Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. Jezus chciał ustanowienia święta ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask.  Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w roku 1765, wówczas tylko dla zakonu wizytek, do którego należała św. Małgorzata Maria Alacoque. Uroczystość rozszerzył na cały Kościół dopiero Pius IX w 1856 roku. zobacz więcej2013-06-07 18:13 umieścił: Michał R.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej
Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny.  Obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. zobacz więcej2013-05-30 11:01 umieścił: Michał R.
Uroczystość Trójcy Świętej
Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Jednak my w to wierzymy, bo objawił nam to sam Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc w Piśmie Świętym, gdzie o tym mówi. Tą tajemnicę pojęli już apostołowie: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 15, 13). Następnie była ta prawda potwierdzana przez kolejne sobory i kolejnych papieży. W Polsce z tym dniem kończy się również czas Spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. zobacz więcej2013-05-21 23:56 umieścił: Daniel L.
NMP Wspomożycielki Wiernych
Dzisiaj Kościół czci NMP, jako Wspomożycielkę Wiernych. Można powiedzieć, że kult Maryi jako wspomożycielki sięga początków chrześcijaństwa. Tytuł wspomożycielki wiernych zawiera właściwie wszystkie wezwania w których ją czcimy. Krajem najżywiej rozwiniętego kiedyś kultu Wspomożycielki była Bawaria. Jednak dopiero w roku 1816 tytuł Matki Bożej Wspomożenia Wiernych wchodzi urzędowo do liturgii Kościoła, kiedy papież Pius VII ustanawia święto Matki Bożej pod tym wezwaniem na dzień 24 maja, jako podziękowanie Matce Bożej, że właśnie tego dnia, uwolniony z niewoli Napoleona, mógł szczęśliwie powrócić na osieroconą przez szereg lat stolicę rzymską. zobacz więcej2013-05-21 23:45 umieścił: Daniel L.
Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
W Polsce dzisiejsze święto obchodzimy po raz pierwszy jednak od lat było obchodzone w niektórych wspólnotach zakonnych i krajach, przynosząc wielkie owoce duchowe.  Watykan pozwolił na jego obchodzenie w naszym kraju na prośbę KEP.  Zaprasza ono wszystkich do refleksji nad pięknem kapłaństwa Chrystusa oraz nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa oraz prowadzenie wysiłku w całkowitym i szczerym oddaniu się Bogu i Kościołowi.  zobacz więcejprzejdź2013-05-23 00:03 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie świętej Rity z Cascii
Była augustianką i stygmatyczką. Od lat dziecięcych posiadała mocną wiarę i pomimo pragnienia wejścia do zakonu wydano ją za mąż w wieku 12 lat. Jej pragnienia spełniły się dopiero gdy miała 36 lat, gdy zamordowano jej męża. Zgodnie z legendą wstąpienie do zakonu miało charakter cudowny. W czasie snu Rita została przeniesiona do klasztoru przez świętych: Jana Chrzciciela i Augustyna, a siostry, zastawszy ją rano w klasztornym kościele, do którego nie mogła w naturalny sposób dostać się przez zamkniętą furtę, nie mogły jej oddalić.  Zm. w 1457 roku. Według relacji świadków jej ciało emanowało słodkawym zapachem przez wieki, umieszczone jest w szklanej trumnie. Świadkowie twierdzą, że widywali świętą leżącą w wielu różnych pozycjach, a jej oczy otwierały się i zamykały po śmierci. To nie jedyna z zadziwiających historii. Warto poznać tę świętą bliżej.  zobacz więcej2013-05-22 00:30 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Jana Nepomucena
Urodził się około 1350 roku w Pomuku, obecnie Nepomuk, zmarł w 1393 r. w Pradze. Prezbiter, męczennik i święty Kościoła Katolickiego. Był spowiednikiem Zofii Bawarskiej. Jest patronem jezuitów, Pragi, spowiedników, szczerej spowiedzi, dobrej sławy i tonących oraz orędownikiem podczas powodzi. Jest także patronem mostów. 
2013-05-21 16:12 umieścił: Michał R.
Zesłanie Ducha Świętego
Pięćdziesiąt dni po Wielkanocy obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Na zebranych w wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty. Apostołowie zaczęli przemawiać w wielu językach oraz otrzymali inne dary duchowe- charyzmaty. Wydarzenie to zostało zapowiedziane przez Jezusa przed Jego Wniebowstąpieniem.
2013-05-19 10:22 umieścił: Michał R.
Święto Świętego Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, patrona Polski
Andrzej Bobola urodził się w 1591 roku. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1611 roku. Wyświęcony na kapłana w 1622 roku. Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w 1657 roku, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w 1938 roku. Jego ciało spoczywa w kościele jezuitów w Warszawie.
2013-05-16 00:00 umieścił: anonim
Wniebowstąpienie Pańskie
W VII Niedzielę Wielkanocną obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie. Po 40 dniach od Zmartwychwstania Jezus wstępuje do Nieba. Wniebowstąpienie jest ukoronowaniem i zakończeniem życia ziemskiego Jezusa oraz Jego triumfem.
2013-05-12 20:06 umieścił: Michał R.
Męka, Śmierć, Konieczność?
W ostatnim tygodniu Okresu Wielkanocnego zapraszamy do rozważania na temat Meki i Smierci Jezusa Chrystusa. Czy była konieczna?
2013-05-12 13:57 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Floriana, męczennika
Florian był żołnierzem za czasów cesarza Dioklecjana. Został umęczony za wiarę, utopiony w rzece Aneso w 304 roku. Pod koniec XII wieku sprowadzono jego relikwie do Krakowa. Jest patronem strażaków, hutników. Papież Paweł VI ogłosił świętego Floriana patronem archidiecezji katowickiej, obok świętej Barbary, dziewicy i męczennicy.
przejdź2013-05-01 22:23 umieścił: anonim
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski
Dnia 3 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Głównej Patronki Polski. 1 kwietnia 1656 roku król Jan Kazimierz uroczystym aktem oddał kraj pod opiekę Matki Bożej.  Papież Jan XXIII ogłosił Najświętszą Maryję Pannę, Królową Polski, główną Patronką naszego kraju razem ze świętymi biskupami i męczennikami Stanisławem i Wojciechem.
przejdź2013-05-01 22:17 umieścił: anonim
Wspomnienie św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
Atanazy urodził się w Aleksandrii w 295 roku. Towarzyszył biskupowi tego miasta, Aleksandrowi, na Soborze Nicejskim a następnie został jego następcą. Zwalczał niestrudzenie arian, stąd, kilkakrotnie musiał iść na wygnanie. Pisał znakomite dzieła w obronie wiary i dla jej pogłębienia. Zmarł w 373 roku.
2013-05-01 22:07 umieścił: anonim
Święto św. Józefa, rzemieślnika
Dzisiaj Kościół stawia nam świętego Józefa jako wzór pracowitości i milczenia. Podziwiamy jego oddanie Bożej sprawie, jaką była pomoc Maryi w wychowaniu Jezusa. Przez jego też wstawiennictwo módlmy się dzisiaj za wszystkich pracujących ale i bezrobotnych.
przejdź2013-05-01 02:06 umieścił: Daniel L.
Święto św. Katarzyny ze Sieny
Włoska tercjarka dominikańska, mistyczka, doktor Kościoła i patronka Europy. Choć była analfabetką otrzymała niezwykły dar inteligencji i charyzmat apostolski. Posiadała dar wypędzania duchów z osób opętanych. 5 lat przed śmiercią otrzymała stygmaty, jednak nie w postaci otwartych ran, ale krwawych promieni. Zmarła w Rzymie w wieku 33 lat ofiarowując swoje życie i śmierć za Kościół i papieża. zobacz więcej2013-04-28 14:14 umieścił: Daniel L.
Uroczystość św. Wojciecha
Św. Wojciech jest głównym patronem Polski. Za życia był czeskim duchownym katolickim, biskupem praskim i benedyktynem. Zamordowany w 997 roku, zaskoczony przez 7 strażników. Jest pierwszym polskim męczennikiem.
Uznaje się go za autora Bogurodzicy, choć stwierdzenie to nie ma potwierdzenia w materiałach źródłowych.
2013-04-23 19:37 umieścił: Michał R.
Niedziela Dobrego Pasterza
IV Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Dobrego Pasterza. W ten dzień czytamy Ewangelię wg. Św. Jana, w której Jezus sam się w ten sposób nazywa. Jest to dzień szczególnej modlitwy o powołania zwany. Modłmy się zatem gorliwie o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne!
2013-04-21 14:48 umieścił: Michał R.

Z życia Ko¶cioła

Zmarł kardynał Stanisław Nagy
Kardynał Stanisław Nagy zmarł w wieku 91 lat, był kapłanem Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ksiądz kardynał pochodził ze Śląska, był przyjacielem Jana Pawła II oraz wybitnym teologiem.  Pamiętajmy o nim w naszych modlitwach.
2013-06-05 12:53 umieścił: Tomasz G.
25.05: Pielgrzymka do Piekar Śląskich
Dziś w Piekarach Śląskich odbywa się tradycyjna pielgrzymka męż- czyzn i młodzieńców. O godz. 10.00 rozpocznie się Eucharystia. Prosimy o modlitwę za pątników!
2013-05-26 10:08 umieścił: Piotr L.
Urodziny ks. abp. Wiktora Skworca
19 maja nasz arcybiskup obchodził swoje urodziny. Jako Duszpasterstwo Ministrantów życzymy mu obfitości Bożych łask, opieki Matki Bożej oraz asystencji Ducha Świętego na czas jego pasterskiej posługi oraz na dalsze lata życia. Zapewniamy o naszej modlitwie!
2013-05-19 20:21 umieścił: Kamil P.
Ks. bp Józef Kupny metropolitą wrocławskim
Biskup pomocniczy naszej archidiecezji, Józef Kupny, 18 maja 2013r. został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Dzięku- jemy mu za dotychczasową posługę oraz życzymy wielu łask Bożych na posługiwanie na Dolnym Śląsku zapewniając jednocześnie o naszej modlitwie.
2013-05-18 12:39 umieścił: Kamil P.
18.05: Święcenia prezbiteratu
W sobotę, 18 maja, w naszej katowickiej katedrze 10 diakonów - absolwentów naszego śląskiego seminarium przyjęło święcenia kapłańskie. W tym szczególnym dla nich czasie, również dla naszej diecezji, otoczmy ich szczerą modlitwą o świętość i wytrwanie w powołaniu.
2013-05-18 12:14 umieścił: Kamil P.
11.05: Święcenia diakonatu w archidiecezji
11 maja o 15:00 w Rybniku-Nowi- nach oraz Rudzie Śl. 11 alumnów WŚSD w Katowicach przyjęło święcenia diakonatu. Wielu z nich wywowdzi się z grup ministran- ckich, wielu znamy z rekolekcji wakacyjnych. Otoczmy ich modli- twą u progu ich posługiwania w Kościele.
2013-05-11 21:57 umieścił: Piotr L.
Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes
W sobotę 11 maja odbędzie się Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach. Ministranci przybywają w strojach liturgicznych(czerwone).  Plan: godz. 17.00 litania do M.B. z Lourdes w kościele sanktuaryjnym godz. 17.15 rozpoczęcie różańca godz. 17.30 procesja do kościoła Trójcy Przenajświętszej godz. 18.00 EUCHARYSTIA w intencji parafii dekanatu. zobacz więcej2013-05-08 16:39 umieścił: Tomasz G.
1 Maja - Narodowe Święto Pracy
Dzień 1 maja jest w wielu państwach świata obchodzony jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, czyli tzw. Święto Pracy. Pierwszy raz obchodzone było ono 1890 roku, choć w Polsce kojarzy się z niechlubnymi pochodami w czasach PRL-u to warto w tym dniu pamiętać o wszystkich ludziach pracy. Jest to w Polsce święto państwowe od 1950 roku.  Módlmy się szczególnie w tym dniu, za wstawiennictwem św. Józefa Robotnika za pracowników oraz bezrobotnych, aby jak najszybciej znaleźli pracę.  zobacz więcej2013-04-30 16:50 umieścił: Artur S.

Wiadomo¶ci DMAK

Rekolekcje...
We wtorek 18 czerwca o godz. 18.30 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach odbędzie się wręczenie dekretów prowadzącym tegoroczne Rekolekcje ministranckie. Każda Diakonia rekolekcyjna otrzyma swoją świecę, która będzie używana podczas modlitw oraz teczkę rekolekcyjną. Na spotkanie zaproszeni są zarówno prowadzący jak i posługujący klerycy i animatorzy. Serdecznie zapraszamy
2013-06-15 23:58 umieścił: Piotr P
Informacje dla uczestniczących w ustanowieniu
  Już w najbliższą sobotę o godz. 9.00 spotykamy się w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na próbie przed uroczystością ustanowienia nowych animatorów i włączenia kandydatów do tej posługi.  O godz. 9.30 nasi bliscy oraz ministranci z parafii będą mieli okazję zwiedzić katedrę Chrystusa Króla wraz z ks. Proboszczem Stanisławem Puchałą.
przejdź2013-06-12 21:23 umieścił: Piotr P
Przedłużone zapisy na rekolekcje...
Na prośbę niektórych Rodziców i Księży przedłużamy działalność formularza zapisów na wakacyjne rekolekcje ministranckie. Będzie on funkcjonował do niedzieli 16 czerwca br. Zapraszamy do zapisów przez Internet: http://ministranci-bogucice.pl/rekolekcje/formularz,s.html Wszystkich, którzy nie opłacili swoich wyjazdów prosimy o jak najszybsze uregulowanie płatności. A rekolekcje tuż tuż! zobacz więcej2013-06-09 16:53 umieścił: Piotr P
Urodziny
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Tomasz Giemza - redaktor naszej strony, odpowiedzialny za dział "z życia Kościoła". Tomaszu: życzymy mnogości Bożych łask, opieki św. Tarsycjusza i wiele radości w życiu! Niech Matka Boża Maryja zawsze Cię wspiera!
2013-06-08 12:28 umieścił: Michał R.
Ustanowienie...
Drodzy kandydaci na animatorów i kandydaci do przyjęcia krzyża animatorskiego! Zapraszamy Was na uroczysty obrzęd ustanowienia, który będzie sprawowany przez ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca. Odbędzie się on zgodnie z planem, w sobotę 15 czerwca br. o godz. 11.00 w krypcie katedry. Próba przed ustanowieniem o godz. 9.00, o 9.30 - możliwość zwiedzania katedry Chrystusa Króla dla Rodziców i Rodzeństwa. Na uroczystą Eucharystię zaprośmy szczególnie naszych Księży Proboszczów, Opiekunów Ministranckich, Służbę Liturgiczną z parafii oraz koniecznie najbliższych z Rodziny! Niech będzie to wielkie świętowanie dla nas wszystkich.   zobacz więcej2013-06-04 10:06 umieścił: Piotr P
Rekolekcje ministranckie...
Drodzy Animatorzy! Szukamy animatora muzycznego, który mógłby posługiwać podczas I i IV turnusu rekolekcji ministranckich w Bielsku Lipniku w Ośrodku Caritas. Inni animatorzy pragnący posługiwać na rekolekcjach proszeni są o jak najszybsze zgłaszanie swojej gotowości na adres: rekolekcje.dmak@gmail.com Przypominamy również, że to już ostatnie dni zapisów na Rekolekcje. Trzeba się spieszyć!!! Formularz zapisów znajdziemy pod adresem: http://ministranci-bogucice.pl/rekolekcje/formularz,s.html     zobacz więcej2013-06-03 15:42 umieścił: Piotr P
Ogólnopolska pielgrzymka ministrantów...
Już za kilka dni służba liturgiczna z całej Polski wyrusza do Gniezna na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Ministrantów i Lektorów. Również nasza diecezja będzie tam reprezentowana. Liczną grupę, z ramienia Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, poprowadzi ks. Bogdan Kołodziej z Głożyn. Zachęcamy ministrantów do wejścia na specjalną stronę "Małego Gościa Niedzielnego", http://malygosc.pl/doc/1573033.Pielgrzymka-Ministrantow-i-Lektorow gdzie znajdziemy więcej informacji na ten temat! "MGN" objął honorowy patronat nad tym ogólnopolskim Ministranckim wydarzeniem.   zobacz więcej2013-05-30 00:27 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów...
Po roku próby, pozytywnej opinii z parafii i zadowalających wynikach testu, przedstawiamy listę osób dopuszczonych do grona kandydatów na  animatorów naszej diecezji. Ustanowienie już 15 czerwca w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Proszę śledzić stronę, ponieważ wkrótce więcej informacji na ten temat. Ministranci, którzy nie dostali się do grona osób dopuszczonych do ustanowienia prosimy o kontakt z archidiecezjalnym opiekunem ministrantów. zobacz więcejprzejdź2013-05-29 10:19 umieścił: Piotr P
Mały Gość Niedzielny o ministrantach...
Serdecznie zachęcamy ministrantów do lektury         "Małego Gościa Niedzielnego". W najnowszym - czerwcowym numerze znajdziemy m.in. płytę DVD z filmem pt. "Ksiądz Bosko - Apostoł Młodzieży". Niesamowicie piękny i wzruszający film ukazujący sylwetkę kapłana z Turynu, który zajął się trudną młodzieżą
przejdź2013-05-23 00:01 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą służyć podczas Ustanowienia Animatorów 15 czerwca br. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, lub są zainteresowani dołączeniem do Diakonii Liturgicznej, proszeni są o przesłanie swoich danych na niżej podany adres e-mail. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz adres mailowy.  
2013-05-01 23:13 umieścił: Michał R.
Służba na kalwaryjskim wzgórzu
Wszystkich ministrantów i animatorów, którzy w niedzielę 26 maja będą pielgrzymowali do Matki Bożej Piekarskiej zapraszamy do służby. Czekamy na was 26 maja o godzinie 8.30 w salkach katechetycznych za probostwem. Ministranci niech zabiorą ze sobą strój liturgiczny w kolorze czerwonym. W salkach należy się zapisać, ubrać w strój i pobrać "sztandarki" z emblematem eucharystycznym. Następnie ustawić się przed bazyliką do procesji na kalwaryjskie wzgórze. Serdecznie zapraszamy! zobacz więcej2013-05-08 14:02 umieścił: Piotr P
Konkurs na najlepszą stronę internetową...
Nadszedł czas na rozpoczęcie konkursu na najlepszą ministrancką witrynę internetową. Wiele wspólnot od dawien dawna dba o aktualizacje swoich stron i angażuje ministrantów do współpracy w ich tworzeniu. Warto więc ucieszyć się tą pracą i pokazać ją szerszej publiczności. Zapraszamy więc do zapoznania się z zasadami konkursu!
przejdź2013-04-24 22:52 umieścił: Piotr P
Ksiądz Michał Makowski
Z przyjemnością informujemy, że nasz redakcyjny Kolega Michał Makowski z dniem 18 maja wstąpił na nową drogę życia - został kapłanem! Jesteśmy z tego faktu ogromnie szczęśliwi i księdzu Michałowi życzymy obfitości Bożych łask na czas posługi, do której został powołany przez samego Pana.
2013-05-19 22:24 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wakacyjne...
Drodzy Animatorzy i Ceremoniarze! Wielu z Was zgłosiło swoją chęć pomocy w wakacyjnych rekolekcjach ministranckich wysyłając swoje zgłoszenie na adres: rekolekcje.dmak@gmail.com Cieszymy się z tego bardzo! Można jeszcze nadsyłać zgłoszenia.
przejdź2013-04-24 09:07 umieścił: Piotr P
RIO NA ŚLĄSKU...
Drodzy Ministranci, Animatorzy...
serdecznie Was zapraszam na wyjątkowe wydarzenie
RIO NA ŚLĄSKU, nie wszyscy możemy być w Rio de Janerio dlatego zapraszam do Piekar Ślaskich 26-28 lipiec 2013
TO NASZ CZAS... DAJMY ŚWIADECTWO SWOJĄ OBECNOŚCIĄ...
wszystkie szczegóły, zapisy, pytania na: www.rionaslasku.pl
czekamy na Ciebie! Pozdrawiam.              Ks. Krzystof Biela 
2013-04-23 12:26 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl