego pielgrzymowania i kolędowania serdecznie zapraszam!
Ks. Cezariusz Wala Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów    
zobacz więcej
2012-12-29 23:55 umieścił: Piotr P
Turniej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli
"W związku z wolnymi jeszcze miejscami, organizatorzy VII Turnieju im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli, informują iż zapisy do udziału przyjmowane będą do 9 stycznia 2013 włącznie !!! Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń.  Jeżeli lista zostanie wypełniona wcześniej, zainteresowani będą o tym na bieżąco informowani. Wszystkie szczegóły, w tym regulamin i listę zgłoszeniową, można odnaleźć w poprzednim newsie dot. rozgrywek."
2012-12-27 14:54 umieścił: Piotr P
Życzenia bożonarodzeniowe
  Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim odwiedzającym naszą stronę, a zwłaszcza Wam Drodzy Kapłani oraz Kandydaci, Ministranci Młodsi i Starsi, Lektorzy i Kantorzy, Drodzy Animatorzy, aby Jezus, Który przyszedł na świat z miłości do człowieka, wyciągnął nad Wami swoją błogosławiącą dłoń. Niech Jego przyjście rozjaśni cienie Waszego życia i posługi, doda sił do nieustannej przemiany serc. Niech Ten, który każdego dnia rodzi się na ołtarzu, będzie obecny w Waszym życiu!
Z życzeniami i podziękowaniami za zaangażowanie w służbę Bogu i ludziom
 
Ks. Cezariusz Wala
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów    
2012-12-24 16:40 umieścił: ks. Cezariusz Wala
Adwentowe dni formacji...
W dniach 14 - 16 grudnia br. przy Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice) odbędą się dni formacji dla diakonii muzycznej, liturgicznej, modlitwy oraz redakcji DMAK naszej Archidiecezji. Będzie to czas dobrego przygotowania i zregenerowania sił przed zbliżającymi się świętami. Rekolekcje poprowadzi archidiecezjalny opiekun ministrantów Ks Cezariusz Wala. Zapisy poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: piotrek_prasol@vp.pl Koszt rekolekcji 50 zł. Serdecznie zapraszamy! zobacz więcej2012-12-09 14:59 umieścił: Piotr P
Być solą ziemi...
  W dniach  30 listopada do 2 grudnia 2012 r, w domu parafialnym przy sanktuarium MB Boguckiej w Katowicach Bogucicach odbyły się adwentowe rekolekcje dla animatorów ministranckich. Zapraszamy do przeczytania relacji z tamtych dni.
przejdź2012-12-07 16:26 umieścił: Piotr P
Turniej piłki nożnej...
19 i 26 stycznia 2013 roku, już po raz siódmy, zostanie rozegrany Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli.   Dzięki wielkiemu wsparciu tyskiego magistratu i dobrej współpracy z tyskim MOSiR-em, areną zmagań ponownie będzie Hala przy al. Piłsudskiego 20. Pierwszego dnia rozgrywek udział w turnieju wezmą ministranci w kat. młodszej ( sp+gim ), natomiast drugiego starsi z ministrantów ( do 25 roku życia włącznie ). Tym razem organizatorzy przygotowali niespodziankę, której na pewno nikt się nie spodziewa. Tradycyjnie nie zabraknie wspaniałej zabawy, niesamowitych wrażeń, ciepłego posiłku oraz całego mnóstwa nagród, pucharów, medali, dyplomów !!! Nie zabraknie także ważnych gości: Patronem Honorowym rozgrywek jest Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz Duszpasterz Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ks. Cezariusz Wala. Organizatorzy spodziewają się także licznej braci kapłańskiej i seminaryjnej.   Szczegóły w regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorami, do których dane podane są w regulaminie rozgrywek. zobacz więcejprzejdź2012-12-05 21:25 umieścił: Piotr P
Roraty dla dorosłych
W każdy wtorek i czwartek o 19:30 w kaplicy św. Barbary przy SCC w Katowicach odby- wają się roraty dla dorosłych. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jeżeli jako ministrant chciałbyś się zaangażować w służbę w kaplicy św. Barbary na czas Adwentu lub dłużej, wystarczy napisać maila. zobacz więcej2012-12-03 23:33 umieścił: Tomasz A.
Warsztaty Gospel
Stowarzyszenie Gospel już po raz drugi organizuje Warsztaty Gospel w Sosnowcu, w dniach 8 - 9 grudnia 2012. Jest to niezwykła ekumeniczna impreza muzyczna, której celem jest uwielbianie Boga śpiewem, propagowanie muzyki gospel i chrześcijańskich wartości, które ze sobą niesie.  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach! Informacje o tym wydarzeniu i zapisach można znaleźć tutaj: zobacz więcejprzejdź2012-11-30 08:16 umieścił: Artur S.
Paradiso, preferisco il paradiso!
24 listopada 2012r. miało miejsce ustanowienie nowych 81 animatorów i włączenie do wspólnoty 93 kandydatów na to miejsce.
przejdź2012-11-30 00:47 umieścił: Paweł K.
Być solą ziemi, czyli Rekolekcje Adwentowe dla animatorów ministranckich!
Zapraszamy na Adwentowe Rekolekcje Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej. Tematyka nawiązuje do hasła nowego roku duszpasterskiego.

Rekolekcje odbędą się w dniach od  30 listopada do 2 grudnia 2012 r. (piątek - niedziela) w domu parafialnym przy sanktuarium MB Boguckiej w Katowicach Bogucicach (Parafia św. Szczepana, ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).
przejdź2012-11-19 23:01 umieścił: Piotr P
Ustanowienie Animatorów...
  Drodzy Animatorzy oraz Kandydaci na Animatorów! W najbliższą sobotę 24 listopada gromadzimy się w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na Waszym ustanowieniu i pobłogosławieniu. Ceremoniom ministranckim będzie przewodniczył wikariusz generalny ks. prałat Grzegorz Olszowski.
przejdź2012-11-22 17:21 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl