Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Rozważania wielkopostne 2013, cz.5
      Dawniej ten grzech zwano zdecydowanie okrutniej: łakoms- twem albo obżarstwem. Człowiek, który potrafi sobie odmówić jedzenia i picia, w chwili, gdy odczuwa głód i pragnienie, potrafi sobie odmówić wszystkiego. Jesteśmy trochę jak Ewa, która zjadła owoc, choć nie była głodna.
przejdź2013-03-18 14:43 umieścił: Tomasz A.
Rozważania wielkopostne 2013, cz.4
  Ministrant jest człowiekiem, który z chęcią bierze na siebie obowiązki, ale ich wykonanie jest dla niego tylko niezbędnym minimum. Dokonałeś wielkich rzeczy i jeszcze większych pozwoli ci dokonać w życiu Pan Bóg, jeżeli tylko mu na to pozwolisz.
przejdź2013-03-10 23:36 umieścił: Tomasz A.
Rozważania wielkopostne 2013, cz.3
  Podjęcie dialogu ze złem jest zawsze przyjęciem jego języka - języka pragnień, egoizmu, chęci realizacji swoich pomysłów kosztem wszystkiego wokół. Dlatego dialog ze złem jest błędem i faktycznie grzechem samym w sobie.
przejdź2013-03-04 01:40 umieścił: Tomasz A.
Święto św. Kazimierza Królewicza
  Święty Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w 1458 roku na Wawelu. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Brał czynny udział w życiu politycznym przy boku swego ojca. Był gorliwym czcicielem Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc  zmarł w 1484 roku.
2013-03-03 19:12 umieścił: anonim
Rozważania wielkopostne 2013 cz.2
  Zgrzeszyć przy ołtarzu jest bardzo łatwo. To jak lusterko powiekszające. Liturgia i cała wspólnota traktowana ogólnie jest bardzo delikatną materią, co należy jak najszybciej zrozumieć.
przejdź2013-02-24 15:30 umieścił: Tomasz A.
Rozważania stacji Drogi Krzyżowej
Pan Jezus w oczach Boga został skazany za nic. Dziś też ludzie oskarżają nas niesłusznie, a i my nie jesteśmy bez winy - także osądzamy innych.
przejdź2013-02-24 09:53 umieścił: Paweł K.
Droga Krzyżowa
"Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją odkupił świat!". Te słowa kojarzą nam się w szczególności z nabożeństwem odprawianym w kościołach w piątki Wielkiego Postu, a mianowicie z Drogą Krzyżową.
przejdź2013-02-22 11:02 umieścił: Paweł K.
Rozważania wielkopostne 2013 cz.1
  Grzech jest "czadowy", jest "fajny" i "spoko", ponieważ wydaje mi się, że w chwili grzeszenia albo tuż po nim jest mi dobrze. Właśnie. Mnie jest dobrze.
przejdź2013-02-17 23:47 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Cyryla i Metodego
Święci byli braćmi. Mieli biegle posługiwać się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. Pozostawili po sobie uczniów, którzy kontynuowali ich dzieło. Papież Jan Paweł II ogłosił ich patronem Europy.
2013-02-14 10:54 umieścił: Michał R.
Wielki Post
Dzisiaj, zaczynając od Środy Popielcowej i posypania głowy popiołem, wchodzimy w ten okres liturgiczny. Kościół podejmuje trud postu, aby przygotować się na Święta Paschalne. W ropoczynającym się dziś czasie zwracamy szczególną uwagę na nasze nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz podejmowanie postanowień i wyrzeczeń w celu zbliżenia się do Pana Boga.  Jako ministranci pamiętajmy o odprawianych w czasie Wielkiego Postu nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Przypominamy również, że niedziele nie są dniami postnymi. zobacz więcej2013-02-13 10:58 umieścił: Kamil P.
Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy męczenników
  Paweł urodził się w Japonii w roku 1564 lub 1566. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, z gorliwością głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas prześladowania katolików został pojmany razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddany okrutnym torturom. Ukrzyżowany 5 lutego 1597 roku w mieście Nagasaki.
2013-02-05 22:47 umieścił: anonim
Wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy
  Św. Agata żyła w latach 225 lub 235-251 na Sycylii. Poniosła męczeńską śmierć , prawdopodobnie podczas prześladowań za Decjusza. Jej cześć szerzyła się w całym Kościele już od starożytności, a imię jej włączono do Kanonu Rzymskiego.
2013-02-05 05:48 umieścił: anonim
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego
Kościół 2 lutego obchodzi uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna w Świątyni w Jerozolimie. Papież Jan Paweł II ustanowił w tym dniu Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to równocześnie święto Matki Bożej Gromnicznej, czas zakończenia okresu śpiewania kolęd w Polsce.  
przejdź2013-02-01 23:00 umieścił: anonim
Święto Nawrócenia św. Pawła
25 stycznia przypada święto Nawrócenia św. Pawła. Wydarzenie to jest opisane na kartach Pisma Świętego, w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać jak Chystus objawił się Szawłowi, który odstąpił od prześladowania Chrześcijan i stał się Apostołem Narodów. (por. Dz 9, 1-31)
2013-01-25 09:30 umieścił: Artur S.
Wspomnienie Świętego Franciszka Salezego
Franciszek urodził się w zamożnej rodzinie 21 sierpnia 1567 roku pod Thorens w Alpach. W wieku 15 lat udał się na studia uniwersyteckie do Paryża. Zgłębiając teologię na Sorbonie, skupiał swoją uwagę na studium Biblii. W tym celu poznał język grecki i hebrajski. Gdy przeżywał niepewność co do swego przyszłego zbawienia, odzyskał na nowo pokój serca, gdy powierzył się opiece Matki Bożej. W 1593 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1599 biskupie. Będąc biskupem Genewy przywrócił do jedności z Kościołem Katolickim ok. 70 kalwinów. Franciszek Salezy zmarł nagle 28 grudnia 1622 roku. Został kanonizowany w 1655 roku. Bł. Pius IX w roku 1877 ogłosił go Doktorem Kościoła. Papież Pius XI uczynił go patronem dziennikarzy i redaktorów prasy katolickiej. zobacz więcej2013-01-21 20:31 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Agnieszki
21 stycznia przypada wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Święta Agnieszka żyła krótko na przełomie III i IV wieku. We wspomnienie św. Agnieszki błogosławi się dwa baranki, które zostają podarowane papieżowi, z wełny tych baranków tka się paliusze dla nowych metropolitów.
2013-01-21 09:08 umieścił: Artur S.
Okres zwykły
Niedzielą Chrztu Pańskiego rozpoczęła się I część Okresu Zwykłego w ciągu roku. Jest to krótsza jego część, trwa do Środy Popielcowej. Wykorzystajmy ten czas owocnie, pamiętając, że trwa karnawał, maturzystom życzymy udanych stódniówek. 
przejdź2013-01-17 19:26 umieścił: Artur S.

Z życia Ko¶cioła

Habemus papam! Viva il papa!
Mamy 266-ego biskupa Rzymu i bezpośredniego następcę Benedykta XVI. W drugim dniu konklawe, w wyniku piątego głosowania elektorzy wybrali na Sługę Sług Bożych kardynała Bergoglio z Argentyny, dotychczasowego arcybiskupa Buenos Aires. Przyjął on imię: Franciszek. Już niedługo obszerny artykuł na temat dotychczasowej działalności nowego papieża. zobacz więcej2013-03-11 11:10 umieścił: Tomasz A.
12.o3: Rozpoczęło się konklawe
Rozpoczęło się kolejne w historii Kościoła konklawe. Niebawem poznamy następcę Benedykta XVI, który 28.02 br. zakończył swój niemal 8-letni pontyfikat. Módlmy się za kardynałów, dokonujących najważniejszego wyboru w Kościele Katolickim.
2013-03-12 17:25 umieścił: Piotr L.
Konklawe: jak wybiera się papieża?
Od tego wyboru w dużej mierze zależą losy Kościoła najbliższych lat. Jak przebiegają najbardziej tajemnicze wybory świata? Zapra- szam do lektury artykułu: "Kaplica pod specjalnym nadzorem".
przejdź2013-03-08 20:41 umieścił: Piotr L.
12.03: Konklawe
We wtorek 12 marca rozpocznie się konklawe, które wybierze nowego papieża, następcę Benedykta XVI. Módlmy się za kardynałów, aby Duch Święty umacniał ich w tym niełatwym zadaniu. 
2013-03-08 19:26 umieścił: Artur S.
Wielki pontyfikat Benedykta XVI
Od godziny 20.00 Stolica Piotrowa została zwolniona. Papież Benedykt XVI ustąpił. Zapraszamy do lektury obszernego podsu- mowania upływającego dziś pontyfikatu.
przejdź2013-02-28 19:18 umieścił: Tomasz A.
Sede vacante
Od 28 lutego od godziny 20:00 trwa w Kościele okres Sede vacante, czyli czas w którym na Stolicy Piotrowej nie ma papieża. Jest to intensywny czas modliwy za Kolegium Kardynalskie o światło Ducha Świętego podczas konklawe. Módlmy się także za papieża Benedykta XVI, aby Pan błogosławił mu i obdarzał potrzebnymi łaskami. 
2013-02-28 16:06 umieścił: Artur S.
Adoptuj kardynała
Z inicjatywy organizacji Młodzież 2000 powstała międzynarodowa akcja modlitewna za uczestników konklawe. Rejestrując się pod adresem http://adoptacardinal.org/, organizatorzy "przydzielają" nam jednego z kardynałów, którego to będziemy otaczać szczególną modlitwą podczas wyboru nowego papieża. zobacz więcej2013-02-25 11:00 umieścił: Paweł K.
Benedykt XVI abdykuje
Z powodu podeszłego wieku papież Benedykt XVI podjął decyzję o  rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu, Następcy św. Piotra.
28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, Stolica Apostolska wejdzie w okres sede vacante. Przez najbliższe dni od tego momentu do Rzymu na konklawe będą zjeżdżać się kardynałowie z całego świata. 
przejdź2013-02-11 12:20 umieścił: Paweł K.
Powiedział stary Bartek, że dziś...
Tłusty Czwartek to chyba najsmaczniejszy i najbardziej kaloryczny dzień w roku. Trzeba się przecież najeść, bo za tydzień Wielki Post. Oby tylko nie przesadzić...
2013-02-07 09:44 umieścił: Artur S.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Dzisiaj w Kośćiele obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Ten dzień zachęca nas do refleksji na temat całkowitego oddania się człowieka Panu Bogu na służbę w Jego dziele zbawienia. Szczególnie w tym czasie modlimy się za zakonników i zakonnice oraz o liczne powołania do życia konsekrowanego. W Polsce zwyczajowo w tym dniu zbiera się datki na rzecz zakonów kontemplacyjnych, które troszczą się o sprawy Kościoła i świata w intensywnej modlitwie. zobacz więcej2013-02-02 21:14 umieścił: Kamil P.
Fałszywa wiadomość
  Od jakiegoś czasu krąży wiadomość o rzekomym spaleniu 20 kościołów w Indiach i uwięzieniu misjonarzy. Prowincjał Misji Franciszkańskiej w Indiach dementuje te informacje. 
przejdź2013-01-29 14:18 umieścił: Artur S.
Tragiczne rocznice
28 stycznia wspominamy przykre wydarzenia z ostatniej dekady. Dziś mija 10 lat od tragedii w Tatrach, gdzie pod lawiną zginęło 8 tyskich licealistów, 7 lat mija natomiast od zawalenia się hali na MTK, gdzie zginęło, aż 65 osób. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 
2013-01-28 10:06 umieścił: Artur S.
Dzień Islamu
26 stycznia w Kościele Katolickim w Polsce ochodzimy Dzień Islamu. Módlmy się o żywy dialog Kościoła z Muzułmanami, aby między wyznawcami Jednego Boga panował prawdziwy pokój. 
2013-01-26 08:28 umieścił: Artur S.
Jeden z nas
Każdy pełnoletni ministrant może teraz poprzeć obywatelski projekt sprzeciwu wobec finansowania aborcji ze środków Unii Europejskiej (czyli pieniędzy obywateli). Możemy sprzeciwić się temu procederowi i w ten sposób przyczynić się do ocalenia niewinnych istnień ludzkich. Zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą!
przejdź2013-01-25 21:40 umieścił: Kamil P.
Zmarł Kard. Józef Glemp
23 stycznia wieczorem zmarł kard. Józef Glemp. Prymas senior, przeżył 83 lata, z czego 56 w kapłaństwie. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę nadania godności kardynalskiej. W naszej modlitwie zanieśmy błaganie do Matki Bożej Miłosierdzia za duszę ś.p. kard. Józefa. Trudno w tak krótkiej informacji zawrzeć wybitne zasługi tego hierarchy dla polskiego Kościoła, dlatego poniżej zamieszczamy link do krótkiego życiorysu ś.p. Kardynała. zobacz więcejprzejdź2013-01-23 22:48 umieścił: Tomasz G.
21 i 22 stycznia-Dzień Babci i Dziadka
Drodzy Ministranci nie zapomnijmy dziś i jutro o naszych dziadkach. Wiele im zawdzięczamy, a rzadko sobie o tym przypominamy. Te dwa dni w roku wykorzystajmy, aby uświadomić sobie miłość naszych dziadków do nas i odwdzięczyć się za nią. Módlmy się za naszych dziadków, aby żywym Pan Bóg udzielał zdrowia i potrzebnych sił, a zmarłych, aby przyjął do Swej chwały. 
2013-01-21 09:35 umieścił: Artur S.
18-25.01 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
"Czego Bóg od nas oczekuję?" Mi 6,6-8 Pod takim hasłem będziemy w tym roku obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby ekumeniczny dialog między wyznaniami chrześcijańskimi rozwijał się, abyśmy każdego dnia byli dla siebie braćmi oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. 
2013-01-17 19:15 umieścił: Artur S.
Dzień Judaizmu
17 stycznia 2013 roku obchodzony był w Polsce jako XVI Dzień Judaizmu. W wielu miejscach trwały wspólne modlitwy katolików z wyznawcami judaizmu o zgodę między naszymi religiami oraz o pokój na świecie. 
2013-01-17 19:05 umieścił: Artur S.

Wiadomo¶ci DMAK

Przedłużony czas zgłoszeń na Turniej Archidiecezjalny.
Z powodu wielu próśb napływających z diecezji, w związku z kończącym się terminem zgłaszania drużyn do rozgrywek diecezjalnych, informujemy że czas ten został wydłużony o tydzień! Ostateczny termin zgłaszania drużyn upływa w Wielką Środę 27 marca br. Zachęcamy dekanalne zespoły piłkarskie do mobilizacji i zgłoszeń. Na zwycięzców czekają medale, dyplomy oraz atrakcyjne nagrody w tym dofinansowanie do wyjazdu na rozgrywki ogólnopolskie w Radomiu. Wszystkie zgłoszone drużyny po świętach otrzymają stosowne informacje.   Więcej informacji znajdziemy tutaj:  zobacz więcejprzejdź2013-03-18 06:25 umieścił: Piotr P
Wszystkiego najlepszego!
Urodzin ciąg dalszy! Dziś cyferkę przy liczbie lat zmienia nasz drogi Webmaster - Paweł Kabis! Paw- łowi życzymy wszystkiego, co najlepsze wśród rzeczy pły- nących Z Góry, a tu na ziemi wiele cierpliwości do reszty Redakcji i samych świetnych pomysłów!
2013-03-16 09:28 umieścił: Tomasz A.
15.o3: urodziny Tomka Adamskiego
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Tomasz Adamski - redaktor główny naszej strony, odpowiedzialny za stronę merytoryczną. Tomaszu: życzymy mnogości Bożych łask, opieki św. Izydora i wielu rzutkich pomysłów na "DMAK"! Z modlitwą. 
2013-03-15 09:46 umieścił: Piotr L.
Wszystkiego najlepszego!
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Marek Grzymowski - pierwszy Moderator naszej strony! Z tej okazji cała Redakcja wraz z Księdzem Opiekunem pragnie życzyć mu wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, szcześcia i błogosła- wieństwa Bożego! Żyj nam, Marku, 100 lat!
2013-03-13 14:59 umieścił: Tomasz A.
TYLKO U NAS! Bł. Jan Paweł II do ministrantów
9.04.1980 r., Ojciec Święty Jan Paweł II odprawił w Auli Pawła VI mszę św. dla uczestników mię- dzynarodowej pielgrzymki mini- strantów, przybyłych z 8 krajów europejskich. Przedstawiamy uni- katowy tekst homilii bł. Jana Pawła II, wygłoszonej podczas pielgrzym- ki Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów (CIM) do Rzymu.
przejdź2013-03-12 23:42 umieścił: Piotr L.
Relacja z rekolekcji wielkopostnych
Zapraszamy do przeczytania relacji z rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w miniony weekend w Katowicach-Boguci- cach oraz do obejrzenia zdjęć obrazujących ministrancki czas radości i zadumy.
przejdź2013-03-12 22:57 umieścił: Tomasz A.
Wszystkiego najlepszego!
Dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodzi nasz redakcyjny kolega, Artur Sroga. Życzymy mu  wszelkich potrzebnych łask i darów Ducha Świętego, szczególnie w czasie jego formacji seminaryjnej. Dziękujemy również za cały poświęcony czas w tworzenie strony Duszpasterstwa!                            Ks. Cezariusz wraz z Redakcją
2013-03-10 20:50 umieścił: ks. Cezariusz Wala
CIM: Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów
Czym jest CIM: Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów? Jaka jest historia tej organizacji i jej zadania? Zapraszamy do cyklu artkułów, mówiących o tej niezwykłej organizacji oraz kolejnych pielgrzymkach ministrantów do Rzymu.
przejdź2013-03-08 12:52 umieścił: Piotr L.
Spotkanie Redakcji DMAK
W niedzielę 10 marca będzie miało miejsce kolejne spotkanie Redakcji DMAK. Zaczynamy wspólną Mszą Świętą o godzinie 11:30 w parafii św. Szczepana w sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowi- cach-Bogucicach. Serdecznie za- praszamy również wszystkich zainte- resowanych współpracą z Redakcją!
2013-03-05 00:08 umieścił: Paweł K.
Rozpoczyna się IX edycja Konkursu Papieskiego
5 lutego 2013 r. rozpoczęła się IX edycja Konkursu Papieskiego dla uczniów szkół ponadgim- nazjalnych. Projekt Instytutu Tertio Millennio jest jednym z naj- większych konkursów wiedzy o osobie i nauczaniu Jana Pawła II w Polsce.
przejdź2013-03-02 21:39 umieścił: Paweł K.
07.03: urodziny Ks. Bogdana Kornka
Dziś swoje kolejne :) urodziny obchodzi były długoletni duszpas- terz ministrantów naszej archi- diecezji, ks. Bogdan Kornek. Na- tenczas, życzymy mu wszelakiej pomyślności, wiele uśmiechu oraz radości z pełnienia woli Bożej w posłudze kapłańskiej. Króluj nam Chryste!
2013-03-07 13:58 umieścił: Piotr L.
Wielkopostne rekolekcje dla animatorów
Zapraszamy na Wielkopostne Rekolekcje Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej pod hasłem: "Być solą ziemi". Informacje na ten temat w rozwinięciu newsa.
przejdź2013-02-13 18:24 umieścił: Piotr P
28.02: Dziękczynne czuwanie w int. papieża!
Studenci i władze naszego Wydziału Teologicznego zaprasza- ją na czuwanie modlitewne na zakończenie pontyfikatu Benedyk- ta XVI, które odbędzie się w krypcie katedry w czwartek, w godz. 19.30-21.00. Szczegóły na plakacie w linku:
przejdź2013-02-26 14:14 umieścił: Piotr L.
Czym jest ministranctwo?
Kim jest ministrant i czym jest ministranctwo? Na te pytania postarają się odpowiedzieć w krótkim materiale filmowym uczestnicy "zimówki" Diakoni Modlitwy DMAK. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!
przejdź2013-02-22 00:53 umieścił: Paweł K.
Turniej piłkarski ministrantów...
W rozwinięciu newsa przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące finału archidiecezjalnego turnieju ministrantów w piłce nożnej. 
przejdź2013-02-10 13:43 umieścił: Piotr P
Kurs na animatora...
Już niebawem na naszej stronie pojawi się specjalny formularz zapisów na wiosenny kurs animatora dla części północnej i południowej naszej diecezji, a tymczasem najważniejsze informacje o Kursie.
przejdź2013-02-07 18:32 umieścił: Piotr P
Wspomnienia z seminarium...
Dzień skupienia w seminarium, może kojarzyć się większości z akcją powołaniową , swego rodzaju łapanką do kapłaństwa. To wielka pułapka. Takowe bowiem rozumowanie jest błędem. Zamiarem organizatorów tego spotkania nie było zwerbowanie przyszłych kleryków. Celem dnia skupienia była chęć wspólnej modlitwy i skupienia się na Bogu.
przejdź2013-01-31 12:04 umieścił: Piotr P
Zobacz Informator ministrancki
  Poprzez Księży wicedziekanów na nasze parafie docierają najnowsze Informatory ministranckie. Pytajcie o nie swoich Księży Opiekunów. Teksty można zawieszać na gazetce, by jak najwięcej osób z nich skorzystało. W Informatorze znajdziecie m.in. ojcowski list ks. Arcybiskupa do ministrantów, wiadomości o diecezjalnych konkursach i bieżące sprawy, którymi żyje duszpasterstwo ministrantów w diecezji. Kliknij "przejdź" by zobaczyć najnowszy Informator Ministrancki
przejdź2013-01-26 15:55 umieścił: Piotr P
Zimówka Diakonii Modlitwy DMAK
Zapraszamy na tradycyjną już zimówkę ministrancką, organizowaną przez Diakonię Modlitwy DMAK. Zimówka w tym roku odbędzie się w dniach 8-10.02.13 (pt.-ndzl.) w Bielsku Lipnik Dom Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. Polna 51. Koszt tej zimówki to 50 zł. Zgłoszenia na zimówkę proszę przesyłać na naszą skrzynkę diakonia.modlitwydmak@gmail.com, w zgłoszeniu proszę napisać: imię, nazwisko, miejscowość, parafię, numer pesel. Każdemu wyśle potwierdzenie, że zgłoszenie dotarło. Na zimówkę można się wpisywać do 31 stycznia.  zobacz więcej2013-01-26 00:04 umieścił: Piotr L.
Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w najbliższą sobotę o godz. 11.00 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach, odbędzie się  spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów. Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane m.in. z rekolekcjami wakacyjnymi ministrantów, zapisami na rekolekcje, rolą duszpasterza dekanalnego lub wyznaczonego księdza z dekanatu w tej sprawie. Zostaną także podane najważniejsze informacje dotyczące archidiecezjalnego turnieju w piłce nożnej, konkursami organizowanymi przez duszpasterstwo i pielgrzymce powakacyjnej i ogólnopolskiej do Gniezna. Duszpasterzy prosimy, aby przywieźli ze sobą (lub wcześniej dostarczyli e-mailem) wykaz kapłanów wraz z danymi adresowymi, telefonem i adresem poczty elektronicznej odpowiedzialnych w poszczególnych parafiach dekanatu za ministrantów.       zobacz więcej2013-01-25 11:05 umieścił: Piotr P
Relacja z Panewnik
  Dobrze było znów się razem modlić w Panewnikach. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego spotkania z Dzieciątkiem Jezus u Ojców i Braci Franciszkanów. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przybyć do Jego żłóbka jeszcze liczniej.
przejdź2013-01-23 22:55 umieścił: Tomasz A.
Podziękowania
Bóg zapłać Wszystkim Ministrantom i Animatorom, a także Księżom, Świeckim Szafarzom Komunii  Świętej, Rodzicom, którzy byli na panewnickim kolędowaniu! Wielkie podziękowania dla tych, którzy pomogli dojechać ministrantom do Panewnik. Dziękujemy także ojcom franciszkanom za gościnność i ciepłe przyjęcie. Już wkrótce relacja razem z fotografiami z naszego kolędowania, które odbyło się pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Kupnego. Zachęcamy Was do przeczytania informacji związanych z panewnickim żłóbkiem: zobacz więcejprzejdź2013-01-20 11:08 umieścił: Paweł K.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl