Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Niedziela Chrztu Pańskiego
Dzisiejsze święto, przypadające w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim, zamyka liturgiczny okres celebrowania Narodzenia Pańskiego. Jako pierwsi Chrzest Pański, zaczęli wcześnie obchodzić chrześcijanie obrządku wschodniego.  Kościół Katolicki po raz pierwszy dzisiejsze święto zatwierdził dopiero w 1955 roku jako wspomnienie chrztu Chrystusa na 13 stycznia. Posoborowa reforma kalendarza ustanowiła to wspomnienie świętem i przeniosła na pierwszą niedzielę po Epifanii. Dzisiejsze święto pokazuje nam po raz pierwszy widzialną Trójcę Świętą nad rzekami Jordanu. Bóg Ojciec - przemawia, Syn Boży - jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty - zstępuje w postacie gołębicy. Dzisiejszy dzień jest również dniem, kiedy dziękujemy Bogu za dar naszego chrztu i odnawiamy przyrzeczenia na nim złożone. zobacz więcej2014-01-12 00:23 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Andrzeja Corsini
Andrzej Corsini urodził się na początku XIV wieku we Florencji. Tam też wstąpił do Zakonu Karmelitańskiego. Na kapitule generalnej w Metz został wybrany na przełożonego prowincji toskańskiej. W roku 1349 mianowano go biskupem Fiesole.  Jako pasterz tego Kościoła wyróżniał się prostotą życia, gorliwością duszpasterską i troską o ubogich. Nazywano go "Ojcem, wspomożycielem biednych". Odnawiał kościoły i budynki kościelne diecezji. Zmarł 6 stycznia 1374 roku. Papież Eugeniusz IV kanonizował go w roku 1629. zobacz więcej2014-01-08 21:00 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort
Rajmund, urodzony między 1170 a 1175 r. w Villafranca del Panades w pobliżu Barcelony (Hiszpania), w starej szlacheckiej rodzinie. Już jako dwudziestoletni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją pracę wynagrodzenia. Obdarzony głęboką wiedzą i osobistą kulturą, odznaczał się gorliwością w formowaniu przyszłych kapłanów. W 1222 r. wstąpił do zakonu dominikanów. Napisał m.in. regułę dla nowego zakonu mercedariuszy, czyli zakonu NMP od Wykupu Niewolników. Bardzo dużo czasu poświęcał na pomoc ubogim, którym był bardzo oddany. Zasłużył w ten sposób Rajmund na miano ?ojca ubogich?, jak go nazywa Grzegorz IX.   Został na kapitule generalnej w Barcelonie wybrany generałem zakonu dominikanów, obejmując ten urząd po bł. Jordanie z Saksonii, który był bezpośrednim następcą św. Dominika. Okazał się wspaniałym administratorem i organizatorem zakonu. Po dwóch latach zrezygnował z funkcji i ponownie poświęcił się apostolatowi. Umarł w Barcelonie 6 stycznia 1275 r. Św. Rajmund z Penyafort, którego wspomnienie obchodzimy 7 stycznia, uczy nas wrażliwości na ludzką biedę i niedolę. zobacz więcej2014-01-06 20:00 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
     Uroczystkość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
    W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. zobacz więcej2014-01-05 22:13 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu
Bazyli urodził się z rodziców chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz jaśniejąc cnotami, poświęcił się życiu pustelniczemu, jednakże w 370 roku został biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku.
Grzegorz urodził się także w 330 roku, koło Nazjanzu. Odbył wiele podróży, aby posiąść wiedzę. Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego, by prowadzić życie pustelnicze, lecz wkrótce został prezbiterem i biskupem. W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, usunął się jednak do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele. Zmarł w Nazjanzie dnia 25 stycznia 389 lub 390 roku. Ze względu na szczególny dar wiedzy i wymowy jest nazywany "teologiem". zobacz więcej2014-01-01 23:31 umieścił: Rafał Ż.
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
Obchodzona dzisiaj uroczystość, jest najstraszym świętem maryjnym. Ze wszystkich przymiotów Maryi czcimy dziś szczególnie Jej macierzyństwo. Przede wszystkim to Boże, choć również to, którym otacza cały Lud Boży. Dzisiejsza uroczystość jest świętem nakazanym tzn. każdy powinien w tym dniu uczestniczyć w Eucharystii.  Kościół ustanawiając uroczystość ku czci NMP w pierwszy dzień nowego roku, chciał pokazać Maryję jako najdoskonalsze stworzenie, a łącząc z faktem, że obchodzimy dzisiaj 8 dzień oktawy Bożego Narodzenia, że jest pierwszą z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa, jako ta, która ma największy udział w dziele zbawienia przez tajemnicę wcielenia. zobacz więcej2014-01-01 07:26 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Sylwestra
Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w r. 314. Rządził Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego, w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Zmarł w r. 335 i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.      Sylwester jest patronem miasta Modena i diecezji, która ma w tym mieście swą stolicę. Jest także patronem zwierząt domowych, wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok. Dzień św. Sylwestra jest ostatnim dniem w roku kalendarzowym. Dlatego w kościołach urządza się wieczorem specjalne nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjno-błagalne. Znane są także w całym świecie "zabawy sylwestrowe", czyli "Sylwestry". zobacz więcej2013-12-30 19:48 umieścił: Rafał Ż.
Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu
Dzisiejsze święto swoje korzenie znajduje już w XVII wieku w Kanadzie. Jednak na cały Kościół zostało ono rozciągnięte dopiero w minionym wieku przez Benedykta XV.  Przez to święto święta Matka Kościół, pragnie nam zwrócić uwagę, że naturalnym miejscem uświęcenia i zbawienia jest małżeństwo. Wskazuje nam nadto ideał chrześcijańskiej rodziny. Przez pisma Neminem fugit oraz Cum nuper Leona XIII zachęca do oddania swojego rodzinnego życia świętej Nazaretańskiej Rodzinie, która uczy nas postępu w miłosierdziu, świętości obyczajów oraz atmosfery pobożności. Szczególnym czasem łaski przez wstawiennictwo wspólnoty rodzinnej, jaką stworzyli Józef wraz z Maryją i Jezusem, niech będzie trwający w naszej metropolii Rok Rodziny. Życzmy sobie i prośmy na modlitwie aby dzięki tej inicjatywie, nasze rodziny stały się miłością wielkie. zobacz więcej2013-12-29 00:11 umieścił: Daniel L.
28 XII - Święto Świętych Młodzianków
Dzisiejsze święto jest tematycznie związane z Narodzeniem Pańskim. A przez swą wymowę przypomina nam to co rozważaliśmy przy okazji święta świętego Szczepana. Narodziny Pana Jezusa nie wszystkim przynoszą radość i szczęście. Ludzka pycha czuję się zagrożona i reaguje agresją - popatrzmy na przykład Heroda.  Człowiek się boi, że przestanie sam być sobie panem, że zacznie obowiązywać inne prawo, prawo miłości. Stąd też człowiek odpowiada złem, dzisiaj na kartach Pisma jest ukazane to zło, jako masakra dzieci betlejemskich. Jednak w liturgii nie celebrujemy dzisiejszego święta w sposób smutny, wręcz bardzo radosny, bowiem ukazane jest wielkie zwycięsto tych dzieci nad złem, poprzez złożoną ofiarę. One małe, bezbronne, nawet nieświadome i niezdolne do walki, a już zdobywają palmę zwycięstwa, nie zasmakowawszy zła tego świata. Pokazuje nam to jak bardzo słaby jest w swym działaniu szatan, kiedy ma do czynienia z wielką miłością, którą jest Chrystus. Że nawet zwyciężony zostaje śmiercią tych po ludzku biednych dzieci. Niech nasze życie zawsze będzie poświęcone miłości, wtedy będziemy zwyciężać. Więcej w - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-28 00:03 umieścił: Daniel L.
27 XII - Święto Świętego Jana Apostoła
Dzisiejsze święto nie dziwi nas już tak bardzo jak to wczorajsze, wręcz Jan Apostoł i Ewangelista bardzo nam pasuje w czasie oktawy Bożego Narodzenia i dodatkowo idealnie komponuje się dzień po świętym Szczepanie, przy którym rozważaliśmy po co na świat przyszedł Chrystus. Dlaczego? Bo to właśnie Jan był umiłowanym uczniem Pana, to jego postać często widzimy na obrazach z głową złożoną na ramieniu Chrystusa. On jako jedyny z uczniów pozostał wierny Zbawicielowi do końca, do śmierci krzyżowej, kiedy to inni uciekli z obawy przed własnym życiem. Jan też jako jedyny tak szczególnie podkreśla w swoich pismach - szczególnie Ewangelii - realizm tajemnicy wcielenia. Umiłowany uczeń Pana, był najmłodszym z apostołów i jako jedyny umarł śmiercią naturalną. Więcej o nim, jego życiu i dziełach przeczytacie w odnośniku - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-27 00:11 umieścił: Daniel L.
26 XII - Święto Świętego Szczepana
Liturgia Kościoła w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego daje nam do rozważenia postać świętego Szczepana - pierwszego męczennika po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I może się nam wydawać nieco dziwnym to, że w czasie, kiedy na ustach wciąż uśmiech i śpiew radosnych kolęd, a w sercach atmosfera rodzinnego ciepa, Kościół każe nam popatrzeć na okrutnie prześladowanego i ukamienowanego męczennika. Jednak ta uroczystość następująca w II dzień świąt, ma głębokie znaczenie. Wyjaśnia nam bowiem, dlaczego narodziło się nam dziecię. Ono przyszło na świat, aby właśnie być męczennikiem - świadkiem miłości Boga do człowieka, aż do przelania krwi na krzyżu. Bóg owszem chce abyśmy się radowali z narodzenia Pana, ale zaraz po tym pragnie abyśmy nie ulegali jakimkolwiek aluzjom. Bóg jest złożony w żłobie z którego karmią się zwierzęta, aby było jasne, że sam stanie się ofiarą dla każdego człowieka. Więcej o samym męczenniku w odnośniku - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-25 23:30 umieścił: Daniel L.
Jak to było z pierwszą szopką świąteczną...
Wszyscy, a jak nie wszyscy to z pewnością większość kocha szopki, stawiane w naszych kościołach, ogrodach i na różnych placach z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy ktoś zastanowił się kiedyś po co się je stawia, kto na taki ciekawy pomysł wpadł i kiedy po raz pierwszy szopkę postawił? Zadając to pytanie, od razu podsuwam odpowiedź w postaci artykułu, który swego czasu na stronie naszego duszpasterstwa umieścił brat, a dzisiaj już ojciec Damian Euzebiusz Skorupa OFM. Zapraszam do uważnej lektury. zobacz więcejprzejdź2013-12-25 02:18 umieścił: Daniel L.
25 XII - Uroczystość Bożego Narodzenia
Obchodzona dzisiaj uroczystość pojawiła się w III wieku i związana jest z rzymskim świętem słońca. Bowiem właśnie 25 grudnia w III wieku, to był dzień przesilenia zimowego. Wtedy to, gdy dzień znów zaczynał górować nad nocą, rzymianie czcili słońce jako boga, zwyciężającego ciemności i dającego życie. Było to dla nich jedno z ważniejszych świąt. Kiedy pojawiło się chrześcijaństwo w Rzymie, to aby wykorzenić ten pogański kult słońca, wprowadzono Boże Narodzenie. A cześć zaczęto oddawać Jedynemu i Prawdziwemu Słońcu Sprawiedliwości - Jezusowi Chrystusowi. To On bowiem jest tym, który rozprasza mroki nocy, mroki grzechu, a nawet śmierci. Do kiedy tajemnicę wcielenia świętujemy i jak dowiecie się w odnośniku - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-25 02:03 umieścił: Daniel L.
IV niedziela Adwentu
I rozpoczęło się. Ludzie radośni, śpiewają kolędy - jedna, druga trzecia zwrotka. Msza Pasterska trwała prawie dwie godziny. Po Mszy składaliśmy sobie życzenia. Ministranci między sobą, z księżmi, kościelnymi itd. Były to najpiękniejsze chwile w moim życiu.
przejdź2013-11-30 13:27 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie Św. Piotra Kanizjusza
Dzisiejszy święty urodził się 8 V 1521 r. w Nimwedze (Holandia). Matka św. Piotra - Egidia zmarła bardzo wcześnie. Ojciec chciał, by syn studiował prawo, ale Kanizjusz udał się do Kolonii na wydział teologii. Spędził tam 10 lat . W 1543 r. wstąpił do Jezuitów i już w roku 1546, przyjął święcenia kapłańskie. Był świetnym i cenionym teologiem. Następnie złożył profesję zakonną i na uniwersytecie w Bolonii uzyskał doktorat z teologii. Przez 30 lat gorliwie pracował dla sprawy jedności chrześcijan. W Zakonie Jezuitów pełnił wiele ważnych funkcji z polecenia św. Ignacego Loyoli. Ostatnie lata swojego życia spędził we Fryburgu Szwajcarskim, gdzie zmarł 21 I 1597 r. To Kanizjusz przyjął do Towarzysta Jezusowego św. Stanisława Kostkę. Papież Leon XIII nazwał Świętego drugim św. Bonifacym i apostołem Niemiec. zobacz więcej2013-12-21 11:49 umieścił: Wojciech T.
Druga część Adwentu
17 grudnia rozpoczynamy II część Adwentu, będzie ona trwała do 24 grudnia. Stanowi ona już bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego, a szczególnie jej liturgicznych obchodów.  Główną postacią tej części Adwentu jest Jan Chrzciciel - święty Poprzednik Pański, "gotujący drogę na pustyni" przez wezwanie do wewnętrznej przemiany, pokuty i odrodzenia. zobacz więcej2013-12-16 21:38 umieścił: Daniel L.
III niedziela Adwentu
Spróbujmy przez ten ostatni tydzień adwentu, starać się czynić jak najwięcej dobrych uczynków. W sposób szczególny módlmy się za tych, którzy nam źle życzą, którzy nas nie lubią. Na ich brak miłości pod naszym adresem, odpowiadajmy dobrym słowem i modlitwą.
przejdź2013-11-30 13:25 umieścił: Tomasz A.
III Niedziela Adwentu-Gaudete
"Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! (...) Pan jest blisko?. Tak zachęca nas św. Paweł w II czytaniu w III Niedzielę Adwentu do radości. Szczególna radość tej niedzieli wynika z faktu, iż Święta Narodznia Pańskiego są blisko. Czy jesteś na nie przygotowany? Określenie III Niedzieli Adwentu jako gaudete ma swoje źródło w łacińskim czasowniku gaudere-radować się. Kolorem liturgicznym tego dnia może być fiolet, albo różowy.  zobacz więcejprzejdź2013-12-14 19:57 umieścił: Artur S.
Wspomnienie Świętego Jana od Krzyża
Św. Jan de Yepez urodził się koło Avili w Hiszpanii w roku 1542. Mając dwadzieścia lat wstąpił do Zakonu Karmelitów. Stał się głównym pomocnikiem św. Teresy w reformie zakonu. Ukochał krzyż Chrystusa i prosił Boga, aby nigdy nie brakowało mu cierpienia. Modlitwa ta została wysłuchana. Jego reformatorska działalność sprowadziła na niego liczne cierpienia.  Św. Jan od Krzyża głosił konieczność całkowitego ogołocenia wewnętrznego, aby dojść do pełni zjednoczenia z Bogiem. Naukę swoją zawarł w książkach pisanych prozą i wierszem. Umarł w Ubeda w roku 1591. W 1726 roku papież Benedykt XIII ogłosił go świętym, a Pius XI w roku 1926 - doktorem Kościoła Powszechnego. Święty Jan od Krzyża jest patronem swojego zakonu. zobacz więcej2013-12-14 14:42 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Łucji z Syrakuz
Dzisiejsza święta pochodzi z rzymskiej rodziny. Żyła na przełomie III i IV wieku. Już w dzieciństwie złożyła ślub czystości. Stąd też kiedy jej matka próbowała zaaranżować jej ślub z młodym człowiekiem tego samego stanu, ta odmówiła. Przez to została skazana na dom publiczny, bo zalotnik, któremu odmówiła zgłosił władzom, że jest chrześcijanką. Do wykonania wyroku jednak nie doszło, bowiem Łucja by uchronić się przed utratą dziewictwa, oszpeciła się, wydłubując sobie oczy. Została więc ścięta za panowania Dioklecjana, w czasach prześladowań chrześcijan w 304 roku. Miała zaledwie 23 lata. zobacz więcej2013-12-13 15:26 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
12 grudnia 1531 roku Matka Boża ukazała się Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana była w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną wstęgą, co dla Azteków oznaczało, że była brzemienna. Zwróciła się ona do Juana Diego z prośbą o wybudowanie świątyni. Początkowo biskup Meksyku nie dał wiary Juanowi. Indianin poprosił Maryję o jakiś znak, którym mógłby przekonać biskupa. W czasie kolejnego spotkania Maryja kazała Indianinowi wejść na szczyt wzgórza, na którym rosły przepiękne kwiaty. Juan nazbierał kwiatów, które następnie owinął płaszczem. Gdy rozwinął płaszcz w obecności biskupa widniał na nim przepiękny wizerunek Maryi. Już w 1531 roku podjęto decyzję o wybudowaniu kościoła, do którego przeniesiono wizerunek Matki Bożej. Obecnie Obraz znajduje się w nowej bazylice, wybudowanej w 1976 r., gdyż poprzednia uległa uszkodzeniu podczas trzęsienia ziemi. Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe jest patronką Meksyku. zobacz więcej2013-12-12 18:00 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Damazego I, papieża
Patron dnia dzisiejszego był papieżem w IV wieku. Zasłynął tym, że popularyzował kult męczenników chrześcijańskich, uczestniczył często w doktrynalnych sporach i organizował synody biskupie. Na jego właśnie prośbę, św. Hieronim, który był jego bliskim przyjacielem, opracował przekład Pisma Śwętego na łacinę tzw. Wulgatę.
2013-12-11 15:50 umieścił: Daniel L.
II niedziela Adwentu
Tam gdzie nie ma wiary, tam jest coś innego, coś w zamian. Musimy to wszystko odrzucić i starać się tak jak Jan Chrzciciel: całym swoim życiem głosić Chrystusa.
przejdź2013-11-30 13:24 umieścił: Tomasz A.
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
8 grudnia przypada w Kościele Uroczystość Niepolanego Poczęcia NMP, jest to jedno z najważniejszych świąt maryjnych - do roku 2003 było to świeto nakazane. W tym dniu swoje święto patronalne mają Dzieci Maryi. Konferencja Episkopatu Polski w dniu 27 lipca br. postanowiła "dla dobra duchowego wiernych świętować uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny" w II Niedzielę Adwentu, a nie jak postanowiono wcześniej 9 grudnia. zobacz więcejprzejdź2013-12-07 19:44 umieścił: Artur S.
Wspomnienie św. Ambrożego
Ambroży urodził się w Trewirze około roku 340 w rodzinie rzymskiej. Studiował w Rzymie, karierę państwową rozpoczął w Srijem (Jugosławia). W roku 374, gdy przebywał w Mediolanie, został nieoczekiwanie wybrany biskupem tego miasta i przyjął sakrę biskupią 7 grudnia tego roku. Okazał się prawdziwym pasterzem i nauczycielem wiernych, gorliwym w spełnianiu swoich obowiązków i pełnym miłości dla wszystkich. Niezłomny obrońca praw Kościoła, swoimi pismami i działaniem zwalczał błędy arian. Zmarł w Wielką Sobotę 4 kwietnia 397 r. Jest patronem Bolonii i Mediolanu oraz pszczelarzy. zobacz więcej2013-12-06 22:14 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Mikołaja
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich. Po śmierci rodziców swoim znacznym majątkiem chętnie dzielił się z potrzebującymi.Wybrany na biskupa miasta Miry (obecnie Demre w południowej Turcji), podbił sobie serca wiernych nie tylko gorliwością pasterską, ale także troskliwością o ich potrzeby materialne. Jest patronem Grecji, Rusi, Antwerpii, Berlina, Miry, Moskwy, Nowogrodu; bednarzy, cukierników, dzieci, flisaków, jeńców, kupców, marynarzy, młynarzy, notariuszy, panien, piekarzy, pielgrzymów, piwowarów, podróżnych, rybaków, sędziów, studentów, więźniów, żeglarzy. zobacz więcej2013-12-05 19:54 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Barbary
Pochodziła być może z Nikomedii. Według tradycji jej ojciec, poganin, uwięził ją jako chrześcijankę w wieży i wydał na śmierć w czasie prześladowania za rządów cesarza Maksymina Daji w 306 r. Jest ona patronką górników oraz wszystkich narażonych na gwałtowną śmierć, a także patronką ludwisarzy.  Do dzisiaj polecają się jej wszyscy, którzy chcą sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. zobacz więcej2013-12-03 19:52 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego
Urodził się w Hiszpanii w 1506 roku. Podczas studiów w Paryżu przyłączył się do św. Ignacego Loyoli. Święcenia kapłańskie otrzymał w Rzymie w 1537 roku, a następnie oddawał się dziełom miłośierdzia. Wysłany na wschód w 1541 roku, przez dziesięć lat apostołował w Indiach i Japonii, gdzie wielu nawrócił na chrześcijaństwo.  Zmarł w roku 1552 na wyspie Sancjan u wybrzeży Chin. W roku 1927 papież Pius XI ogłosił go wraz ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus głównym patronem misji katolickich. Jest patronem Indii i Japonii oraz marynarzy. Orędownik w czasie zarazy i burz. zobacz więcej2013-12-02 19:54 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł.Rafała Chylińskiego
Rafał Chyliński urodził się w Wysoczce koło Poznania w 1694 roku w rodzinie szlacheckiej. Jego rodzice Arnold Jan i Marianna Kierska wychowali go w wierze chrześcijańskiej. W 1712 roku zaciągnął się do wojska gdzie przez trzy lata doszedł do stopnia oficerskiego i został komendantem chorągwi. Trzy lata później opuścił wojsko, gdzie cierpiał widząc demoralizację żołnierzy i nie mógł pogodzić się z bratobójczymi walkami. Po okresie służby wojskowej wstąpił do Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, w którym otrzymał święcenia prezbiteratu w 1717 roku. Pełnił posługę kapłańską w wielu klasztorach. Szerzył apostolstwo miłości i miłosierdzie wśród biednych, cierpiących, kalek - dla których był troskliwym i cierpliwym opiekunem. Ponad wszystko przedkładał miłość do Boga. Zmarł w Łagiewnikach koło Łodzi 2 grudnia 1741 roku, gdzie do dziś znajdują się jego relikwie. zobacz więcej2013-12-01 19:47 umieścił: Rafał Ż.
I niedziela Adwentu
W ramach Adwentu przypominamy minirekolekcje, które napisał dla nas ks. Arkadiusz Sitko. Zapraszamy do lektury!
Często zapominamy, że Chrystus nas szczególnie ukochał i wybrał. Lecz ten sam Chrystus pragnie, abyśmy pokazywali przez swoje życie, że zasługujemy na Jego miłość.
przejdź2013-11-30 13:22 umieścił: Tomasz A.
Adwent
Określenie adwent pochodzi od łacińskiego "adventus" i oznacza przyjście. Dla chrześcijan oznacza to radosny czas przygotowania na przyjście Pana. Adwent to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia.  Dzielimy go na dwie części: do 16 grudnia, kiedy czytane są teksty biblijne, zapowiadające powtórne przyjście Zbawiciela na końcu świata i przygotowujące do spotkania z Chrystusem Sędzią. Od 17 grudnia zaczyna się okres przygotowania do przeżywania Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w liturgii świąt Bożego Narodzenia.
Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny. W niedzielę- rok A, w tygodniu- rok II.
zobacz więcej
2013-11-30 22:46 umieścił: Rafał Ż.
Święto św. Andrzeja Apostoła
Św. Andrzej apostoł był bratem św. Piotra. Pochodził z Betsaidy nad jeziorem Galilejskim. Tak jak Piotr, był z zawodu rybakiem. Obaj byli też najpierw uczniami św. Jana Chrzciciela. Był pierwszym z apostołów, który spotkał Jezusa - podczas chrztu w Jordanie - i razem z Piotrem jako pierwsi zostali powołani.   Za swe nauki apostoł Andrzej został skazany na śmierć męczeńską, którą poniósł w greckim Pátrai, według rożnych źródeł, w 62, 65 lub 70 roku. Rozpięto go na krzyżu mającym kształt litery X, głową w dół. Cieszył się, że umrze na krzyżu, jak Jezus.
Święty cieszył się wielką czcią w całym Kościele.  Jego kult ważną rolę pełnił także w Polsce. Jest patronem małżeństw, rybaków, rzeźników, podróżujących. Relikwie świętego można zobaczyć w miejscowości, w której zmarł, czyli w Patras.         
zobacz więcej
2013-11-30 18:08 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Chrystusa Króla
W ostatnią niedziele roku liturgicznego obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Została ustanowiona przez Piusa XI z okazji zakończenia Roku Jubileuszowego 11 listopada 1925 roku. Papież nakazał nadto, aby we wszystkich kościołach tego dnia po nabożeństwie głównym przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiono litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.  Nowa liturgia przeniosła to święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko, co rodzaj ludzki w nadprzyrodzonym i przyrodzonym porządku posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i mieć będzie swój chwalebny koniec w Jezusie Chrystusie. zobacz więcej2013-11-24 09:22 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Cecylii
Cecylia urodziła się na początku III wieku. Jako chrześcijanka złożyła ślub czystości i pomimo, że zmuszono ją do małżeństwa z ówczesnym poganinem Walerianem, nie tylko nie złamała ślubu, lecz jeszcze nawróciła swego męża i jego brata, Tyburcjusza. Wszyscy troje ponieśli śmierć męczeńską przez ścięcie. Ich śmierć jest datowana na okres panowania Aleksandra Sewera.  Ciało Cecylii odnaleziono, w nienaruszonym stanie, w 822 roku w katakumbach św. Kaliksta i przeniesiono je do Bazyliki NMP na Zatybrzu, wybudowanej już w IV wieku na miejscu domu świętej. Jest patronką muzyków, organistów, zespołów muzycznych. zobacz więcej2013-11-22 18:28 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Tarsycjusza
21 listopada przypada wspomnienie św. Tarsycjusza, który jest głównym patronem służby liturgicznej w naszej archidiecezji. Z tej okazji życzymy wszystkim ministrantom, lektorom i animatorom zarówno czynnym, jak i tym w stanie spoczynku wielu Bożych łask za wstawiennictwem św. Tarsycjusza. KRÓLUJ NAM CHRYSTE!  ks. Cezariusz Wala wraz z redakcją strony.
przejdź2013-11-21 10:11 umieścił: Michał R.
Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny
Urodziła się 2 sierpnia 1898 roku we wsi Zabawa pod Tarnowem. W jej rodzinnym domu panowała atmosfera pełna prostoty i ducha modlitwy. Codziennie odmawiano różaniec. Kolejne dni wypełnione były pracą w domu i na roli, a jej rytm wyznaczały niedziele i święta kalendarza liturgicznego. We wczesnym dzieciństwie Karolina obdarzona została specjalną łaską: postanowiła należeć tylko do Boga. Od najmłodszych lat czuła się apostołką Jezusa. Dramat wydarzył się rano, 18 XI 1914 roku, gdy żołnierz rosyjski z bronią w ręku wtargnął do domu rodziny Kózków. Przemocą skierował ich do lasu. Grożąc śmiercią ojcu zmusił go, by się oddalił, a Karolinę zostawił przy sobie. Zrozpaczony ojciec błagał go, by to raczej on został zabity, jednak nie udało się. Ciało Karoliny znaleziono dwa tyg. póżniej w lesie, gdzie leżało umęczone. Dzięki specjalnej pomocy od Pana, 16 - letnia Karolina obroniła swą godność dziecka Bożego nie oddając swego ciała żołnierzowi. Bierzmy z niej przykład poświęcania się w imię wyższych wartości - wiary i czystości. zobacz więcej2013-11-18 15:31 umieścił: Daniel L.
Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Dwie z czterech rzymskich bazylik większych to Bazylika św. Piotra na Watykanie i Bazylika św. Pawła za murami. Dziś przypada symboliczna rocznica ich poświęcenia. Obie bazyliki zostały konsekrowane przez papieża św. Sylwestra w IV w. i w obu znajdują się szczątki świętych, którzy im patronują.
Odwiedzenie raz w roku rzymskich bazylik większych wiąże się z możliwością uzyskania odpustu.  
2013-11-16 09:14 umieścił: Michał R.

Z życia Ko¶cioła

Orszak Trzech Króli
Za nami kolejna już edycja Orszaku Trzech Króli. Przygotowania zakończyły się dużym sukcesem w wielu miastach w Polsce. Co się działo ? Jak to wyglądało ?                Zobaczcie sami !
przejdź2014-01-06 22:08 umieścił: Rafał Ż.
Nowy misjonarz ze Śląska
5 stycznia 2014 roku parafia z Gaszowic pod Rybnikiem rozstaje się ze swoim proboszczem, ks. Markiem Paszkiem, który sprawował swoją posługę od 5 lat. Jednak rozstanie to nie wiąże się jedynie ze smutkiem, wiąże się głównie z radością, gdyż ks. Marek został w tym dniu uroczyście posłany przez abp. Wiktora Skworca na misje do Zambii.
przejdź2014-01-05 23:52 umieścił: Rafał Ż.
Papież znosi tytuły honorowe
Papież Franciszek zadecydował, że zasłużonym duchownym diecezjalnym po 65. roku życia będzie przyznawany jedynie tytuł Kapelana Jego Świątobliwości. Dotąd innymi odznaczeniami papieskimi dla duchownych diecezjalnych były tytuły prałata oraz Protonotariusza Apostolskiego (infułata). Tytuły udzielone przez papieży do tej pory zachowują ważność.
2014-01-03 16:20 umieścił: Michał R.
Orszak Trzech Króli
6 stycznia poraz kolejny Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Katowic, Warszawy oraz ponad 90 innych miast Polski. Fundacja udowadnia rzeczy niezwykłe, pokazuje, że chrześcijanie potrafią przeżywać swoje święta radośnie i we wspólnocie. Propaguje również wartości prorodzinne. Fundacja zabiega o to, aby każdy Orszak ma również wymiar charytatywny, od 5 lat zebrane podczas orszaków datki trafiają do zdolnych dzieci i młodzieży ze źle sytuowanych materialnie rodzin. 
przejdź2014-01-03 14:42 umieścił: Michał R.
Zaproszenie
  Zaproszenie do udziału w mszy św. z okazji rocznicy święceń biskupich arcybiskupa, metropolity katowickiego oraz 90. rocznicy urodzin księdza arcybiskupa Stanisława Szymeckiego 
przejdź2014-01-02 22:14 umieścił: Piotr P
Plurimos annos
17 grudnia swoją kolejną rocznicę urodzin świętuje papież Franciszek. Z tej okazji życzymy Mu wiele sił, zdrowia i wszelkich łask koniecznych do sprawowania posługi Piotrowej. Pamiętajmy o Ojcu Świętym w naszych prywatnych modlitwach.
2013-12-17 14:04 umieścił: Artur S.
Nowi biskupi w Tarnowie
14 grudnia 2013 papież Franciszek mianował dwóch nowych biskupów pomocniczych dla diecezji tarnowskiej. Zostali nimi ks. prałat Stanisław Salaterski oraz ks. prałat Jan Piotrowski. Polecajmy biskupów nominatów w naszych modlitwach. 
2013-12-14 20:13 umieścił: Artur S.
Papież Franciszek Człowiekiem Roku
Papież Franciszek został ogłoszony Człowiekiem Roku magazynu "Time". Jak wyjaśniają swoją decyzję szefowie wydawnictwa: "rzadko kto tak szybko przyciąga uwagę ludzi młodych i starych, wierzących i cyników, jak stało się to w przypadku obecnego papieża." Nagroda człowiek roku jest przyznawana przez tygodnik "Time" od 1927 roku. W 1994 r. został nią wyróżniony bł. Jan Paweł II.
2013-12-11 15:22 umieścił: Michał R.
450. rocznica zakończenia Soboru Trydenckiego
Dokładnie 4 grudnia 1563 roku papież Paweł IV zakończył Sobór Trydencki zwołany w 1545 roku przez papieża Pawła III. W jego wyniku ogłoszono m.in. dekret o uznaniu niespisanych tradycji za równorzędne z Biblią źródło wiary, jak również dekrety o Eucharystii, sakramencie pokuty i namaszczeniu chorych. Zdefiniowano również pojęcia kapłaństwa, małżeństwa oraz czyścca. Nakazano otworzyć seminaria duchowne oraz rozpoczęto praktykę wizytacji biskupów w diecezjach.
2013-12-04 18:05 umieścił: Michał R.
Metropolitalny Rok Rodziny
1 XII 2013 roku w naszej, górnośląskiej metropolii rozpocznie się Rok Rodziny. Zainaugurowali go biskupi trzech diecezji wchodzących w skład naszej metropolii listem, który odczytywany jest w kościołach wyżej wymienionej metropolii w I niedzielę adwentu. Rok ten będziemy przeżywali pod hasłem: Rodzina Miłością Wielka. Obchodząc Rok Rodziny: "Zależy nam na przypomnieniu i pokazaniu bogactwa działań formacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, które w ramach duszpasterstwa rodzin podejmowane są w diecezji gliwickiej, archidiecezji katowickiej i diecezji opolskiej. Żeby lepiej z nich korzystać, trzeba wiedzieć o bogatej ofercie służby małżeństwu i rodzinie na każdym etapie, nawet w sytuacji kryzysu." - piszą biskupi. Rozpoczynający się Rok Rodziny, zakończymy 28 XII 2014 roku w niedzielę Świętej Rodziny. zobacz więcejprzejdź2013-12-02 15:15 umieścił: Daniel L.
Zakończenie Roku Wiary
Dziś kończy się Rok Wiary ustanowiony przez papieża Benedykta XVI. Z tej okazji papież Franciszek odprawi uroczystą Mszę Świętą przy relikwiach św. Piotra, które poraz pierwszy zostaną wystawione publicznie. Papież ogłosił dziś również swoją pierwszą adhortację apostolską "Evangelii gaudium" - owoc synodu biskupów nt. Nowej Ewangelizacji, który odbył się w październiku 2012 roku.
2013-11-24 09:27 umieścił: Michał R.
Komunikat Arcybiskupa Wiktora Skworca
Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem Metropolity Katowickiego w związku z tragedią na Filipinach oraz odpustem ku czci Chrystusa Króla w katowickiej katedrze.
przejdź2013-11-16 08:46 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

Intencje Diakonii Modlitwy na styczeń
Jak mogliśmy przeczytać we wcześniejszych zapowiedziach, Diakonia Modlitwy organizuje wyjazd do Ośrodka w Bielsku Lipniku na tzw. "zimówkę".  Jednak wspomniana Diakonia zajmuje się - jak sama nazwa wskazuje - przede wszystkim  modlitwą.
przejdź2014-01-07 11:37 umieścił: Piotr P
Kolędowanie - Informacje praktyczne
12 stycznia o godz. 15.00 spotkamy się u ojców Franciszkanów w Panewnikach na wspólnym ministranckim kolędowaniu. Modlitwie będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Serdecznie zapraszamy! 
przejdź2014-01-08 08:52 umieścił: Piotr P
Zapisy na zimówkę DM DMAK rozpoczęte
Wybiła godzina! Startujemy z zapisami na zimówkę diakonii modlitwy duszpasterstwa ministrantów naszej archidiecezji. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich starszych ministrantów do wzięcia udziału.  Zgłoszenia należy wysyłać na maila:  diakonia.modlitwydmak@gmail.com W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, pesel, adres, parafie, telefon kontaktowy.  "STAŃCIE WIĘC DO WALKI" zobacz więcej2014-01-06 20:18 umieścił: Daniel L.
Zgłoszenia do służby
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą wziąć udział w Nabożeństwie Kolędowym w Panewnikach 12 stycznia 2014 roku lub są zainteresowani dołączeniem do Diakonii Liturgicznej, proszeni są o przesłanie swoich danych na niżej podany adres e-mail. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz adres mailowy: michal.rosinski.dmak@gmail.com
2013-12-30 14:13 umieścił: Michał R.
Adoracja w Panewnikach...
      Serdecznie zapraszamy Służbę Liturgiczną naszej Archidiecezji na adorację przy żłóbku w Panewnikach u ojców Franciszkanów - 12 stycznia o godz. 15.00. Zgromadzimy się pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca na wspólnym ministranckim śpiewie kolęd i rozważaniach Słowa Bożego.
przejdź2013-12-30 09:07 umieścił: Piotr P
Diecezjalne rozgrywki w piłce nożnej
Przypominamy wszystkim wspólnotom ministranckim wraz z księżmi opiekunami, że wraz z końcem 2013 roku kończy się czas zgłaszania ministranckich drużyn do diecezjalnych rozgrywek w piłce nożnej. 
przejdź2013-12-29 12:22 umieścił: Piotr P
Zimówka
Wszystkim zainteresowanym przekazujemy najważniejsze Informacje o zimówce organizowanej przez Diakonię Modlitwy. Zapisy na wyjazd zaczynamy od 6 stycznia 2014 r. 
przejdź2013-12-28 23:36 umieścił: Piotr P
Turniej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli
  1 oraz 8 marca 2014 r. w Tychach odbędzie się VIII Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli. Tradycyjnie miejscem zmagań ministrantów będzie Hala MOSiR przy Al. Piłsudskiego 20. Na uczestników czekają atrakcyjne puchary, medale, nagrody rzeczowe.
przejdź2013-12-28 00:22 umieścił: Piotr P
Życzenia świąteczne
Z okazji tego wyjątkowego Święta wszystkim ministrantom życzymy wiele cierpliwości, wytrwałości w służbie i nade wszystko radości z pięknej służby! Dawajmy sobie wzajemnie przykład gorliwości i rzetelności!
Duszpasterz ministrantów - ks. Cezariusz oraz Redakcja DMAK.
2013-12-24 20:09 umieścił: Tomasz A.
Zimówka...
W dniach 14 - 16 lutego 2014 roku, będzie organizowana tradycyjna zimówka diakoni modlitwy. Będziemy ją przeżywać pod hasłem: "Bądź wojownikiem Pana", a patronem wyjazdu będzie bł. Jose Sanchez del Rio.
przejdź2013-12-18 18:39 umieścił: Piotr P
Nowe legitymacje ministrantów
Drodzy Ministranci i Księża Opiekunowie! Uchylamy rąbka tajemnicy?  Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku kalendarzowego planujemy zaproponować służbie liturgicznej naszej Archidiecezji nowoczesne legitymacje ministranckie. Będą miały wygląd karty kredytowej.
przejdź2013-12-13 07:49 umieścił: Piotr P
Adoracja a potem planetarium...
  Chociaż żyjemy jeszcze w 2013 roku warto już teraz zaplanować popołudnie 12 stycznia 2014 roku. Zapraszamy do Panewnik na Adorację służby liturgicznej przy żłóbku, a po niej  na wizytę w Planetarium Śląskim. O adoracji napiszemy wkrótce, a teraz coś więcej o planetarium...
przejdź2013-12-12 08:20 umieścił: Piotr P
Kurs kierowników wypoczynku
Przypominamy kapłanom, którzy pragną prowadzić Rekolekcje ministranckie, oazowe czy Dzieci Maryi, bądź dłuższe wyjazdy parafialne, o obowiązku ukończenia kursu Kierowników kolonii.  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w naszym Śląskim Seminarium Duchownym w/w kurs odbędzie się w sobotę 7 grudnia br. Przewidywany czas trwania od 9.00 - 16.00. Koszt kursu 90 zł. Zapisy u ks. Cezariusza Wali pod adresem:  cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl   zobacz więcej2013-12-06 19:25 umieścił: Piotr P
Na gorąco po uroczystości ustanowienia nowych animatorów...
Uroczystość ustanowienia nowych animatorów już za nami. Mamy nowych 76 animatorów w diecezji oraz 96 kandydatów przygotowujących się do tej posługi.
przejdź2013-11-24 09:03 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do diakonii
Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do Diakonii Liturgicznej informujemy, że zgłoszenia można wysyłać na adres michal.rosinski.dmak@gmail.com. Zgłoszenia do Diakonii Modlitwy prosimy kierowac na adres diakonia.modlitwydmak@gmail.com. Zachęcamy zarówno animatorów jak i kandydatów na animatorów!
2013-11-23 21:34 umieścił: Michał R.
Dekanalny Turniej Piłki Nożnej Ministrantów...
Ostateczne zgłoszenia zwycięskich drużyn z dekanatów do rozgrywek archidiecezjalnych kończą się ostatniego grudnia br. Przedstawiamy kolejną relację z piłkarskich zmagań, tym razem z Katowic Panewnik! Zachęcamy do lektury...
przejdź2013-11-23 08:50 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów...
Już w najbliższą sobotę 23 listopada o godz. 9.00 kandydaci na animatorów oraz ministranci mający stać się animatorami naszej diecezji spotykają się w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na próbie przed uroczystością ustanowienia nowych animatorów i włączenia kandydatów do tej posługi.  O godz. 9.30 nasi bliscy oraz ministranci z parafii będą mieli okazję zwiedzić katedrę Chrystusa Króla.
przejdź2013-11-19 09:02 umieścił: Piotr P
Rekolekcje adwentowe...
Zapraszamy na Adwentowe Rekolekcje Kandydatów na Animatorów i Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej. Rekolekcje odbędą się w dniach od  29, 30 listopada i 1  grudnia 2013 r. (piątek - niedziela) w domu parafialnym przy sanktuarium MB Boguckiej w Katowicach Bogucicach 
przejdź2013-11-18 15:19 umieścił: Piotr P
Z życia ministrantów dekanatu Piekary...
W poniedziałek 11 listopada w Hali Sportowej GKS ,,Olimpia" odbył się Dekanalny Turniej  Piłki Nożnej Ministrantów. Zapraszamy do przeczytania relacji z tego wydarzenia.   
przejdź2013-11-15 15:21 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl