Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Rozważania wielkopostne 2013 cz.2
  Zgrzeszyć przy ołtarzu jest bardzo łatwo. To jak lusterko powiekszające. Liturgia i cała wspólnota traktowana ogólnie jest bardzo delikatną materią, co należy jak najszybciej zrozumieć.
przejdź2013-02-24 15:30 umieścił: Tomasz A.
Rozważania stacji Drogi Krzyżowej
Pan Jezus w oczach Boga został skazany za nic. Dziś też ludzie oskarżają nas niesłusznie, a i my nie jesteśmy bez winy - także osądzamy innych.
przejdź2013-02-24 09:53 umieścił: Paweł K.
Droga Krzyżowa
"Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę Swoją odkupił świat!". Te słowa kojarzą nam się w szczególności z nabożeństwem odprawianym w kościołach w piątki Wielkiego Postu, a mianowicie z Drogą Krzyżową.
przejdź2013-02-22 11:02 umieścił: Paweł K.
Rozważania wielkopostne 2013 cz.1
  Grzech jest "czadowy", jest "fajny" i "spoko", ponieważ wydaje mi się, że w chwili grzeszenia albo tuż po nim jest mi dobrze. Właśnie. Mnie jest dobrze.
przejdź2013-02-17 23:47 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Cyryla i Metodego
Święci byli braćmi. Mieli biegle posługiwać się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. Pozostawili po sobie uczniów, którzy kontynuowali ich dzieło. Papież Jan Paweł II ogłosił ich patronem Europy.
2013-02-14 10:54 umieścił: Michał R.
Wielki Post
Dzisiaj, zaczynając od Środy Popielcowej i posypania głowy popiołem, wchodzimy w ten okres liturgiczny. Kościół podejmuje trud postu, aby przygotować się na Święta Paschalne. W ropoczynającym się dziś czasie zwracamy szczególną uwagę na nasze nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz podejmowanie postanowień i wyrzeczeń w celu zbliżenia się do Pana Boga.  Jako ministranci pamiętajmy o odprawianych w czasie Wielkiego Postu nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Przypominamy również, że niedziele nie są dniami postnymi. zobacz więcej2013-02-13 10:58 umieścił: Kamil P.
Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy męczenników
  Paweł urodził się w Japonii w roku 1564 lub 1566. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, z gorliwością głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas prześladowania katolików został pojmany razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddany okrutnym torturom. Ukrzyżowany 5 lutego 1597 roku w mieście Nagasaki.
2013-02-05 22:47 umieścił: anonim
Wspomnienie św. Agaty dziewicy i męczennicy
  Św. Agata żyła w latach 225 lub 235-251 na Sycylii. Poniosła męczeńską śmierć , prawdopodobnie podczas prześladowań za Decjusza. Jej cześć szerzyła się w całym Kościele już od starożytności, a imię jej włączono do Kanonu Rzymskiego.
2013-02-05 05:48 umieścił: anonim
Uroczystość Ofiarowania Pańskiego
Kościół 2 lutego obchodzi uroczystość Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna w Świątyni w Jerozolimie. Papież Jan Paweł II ustanowił w tym dniu Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to równocześnie święto Matki Bożej Gromnicznej, czas zakończenia okresu śpiewania kolęd w Polsce.  
przejdź2013-02-01 23:00 umieścił: anonim
Święto Nawrócenia św. Pawła
25 stycznia przypada święto Nawrócenia św. Pawła. Wydarzenie to jest opisane na kartach Pisma Świętego, w Dziejach Apostolskich możemy przeczytać jak Chystus objawił się Szawłowi, który odstąpił od prześladowania Chrześcijan i stał się Apostołem Narodów. (por. Dz 9, 1-31)
2013-01-25 09:30 umieścił: Artur S.
Wspomnienie Świętego Franciszka Salezego
Franciszek urodził się w zamożnej rodzinie 21 sierpnia 1567 roku pod Thorens w Alpach. W wieku 15 lat udał się na studia uniwersyteckie do Paryża. Zgłębiając teologię na Sorbonie, skupiał swoją uwagę na studium Biblii. W tym celu poznał język grecki i hebrajski. Gdy przeżywał niepewność co do swego przyszłego zbawienia, odzyskał na nowo pokój serca, gdy powierzył się opiece Matki Bożej. W 1593 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1599 biskupie. Będąc biskupem Genewy przywrócił do jedności z Kościołem Katolickim ok. 70 kalwinów. Franciszek Salezy zmarł nagle 28 grudnia 1622 roku. Został kanonizowany w 1655 roku. Bł. Pius IX w roku 1877 ogłosił go Doktorem Kościoła. Papież Pius XI uczynił go patronem dziennikarzy i redaktorów prasy katolickiej. zobacz więcej2013-01-21 20:31 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Agnieszki
21 stycznia przypada wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. Święta Agnieszka żyła krótko na przełomie III i IV wieku. We wspomnienie św. Agnieszki błogosławi się dwa baranki, które zostają podarowane papieżowi, z wełny tych baranków tka się paliusze dla nowych metropolitów.
2013-01-21 09:08 umieścił: Artur S.
Okres zwykły
Niedzielą Chrztu Pańskiego rozpoczęła się I część Okresu Zwykłego w ciągu roku. Jest to krótsza jego część, trwa do Środy Popielcowej. Wykorzystajmy ten czas owocnie, pamiętając, że trwa karnawał, maturzystom życzymy udanych stódniówek. 
przejdź2013-01-17 19:26 umieścił: Artur S.
Święto Chrztu Pańskiego
Chrzest Jezusa (pomimo wyraźnego udokumentowania w Ewangeliach) do 1955 roku nie posiadał własnego święta. W końcu ustaniowiono je na 13 stycznia, a później zmieniono na niedziele po 6 stycznia. W tym wydarzeniu widoczne jest pierwsze w historii pojawienie sie postaci widzialnej całej Trójcy Świętej: Bóg Ojciec przemawia, Syn Boży jest w postaci ludzkiejm a Duch Święty pojawia się nad nim w postaci gołębicy.  Święto z jednej strony objawia Jezusa jako umiłowanego Syna Bożego, posłanego przez Ojca w mocy Ducha Św. dla zbawienia człowieka, z drugiej kieruje uwagę na rzeczywistość chrztu.
Tego dnia kończy się okres Bożego Narodzenia, choć w Polsce zwyczaj kończenia tego czasu przypada na św. Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. 
zobacz więcej
2013-01-13 09:46 umieścił: Michał R.
O Bożym Narodzeniu raz jeszcze
"Święta Bożego Narodzenia. Czas ulubiony przez większość ludzi, a zwłaszcza dzieci. Czas szczególnej obecności Boga pośród ludzi. Właśnie wtedy nasze myśli biegną ku ubogiej stajence ustawionej w kościele..."
W ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia zapraszamy do lektury tekstu, który gościnnie publikuje u nas Maciej Wacławik - ministrant z Rudy Śląskiej.
przejdź2013-01-06 22:43 umieścił: Tomasz A.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
Symbolem tego święta jest wydarzenie opisane w Ewangelii św. Mateusza, według której Mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, żeby oddać pokłon Jezusowi. Czcimy w tym dniu objawienie sie Boga człowiekowi, Jego obecność w historii ludzkości, a także uzdolnienie człowieka do rozumowego poznania Stwórcy.  Uroczystość ma swoją bogatą symbolikę: jest pokłonem zarówno części świata pogan, jak i ludzi z rózych warstw spolecznych i świata w ogóle, stąd późniejsze przedstawienie Mędrców jako trzech osób, z których jedna jest czarna, druga młoda, a trzecia stara, przed Bogiem Wcielonym. Wśród takiej rodziny ludzkiej narodził się Chrystus ze swą zbawczą misją, a ona w swych przedstawicielach przybyła z różnych stron, aby złożyć mu hołd. Dlatego w tradycji chrześcijańskiej jeden z magów jest czarnoskóry. zobacz więcej2013-01-06 00:14 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu
Bazyli urodził się w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Grzegorz urodził się także w 330 roku, koło Nazjanzu.  Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego, by prowadzić życie pustelnicze, lecz wkrótce został prezbiterem i biskupem. W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, usunął się jednak do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele. zobacz więcej2013-01-02 07:29 umieścił: anonim
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
Pierwotnie święto dotyczyło Jezusa, było to święto Obrzezania Pańskiego, w późniejszych czasach czczono w ten dzień Św. Imię Jezus. Kościół na soborze w Efezie przeforsował ideę dwóch pierwiastków istniejących równolegle w Chrystusie- ludzkiego i boskiego. Tym samym Maryja stała się matką Boga, a nie tylko Chrystusa.  Na pamiątkę papież Pius IX ustanowił święto Maryjne, dotyczące jednak Jezusa. Reforma liturgiczna przeniosła je na dzień 1 stycznia. zobacz więcej2013-01-01 03:32 umieścił: Michał R.
Niedziela Świętej Rodziny
Dzisiejsze Święto nabiera szczególnego znaczenia właśnie w dzisiejszym świecie kiedy coraz bardziej pogłębia się kryzys małżeństwa i rodziny.  Święta Rodzina jest dla nas wzorem życia opartego na miłości i wzajemnym zaufaniu. Jest ona przykładem dla wielu małżeństw, że mimo wszystkich problemów, trudności i zmartwień, warto kolejny raz zaufać i przebaczyć aby znów budować Bożą Rodzinę. Szczególną modlitwą w dzisiejszym dniu otoczmy te rodziny, które mają problem z przełamaniem się i obdarzeniem siebie na nowo zaufaniem. zobacz więcej2012-12-30 01:24 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Adoptuj kardynała
Z inicjatywy organizacji Młodzież 2000 powstała międzynarodowa akcja modlitewna za uczestników konklawe. Rejestrując się pod adresem http://adoptacardinal.org/, organizatorzy "przydzielają" nam jednego z kardynałów, którego to będziemy otaczać szczególną modlitwą podczas wyboru nowego papieża. zobacz więcej2013-02-25 11:00 umieścił: Paweł K.
Benedykt XVI abdykuje
Z powodu podeszłego wieku papież Benedykt XVI podjął decyzję o  rezygnacji z posługi Biskupa Rzymu, Następcy św. Piotra.
28 lutego 2013 roku, od godziny 20.00, Stolica Apostolska wejdzie w okres sede vacante. Przez najbliższe dni od tego momentu do Rzymu na konklawe będą zjeżdżać się kardynałowie z całego świata. 
przejdź2013-02-11 12:20 umieścił: Paweł K.
Powiedział stary Bartek, że dziś...
Tłusty Czwartek to chyba najsmaczniejszy i najbardziej kaloryczny dzień w roku. Trzeba się przecież najeść, bo za tydzień Wielki Post. Oby tylko nie przesadzić...
2013-02-07 09:44 umieścił: Artur S.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Dzisiaj w Kośćiele obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Ten dzień zachęca nas do refleksji na temat całkowitego oddania się człowieka Panu Bogu na służbę w Jego dziele zbawienia. Szczególnie w tym czasie modlimy się za zakonników i zakonnice oraz o liczne powołania do życia konsekrowanego. W Polsce zwyczajowo w tym dniu zbiera się datki na rzecz zakonów kontemplacyjnych, które troszczą się o sprawy Kościoła i świata w intensywnej modlitwie. zobacz więcej2013-02-02 21:14 umieścił: Kamil P.
Fałszywa wiadomość
  Od jakiegoś czasu krąży wiadomość o rzekomym spaleniu 20 kościołów w Indiach i uwięzieniu misjonarzy. Prowincjał Misji Franciszkańskiej w Indiach dementuje te informacje. 
przejdź2013-01-29 14:18 umieścił: Artur S.
Tragiczne rocznice
28 stycznia wspominamy przykre wydarzenia z ostatniej dekady. Dziś mija 10 lat od tragedii w Tatrach, gdzie pod lawiną zginęło 8 tyskich licealistów, 7 lat mija natomiast od zawalenia się hali na MTK, gdzie zginęło, aż 65 osób. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 
2013-01-28 10:06 umieścił: Artur S.
Dzień Islamu
26 stycznia w Kościele Katolickim w Polsce ochodzimy Dzień Islamu. Módlmy się o żywy dialog Kościoła z Muzułmanami, aby między wyznawcami Jednego Boga panował prawdziwy pokój. 
2013-01-26 08:28 umieścił: Artur S.
Jeden z nas
Każdy pełnoletni ministrant może teraz poprzeć obywatelski projekt sprzeciwu wobec finansowania aborcji ze środków Unii Europejskiej (czyli pieniędzy obywateli). Możemy sprzeciwić się temu procederowi i w ten sposób przyczynić się do ocalenia niewinnych istnień ludzkich. Zachęcamy do zapoznania się z tą inicjatywą!
przejdź2013-01-25 21:40 umieścił: Kamil P.
Zmarł Kard. Józef Glemp
23 stycznia wieczorem zmarł kard. Józef Glemp. Prymas senior, przeżył 83 lata, z czego 56 w kapłaństwie. 2 lutego obchodziłby 30. rocznicę nadania godności kardynalskiej. W naszej modlitwie zanieśmy błaganie do Matki Bożej Miłosierdzia za duszę ś.p. kard. Józefa. Trudno w tak krótkiej informacji zawrzeć wybitne zasługi tego hierarchy dla polskiego Kościoła, dlatego poniżej zamieszczamy link do krótkiego życiorysu ś.p. Kardynała. zobacz więcejprzejdź2013-01-23 22:48 umieścił: Tomasz G.
21 i 22 stycznia-Dzień Babci i Dziadka
Drodzy Ministranci nie zapomnijmy dziś i jutro o naszych dziadkach. Wiele im zawdzięczamy, a rzadko sobie o tym przypominamy. Te dwa dni w roku wykorzystajmy, aby uświadomić sobie miłość naszych dziadków do nas i odwdzięczyć się za nią. Módlmy się za naszych dziadków, aby żywym Pan Bóg udzielał zdrowia i potrzebnych sił, a zmarłych, aby przyjął do Swej chwały. 
2013-01-21 09:35 umieścił: Artur S.
18-25.01 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
"Czego Bóg od nas oczekuję?" Mi 6,6-8 Pod takim hasłem będziemy w tym roku obchodzić Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Módlmy się, aby ekumeniczny dialog między wyznaniami chrześcijańskimi rozwijał się, abyśmy każdego dnia byli dla siebie braćmi oddając cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. 
2013-01-17 19:15 umieścił: Artur S.
Dzień Judaizmu
17 stycznia 2013 roku obchodzony był w Polsce jako XVI Dzień Judaizmu. W wielu miejscach trwały wspólne modlitwy katolików z wyznawcami judaizmu o zgodę między naszymi religiami oraz o pokój na świecie. 
2013-01-17 19:05 umieścił: Artur S.
Zmiana proboszcza w parafii wojskowej
Dekretem biskupa polowego Wojska Polskiego ks. bpa Józefa Guzdka z dniem dzisiejszym proboszczem parafii wojskowej pw. Kazimierza Królewicza w Katowicach został ks. mjr Jerzy Niedzielski. Zastąpił on w tej funkcji ks. ppłk Mirosława Sułka.
2013-01-06 21:39 umieścił: Tomasz A.
Orszak Trzech Króli
W całej Polsce, a konkretnie w 93 miastach naszego kraju w niedzielę 6 stycznia, kolejny raz będzie miało miejsce to niezwykłe wydarzenie. Uliczne jasełka, współne śpiewanie kolęd oraz piękne stroje - to wszystko czeka na uczestników Orszaków Trzech Króli. Zapraszamy serdecznie wszystkich, a w szczególności ministrantów z całymi rodzinami, do wzięcia udziału w tym wydarzeniu w naszej archidiecezji.
przejdź2013-01-05 13:37 umieścił: Kamil P.

Wiadomo¶ci DMAK

Wielkopostne rekolekcje dla animatorów
Zapraszamy na Wielkopostne Rekolekcje Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej pod hasłem: "Być solą ziemi". Informacje na ten temat w rozwinięciu newsa.
przejdź2013-02-13 18:24 umieścił: Piotr P
Czym jest ministranctwo?
Kim jest ministrant i czym jest ministranctwo? Na te pytania postarają się odpowiedzieć w krótkim materiale filmowym uczestnicy "zimówki" Diakoni Modlitwy DMAK. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia!
przejdź2013-02-22 00:53 umieścił: Paweł K.
Turniej piłkarski ministrantów...
W rozwinięciu newsa przedstawiamy niezbędne informacje dotyczące finału archidiecezjalnego turnieju ministrantów w piłce nożnej. 
przejdź2013-02-10 13:43 umieścił: Piotr P
Kurs na animatora...
Już niebawem na naszej stronie pojawi się specjalny formularz zapisów na wiosenny kurs animatora dla części północnej i południowej naszej diecezji, a tymczasem najważniejsze informacje o Kursie.
przejdź2013-02-07 18:32 umieścił: Piotr P
Wspomnienia z seminarium...
Dzień skupienia w seminarium, może kojarzyć się większości z akcją powołaniową , swego rodzaju łapanką do kapłaństwa. To wielka pułapka. Takowe bowiem rozumowanie jest błędem. Zamiarem organizatorów tego spotkania nie było zwerbowanie przyszłych kleryków. Celem dnia skupienia była chęć wspólnej modlitwy i skupienia się na Bogu.
przejdź2013-01-31 12:04 umieścił: Piotr P
Zobacz Informator ministrancki
  Poprzez Księży wicedziekanów na nasze parafie docierają najnowsze Informatory ministranckie. Pytajcie o nie swoich Księży Opiekunów. Teksty można zawieszać na gazetce, by jak najwięcej osób z nich skorzystało. W Informatorze znajdziecie m.in. ojcowski list ks. Arcybiskupa do ministrantów, wiadomości o diecezjalnych konkursach i bieżące sprawy, którymi żyje duszpasterstwo ministrantów w diecezji. Kliknij "przejdź" by zobaczyć najnowszy Informator Ministrancki
przejdź2013-01-26 15:55 umieścił: Piotr P
Zimówka Diakonii Modlitwy DMAK
Zapraszamy na tradycyjną już zimówkę ministrancką, organizowaną przez Diakonię Modlitwy DMAK. Zimówka w tym roku odbędzie się w dniach 8-10.02.13 (pt.-ndzl.) w Bielsku Lipnik Dom Sióstr Szkolnych de Notre Dame, ul. Polna 51. Koszt tej zimówki to 50 zł. Zgłoszenia na zimówkę proszę przesyłać na naszą skrzynkę diakonia.modlitwydmak@gmail.com, w zgłoszeniu proszę napisać: imię, nazwisko, miejscowość, parafię, numer pesel. Każdemu wyśle potwierdzenie, że zgłoszenie dotarło. Na zimówkę można się wpisywać do 31 stycznia.  zobacz więcej2013-01-26 00:04 umieścił: Piotr L.
Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w najbliższą sobotę o godz. 11.00 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach, odbędzie się  spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów. Na spotkaniu zostaną poruszone tematy związane m.in. z rekolekcjami wakacyjnymi ministrantów, zapisami na rekolekcje, rolą duszpasterza dekanalnego lub wyznaczonego księdza z dekanatu w tej sprawie. Zostaną także podane najważniejsze informacje dotyczące archidiecezjalnego turnieju w piłce nożnej, konkursami organizowanymi przez duszpasterstwo i pielgrzymce powakacyjnej i ogólnopolskiej do Gniezna. Duszpasterzy prosimy, aby przywieźli ze sobą (lub wcześniej dostarczyli e-mailem) wykaz kapłanów wraz z danymi adresowymi, telefonem i adresem poczty elektronicznej odpowiedzialnych w poszczególnych parafiach dekanatu za ministrantów.       zobacz więcej2013-01-25 11:05 umieścił: Piotr P
Relacja z Panewnik
  Dobrze było znów się razem modlić w Panewnikach. Jesteśmy wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji naszego spotkania z Dzieciątkiem Jezus u Ojców i Braci Franciszkanów. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku uda nam się przybyć do Jego żłóbka jeszcze liczniej.
przejdź2013-01-23 22:55 umieścił: Tomasz A.
Podziel się swoją wiarą...
  Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego wierzysz? Co powoduje, że stajesz przed ołtarzem? Co Cię pcha do tego by być ministrantem? Jeśli nie myślałeś nigdy nad tym zrób to teraz. Niech czas wakacyjnych rekolekcji będzie dla Ciebie czasem refleksji i przybliżenia się do Pana Boga. Podziel się z innymi swoim swiadectwem i swoją wiarą!
przejdź2013-01-07 06:51 umieścił: Piotr P
Podziękowania
Bóg zapłać Wszystkim Ministrantom i Animatorom, a także Księżom, Świeckim Szafarzom Komunii  Świętej, Rodzicom, którzy byli na panewnickim kolędowaniu! Wielkie podziękowania dla tych, którzy pomogli dojechać ministrantom do Panewnik. Dziękujemy także ojcom franciszkanom za gościnność i ciepłe przyjęcie. Już wkrótce relacja razem z fotografiami z naszego kolędowania, które odbyło się pod przewodnictwem księdza biskupa Józefa Kupnego. Zachęcamy Was do przeczytania informacji związanych z panewnickim żłóbkiem: zobacz więcejprzejdź2013-01-20 11:08 umieścił: Paweł K.
Spotkanie z klerykami...
Czy Bóg mnie wzywa?               Czy chce, abym był księdzem?
Jak rozeznać Boży głos? Może z tymi pytaniami zmaga się niejeden ministrant przeglądający naszą witrynę. Jeśli zastanawiasz się nad drogą kapłaństwa klerycy Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach zapraszają Cię na spotkanie poświęcone powołaniu (nie tylko kapłańskiemu). Spotkanie odbędzie się 26 stycznia 2013 (sobota) o godz. 9:30. W programie przewidziano: konferencję, adorację Najświętszego Sakramentu, Mszę Świętą, obiad i spotkanie przy kawie. Podajemy dokładny adres: Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne, ul. Wita Stwosza 17, 40-042 Katowice. Tel. 519546160, 519546150
Swoją obecność należy zgłosić na adres: powolanie_seminarium@wp.pl

zobacz więcej
2013-01-16 10:30 umieścił: Piotr P
Adoracja ministrantów w Panewnikach...
Drodzy Ministranci oczekujemy Was razem z Waszymi Księżmi, Animatorami, Rodzicami na wspólnym kolędowaniu w najbliższą niedzielę 13 stycznia o godz. 14.45 przy panewnickim żłóbku. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią podajemy najważniejsze informacje związane z adoracją.  
przejdź2013-01-11 19:19 umieścił: Piotr P
Urodzinowy koncert Chóru Gospel Sound
20 stycznia 2013 r. o godz. 16:00 w Miejskim Domu Kultury "Bogucice-Zawodzie" przy ulicy Markiefki 44a w Katowicach odbędzie się koncert z okazji drugich urodzin chóru Gospel Sound. Wszystkich serdecznie zapraszamy! Program koncertu pt. "A change is coming - zmiana nadchodzi" zawiera powiązane z sobą utwory, stanowiące swoiste przesłanie skierowane do każdego Człowieka. Zapraszamy serdecznie na ten energetyczny koncert. zobacz więcej2013-01-07 23:39 umieścił: Tomasz A.
Wywiad
Przedstawiamy wywiad z  Archidiecezjalnym Duszpasterzem Ministrantów - ks. Cezariuszem Walą

przejdź2013-01-05 19:28 umieścił: Paweł K.
Ministranci po godzinach...
Drodzy Ministranci! Wiemy doskonale, że Mały Gość Niedzielny zawiera specjalną stronę dla służby liturgicznej. Oprócz ciekawych opowiadań o życiu ministrantów w innych parafiach, opisuje także nasze liturgiczne przygody i przeżycia. Pokazuje w jaki sposób radośnie można służyć Panu Jezusowi! Nie będzie wielkim nietaktem gdy zdradzimy Wam pewną tajemnicę. Otóż Mały Gość Niedzielny przygotowuje nową rubrykę, którą można określić hasłem: ministranci po godzinach. Dział ten będzie miał na celu pokazywanie ministranckich pasji, zainteresowań, szczególnych uzdolnień, nietuzinkowych umiejętności. Będzie ukazywał życie ministranta poza kościołem. Jeśli macie w dekanatach lub parafiach ministrantów, którzy mają takie ciekawe i wyjątkowe pasje, lub sami je posiadacie i jesteście mniej więcej w wieku szkoły podstawowej lub gimnazjum, to koniecznie prosimy o kontakt! Na podany niżej adres archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl                nadeślijcie krótką informację o sobie i zainteresowaniach, podając imię i nazwisko oraz nazwę parafii i numer telefonu. Może akurat Tobie uda się opowiedzieć o swoich zainteresowaniach w MGN?!   zobacz więcej2013-01-05 11:18 umieścił: Piotr P
Spotkanie redakcji...
Jak już pisaliśmy w niedzielę 13 stycznia br. o godzinie 15.00 ministranci naszej archidiecezji gromadzą się na dorocznej adoracji Bożego Dzieciątka w Panewnikach. W tym samym dniu swoje spotkanie opłatkowe przeżywać będą redaktorzy internetowej strony DMAK. Prosto z Panewnik przemieścimy się do Bogucic, aby podsumować kilkumiesięczną  wspólną redakcyjną pracę i porozmawiać o planach na przyszłość.  Nie zabraknie czasu na pośpiewanie kolęd, wspólną zabawę i przełamanie się opłatkiem. Wszystkich członków i współpracowników redakcji serdecznie zapraszamy. Zróbcie wszystko byście mogli dojechać i przybyć! A już wkrótce więcej szczegółów o adoracji panewnickiej.   zobacz więcej2013-01-04 08:16 umieścił: Piotr P
Statystyka wejść 2012
Miło nam poinformować, iż w zakończonym wczoraj 2012 roku zanotowaliśmy 329.750 wejść na naszą stronę! To aż o 26559 więcej, niż w roku 2011. Naszym stałym, jak i okazyjnym "odwiedzaczom" serdecznie dziękujemy za zaufanie i polecamy się na przyszłość!
przejdź2013-01-01 17:08 umieścił: Piotr L.
Noworoczne życzenia...
  Drodzy Kapłani, Ministranci, Animatorzy i Lektorzy!
Drodzy Kandydaci i Wszyscy odwiedzający naszą stronę! W Nowym Roku życzę Wam ciągłego poznawania Chrystusa i radości z kroczenia z Nim przez życie. Niech Wasza wiara będzie coraz gorętsza - by zapalała innych do miłości Boga i bliźniego.
przejdź2013-01-01 01:06 umieścił: Piotr P
Ministranci na synodzie...
W nawiązaniu do słów ks. kanclerza Grzegorza Olszowskiego wypowiedzianych na ustanowieniu animatorów 24 listopada br. i w ramach prac związanych z II Synodem Archidiecezji Katowickiej mamy możliwość nadsyłania postulatów, tematów, pytań i spraw do rozstrzygnięcia związanych z posługą służby liturgicznej w parafiach.  Tymi zagadnieniami, którymi według Was mógłby, czy powinien zająć się Synod, a konkretnie Komisja ds. Duszpasterstwa Liturgicznego. Zostali już o to poproszeni niektórzy klerycy i studenci Wydziału Teologicznego. Przedstawili pytania zagadnienia, które  opracuje w/w komisja i które potem zostaną przesłane do parafialnych zespołów synodalnych, w celu dalszych dyskusji i prac. Zachęcam do współpracy! Możemy wypowiedzieć się bardzo konkretnie i jasno. Podaję tylko niektóre z wielu zagadnień, które już zostały nadesłane jako prośby o zajęcie się nimi. Np.:kwestia stopni służby liturgicznej; możliwość ujednolicenia strojów liturgicznych na szczeblu diecezji; przygotowanie osób dorosłych na szczeblu diecezji do posługi lektora; dopuszczenie dziewcząt do służby ołtarza; jasne określenie roli szafarzy w parafiach; czy w archidiecezji są potrzebni stali diakoni?, ujednolicenie w diecezji ceremoniału Mszy świętej (jednakowe dzwonienie, okadzenia, postawy liturgiczne itp.). Serdecznie proszę o Wasze głosy i opinie przesyłane na adres: ministranci.nasynodzie@gmail.com do końca stycznia 2013. Za pogrupowanie zagadnień będzie odpowiedzialny Adrian Prietz z parafii św. Jana Chrzciciela w Tychach. Po wstępnym opracowaniu  pytania zostaną przesłane do dalszych konsultacji w Komisji Liturgicznej, a potem w zespołach synodalnych w parafiach.   zobacz więcej2012-12-30 15:48 umieścił: Piotr P
Adoracja w Panewnikach...
Drodzy Ministranci! Niedziela 13 stycznia coraz bliżej! To dzień, w którym będziemy pielgrzymować do Panewnik na wspólne kolędowanie. Jak co roku - przy największej na Śląsku stajence - chcemy zgromadzić ministrantów naszej archidiecezji na wspólnym śpiewie kolęd i rozważaniach. Naszą modlitwę rozpoczniemy o godzinie 15.00 będzie jej przewodniczył ks. bp Józef Kupny. Zabierzmy ze sobą sztandary oraz stroje liturgiczne! Powiedzmy o tym naszym ministranckim kolegom i rozgłośmy to w dekanatach! Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie! Ponieważ jest to czas odwiedzin duszpasterskich i nie zawsze kapłani będą mogli nam towarzyszyć, poprośmy o dowóz naszych bliskich lub dekanalnych duszpasterzy ministrantów i spróbujmy zorganizować wspólny dekanalny wyjazd. Niech nikogo z nas nie zabraknie! Do wspólnego pielgrzymowania i kolędowania serdecznie zapraszam!
Ks. Cezariusz Wala Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów    
zobacz więcej
2012-12-29 23:55 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl