Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Święto Młodzianków męczenników
Święto to jest wspomnieniem śmierci młodzianków- dzieci. Rzeź Niewiniątek została wykonana na rozkaz króla Heroda. Święci młodziankowie zasłużyli na laur męczeństwa. Chciejmy i my sami bezinteresownie poświęcać nasze życie dla Boga poprzez naszą służbę.  Święci Młodziankowie są uważani za patronów chórów kościelnych. zobacz więcej2012-12-27 23:22 umieścił: Tomasz G.
Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty
Św. Jan został powołany przez Jezusa nad Jeziorem Galilejskim wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem. Był świadkiem takich ewangelicznych scen jak Przemienienie na górze Tabor oraz Ukrzyżowanie Chrystusa. Oprócz Ewangelii jest autorem 3 listów oraz Apokalipsy. Jako jedyny z Apostołów umarł śmiercią naturalną.
2012-12-26 21:19 umieścił: Kamil P.
Święto św. Szczepana, męczennika
Szczepan zginął ok. 36 roku naszej ery, był pierwszym męczennikiem. Z pochodzenia, jak wszyscy pierwsi chrześcijanie, był Żydem. Odcinając chrystianizm od kultu jerozolimskiego, stworzył warunki do jego rozpowszechnienia. Pragnął zreformować judaizm poprzez powrót do jego korzeni. Jego postać możemy znaleźć w Dziejach Apostolskich, jako pierwszego z siedmiu diakonów pomagających Apostołom Jezusa. W Kościele Katolickim jego święto obchodzone jest 26 grudnia w tzw. Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. zobacz więcej2012-12-25 23:19 umieścił: Michał R.
25.12: Uroczystość Bożego Narodzenia
Adwent dobiegł końca. W Uroczystość Bożego Naro- dzenia świętujemy prawdę o tym, że "Słowo (Syn Boży) stało się ciałem" (J 1,14). Bóg zamieszkał pośród swego ludu - jest Emmanu- elem, to znaczy Bogiem z nami!
2012-12-24 16:37 umieścił: Piotr L.
IV Niedziela Adwentu
W końcową, IV już Niedzielę Adwentu staje przed nami ostatni z adwentowych bohaterów - św. Józef. Postać niezwykła, choć dość... małomówna!
przejdź2012-12-23 00:52 umieścił: Paweł K.
III niedziela Adwentu
We chrzcie otrzymujemy pełnię darów, potrzebnych, aby być chrześcijanami, aby być świętymi! Nasza droga wiary ma być tylko (i aż!) drogą powracania do tego, kim się jest od momentu chrztu!
przejdź2012-12-16 00:43 umieścił: Tomasz A.
II niedziela Adwentu
Jan nie liczył się paraliżująco ze zdaniem innych. A my jak często godzimy się na tanie kompromisy ze złem, półprawdą i wygodnictwem? Jak często przymykamy oko na nieuczciwość własną, bądź cudzą?  
przejdź2012-12-08 11:14 umieścił: Tomasz A.
Modlitwa to rozmowa
  Aby dobrze prowadzić tę rozmowę, musimy szeroko otworzyć nasze serca. Wtedy słowa, które wypowiadamy nie stają się codzienną praktyką, lecz szczerą rzeką słów płynącą prosto z naszego serca.
przejdź2012-12-08 20:33 umieścił: Tomasz A.
"Nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu..."
8 grudnia - Uroczystość Niepoka- lanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, to najważniejsza z uroczystości maryjnych. Dogmat o Niepokalanym Poczęciu został ogłoszony konstytucją apostolską Ineffabilis Deus 8 grudnia 1854 r. przez papieża Piusa IX...
przejdź2012-12-08 00:19 umieścił: Piotr L.
Historia Adwentu
Każdy okres liturgiczny w Kościele ma swoją niepowtarzalną historię. Ich forma i charakter kształtowała się przez wieki, ulegały zmianom i różnym wpływom. Nie inaczej było z Adwentem...
przejdź2012-12-05 10:55 umieścił: Piotr L.
Wspomnienie św. Mikołaja
Święty Mikołaj był biskupem Miry w dzisiejszej Turcji. Zasłynął jako cudotwórca, ratując żeglarzy i miasto od głodu. Wiele razy wykazał się odwagą i sprawiedliwością ratując od śmierci niesłusznie skaznych. Po bogatych rodzicach otrzymał w spadku znaczny majątek, którym dzielił się z ubogimi. Wyróżniał się pobożnością i miłosierdziem. Zmarł w połowie IV wieku, spontanicznie czcony przez wiernych. Po śmierci jego ciało zaczęło wydzielać leczniczą mirrę. Pomimo niewielu wiadomości na temat jego życia, jest on jednym z najbardziej barwnych świetych. Do dziś utrzymuje się zwyczaj składania podarunków w formie niespodzianki, tak, jak miał to mieć w zwyczaju św. Mikołaj. zobacz więcej2012-12-06 16:13 umieścił: Michał R.
I niedziela Adwentu
Nikt z nas o własnych, ludzkich siłach nie jest w stanie być godnym na przyjście Boga. Potrzeba nam oczyszczenia, które płynie z Bożego Miłosierdzia. Jeśli więc pragniesz dobrze przeżyć Adwent nie zwlekaj ze spowiedzią! Już teraz biegnij, aby zaczerpnąć z niezgłębionej studni Miłosierdzia Boga.
przejdź2012-12-02 10:06 umieścił: Tomasz A.
Nadchodzą dni wypełnienia przypowieści?
W połowie XX wieku księgarnie zalewa książka dobrego znajomego Tolkiena - C.S. Lewisa, opowiadająca przygodę czwórki rodzeństwa, którzy odkrywając zaczarowaną szafę, przenoszą się do magicznej krainy noszącej wdzięczną nazwę Narnia. Rozważania na I Niedzielę Adwentu!
przejdź2012-12-02 10:30 umieścił: Paweł K.
Adwent
Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy nowy okres liturgiczny - Adwent (łac. adventus - przyjście). Jest to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. 
przejdź2012-12-02 01:03 umieścił: Daniel L.
Święto św. Andrzeja Apostoła
Andrzej pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był rybakiem i początkowo uczniem Jana Chrzciciela. Został powołany jako pierwszy do grona dwunastu, od razu po chrzcie Jezusa w Jordanie. Andrzej zmarł w Patras, 30 listopada 65 lub 70 roku, przeżegnawszy zebranych wyznawców, został ukrzyżowany głową w dół na krzyżu w kształcie litery X. Wyrok ten przyjął z wielką radością - cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus.
Kult św. Andrzeja był w Kościele bardzo zawsze żywy. Liturgia bizantyjska określa św. Andrzeja przydomkiem Protokleros, co znaczy "pierwszy powołaniem". Achaja się chlubi, że jego pierwszym metropolitą był św. Andrzej. Relikwie świętego można zobaczyć w miejscowości w której zmarł czyli w Patras. 
zobacz więcej
2012-11-23 23:14 umieścił: Daniel L.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Dzisiejszą uroczystość wprowadził do liturgii papież Pius XI na zakończenie roku jubileuszowego dnia 11 grudnia 1925 roku. Została ona wprowadzona w całym Kościele encykliką Quas Primas. Uroczystość obchodzona jest w ostatnią niedzielę roku liturgicznego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. zobacz więcejprzejdź2012-11-23 22:57 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie świętych męczenników wietnamskich Andrzej Dung-Lac i Towarzyszy
Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących. Stu siedemnastu męczenników z lat 1745-1862 Jan Paweł II kanonizował w Rzymie 18 czerwca 1988 r. (ich beatyfikacje odbywały się w czterech terminach pomiędzy 1900 i 1951 rokiem). Przedstawicielem męczenników wietnamskich jest właśnie św. Andrzej Dung-Lac, który był kapłanem. zobacz więcej2012-11-23 22:44 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Cecylii
22 listopada przypada wspomnienie św. Cecylii. Jest Ona jedną z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele posiadamy bardzo mało informacji. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach. Dlatego z tej okazji szczególne życzenia kierujemy do Diakonii Muzycznej DMAK, życząc Bożego błogosławieństwa i wstawiennictwa św. Cecylii. zobacz więcej2012-11-20 16:07 umieścił: Daniel L.
Święto Patronalne Ministrantów
21 listopada przypada wspomnienie św. Tarsycjusza, który jest głównym patronem służby liturgicznej w naszej archidiecezji. Z tej okazji życzymy wszystkim ministrantom, lektorom i animatorom zarówno czynnym, jak i tym w stanie spoczynku wielu Bożych łask za wstawiennictwem św. Tarsycjusza. KRÓLUJ NAM CHRYSTE! ks. Cezariusz Wala wraz z redakcją strony i klerykami WŚSD.
przejdź2012-11-20 11:40 umieścił: Artur S.
Wspomnienie Ofiarowania NMP
Choć dzisiejsze wspomnienie nie ma żadnego potwierdzenia historycznego, przynosi ważną refleksję teologiczną: Maryja przez całe życie była oddana Bogu... ...od momentu, w którym została niepokalanie poczęta, poprzez swe narodziny, a potem ofiarowanie w świątyni. Stała się w ten sposób doskonalszą świątynią niż jakakolwiek świątynia uczyniona ludzkimi rękami. Od wieków Maryja była przeznaczona w Bożych planach dla wypełnienia wielkiej zbawczej misji. Upatrzona przez Opatrzność na Matkę Zbawiciela, przez samo to stała się darem dla Ojca. Do swojej misji Maryja przygotowywała się bardzo pilnie i z całym oddaniem - o czym świadczą chociażby jej własne słowa wypowiedziane do Gabriela: "Oto ja, służebnica Pańska" (Łk 1, 38). zobacz więcej2012-11-20 15:59 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
Józef Kalinowski urodził się 1 września 1835 r. w Wilnie, w szlacheckiej rodzinie herbu Kalinowa. Wiele godzin spędzał w konfesjonale - nazywano go "ofiarą konfesjonału". Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem. Przeżyty w młodości kryzys wiary (gdy przez ponad 10 lat żył bez sakramentów) ułatwiał mu zrozumienie błądzących i zbuntowanych przeciwko Bogu. Nikogo nie potępiał, ale starał się pomagać. Zawsze skupiony, zjednoczony z Bogiem, był człowiekiem modlitwy, posłuszny regułom zakonnym, gotowym do wyrzeczeń, postów i umartwień. Zmarł 15 listopada 1907 r. w Wadowicach, w opinii świętości. zobacz więcej2012-11-20 15:49 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert
14 listopada przypada wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert współzałożycielki zgromadzenia sióstr św. Elżbiety (elżbietanki). W tym roku przypada również 170 lat od założenia zgromadzenia, 140 lat od śmierci Marii Luizy oraz 5 lat od Jej beatyfikacji. 
2012-11-14 07:52 umieścił: Artur S.
Wspomnienie Pierwszych Polskich Męczenników
13 listopada przypada wspomnienie pierwszych polskich męczenników Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, których do Polski sprowadził cesarz Otton III, aby pomogli w ewangelizowaniu Słowian. Zginęli w 1003 roku. Módlmy się za wstawiennictwem świętych męczenników o żywą wiarę w Polsce i Europie oraz o przyjaźń między narodami. zobacz więcej2012-11-12 19:53 umieścił: Artur S.
10 listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła
10 listopada wspominamy świętego Leona Wielkiego papieża i doktora Kościoła. Leon Wielki urodził się około roku 400. W roku 440 został wybrany papieżem. Wytrwale zwalczał błędy w wierze i bronił jedności Kościoła. Bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńców. Wdzięczna potomność nadała mu przydomek Wielki. Zmarł 10 listopada 461 roku.
2012-11-10 00:02 umieścił: anonim
Święto poświecenia Bazyliki Laterańskiej
9 listopada przypada Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki św. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Rzymie na Lateranie. Jest to jeden z pierwszych kościółów chrześcijanskim i katedra biskupa Rzymu-papieża, przez co też jest Matką wszystkich kościołów Świata. Jest to jedna z czterech bazylik większych. Módlmy się dziś za wszystkich budowniczych kościołów, aby żywym Pan Błogosławił i wspomagał, zmarłych zaś przyjął do Swego Królestwa. zobacz więcej2012-11-09 07:57 umieścił: Artur S.
Dzień zaduszny
Kościół wspomina dzisiaj w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów naszej wiary.
przejdź2012-10-31 22:06 umieścił: anonim
Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która ich starszych braci i siostry zaprowadziła do świętości. Przypomina nam również prawdę o wspólnocie ze świętymi, którzy otaczają nas opieką.
przejdź2012-10-31 21:47 umieścił: anonim
Różaniec metodą dominikanów francuskich
Jedną z form odmawiania różańca jest Różaniec metodą dominikanów francuskich. Warto praktykować różne formy tej konemtplacyjnej modlitwy Kościoła, takze podczas nabożeństw parafialnych.
przejdź2012-10-30 10:44 umieścił: Piotr L.

Z życia Ko¶cioła

35. Europejskie Spotkanie Młodych
W dniach 28.12 - 02.01 odbyło się 35. Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez wspólnotę z Taizé. Tym razem to ekumeniczne wydarzenie miało miejsce w Rzymie. Młodzież przybyła do Wiecznego Miasta na zaproszenie Benedykta XVI.  Na przełomie każdego roku od 35 lat młodzież chrześcijańska gromadzi się w innym europejskim mieście, aby być razem; modlić się, rozmawiać, formować w duchu miłości i szacunku. zobacz więcejprzejdź2012-12-25 19:38 umieścił: Kamil P.
Papież wysłał pierwszego tweeta
Podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie Benedykt XVI wysłał osobiście pierwszą wiadomość na swój profil na Twitterze. Obecny papież jest drugim, który wkracza w przestrzeń internetu, jako pierwszy pojawił się tam Jan Paweł II zakładając konto mailowe. Pierwszy tweet na profilu papieża brzmi: "Drodzy przyjaciele, z radością łączę się z wami przez Twittera. Dziękuję za wasze liczne odpowiedzi. Z serca wam błogosławię". Liczba użytkowników Twittera, którzy obserwują oficjalny profil Benedykta XVI zbliża się do miliona. Zachęcam do osobistego zajrzenia na profil Jego Świętobliwości. zobacz więcejprzejdź2012-12-12 19:17 umieścił: Daniel L.
Nowy program duszpasterski na 2013 rok
Czy bierzemy na poważnie słowa Jezusa, że "mamy być solą ziemi"? To pytanie stawia nowy program duszpasterski. Kościół w Polsce rozpoczął jego realizację wraz z pierwszą niedzielą Adwentu. Program duszpasterski "Być solą ziemi" kończy trzyletni cykl pracy Kościoła w Polsce "Kościół domem i szkołą komunii" (2010-2013). zobacz więcej2012-12-03 21:40 umieścił: Daniel L.
Cyrk na Placu św. Piotra
Niecodzienny wygląd ma dzisiaj Plac św. Piotra. Stanął na nim namiot cyrkowy, zabytkowa karuzela oraz teatrzyk kukiełkowy Są one symbolem świata cyrku, który dziś przybywa w pielgrzymce do Watykanu z okazji Roku Wiary. Jutro z cyrkowcami spotka się Papież. Nietypową scenerię na placu św. Piotra zobaczymy jeszcze w niedzielę 2 grudnia przy okazji modlitwy Anioł Pański. zobacz więcej2012-12-01 11:09 umieścił: Daniel L.
II Synod Archidiecezji Katowickiej
W niedzielę 25 listopada br w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach podczas uroczystej mszy świetej ks. arcybiskup Wiktor Skworc otworzył II Synod Archidiecezji Katowckiej. Módlmy się wytrwale, aby Duch Święty wspierał dzieło synodu przez cały czas jego trwania oraz by decyzje na nim podjęte służyły wzrostowi wiary i świadomości religijnej wszystkich diecezjan.  I synod odbył się w latach 1972-75 pod przewodnictwem ówczesnego biskupa katowickiego Herberta Bednorza. Zachęcamy do przybycia na tę uroczystą Eucharystię do naszej archikatedry. zobacz więcej2012-11-20 12:07 umieścił: Artur S.
Święto Niepodległości
11 listopada 2012 roku mija 94 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli. Przez cały czas Polacy powierzali się Bożej Opatrzności, Jemu też w tym dniu dziękujemy za to, że możemy teraz żyć w niepodległym Państwie. Królowo Polski-módl się za nami, abyśmy nigdy nie zatracili swojej tożsamości. 
2012-11-10 13:40 umieścił: Artur S.
Poświęcenie nowego kościoła w Tychach
W sobotę 10 listpada ks. arcybiskup Wiktor Skworc dokona aktu poświęcenia kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Tychach. Budowniczym i proboszczem jest ks. Józef Sołtys, pierwsza msza w tymczasowej kaplicy została odprawiona w 2002 roku.  Polecajmy w naszych modlitwach wspólnotę parafii Miłosierdzia Bożego w Tychach wraz z duszpasterzami, którzy tam pracują i będą pracować.  zobacz więcej2012-11-08 19:09 umieścił: Artur S.
Ku zadumie...
Zapraszamy do naszego rozwija- jącego się kącika poetyckiego. Początek listopada, jesień, to czas szczególnej zadumy i zasta- nowienia się nad swoim życiem, przemijaniem, tajemnicą śmierci...
przejdź2012-11-02 10:59 umieścił: Piotr L.
30.10: 57. rocznica konsekracji Katedry
Dziś obchodzimy 57. rocznicę konsekracji Katedry w Katowi- cach. Ze względu na wyganie biskupów katowickich, dokonał jej 30 X 1955 roku bp pomocniczy częstochowski Zdzisław Goliński. 30 X to w całej archidiecezji katowickiej święto liturgiczne.
2012-10-30 10:50 umieścił: Piotr L.

Wiadomo¶ci DMAK

Turniej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli
"W związku z wolnymi jeszcze miejscami, organizatorzy VII Turnieju im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli, informują iż zapisy do udziału przyjmowane będą do 9 stycznia 2013 włącznie !!! Przypominamy, że decyduje kolejność zgłoszeń.  Jeżeli lista zostanie wypełniona wcześniej, zainteresowani będą o tym na bieżąco informowani. Wszystkie szczegóły, w tym regulamin i listę zgłoszeniową, można odnaleźć w poprzednim newsie dot. rozgrywek."
2012-12-27 14:54 umieścił: Piotr P
Życzenia bożonarodzeniowe
  Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzę Wszystkim odwiedzającym naszą stronę, a zwłaszcza Wam Drodzy Kapłani oraz Kandydaci, Ministranci Młodsi i Starsi, Lektorzy i Kantorzy, Drodzy Animatorzy, aby Jezus, Który przyszedł na świat z miłości do człowieka, wyciągnął nad Wami swoją błogosławiącą dłoń. Niech Jego przyjście rozjaśni cienie Waszego życia i posługi, doda sił do nieustannej przemiany serc. Niech Ten, który każdego dnia rodzi się na ołtarzu, będzie obecny w Waszym życiu!
Z życzeniami i podziękowaniami za zaangażowanie w służbę Bogu i ludziom
 
Ks. Cezariusz Wala
Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów    
2012-12-24 16:40 umieścił: ks. Cezariusz Wala
Adwentowe dni formacji...
W dniach 14 - 16 grudnia br. przy Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice) odbędą się dni formacji dla diakonii muzycznej, liturgicznej, modlitwy oraz redakcji DMAK naszej Archidiecezji. Będzie to czas dobrego przygotowania i zregenerowania sił przed zbliżającymi się świętami. Rekolekcje poprowadzi archidiecezjalny opiekun ministrantów Ks Cezariusz Wala. Zapisy poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: piotrek_prasol@vp.pl Koszt rekolekcji 50 zł. Serdecznie zapraszamy! zobacz więcej2012-12-09 14:59 umieścił: Piotr P
Być solą ziemi...
  W dniach  30 listopada do 2 grudnia 2012 r, w domu parafialnym przy sanktuarium MB Boguckiej w Katowicach Bogucicach odbyły się adwentowe rekolekcje dla animatorów ministranckich. Zapraszamy do przeczytania relacji z tamtych dni.
przejdź2012-12-07 16:26 umieścił: Piotr P
Turniej piłki nożnej...
19 i 26 stycznia 2013 roku, już po raz siódmy, zostanie rozegrany Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli.   Dzięki wielkiemu wsparciu tyskiego magistratu i dobrej współpracy z tyskim MOSiR-em, areną zmagań ponownie będzie Hala przy al. Piłsudskiego 20. Pierwszego dnia rozgrywek udział w turnieju wezmą ministranci w kat. młodszej ( sp+gim ), natomiast drugiego starsi z ministrantów ( do 25 roku życia włącznie ). Tym razem organizatorzy przygotowali niespodziankę, której na pewno nikt się nie spodziewa. Tradycyjnie nie zabraknie wspaniałej zabawy, niesamowitych wrażeń, ciepłego posiłku oraz całego mnóstwa nagród, pucharów, medali, dyplomów !!! Nie zabraknie także ważnych gości: Patronem Honorowym rozgrywek jest Prezydent Miasta Tychy Andrzej Dziuba oraz Duszpasterz Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ks. Cezariusz Wala. Organizatorzy spodziewają się także licznej braci kapłańskiej i seminaryjnej.   Szczegóły w regulaminie. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z organizatorami, do których dane podane są w regulaminie rozgrywek. zobacz więcejprzejdź2012-12-05 21:25 umieścił: Piotr P
Roraty dla dorosłych
W każdy wtorek i czwartek o 19:30 w kaplicy św. Barbary przy SCC w Katowicach odby- wają się roraty dla dorosłych. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Jeżeli jako ministrant chciałbyś się zaangażować w służbę w kaplicy św. Barbary na czas Adwentu lub dłużej, wystarczy napisać maila. zobacz więcej2012-12-03 23:33 umieścił: Tomasz A.
Warsztaty Gospel
Stowarzyszenie Gospel już po raz drugi organizuje Warsztaty Gospel w Sosnowcu, w dniach 8 - 9 grudnia 2012. Jest to niezwykła ekumeniczna impreza muzyczna, której celem jest uwielbianie Boga śpiewem, propagowanie muzyki gospel i chrześcijańskich wartości, które ze sobą niesie.  Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach! Informacje o tym wydarzeniu i zapisach można znaleźć tutaj: zobacz więcejprzejdź2012-11-30 08:16 umieścił: Artur S.
Paradiso, preferisco il paradiso!
24 listopada 2012r. miało miejsce ustanowienie nowych 81 animatorów i włączenie do wspólnoty 93 kandydatów na to miejsce.
przejdź2012-11-30 00:47 umieścił: Paweł K.
Być solą ziemi, czyli Rekolekcje Adwentowe dla animatorów ministranckich!
Zapraszamy na Adwentowe Rekolekcje Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej. Tematyka nawiązuje do hasła nowego roku duszpasterskiego.

Rekolekcje odbędą się w dniach od  30 listopada do 2 grudnia 2012 r. (piątek - niedziela) w domu parafialnym przy sanktuarium MB Boguckiej w Katowicach Bogucicach (Parafia św. Szczepana, ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).
przejdź2012-11-19 23:01 umieścił: Piotr P
Ustanowienie Animatorów...
  Drodzy Animatorzy oraz Kandydaci na Animatorów! W najbliższą sobotę 24 listopada gromadzimy się w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na Waszym ustanowieniu i pobłogosławieniu. Ceremoniom ministranckim będzie przewodniczył wikariusz generalny ks. prałat Grzegorz Olszowski.
przejdź2012-11-22 17:21 umieścił: Piotr P
Kandydaci na Animatorów
Z wielką radością przedstawiamy listę Kandydatów na Animatorów, którzy  po rocznym okresie próby,  zostali dopuszczeni do uroczystości ustanowienia 24 listopada br. Po pozytywnej opinii Księdza Proboszcza lub ks. Opiekuna ministrantów, sprawdzeniu karty formacyjnej kandydata oraz pozytywnie zdanym egzaminie ponad pięćdziesiąt osób finalizuje kolejny etap swojej formacji poprzez otrzymanie specjalnego błogosławieństwa oraz otrzymanie krzyża.  Przedstawiamy nazwiska przyszłych animatorów:
przejdź2012-11-13 17:22 umieścił: Piotr P
Harmonogram najważniejszych wydarzeń...
W najbliższym okresie czeka nas wiele spraw w życiu ministranckim zarówno w parafiach jak i w archidiecezji. Warto zapoznać się w skrócie z najważniejszymi planowanymi wydarzeniami i wpisać je do swoich kalendarzy. Spotkanie weryfikacyjne dla kandydatów na animatorów po rocznym okresie próby 10 listopada godz. 11.00, Dom Pielgrzyma w Katowicach - Bogucicach.
Podsumowanie rekolekcji wakacyjnych i spotkanie z klerykami i diakonami  12 listopada godz. 19.00 WŚSD w Katowicach.
Rekolekcje dla uczestników Jesiennego Kursu Animatora 17 - 19 listopada br., Dom Pielgrzyma w Katowicach Bogucicach.
Uroczystość Patronalna ku czci św. Tarsycjusza  środa 21 listopada. Zwykle w parafiach przenoszona jest na najbliższy dogodny termin.
Ustanowienie Animatorów i przyjęcie nowych kandydatów na roczny okres próby - 24 listopada br. godz. 11.00, krypta Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Na Mszę świętą zapraszamy zwłaszcza księży proboszczów, opiekunów i wspólnoty ministranckie parafii ustanawianych animatorów oraz rodziców i rodzeństwo.
Adwentowe Rekolekcje dla Animatorów Ministrantów, 30 listopada - 2 grudnia br. (piątek  niedziela), Dom Pielgrzyma w Katowicach Bogucicach.
Adwentowe Dni Formacji dla Diakonii Liturgicznej, Muzycznej i Modlitwy oraz Redakcji strony internetowej DMAK w dniach 14-16 grudnia br. w Domu Pielgrzyma w Katowicach Bogucicach.
Adoracja w Panewnikach niedziela 13 stycznia 2013 r. (prosimy o uwzględnienie tego terminu w planowaniu odwiedzin kolędowych i umożliwienie udziału ministrantom w tym wydarzeniu.)
zobacz więcej
2012-11-08 22:30 umieścił: Piotr P
Potrzebna pomoc!
10 listopada w Panewnikach, obok bazyliki przeprowadzona zostanie zbiórka żywności organizowana przez zaprzyjaźniony z naszym Duszpasterstwem Zakon Maltański. Wszyscy ministranci chętni, aby pomóc i udowodnić, że nasza służba nie ogranicza się jedynie do okolic ołtarza, proszeni są o kontakt na adres mailowy.
2012-11-01 12:29 umieścił: Tomasz A.
Urodziny!
Dziś kolejne swoje urodziny obchodzi Kamil Pyta - członek naszej Redakcji. Życzymy mu wielu Bożych łask, cierpliwości do redakcyjnych kolegów, wytrwa- łości w pracy, wielu pomysłów, a na początku swojego dorosłego życia światła Ducha Świętego, aby prowadził go ku zbawieniu.
2012-10-29 11:24 umieścił: Tomasz A.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl