Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Piotra Damiana
Piotr urodził się w Rawennie w roku 1007. Po skończeniu studiów podjął obowiązki profesora, wnet jednak wstąpił do pustelni Fons Avellana. Wybrany przeorem, zaostrzył dyscyplinę życia zakonnego, co uczynił także w innych klasztorach Italii. W trudnych dla Kościoła czasach pomagał papieżom wspierając reformę Kościoła działaniem i piórem; podejmował liczne próby pojednania zwaśnionych możnowładców świeckich i duchownych. Papież Stefan IX mianował go kardynałem i biskupem Ostii. Zaraz po śmierci, która nastąpiła w roku 1072, odbierał cześć świętego. zobacz więcej2014-02-20 20:52 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP
Siedmiu mężczyzn, urodzonych we Florencji, początkowo wiodło życie pustelnicze na górze Senario, oddając szczególną cześć Dziewicy Maryi. Głosili potem słowo Boże w całej Toskanii i założyli Zakon Sług Najświętszej Maryi Panny, zatwierdzony przez Stolicę Świętą w roku 1304. Ich wspomnienie obchodzi się w dniu, w którym miał umrzeć w roku 1310 jeden z nich, św. Aleksy Falconieri. zobacz więcej2014-02-16 21:37 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Michała Sopoćki
Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku na Wileńszczyźnie. Wyświęcony na kapłana, gorliwie pracował w duszpasterstwie parafialnym i wojskowym, rozwijając jednocześnie działalność oświatową i społeczną. Przez długie lata był profesorem i wychowawcą Seminarium Duchownego w Wilnie i w Białymstoku. Żyjąc ideałami świętości kapłańskiej, przejawiał wielką troskę o formację kapłanów.  Jako spowiednik i kierownik duchowy św. s. Faustyny Kowalskiej, stał się Apostołem Miłosierdzia Bożego, zabiegając o oficjalne zatwierdzenie tego kultu. Założył Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Zmarł 15 lutego 1975 roku w Białymstoku. zobacz więcej2014-02-15 08:55 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Cyryla i Metodego
Święci byli braćmi. Mieli biegle posługiwać się językiem słowiańskim. Żyli jako misjonarze, ewangelizowali głównie na ziemiach Słowiańskich. Cyryl przygotowując się do działalności wśród Słowian, stworzył, wraz ze swym bratem, 40-literowy alfabet oddający dźwięki występujące w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, nazwany następnie głagolicą. Rozpoczął również (wraz z bratem i uczniami) przekład Pisma Świętego i pism liturgicznych na ten język. Pozostawili po sobie uczniów, którzy kontynuowali ich dzieło. Papież Jan Paweł II ogłosił ich patronem Europy. zobacz więcej2014-02-13 22:59 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Reginalda z Orleanu
Reginald urodził się około roku 1180 w diecezji orleańskiej, we Francji. Był profesorem prawa kanonicznego na uniwersytecie paryskim. Gdy przybył do Rzymu, aby odwiedzić miejsca święte, przejęty słowami św. Dominika i zachwycony ewangelicznym ubóstwem Zakonu oraz jego apostolską działalnością, a także uzdrowiony w sposób cudowny za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, przyjął habit zakonny, który Ona mu wtedy pokazała.  W Bolonii, a później w Paryżu, dzięki przykładowi swoich cnót i płomiennej wymowie, przyciągnął do Zakonu wielu młodych oraz sławnych ludzi. Płonął apostolską gorliwością o odnowę królestwa Chrystusa. Zmarł w Paryżu w 1220 roku. Pochowany został w kościele Notre-Dame des Champs. Papież bł. Pius IX zatwierdził jego kult, trwający od niepamiętnych czasów, 8 lipca 1875 roku. zobacz więcej2014-02-11 18:06 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Józefa Eulalio Valdésa
Józef Eulalio Valdés urodził się w Hawanie, na Kubie 12 lutego 1820 roku. W wieku 15 lat złożył profesję, wstępując do wspólnoty bonifratrów w Camagüey, gdzie wiernie przeżywał swoją konsekrację zakonną, z kontemplacji Jezusa Ukrzyżowanego czerpiąc siły do wypełniania misji miłosiernej, nawet pośród wielkich trudności. Jego "umiłowanymi braćmi" byli ubodzy bezdomni, niewolnicy, więźniowie, upuszczone dzieci i starcy, chorzy, trędowaci i umierający, których wielkodusznie leczył i opiekował się nimi. Wiódł życie pokorne i bardzo ubogie, jednak bogate w cnoty i świadectwo ewangeliczne. Powrócił do Domu Ojca dnia 7 marca 1889 roku z Camagüey. zobacz więcej2014-02-11 18:04 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP z Lourdes
Dzisiaj czcimy Maryję, wspominając wydarzenie z Francji, z 1858 roku, kiedy to Niepokalana ukazała się w grocie małej Bernardecie. Treścią orędzia przekazanego przez Maryję, jest wezwanie grzeszników do nawrócenia, a całego Kościoła do modlitwy i pokuty.  Dzisiaj Lourdes jest miejscem promieniującym na cały świat duchem miłości, zwłaszcza względem chorych i ubogich. A co roku sanktuarium odwiedza około 6 milionów pielgrzymów. zobacz więcej2014-02-11 16:18 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy
Scholastyka, siostra św. Benedykta, urodziła się w Nursji w Umbrii około roku 480. Podobnie jak brat poświęciła swoje życie Bogu. Żyła w pobliżu Monte Cassino i tam zmarła około roku 547. Scholastyka uważana jest za matkę duchową rodzin wszystkich benedyktynek. Czczona jest także jako patronka Le Mans i Subiaco. zobacz więcej2014-02-09 23:45 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Hieronima Emilianiego
Hieronim urodził się w Wenecji w 1486 r. w starej, patrycjuszowskiej rodzinie. Nie znamy bliżej dziejów Hieronima w młodości. Wiemy jedynie, że w czasie wojny Hieronim był dowódcą jednej z twierdz Wenecji. Po przegranej jednaj został uwięziony w twierdzy, gdzie doszedł do wniosku, że życie pragnie oddać Bogu. Udał się do Treviso i tam przed cudownym obrazem Matki Bożej postanowił resztę życia poświęcić chorym, ubogim i opuszczonej dziatwie. Rozpoczął studia teologiczne; podjął służbę chorym, ubogim i opuszczonym. To on otworzył z pieniędzy z własnego majątku rodzinnego pierwszy sierociniec. Zorganizował również dom dla pokutujących prostytutek. Hieronim zmarł 8 lutego 1537 r. jako ofiara epidemii, w czasie której pielęgnował chorych. zobacz więcej2014-02-08 00:46 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy
Paweł urodził się w Japonii w roku 1564 lub 1566. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, z gorliwością głosił Ewangelię współmieszkańcom. Podczas prześladowania katolików został pojmany razem z dwudziestoma pięcioma wiernymi i poddany okrutnym torturom. Ukrzyżowany 5 lutego 1597 roku w mieście Nagasaki.
2014-02-06 21:47 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Błażeja, bpa i męczennika
Święty, którego dziś przed oczyma stawia nam Kościół żył w IV wieku w Armenii. Studiował filozofię, jednak został lekarzem, choć też na niedługo, bowiem porzucił zawód prędko i udał się na pustynię podejmując tam życie. Stamtąd wezwano go na stolicę biskupią w Sabaście. W czasie prześladowania uciekł z miasta i ukrył się w grocie skąd nadal kierował diecezją. Gdy się dowiedziano o tym, znaleziono go i aresztowano. Jednak dalej w lochu więzienia umacniał swój Lud w prześladowaniach. W lochu miał wyleczył pewnego chłopca, któremu ość przebiła gardło i groziła uduszeniem. Stąd znany jest jako patron wzywany w chorobach gardła, a w dniu jego święta błogosławi się gardła specjalnymi świecami. Został ścięty w 316 roku. zobacz więcej2014-02-03 00:22 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Oskara, biskupa
Patron dzisiejszego dnia - święty Oskar, żyl w IX wieku. Urodził się w rodzinie szlacheckiej we Francji. Początkowo żył w klasztorze benedyktyńskim. Gdy jednak była potrzeba udania się w celu głoszenia Ewangelii na tereny Danii i sąsiednich państw, to właśnie on kierował grupą misjonarzy. Jednak mieszkańcy terenów na które zostali posłani, wcale nie przyjęli miło Oskara i misjonarzy. Dlatego musieli się przenieść do Skandynawii. Tam założyli pierwszy Kościół i głosili Chrystusa. Po pewnym czasie Oskar wrócił do Niemiec, gdzie utworzono nowe biskupstwo, którym on zaczął zarządzać. Papież dał mu tytuł metropolity i paliusz z możliwością mianowania nowych biskupów. Stąd zwany jest "Apostołem Północy". Do końca dni głosił Chrystusa, nawet w końcu Dania i Szwecja otwarły bramy dla misjonarzy. Zmarł 3 II 865 roku. zobacz więcej2014-02-03 00:35 umieścił: Daniel L.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Dzisiejsze święto obchodzone na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa, którego opis znajdujemy w Ewangelii wg św. Łukasza, kiedy to Symeon nazywa Chrystusa: "Światłością na oświecenia pogan i chwałą ludu Izraela", swoje początki ma już w IV wieku. Ściśle z tym świętem zawsze była związana uroczysta procesja ze świecami, która w Rzymie znana już była w V wieku za papieża Gelezjusza I. Więcej o niej przeczytasz klikając w załączony link. W Polsce ściśle dzisiejsze święto jest związane z NMP. Do Soboru Watykańskiego II obchodzono bowiem 2 lutego, święto oczyszczenia NMP, a do dzisiaj znamy dzień ten jako poświęcony MB Gromnicznej.  zobacz więcejprzejdź2014-02-02 00:07 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Jana Bosko
Jan Bosko urodził się w roku 1815 w pobliżu Castelnuovo, w diecezji turyńskiej. Dzieciństwo spędził w wielkim ubóstwie, a kiedy został kapłanem, wszystkie swoje siły poświęcił wychowywaniu chłopców. Założył Zgromadzenia poświęcające się wychowaniu młodzieży. Napisał także drobne dzieła religijne. Zmarł w Turynie w roku 1888. zobacz więcej2014-01-31 10:43 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Anieli Merici
Aniela urodziła się około roku 1470 w Desenzano nad jeziorem Garda. Przyjęła habit III zakonu św. Franciszka i gromadziła wokół siebie dziewczęta, które uczyła dzieł miłosierdzia.  W roku 1535 założyła w Bresci stowarzyszenie kobiet pod wezwaniem św. Urszuli, którego celem było wychowywanie biednych dziewcząt do życia chrześcijańskiego. Zmarła w roku 1540. zobacz więcej2014-01-29 11:15 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament
Bolesława Lament urodziła się 3 lipca 1862 roku w Łowiczu. Głęboko przejęta brakiem jedności Kościoła, w 1905 roku założyła w Mohylewie na Białorusi Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, wyznaczając mu za cel szczegółowy działalność zmierzającą do zjednoczenia chrześcijan i umacnianie w wierze katolików. Odznaczała się wielką miłością Eucharystii i Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz ogromną żarliwością apostolską i ekumeniczną. Zmarła w Białymstoku 29 stycznia 1946 roku. zobacz więcej2014-01-28 22:49 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
Tomasz urodził się około roku 1225 w Aquino. Oddany na wychowanie benedyktynom na Monte Cassino pobierał nauki w szkole klasztornej, a następnie studiował w Neapolu. Wstąpił do zakonu dominikanów i dalsze studia odbył w Paryżu i w Kolonii pod kierunkiem św. Alberta Wielkiego. Wykładał filozofię i teologię. Napisał znakomite dzieła z tego zakresu. Zmarł w opactwie cystersów Fossanova pod Terraciną dnia 7 marca 1274 roku. Dnia 28 stycznia 1369 roku przeniesiono jego ciało do Tuluzy. zobacz więcejprzejdź2014-01-28 12:59 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza
Jerzy Matulewicz urodził się w roku 1871 w Lugine koło Mariampola, w rodzinie litewskiej. Został prezbiterem diecezji kieleckiej. Pracował w Warszawie i w Petersburgu. Odnowił Zgromadzenie Księży Marianów i założył dwa zgromadzenia żeńskie. W latach 1918-1925 był biskupem wileńskim, a następnie wizytatorem apostolskim na Litwie, gdzie zmarł w roku 1927. zobacz więcejprzejdź2014-01-26 22:41 umieścił: Wojciech T.
Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła
Nawrócenie św. Pawła jest jednym z najważniejszych wydarzeń w Kościele. Szaweł, gorliwy faryzeusz i prześladowca Kościoła, wskutek ukazania się mu Chrystusa Zmartwychwstałego u bram Damaszku, stał się nie tylko Jego uczniem, ale poświęcił całe życie szerzeniu Ewangelii; wyprowadził Kościół z ograniczeń judaizmu i zaniósł światło Ewangelii do Europy, stając się Apostołem Narodów.
przejdź2014-01-25 08:17 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Franciszka Salezego

Franciszek urodził się w Sabaudii w roku 1567. Jako kapłan wiele zdziałał w swojej ojczyźnie w dziedzinie odnowy wiary katolickiej. Wybrany biskupem Genewy okazał się gorliwym pasterzem kleru i wiernych, pouczając ich o wierze słowem i pismami. Stał się przykładem życia chrześcijańskiego dla wszystkich. Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Pochowany został w Annecy 24 stycznia 1623 roku. zobacz więcejprzejdź2014-01-24 07:33 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy
Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 Towarzyszy byli członkami Kościoła unickiego, powstałego na mocy Unii Brzeskiej z 1596 roku. Ponieśli śmierć męczeńską 24 stycznia 1874 roku z rąk żołnierzy rosyjskich, którzy w imieniu cara chcieli przemocą narzucić im prawosławie. Męczennicy pratulińscy oddali swoje życie w obronie wiary i jedności Kościoła. Ojciec Święty Jan Paweł II dokonał ich beatyfikacji w Rzymie 6 października 1996 roku. zobacz więcejprzejdź2014-01-22 19:40 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Wincentego Pallottiego
Wincenty Pallotti urodził się w Rzymie w roku 1795. Wyświęcony na prezbitera w roku 1818, z bezgraniczną żarliwością podejmował różne prace apostolskie, najpierw sam, a później z niewielkim zespołem duchownych i świeckich współpracowników założonego przez siebie w roku 1835 Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Umarł w roku 1850, gdy jego dzieło było jeszcze "najmniejszym stowarzyszeniem". Rozwój dzieła Pallottiego nastąpił dopiero pod koniec XIX i na początku XX wieku. W roku 1950 papież Pius XII zaliczył Wincentego w poczet błogosławionych, a w roku 1963 papież Jan XXIII ogłosił go świętym. zobacz więcejprzejdź2014-01-22 08:15 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Agnieszki
Agnieszka poniosła śmierć męczeńską w Rzymie pod koniec III lub z początkiem IV wieku. Papież Damazy uczcił ją pieśnią, a liczni Ojcowie, w ślad za świętym Ambrożym, wysławiali ją jako wzór dziewic chrześcijańskich. Agnieszka jest patronką dzieci, panien i ogrodników. Według legendy św. Agnieszka, całkowicie obnażona na stadionie, została rzucona na pastwę spojrzeń tłumu. Za sprawą cudu okryła się płaszczem włosów. Imię Agnieszki jest wymieniane w I Modlitwie Eucharystycznej - Kanonie rzymskim. Artyści przedstawiają Agnieszkę z barankiem, gdyż łacińskie imię Agnes wywodzi się zapewne od łacińskiego wyrazu agnus - baranek. Dlatego powstał zwyczaj, że w dzień św. Agnieszki poświęca się baranki hodowane przez trapistów w rzymskim opactwie Tre Fontane (znajdującym się w miejscu ścięcia św. Pawła), a następnie przekazuje się je siostrom benedyktynkom z klasztoru przy kościele św. Cecylii na Zatybrzu. Z ich wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które papież nakłada co roku 29 czerwca (w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła) świeżo mianowanym metropolitom Kościoła katolickiego. zobacz więcejprzejdź2014-01-20 21:28 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Sebastiana
Sebastian poniósł męczeństwo w Rzymie na początku prześladowania Dioklecjana. Jego grób, w katakumbach przy via Appia, wierni otaczali czcią już od najdawniejszych czasów.
Sebastian jest patronem Niemiec, inwalidów wojennych, chorych na choroby zakaźne, kamieniarzy, łuczników, myśliwych, ogrodników, rusznikarzy, strażników, strzelców, rannych i żołnierzy. Poświęcono mu liczne i wspaniale dzieła. Jego męczeństwo natchnęło wielu artystów - malarzy, rzeźbiarzy, pisarzy i muzyków tej miary, co Messina, Rubens, Veronese, Ribera, Guido Reni, Giorgetti, Debussy. zobacz więcejprzejdź2014-01-19 23:38 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Fabiana
Fabian, w roku 236 wybrany biskupem Rzymskiego Kościoł. Pontyfikat Fabiana trwał 14 lat - do roku 250. Fabian podzielił Rzym na siedem kościelnych okręgów (diakonii), na czele każdego z nich umieścił diakona, którego w pracy wspierał subdiakon i sześciu pomocników. Wyznaczył także 7 subdiakonów, aby prowadzili akta męczenników; zarządził, aby stary olej był palony, a nowy co roku poświęcany w Wielki Czwartek. W roku 250 poniósł męczeństwo na początku prześladowania Decjusza i został pogrzebany w katakumbach Kaliksta.Fabian czczony jest jako patron garncarzy. zobacz więcej2014-01-19 23:29 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Antoniego, opata
Święty, którego daje nam dzisiejsza liturgia Kościoła, urodził się w III w. w Egipcie, w zamożnej i pobożnej rodzinie. Nie cieszył się jednak ciepłem rodzinnego domu długo, bo już w wieku 20 lat stracił ojca i matkę. Po ich śmierci zgodnie z wskazaniem Ewangelii sprzedał majątek, siostrę oddał pod opiekę szlachetnym kobietom, a sam zaś postanowił się oddać umartwieniom, modlitwie i pokucie. Nagła zmiana stylu życia, kosztowała go wiele, przeżywał nawet jawne ataki szatana, lecz dzięki Bożej pomocy się nie złamał, a wręcz zasłynął wytrwałością i mądrością oraz pobożnością wśród ówczesnych. Stąd jego styl życia pociągnął wielu (ok. 6000). Jednym z pierwszym jego uczniów był m. in. św. Hilarion. Zmarł w wieku 105 lat. To ku jego czci po śmierci wyrabiano krzyżyki w formie tau. zobacz więcej2014-01-17 00:19 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Hilarego z Poitiers
Dzisiejszy święty, biskup i doktor Kościoła, żył w IV wieku. Pochodził z Francji, z rodziny pogańskiej. Zafascynowany Pismem Świętym, które uważnie studiował przyjął chrzest. Był tak pobożnym wyznawcą, że już 5 lat po chrzcie wybrano go biskupem rodzinnego miasta. Nie był dobrym mówcą, stąd nie zasłynął jako kaznodzieja. Ale za to był świetnym teologiem. Komponował także liczne hymny liturgiczne. Przypisuje mu się także pierwsze dialogi ekumeniczne z chrześcijanami wchodnimi, z którymi tak bardzo pragnął złączenia po schiźmie, a od których czerpał dla zachodu m. in. bogactwo liturgiczne. Jest pierwszym świętym, nie męczennikiem, któremu zaczęto oddawać liturgiczną cześć. zobacz więcej2014-01-13 01:09 umieścił: Daniel L.
Rozpoczynamy I część okresu zwykłego
Niedzielą Chrztu Pańskiego rozpoczynamy w Kościele, pierwszą część okresu zwykłego, podczas którego obowiązuje zielony kolor szat liturgicznych. Czas ten trwał będzie do wtorku przed środą popielcową.  Cały okres zwykły obejmuje w kalendarzu liturgiczny ok. 33/34 tygodni. Jego pierwsza część to tylko 4 tygodnie. W okresie zwykłym Kościół obchodzi misterium Chrystusa w jego pełni, zwłaszcza w niedziele. Nowy okres liturgiczny jest doskonałą okazją do przypomnienia sobie struktury całego roku liturgicznego. zobacz więcejprzejdź2014-01-13 01:22 umieścił: Daniel L.
Niedziela Chrztu Pańskiego
Dzisiejsze święto, przypadające w pierwszą niedzielę po Objawieniu Pańskim, zamyka liturgiczny okres celebrowania Narodzenia Pańskiego. Jako pierwsi Chrzest Pański, zaczęli wcześnie obchodzić chrześcijanie obrządku wschodniego.  Kościół Katolicki po raz pierwszy dzisiejsze święto zatwierdził dopiero w 1955 roku jako wspomnienie chrztu Chrystusa na 13 stycznia. Posoborowa reforma kalendarza ustanowiła to wspomnienie świętem i przeniosła na pierwszą niedzielę po Epifanii. Dzisiejsze święto pokazuje nam po raz pierwszy widzialną Trójcę Świętą nad rzekami Jordanu. Bóg Ojciec - przemawia, Syn Boży - jest w postaci ludzkiej, a Duch Święty - zstępuje w postacie gołębicy. Dzisiejszy dzień jest również dniem, kiedy dziękujemy Bogu za dar naszego chrztu i odnawiamy przyrzeczenia na nim złożone. zobacz więcej2014-01-12 00:23 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Andrzeja Corsini
Andrzej Corsini urodził się na początku XIV wieku we Florencji. Tam też wstąpił do Zakonu Karmelitańskiego. Na kapitule generalnej w Metz został wybrany na przełożonego prowincji toskańskiej. W roku 1349 mianowano go biskupem Fiesole.  Jako pasterz tego Kościoła wyróżniał się prostotą życia, gorliwością duszpasterską i troską o ubogich. Nazywano go "Ojcem, wspomożycielem biednych". Odnawiał kościoły i budynki kościelne diecezji. Zmarł 6 stycznia 1374 roku. Papież Eugeniusz IV kanonizował go w roku 1629. zobacz więcej2014-01-08 21:00 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort
Rajmund, urodzony między 1170 a 1175 r. w Villafranca del Panades w pobliżu Barcelony (Hiszpania), w starej szlacheckiej rodzinie. Już jako dwudziestoletni młodzieniec wykładał filozofię w Barcelonie, nie otrzymując za swoją pracę wynagrodzenia. Obdarzony głęboką wiedzą i osobistą kulturą, odznaczał się gorliwością w formowaniu przyszłych kapłanów. W 1222 r. wstąpił do zakonu dominikanów. Napisał m.in. regułę dla nowego zakonu mercedariuszy, czyli zakonu NMP od Wykupu Niewolników. Bardzo dużo czasu poświęcał na pomoc ubogim, którym był bardzo oddany. Zasłużył w ten sposób Rajmund na miano ?ojca ubogich?, jak go nazywa Grzegorz IX.   Został na kapitule generalnej w Barcelonie wybrany generałem zakonu dominikanów, obejmując ten urząd po bł. Jordanie z Saksonii, który był bezpośrednim następcą św. Dominika. Okazał się wspaniałym administratorem i organizatorem zakonu. Po dwóch latach zrezygnował z funkcji i ponownie poświęcił się apostolatowi. Umarł w Barcelonie 6 stycznia 1275 r. Św. Rajmund z Penyafort, którego wspomnienie obchodzimy 7 stycznia, uczy nas wrażliwości na ludzką biedę i niedolę. zobacz więcej2014-01-06 20:00 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Objawienia Pańskiego
     Uroczystkość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) jest jednym z najstarszych świąt w Kościele. Na Wschodzie pierwsze jej ślady spotykamy już w III w. Tego właśnie dnia obchodził Kościół grecki święto Bożego Narodzenia, ale w treści znacznie poszerzonej: jako uroczystość Epifanii, czyli zjawienia się Boga na ziemi w tajemnicy wcielenia. Na Zachodzie uroczystość Objawienia Pańskiego datuje się od końca IV w. (oddzielnie od Bożego Narodzenia).
    W Trzech Magach pierwotny Kościół widzi siebie, świat pogański, całą rodzinę ludzką, wśród której zjawił się Chrystus, a która w swoich przedstawicielach przychodzi z krańców świata złożyć Mu pokłon. zobacz więcej2014-01-05 22:13 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i św. Grzegorza z Nazjanzu
Bazyli urodził się z rodziców chrześcijańskich w Cezarei Kapadockiej w 330 roku. Zdobywszy wykształcenie literackie oraz jaśniejąc cnotami, poświęcił się życiu pustelniczemu, jednakże w 370 roku został biskupem swego miasta rodzinnego. Walczył przeciw arianizmowi; napisał wiele wspaniałych dzieł, z których na pierwszy plan wybijają się reguły mnisze, do dziś praktykowane przez mnichów wschodnich. Zmarł 1 stycznia 379 roku.
Grzegorz urodził się także w 330 roku, koło Nazjanzu. Odbył wiele podróży, aby posiąść wiedzę. Związany przyjaźnią z Bazylim, przyłączył się do niego, by prowadzić życie pustelnicze, lecz wkrótce został prezbiterem i biskupem. W 381 roku został wybrany biskupem Konstantynopola, usunął się jednak do Nazjanzu z powodu podziałów, które nastąpiły w jego Kościele. Zmarł w Nazjanzie dnia 25 stycznia 389 lub 390 roku. Ze względu na szczególny dar wiedzy i wymowy jest nazywany "teologiem". zobacz więcej2014-01-01 23:31 umieścił: Rafał Ż.
Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi
Obchodzona dzisiaj uroczystość, jest najstraszym świętem maryjnym. Ze wszystkich przymiotów Maryi czcimy dziś szczególnie Jej macierzyństwo. Przede wszystkim to Boże, choć również to, którym otacza cały Lud Boży. Dzisiejsza uroczystość jest świętem nakazanym tzn. każdy powinien w tym dniu uczestniczyć w Eucharystii.  Kościół ustanawiając uroczystość ku czci NMP w pierwszy dzień nowego roku, chciał pokazać Maryję jako najdoskonalsze stworzenie, a łącząc z faktem, że obchodzimy dzisiaj 8 dzień oktawy Bożego Narodzenia, że jest pierwszą z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa, jako ta, która ma największy udział w dziele zbawienia przez tajemnicę wcielenia. zobacz więcej2014-01-01 07:26 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Sylwestra
Sylwester został biskupem Kościoła rzymskiego w r. 314. Rządził Kościołem za panowania Konstantyna Wielkiego, w którym to czasie szerząca się schizma donatystów oraz herezja ariańska spowodowały wiele złego. Zmarł w r. 335 i został pochowany w katakumbach Pryscylli przy via Salaria.      Sylwester jest patronem miasta Modena i diecezji, która ma w tym mieście swą stolicę. Jest także patronem zwierząt domowych, wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok. Dzień św. Sylwestra jest ostatnim dniem w roku kalendarzowym. Dlatego w kościołach urządza się wieczorem specjalne nabożeństwo dziękczynno-ekspiacyjno-błagalne. Znane są także w całym świecie "zabawy sylwestrowe", czyli "Sylwestry". zobacz więcej2013-12-30 19:48 umieścił: Rafał Ż.
Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu
Dzisiejsze święto swoje korzenie znajduje już w XVII wieku w Kanadzie. Jednak na cały Kościół zostało ono rozciągnięte dopiero w minionym wieku przez Benedykta XV.  Przez to święto święta Matka Kościół, pragnie nam zwrócić uwagę, że naturalnym miejscem uświęcenia i zbawienia jest małżeństwo. Wskazuje nam nadto ideał chrześcijańskiej rodziny. Przez pisma Neminem fugit oraz Cum nuper Leona XIII zachęca do oddania swojego rodzinnego życia świętej Nazaretańskiej Rodzinie, która uczy nas postępu w miłosierdziu, świętości obyczajów oraz atmosfery pobożności. Szczególnym czasem łaski przez wstawiennictwo wspólnoty rodzinnej, jaką stworzyli Józef wraz z Maryją i Jezusem, niech będzie trwający w naszej metropolii Rok Rodziny. Życzmy sobie i prośmy na modlitwie aby dzięki tej inicjatywie, nasze rodziny stały się miłością wielkie. zobacz więcej2013-12-29 00:11 umieścił: Daniel L.
28 XII - Święto Świętych Młodzianków
Dzisiejsze święto jest tematycznie związane z Narodzeniem Pańskim. A przez swą wymowę przypomina nam to co rozważaliśmy przy okazji święta świętego Szczepana. Narodziny Pana Jezusa nie wszystkim przynoszą radość i szczęście. Ludzka pycha czuję się zagrożona i reaguje agresją - popatrzmy na przykład Heroda.  Człowiek się boi, że przestanie sam być sobie panem, że zacznie obowiązywać inne prawo, prawo miłości. Stąd też człowiek odpowiada złem, dzisiaj na kartach Pisma jest ukazane to zło, jako masakra dzieci betlejemskich. Jednak w liturgii nie celebrujemy dzisiejszego święta w sposób smutny, wręcz bardzo radosny, bowiem ukazane jest wielkie zwycięsto tych dzieci nad złem, poprzez złożoną ofiarę. One małe, bezbronne, nawet nieświadome i niezdolne do walki, a już zdobywają palmę zwycięstwa, nie zasmakowawszy zła tego świata. Pokazuje nam to jak bardzo słaby jest w swym działaniu szatan, kiedy ma do czynienia z wielką miłością, którą jest Chrystus. Że nawet zwyciężony zostaje śmiercią tych po ludzku biednych dzieci. Niech nasze życie zawsze będzie poświęcone miłości, wtedy będziemy zwyciężać. Więcej w - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-28 00:03 umieścił: Daniel L.
27 XII - Święto Świętego Jana Apostoła
Dzisiejsze święto nie dziwi nas już tak bardzo jak to wczorajsze, wręcz Jan Apostoł i Ewangelista bardzo nam pasuje w czasie oktawy Bożego Narodzenia i dodatkowo idealnie komponuje się dzień po świętym Szczepanie, przy którym rozważaliśmy po co na świat przyszedł Chrystus. Dlaczego? Bo to właśnie Jan był umiłowanym uczniem Pana, to jego postać często widzimy na obrazach z głową złożoną na ramieniu Chrystusa. On jako jedyny z uczniów pozostał wierny Zbawicielowi do końca, do śmierci krzyżowej, kiedy to inni uciekli z obawy przed własnym życiem. Jan też jako jedyny tak szczególnie podkreśla w swoich pismach - szczególnie Ewangelii - realizm tajemnicy wcielenia. Umiłowany uczeń Pana, był najmłodszym z apostołów i jako jedyny umarł śmiercią naturalną. Więcej o nim, jego życiu i dziełach przeczytacie w odnośniku - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-27 00:11 umieścił: Daniel L.
26 XII - Święto Świętego Szczepana
Liturgia Kościoła w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego daje nam do rozważenia postać świętego Szczepana - pierwszego męczennika po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. I może się nam wydawać nieco dziwnym to, że w czasie, kiedy na ustach wciąż uśmiech i śpiew radosnych kolęd, a w sercach atmosfera rodzinnego ciepa, Kościół każe nam popatrzeć na okrutnie prześladowanego i ukamienowanego męczennika. Jednak ta uroczystość następująca w II dzień świąt, ma głębokie znaczenie. Wyjaśnia nam bowiem, dlaczego narodziło się nam dziecię. Ono przyszło na świat, aby właśnie być męczennikiem - świadkiem miłości Boga do człowieka, aż do przelania krwi na krzyżu. Bóg owszem chce abyśmy się radowali z narodzenia Pana, ale zaraz po tym pragnie abyśmy nie ulegali jakimkolwiek aluzjom. Bóg jest złożony w żłobie z którego karmią się zwierzęta, aby było jasne, że sam stanie się ofiarą dla każdego człowieka. Więcej o samym męczenniku w odnośniku - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-25 23:30 umieścił: Daniel L.
Jak to było z pierwszą szopką świąteczną...
Wszyscy, a jak nie wszyscy to z pewnością większość kocha szopki, stawiane w naszych kościołach, ogrodach i na różnych placach z okazji świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy ktoś zastanowił się kiedyś po co się je stawia, kto na taki ciekawy pomysł wpadł i kiedy po raz pierwszy szopkę postawił? Zadając to pytanie, od razu podsuwam odpowiedź w postaci artykułu, który swego czasu na stronie naszego duszpasterstwa umieścił brat, a dzisiaj już ojciec Damian Euzebiusz Skorupa OFM. Zapraszam do uważnej lektury. zobacz więcejprzejdź2013-12-25 02:18 umieścił: Daniel L.
25 XII - Uroczystość Bożego Narodzenia
Obchodzona dzisiaj uroczystość pojawiła się w III wieku i związana jest z rzymskim świętem słońca. Bowiem właśnie 25 grudnia w III wieku, to był dzień przesilenia zimowego. Wtedy to, gdy dzień znów zaczynał górować nad nocą, rzymianie czcili słońce jako boga, zwyciężającego ciemności i dającego życie. Było to dla nich jedno z ważniejszych świąt. Kiedy pojawiło się chrześcijaństwo w Rzymie, to aby wykorzenić ten pogański kult słońca, wprowadzono Boże Narodzenie. A cześć zaczęto oddawać Jedynemu i Prawdziwemu Słońcu Sprawiedliwości - Jezusowi Chrystusowi. To On bowiem jest tym, który rozprasza mroki nocy, mroki grzechu, a nawet śmierci. Do kiedy tajemnicę wcielenia świętujemy i jak dowiecie się w odnośniku - PRZEJDŹ - poniżej. zobacz więcejprzejdź2013-12-25 02:03 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Walentynki na Placu Świętego Piotra
14 lutego, Franciszek spotkał się z 20 tys. ludzi z całego świata, którzy trwają w narzeczeństwie lub przypieczętowali już swą miłość sakramentalnym małżeństwem. Spotanie rozpoczęło się modlitwą, po której był czas na świadectwa przybyłych. W planie znalazł się także dialog papieża z młodymi, w formie pytań i odpowiedzi. Organizatorem tego spotkania była papieska rada ds. rodziny.
2014-02-15 00:54 umieścił: Daniel L.
Światowy Dzień Chorego 2014
11 lutego obchodzimy już od 21 lat w Kościele jako Światowy Dzień Chorego. Ustanowiony on został z inicjatywy bł. Jana Pawła II. W wielu kościołach w tym dniu są odprawiane specjalne msze święte za chorych z ich udziałem, podczas których udziela się Namaszczenia Chorych, a nabożeństwo odprawiane po mszy kończy się indywidualnym błogosławieństwem sakramentalnym tzw. lourdzkim. Co roku międzynarodowe obchody tego dnia obdywają się w innym sanktuarium na świecie.
2014-02-11 16:27 umieścił: Daniel L.
Abp Wiktor Skworc u papieża Franciszka
Dziś podczas cyklicznej wizyty ad limina apostolorum biskupów polskich, Ojciec święty udzielił błogosławieństwa tym, "którzy się na Śląsku źle mają, czyli ludziom bez pracy i młodym przeżywa- jących swoje trudności."
przejdź2014-02-07 21:43 umieścił: Piotr L.
2015: Rokiem Życia Konsekrowanego
Podczas dzisiejszej modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek przypomniał, że rok 2015 będzie w Kościele poświęcony w sposób szczególny życiu konsekrowanemu.
przejdź2014-02-02 18:07 umieścił: Piotr L.
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Co roku w święto Ofiarowania Pańskiego przypada również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. Dzień ten stwarza okazja do głębszej reflekcji nad życiem całkowicie poświęconemu Bogu. Główne uroczystości odbywają się w Watykanie. Po popołudniowej mszy, odprawianej w Bazylice św. Piotra, z osobami konsekrowanymi spotyka się papież.
2014-02-02 13:10 umieścił: Michał R.
Zmarł biskup Tadeusz Szurman
30 stycznia w wieku 59 lat zmarł zwierzchnik Diecezji Katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, ks. bp Tedeusz Szurman. Pamiętajmy w naszych modlitwach o księdzu biskupie Tadeuszu, aby Pan rychło przyjął Go do siebie. Pogrzeb ks. bpa Tadeusza odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12:00 w katedrze ewangelicko-augsburskiej w Katowicach przy ulicy Warszawskiej.  zobacz więcej2014-01-30 18:40 umieścił: Artur S.
XXII Światowy Dzień Chorego
26 stycznia w Achidiecezji Katowickiej rozpoczną się obchody XXII Światowego Dnia Chorego. Początek odbędzie się w Bazylice Panewnickiej. Kolejne punkty obchodów będą miały miejsce 11 lutego, a także w dniach 15-17 lutego. 18 lutego w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat "WIARA I MIŁOŚĆ WOBEC BÓLU DUSZY" znaczenie duchowości w opiece nad chorym oraz w doświadczeniu choroby. 
2014-01-26 13:02 umieścił: Michał R.
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014
W tym roku hasłem tego tygodnia, który rozpoczyna się dzisiaj, a kończy 25 stycznia, w Święto Nawrócenia św. Pawła są słowa zaczerpnięte z 1 Listu do Koryntian: "Czyż Chrystus jest podzielony?" Modlimy się w tym czasie szczególnie, abyśmy jak najszybciej mogli wspólnie sprawować eucharystię, która powinna być widzialnym znakiem jedności. Prosimy aby wszyscy chrześcijanie sobie uzmysłowili, że w czasach, kiedy świat odrzuca Boga, Ewangelię i Kościół, potrzeba nam stawić czoła szatanowi razem, bo tylko wtedy możemy być silni. Dla złego radością jest nasz podział i konflikty. Nie możemy dać mu wygrać, ale w Duchu Świętym zwyciężyć go. W tym czasie Tygodnia Modlitw o Jedność, Kościół zachęca do celebrowania w powyższych sprawach, nabożeństw ekumenicznych i uczestniczenia w nabożeństwach innych chrześcijańskich Kościołów. zobacz więcej2014-01-18 14:05 umieścił: Daniel L.
Dzień Judaizmu
17 stycznia 2014 roku przypada doroczny Dzień Judaizmu w Polskim Kościele Katolickim. Poprzedza on tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jest to okazja do wspólnej modlitwy i wyrażenia radości z wiary w Boga. Módlmy się w tym dniu, za naszych starszych braci w wierze oraz prośmy, aby dialog między naszymi religiami trwał nadal i przynosił coraz lepsze owoce.  zobacz więcej2014-01-15 20:07 umieścił: Artur S.
Niedziela Chrztu Pańskiego na Watykanie
Papież Franciszek podtrzymując tradycję, celebrował w dzisiejsze święto Eucharystię w kaplicy Sykstyńskiej. Podczas niej ochrzcił 32 dzieci. W homilii przypomniał, że chrzest wprowadza nas jako członków do życia w Chrystusie i Jego Kościele. Papież podkreślił, że wiara jest najpiękniejszym dziedzictwem, jakie rodzice mogą zostawić swym dzieciom. Dlatego niezapominajmy kochani ministranci aby każdego dnia naszym rodzicom dziękować za największy skarb, który nam podarowali już u progu życia - czyli wiarę, a przez nią samego Boga. zobacz więcej2014-01-12 22:38 umieścił: Daniel L.
Orszak Trzech Króli
Za nami kolejna już edycja Orszaku Trzech Króli. Przygotowania zakończyły się dużym sukcesem w wielu miastach w Polsce. Co się działo ? Jak to wyglądało ?                Zobaczcie sami !
przejdź2014-01-06 22:08 umieścił: Rafał Ż.
Nowy misjonarz ze Śląska
5 stycznia 2014 roku parafia z Gaszowic pod Rybnikiem rozstaje się ze swoim proboszczem, ks. Markiem Paszkiem, który sprawował swoją posługę od 5 lat. Jednak rozstanie to nie wiąże się jedynie ze smutkiem, wiąże się głównie z radością, gdyż ks. Marek został w tym dniu uroczyście posłany przez abp. Wiktora Skworca na misje do Zambii.
przejdź2014-01-05 23:52 umieścił: Rafał Ż.
Papież znosi tytuły honorowe
Papież Franciszek zadecydował, że zasłużonym duchownym diecezjalnym po 65. roku życia będzie przyznawany jedynie tytuł Kapelana Jego Świątobliwości. Dotąd innymi odznaczeniami papieskimi dla duchownych diecezjalnych były tytuły prałata oraz Protonotariusza Apostolskiego (infułata). Tytuły udzielone przez papieży do tej pory zachowują ważność.
2014-01-03 16:20 umieścił: Michał R.
Orszak Trzech Króli
6 stycznia poraz kolejny Orszak Trzech Króli przejdzie ulicami Katowic, Warszawy oraz ponad 90 innych miast Polski. Fundacja udowadnia rzeczy niezwykłe, pokazuje, że chrześcijanie potrafią przeżywać swoje święta radośnie i we wspólnocie. Propaguje również wartości prorodzinne. Fundacja zabiega o to, aby każdy Orszak ma również wymiar charytatywny, od 5 lat zebrane podczas orszaków datki trafiają do zdolnych dzieci i młodzieży ze źle sytuowanych materialnie rodzin. 
przejdź2014-01-03 14:42 umieścił: Michał R.
Zaproszenie
  Zaproszenie do udziału w mszy św. z okazji rocznicy święceń biskupich arcybiskupa, metropolity katowickiego oraz 90. rocznicy urodzin księdza arcybiskupa Stanisława Szymeckiego 
przejdź2014-01-02 22:14 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

Chrześcijański bal dla singli
Ośrodek Profilaktyczno-Szkolenio -wy im. ks. Franciszka Blach- nickiego w Katowicach zaprasza na Chrześcijański Bal dla Singli! Inicjatywa zrodziła się wśród uczestników kilku wspólnot chrześcijanskich na terenie Śląska, działających przy parafiach naszej diecezji.
przejdź2014-02-14 23:53 umieścił: Piotr P
Kurs dla kierowników i wychowawców kolonii
Zapraszamy Księży, Kleryków i Animatorów do udziału w kolejnych Kursach dla kierowników, wychowawców kolonii i obozów organizowanych 
przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
przejdź2014-02-13 15:58 umieścił: Piotr P
Intencje na miesiąc luty dla Diakonii Modlitwy
Wszystkim ministrantom, którzy należą do Diakonii Modlitwy podajemy kolejne intencje na ten miesiąc. Naszą refleksją ogarnijmy naszego księdza arcybiskupa Wiktora Skworca oraz osoby zaangażowane w II Synod Archidiecezji Katowickiej. Niech świtało Ducha Świętego towarzyszy im w codzienności, by dobrze służyli Kościołowi katowickiemu.  Osoby należące do Diakonii Modlitwy będą miały okazję już wkrótce wspólnotowo pomodlić się w tych i innych intencjach w Bielsku Lipniku na wyczekiwanej i opisywanej wcześniej zimówce. zobacz więcej2014-02-11 09:54 umieścił: Piotr P
Weryfikacja kandydatów na animatorów
Kandydatów na animatorów, z kursu wiosna 2013 (część południowa i północna) - po rocznym okresie próby - zapraszamy na weryfikację, która odbędzie się 1 marca 2014 r. o godz. 14.00 w Parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).  
przejdź2014-02-10 08:29 umieścił: Piotr P
Archidiecezjalne Rozgrywki Sportowe
Odpowiadając na liczne prośby z diecezji, zgodnie z informacjami umieszczonymi w informatorach ministranckich (umieszczony w formacie PDF. na naszej stronie i dostarczonymi na parafie), dzisiaj  w niedzielę 9 lutego, mija ostateczny termin zgłoszeń drużyn do uczestnictwa w finale rozgrywek archidiecezjalnych.
przejdź2014-02-09 11:53 umieścił: Piotr P
Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów
Dekanalnych Duszpasterzy Mini- strantów zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się 1 marca 2014 r. o godz. 11.30 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach, ul. Markiefki 89.
przejdź2014-02-08 10:46 umieścił: Piotr P
Spotkanie podsumowujące prowadzących po ubiegłorocznych rekolekcjach
Księży, Diakonów i Akolitów prowadzących ubiegłoroczne Rekolekcje wakacyjne serdecznie zapraszamy na podsumowanie ministranckich rekolekcji 23 lutego o godz. 19.00 do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Chcemy zastanowić się nad kontynuacją wypracowanych dobrych wzorców i szukać rozwiązań dla spraw mniej udanych. Wszystko ku większej Bożej chwale i pożytkowi ministrantów 
2014-02-08 10:37 umieścił: Piotr P
Rekolekcje Wielkopostne dla animatorów
Rozpoczęły się zapisy na Wielkopostne Rekolekcje Animatorów Ministranckich Archidiecezji Katowickiej pod hasłem: "Wierzę w Syna Bożego". Odbędą się one w dniach od  21 do 23 marca 2014 r. (piątek - niedziela) w domu pielgrzyma przy sanktuarium Matki Bożej Boguckiej (ul. Markiefki 89, 40-211, Katowice Bogucice).
przejdź2014-02-05 18:59 umieścił: Piotr P
Informator Ministrancki 2014
Zachęcamy do przeczytania najnowszego wydania Informatora Ministranckiego. Dużo nowości, ciekawych artykułów i wszys- tkiego, co sprawi, że będziecie na bieżąco z działaniami DMAK.
przejdź2014-01-28 16:19 umieścił: Tomasz A.
Zapisy na kurs animatora
Wielu z Was pragnie zapisać się na Kurs Animatorski. Wasi Księża Opiekunowie mogą to zrobić wysyłając Wasze zgłoszenie tutaj.
przejdź2014-01-27 21:21 umieścił: Paweł K.
O legitymacjach słów parę
  Wielu z Was szuka informacji na stronie DMAK-u odnośnie nowych legitymacji ministranckich. Już niebawem pojawią się wszystkie potrzebne Informacje oraz formularz zgłoszeń. Niestety kilka niesprzyjających czynników spowodowało małe obsunięcie czasowe. A tymczasem przypominamy kilka najważniejszych spraw z nimi związanych.
przejdź2014-01-19 10:07 umieścił: Piotr P
Turniej piłki halowej
Przypominamy, że do 14 lutego b.r. trwają zapisy do VIII Turnieju Piłki Nożnej Halowej im. ks. Prałata Engelberta Ramoli. Turniej odbywa się 1 i 8 marca tego roku w Tychach w Hali MOSiR. Patronami honorowymi tegorocznej edycji rozgrywek są władze zarówno świeckie jak i duchowe, na czele z Arcybiskupem Wiktorem Skworcem oraz Prezydentem Miasta Tychy Andrzejem Dziubą. Zgłoszenia i wszelkie pytania należy kierować na adres mail  turniej.ks.ramoli@gmail.com
2014-02-04 19:14 umieścił: Piotr P
Zdjęcia i Ministranckie Informatory
Do kandydatów i animatorów ustanowionych jesienią 2013 r., za pomocą Poczty Polskiej, powinny w najbliższym czasie dotrzeć zdjęcia z uroczystości ustanowienia. Wszystkie przesyłki zostały już nadane. Ministranci, którzy zaznaczyli opcję odbioru własnego mogą to uczynić na spotkaniach diecezjalnych lub bezpośrednio w Katowicach Bogucicach u ks. Cezariusza Wali.
przejdź2014-01-18 09:39 umieścił: Piotr P
Adoracja w Panewnikach
Adoracja w Panewnikach za nami. Z naszych parafii przyjechało wielu ministrantów pod opieką duszpasterzy, opiekunów dekanalnych, animatorów, szafarzy, kościelnych i rodziców. Chcemy podziękować wszystkim uczestniczącym w tym wydarzeniu. Pomimo czasu odwiedzin kolędowych, niedzieli i służby w parafiach udało nam się zgromadzić na  wspólnym śpiewie kolęd. Podajemy parafie zgłoszone w punkcie informacyjnym przy furcie klasztornej obecne na kolędowaniu:
przejdź2014-01-16 17:24 umieścił: Piotr P
Intencje Diakonii Modlitwy na styczeń
Jak mogliśmy przeczytać we wcześniejszych zapowiedziach, Diakonia Modlitwy organizuje wyjazd do Ośrodka w Bielsku Lipniku na tzw. "zimówkę".  Jednak wspomniana Diakonia zajmuje się - jak sama nazwa wskazuje - przede wszystkim  modlitwą.
przejdź2014-01-07 11:37 umieścił: Piotr P
Kolędowanie - Informacje praktyczne
12 stycznia o godz. 15.00 spotkamy się u ojców Franciszkanów w Panewnikach na wspólnym ministranckim kolędowaniu. Modlitwie będzie przewodniczył ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Serdecznie zapraszamy! 
przejdź2014-01-08 08:52 umieścił: Piotr P
Zapisy na zimówkę DM DMAK rozpoczęte
Wybiła godzina! Startujemy z zapisami na zimówkę diakonii modlitwy duszpasterstwa ministrantów naszej archidiecezji. Jeszcze raz zapraszamy wszystkich starszych ministrantów do wzięcia udziału.  Zgłoszenia należy wysyłać na maila:  diakonia.modlitwydmak@gmail.com W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, pesel, adres, parafie, telefon kontaktowy.  "STAŃCIE WIĘC DO WALKI" zobacz więcej2014-01-06 20:18 umieścił: Daniel L.
Zgłoszenia do służby
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą wziąć udział w Nabożeństwie Kolędowym w Panewnikach 12 stycznia 2014 roku lub są zainteresowani dołączeniem do Diakonii Liturgicznej, proszeni są o przesłanie swoich danych na niżej podany adres e-mail. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz adres mailowy: michal.rosinski.dmak@gmail.com
2013-12-30 14:13 umieścił: Michał R.
Adoracja w Panewnikach...
      Serdecznie zapraszamy Służbę Liturgiczną naszej Archidiecezji na adorację przy żłóbku w Panewnikach u ojców Franciszkanów - 12 stycznia o godz. 15.00. Zgromadzimy się pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca na wspólnym ministranckim śpiewie kolęd i rozważaniach Słowa Bożego.
przejdź2013-12-30 09:07 umieścił: Piotr P
Diecezjalne rozgrywki w piłce nożnej
Przypominamy wszystkim wspólnotom ministranckim wraz z księżmi opiekunami, że wraz z końcem 2013 roku kończy się czas zgłaszania ministranckich drużyn do diecezjalnych rozgrywek w piłce nożnej. 
przejdź2013-12-29 12:22 umieścił: Piotr P
Zimówka
Wszystkim zainteresowanym przekazujemy najważniejsze Informacje o zimówce organizowanej przez Diakonię Modlitwy. Zapisy na wyjazd zaczynamy od 6 stycznia 2014 r. 
przejdź2013-12-28 23:36 umieścił: Piotr P
Turniej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli
  1 oraz 8 marca 2014 r. w Tychach odbędzie się VIII Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Ks. Prałata Engelberta Ramoli. Tradycyjnie miejscem zmagań ministrantów będzie Hala MOSiR przy Al. Piłsudskiego 20. Na uczestników czekają atrakcyjne puchary, medale, nagrody rzeczowe.
przejdź2013-12-28 00:22 umieścił: Piotr P
Życzenia świąteczne
Z okazji tego wyjątkowego Święta wszystkim ministrantom życzymy wiele cierpliwości, wytrwałości w służbie i nade wszystko radości z pięknej służby! Dawajmy sobie wzajemnie przykład gorliwości i rzetelności!
Duszpasterz ministrantów - ks. Cezariusz oraz Redakcja DMAK.
2013-12-24 20:09 umieścił: Tomasz A.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl