Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Narodowe Święto Niepodległości
W 1918 roku, po 123 latach niewoli, Polska odzyskała Niepodległość. Z tej okazji co roku 11 litstopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. Obchodzone w II RP, formalnie świętem państwowym ustanowione w 1937, od 1939 nieobchodzone, przywrócone w roku 1989. Jest dniem wolnym od pracy.
2013-11-11 13:02 umieścił: Michał R.
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis
Powyższy napis znajdziemy nad wejściem do Papieskiej Arcybazyliki Najświętszego Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty na Lateranie, której rocznicę poświęcenia świętujemy 9 listopada. Napis ten tłumaczy się jako Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Jest to pierwszy chrześcijański kościół w Rzymie, został ofiarowany papieżowi przez Cesarza Konstantyna Wielkiego w 314 roku i od tej pory jest Katedrą biskupa Rzymu. Wcześniej był to pałac Cesarza. zobacz więcej2013-11-08 19:52 umieścił: Artur S.
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Uczciwszy triumf tych wiernych, którzy już weszli do nieba, Kościół wspomina wszystkich, którzy w czyśćcu pokutują za swoje grzechy. Aby im przyjść z pomocą, przedstawia Panu Bogu modlitwy i odpusty uzyskane przez żyjących, a przede wszystkim Ofiarę Chrystusa uobecniającą się w Mszy świętej. Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych wprowadził w roku 998 opat benedyktynów w Cluny, św. Odylon. Bardzo szybko zwyczaj ten przyjął się w całym Kościele. W roku 1915 w czasie wojny światowej papież Benedykt XV na prośbę opata-prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawiać w tym dniu trzy Msze święte. Jedną ofiarują według własnej intencji, drugą za wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią według intencji papieża. zobacz więcej2013-11-02 09:35 umieścił: Daniel L.
Uroczystość Wszystkich Świętych
1 Listopada obchodzimy wspomnienie Wszystkich Świętych. Wspominamy dziś wszystkich którzy wiedli święte życie, zarówno i tych których znamy przez to że zostali kanonizowani lub beatyfikowani, ale również tych którzy dotarli do świętości przez swoją zwykłą codzienność.
2013-11-01 09:18 umieścił: Tomasz G.
Święto Szymona i Judy Tadeusza, apostołów
Ewangelie wymieniają św. Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znanym spośród nich. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk, co można tłumaczyć jako "gorliwy". O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. O życiu św. Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli "Odważny". Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu, z którego wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. Obaj są znani jako orędownicy w sprawach "beznadziejnych". zobacz więcej2013-10-28 17:00 umieścił: Daniel L.
Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego
W XXX Niedzielę Zwykłą przypada Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego we wszystkich Kościołach, które nie znają dokładnej daty poświęcenia Domu Bożego. W tym dniu szczególnie módlmy się za wszystkich pracujących przy budowie naszych kościołów, zarówno tych zmarłych, jak również tych, którzy nadal dają piękne świadectwo opiekując się naszymi świątyniami.
2013-10-27 11:41 umieścił: Michał R.
Wspomnienie bł. Jana Pawła II
Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. W 1942 r. postanowił studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie gdzie 1 listopada 1946 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 1958 r. Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Umbrii, a także biskupem pomocniczym Krakowa. 30 grudnia 1963 r. Karol Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. Podczas konsystorza 26 czerwca 1967 r. został nominowany kardynałem. Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jana Pawła II. Jan Paweł II była pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu swojego pontyfikatu. Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005r. 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI beatyfikował Jana Pawła II. Papież Franciszek zapowiedział jego kanonizacje na 27 kwietnia 2014r. zobacz więcejprzejdź2013-10-22 07:24 umieścił: Michał R.
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię
Urodził się około roku 1340 najprawdopodobniej w Małopolsce. Po wstąpieniu do zakonu franciszkańskiego ukończył szkołę klasztorną. W latach 1385-1388 był gwardianem klasztoru we Lwowie. Jakub nie tylko był gorliwym przełożonym klasztoru, ale również gorliwym misjonarzem. Jako misjonarz pracował z narażeniem swojego życia na Rusi, Wołyniu, Pokuciu i Wołoszczyźnie. Głosił Ewangelię nie tylko słowem, ale też przykładem swojego życia. Pełen zasług odszedł do Pana w opinii świętości 20 X 1409 roku, po 18 latach gorliwej pracy pasterskiej. Błogosławiony Jakub jest określany przez biografów jako "kapłan cnotliwy, pobożny, prosty, opiekun biednych, obrońca spraw polskich we Lwowie i na kresach? zobacz więcej2013-10-21 21:29 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Pawła od Krzyża
Paweł urodził się w mieście Ovada w Piemoncie w roku 1694. W młodości pomagał swojemu ojcu w kupiectwie, ale powodowany pragnieniem doskonałości, pozostawił wszystko i oddał się służbie ubogich i chorych, wspomagany przez tych, którzy się do niego przyłączyli. Zostawszy kapłanem, poświęcił się pracy rekolekcyjnej i prowadził równocześnie życie pokutnicze. Paweł od Krzyża był jednym z największych kaznodziejów XVIII stulecia.  Jego pobożność cechowała pasyjność, czyli rozważanie i uczestniczenie w tajemnicy Męki Pańskiej. Założył zgromadzenie pasjonistów. Zmarł w Rzymie 18 października 1775 roku. Mimo że proces kanoniczny rozpoczęto rychło, trwał on długo. Do chwały błogosławionych wyniósł Pawła od Krzyża Pius IX w roku 1853; ten sam papież wpisał go uroczyście w poczet świętych (1867). Św. Paweł od Krzyża jest patronem pasjonistów i pasjonistek oraz orędownikiem nabożeństwa do Męki Pańskiej. zobacz więcej2013-10-19 16:24 umieścił: Michał R.
Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki
Jerzy Popiełuszko urodził się 14 IX 1947 r. na Podlasiu we wsi Okopy, w parafii Suchowola, z rodziców Władysława i Marianny. Zamordowany został przez funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa 19 X 1984 r. Był kapelanem warszawskiej "Solidarności". Całemu jego życiu towarzyszyło ewangeliczne hasło: "Zło dobrem zwyciężaj", które starał się wcielać w życie na każdym kroku.  Walczył o godność człowieka, a głosząc swoje kazania w czasie słynnych mszy za Ojczyznę, sprawowanych w Warszawie na Żoliborzu, nie bał się mówić o prawdzie niewygodnej dla ówczesnych komunistycznych władz. Z tego powodu był szykanowany, zastraszany, a w końcu zamordowany. Jego zwłoki wyłowiono ze zbiornika wodnego na Wiśle.  zobacz więcej2013-10-19 15:50 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty
Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła. Z zawodu był lekarzem, stąd charakterystyczny sposób pisania- przedstawienie Jezusa jako lekarza ciała i duszy. Jest patronem Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej.  Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska. zobacz więcej2013-10-18 14:32 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
Ignacy był drugim lub trzecim z kolei biskupem Kościoła w Antiochii. Skazany na pożarcie przez dzikie zwierzęta został przewieziony do Rzymu i tam poniósł śmierć męczeńską około roku 107 za panowania cesarza Trajana. W drodze do Rzymu wysłał siedem listów do różnych Kościołów. W tych listach wyłożył naukę o Chrystusie, o Kościele i o życiu chrześcijańskim. W Antiochii czczono go już w IV wieku. Imię św. Ignacego wymieniane jest w Kanonie Rzymskim.
2013-10-17 15:30 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
Jadwiga urodziła się w Bawarii około roku 1174 jako córka hrabiego Bertolda VI i Agnieszki Wettyńskiej, hrabiów Andechs, którzy tytułowali się również książętami Meranu (w północnej Dalmacji) i margrabiami Istrii. Miała czterech braci i trzy siostry. W wieku trzynastu lat poślubiła księcia Henryka Brodatego, z którym miała siedmioro dzieci. Szczególną troską otaczała ubogich i chorych dla których fundowała szpitale.  W swoim życiu Jadwiga dość mocno doświadczyła tajemnicy Krzyża. Przeżyła śmierć męża i prawie wszystkich dzieci. Po śmierci męża schroniła się do klasztoru w Trzebnicy i tam zmarła 15 października 1243 roku.Ku czci św. Jadwigi powstała na Śląsku (w 1848 r. we Wrocławiu) rodzina zakonna - siostry jadwiżanki. Św. Jadwiga Śląska czczona jest jako patronka Polski, Śląska, archidiecezji wrocławskiej i diecezji w Gorlitz; miast: Andechs, Berlina, Krakowa, Trzebnicy i Wrocławia; Europy; uchodźców oraz pojednania i pokoju. zobacz więcej2013-10-16 15:40 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Teresy od Jezusa
Wspominana dzisiaj święta urodziła się w Hiszpanii. Pochodziła z zamożnej i szlacheckiej rodziny. Czytanie żywotów świętych tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postanowiła uciec do Afryki, aby tam z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała wtedy tylko7 lat. Jednak jej wuj odrył jakie miała plany i nie spełniła ich. Jednak nie szybko wpadła na kolejny pomysł i zamieszkała w pustelni by naśladować dawnych pustelników i pokutników. Wszystkie wydarzenie opisywała w swej biografii. Kiedy była dorosła wstąpiła do karmelitanek i została odkryta jako Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej. Przeprowadziła dzięki swym talentom rozlicznym m. in. reformę w swoim klasztorze. Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat. Beatyfikowana w 1614, a kanonizowana w 1622. 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła zobacz więcej2013-10-15 02:59 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque
Urodziła się 22 lipca 1647r. w Lautecour niedaleko Charolais w Burgundii, rejonie Francji. W wieku 24 lat wstąpiła do klasztoru sióstr wizytek w Paray-le-Monial. W swoim życiu duchowym czyniła szybkie postępy i doznała objawień dotyczących kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas swej służby zakonnej doświadczała wielu przykrości od innych sióstr, póki nie nabrały one przekonania o prawdziwej świętości swej towarzyszki i nie uwierzyły w autentyczność jej posłannictwa.  W pewnych okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki przełożonej zgromadzenia oraz mistrzyni nowicjuszek. Zmarła 17 października 1690r.. Małgorzata Maria została beatyfikowana przez papieża Piusa IX w roku 1864, kanonizowana natomiast przez papieża Benedykta XV w roku 1920. zobacz więcej2013-10-13 23:32 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
Właściwie Helena Kowalska. Była zakonnicą ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Urodziła się w 1905 roku. W wieku 7 lat pierwszy raz poczuła powołanie do życia zakonnego. 1 sierpnia 1925 r. wstąpiła do ww. zakonu. Na polecenie swojego spowiednika, ks. Michała Sopoćki, zaczęła prowadzić dziennik, który zawiera szczegółowe opisy jej przeżyć. To jej objawił się Chrystus chcąc, by został namalowany Jego obraz. Faustyna rozgłaszała światu Miłosierdzie Boże i przyczyniła się do rozwinięcia Jego kultu. Była również stygmatyczką. Przewekle chorowała na gruźlice, z której w cudowny sposób została uzdrowiona. Zmarła 5 października 1938 o godzinie 22:45. 30 kwietnia 2000 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą. zobacz więcej2013-10-05 13:24 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Założyciel zakonu franciszkanów urodził się w 1181 roku w Asyżu. Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie kupca. Jego matka, Pika, nadała mu na chrzcie imię Jana, które ojciec zmienił na Francesco, prawdopodobnie będąc pod ogromnym wrażeniem Francji. Biedaczyna z Asyżu był mistykiem, jak również stygmatykiem. Miał głosić Ewangelię również zwierzętom, przez co uważany jest za ich patrona i prekursona ekologii. Zmarł w 1226 roku, świętym ogłosił go jego przyjaciel, papież Grzegorz IX w roku 1228.  Z miejsca pierwotnego pochówku ciało Franciszka zostało przeniesione 25 maja 1230 roku do wybudowanej specjalnie przez Eliasza Bombarone bazyliki na Colle del Paradiso w Asyżu. 13 marca 2013 roku św. Franciszek stał się patronem kardynała Jorge Maria Bergoglia, który jako pierwszy w historii przyjął po wyborze na papieża imię Franciszek.  zobacz więcej2013-10-04 14:20 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Aniołów Stróżów
Anioł Stróż jest szczególnym aniołem, którego zadaniem jest chronić człowieka i pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem. Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża. Spotykamy się z nimi już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Św. Cyprian nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi, zaś św. Augustyn pisze: "Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli". Do kalendarza liturgicznego wspomnienie zostało dodane przez papieża Pawła V.
2013-10-02 15:39 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Ojca Pio
Był kapucynem i włoskim prezbiterem. Ojciec Pio był również stygmatykiem, czyli dostąpił łaski posiadania ran Męki Chrystusa. Według niektórych posiadał również dar czytania w ludzkich sercach oraz dar bilokacji (możliwość bycia w dwóch miejscach jednocześnie). Urodził się 25 maja 1887 roku w Petrelcinie. Jego rodzice pracowali jako chłopi, on sam był ministrantem. Należał do Zakonu Franciszkanów. Zmarł 23 września 1968 roku w San Giovanni Rotondo. W 2002 roku papież Jan Paweł II ogłosił go świętym.
2013-09-23 18:02 umieścił: Michał R.
Wspomnienie świętego Januarego
Był biskupem Benewentu. Został męczennikiem w czasie prześladowań chrześcijańskich podczas rządów cesarza Dioklecjana ok. 305 roku. Zginął poprzez ścięcie. Święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. Jego relikwie znajdują się w Neapolu. Jego krew którą miała zebrać do ampułki pewna pobożna kobieta podczas wykonania egzekucji co roku 19 września w jego wspomnienie zmienia się z stanu krzepu do stanu płynnego. Miało to miejsce również w tym roku. Czasami cud ten dokonuje się także w inne dni roku. zobacz więcejprzejdź2013-09-19 20:12 umieścił: Daniel L.
Święto św. Stanisława Kostki
18 września w Kościele przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. W wieku 14 lat Stanisław zapada w ciężką chorobę, podczas której objawia mu się św. Barbara z dwoma aniołami i przynosi mu Komunię Świętą. Ukazuje mu się również Maryja z dzieciątkiem. Pochyla się nad nim, a potem oddaje mu dzieciątko na ręcę.  Następnego dnia Stanisław zdrowieje., Pomimo nie wyrażenia zgody przez rodziców, w wieku 17 lat ucieka z domu i wstępuje do Zakonu Jezuitów. Rok później choruje na malarię i umiera. zobacz więcej2013-09-18 17:10 umieścił: Michał R.

Z życia Ko¶cioła

Spotkanie duszpasterzy ministrantów
W dniach 5 - 6 listopada w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu odbyło się 65. zebranie duszpasterzy ministrantów. W obradach brali udział diecezjalni duszpasterze ministrantów z całej Polski. Obradom przewodniczył biskup Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski. Podczas spotkania został szczegółowo omówiony "Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów".  Zaprezentowano również wersje roboczą programu formacyjnego dla ministrantów. Nie zabrakło dyskusji i wymiany doświadczeń. W obradach wzięli udział duszpasterze ministrantów z naszej archidiecezji: ks. Cezariusz Wala i ks. Piotr Kędzior. zobacz więcej2013-11-07 19:10 umieścił: Michał R.
Warsztaty Gospel...
Serdecznie zapraszamy na warsztaty Gospel bez Granic, które odbędą się w dniach        14 - 15 grudnia 2013r w Sosnowcu oraz Katowicach. 
przejdź2013-11-06 19:30 umieścił: Piotr P
Nowi biskupi w Warszawie
Papież Franciszek mianował w dniu dzisiejszym biskupami pomocniczymi archidiecezji warszawskiej ks. Rafała Markow- skiego i ks. Józefa Górzyńskiego. Nominaci przyjmą sakrę biskupią 7 grudnia br.
przejdź2013-11-04 23:16 umieścił: Piotr L.
Dynia i znicz
Z powodu zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świę- tych przypominamy starszy tekst dotyczący parodii tego wielkiego święta, jaką jest obcy naszej kulturze zwyczaj przebierania się za potwory w dniu Halloween.
przejdź2013-10-29 17:58 umieścił: Tomasz A.
Apologia Halloween
Jesteśmy w okresie, jakim jesteśmy. Przełom października z listopadem to każdego roku od kilku lat w kółko powracające 2 sprawy. Jedna o wiele starsza, dotycząca patologii cmentarnej, druga stosunkowo u nas młoda, a mianowicie Halloween.
przejdź2013-10-31 16:09 umieścił: Michał R.
Pielgrzymka Żywego Różańca
W Sobotę, 19 Października w Bazylice św. Antoniego w Rybniku odbędzie się II Archidiecezjalna pielgrzymka wspólnot "Żywego Różańca"
przejdź2013-10-18 15:40 umieścił: Tomasz G.
"Franciszek - wezwanie z Asyżu"
Z okazji tegorocznego Dnia Papieskiego 16 pażdziernika, a więc dzisiaj o godzinie 18.30 w katowickim Spodku zostanie wystawione mega widowisko "Franciszek - wezwanie z Asyżu". Zapraszamy.
przejdź2013-09-28 10:14 umieścił: Tomasz G.
XIII Dzień Papieski
Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, obchodzimy pod hasłem "Jan Paweł II - Papież Dialogu". Pogłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Wreszcie dzisiejszy dzień jest okazją do wsparcia żywego pomnika Jana Pawła II o nazwie - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to fundacja wspierająca biedne dzieci ze zdolnych rodzin. Datki na ten cel można dzisiaj składać przed wszystkimi świątyniami. Więcej w podanym linku. zobacz więcejprzejdź2013-10-13 14:08 umieścił: Daniel L.
Październikowy szturm, czyli... AKCJA RÓŻANIEC 2013
Październik to miesiąc różańca świętego. A więc czas, w którym  szczególnie wszyscy pragniemy poznawać  wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, zawarte w tajemnicach tej kontemplacyjnej modlitwy, dlatego Diakonia Modlitwy DMAK jak co roku podejmuje modlitewną inicjatywę o nazwie: Październikowy szturm, czyli Akcja Różaniec 2013. Codziennie trzech członków Diakoni modli się jedną częścią różańca w intencji Diakoni Modlitwy, całego duszpasterstwa, a także powierzonych nam intencji. Wszystkich ministrantów zachęcam do włączenia się w to modlitewne dzieło! Łukasz Piper zobacz więcej2013-10-03 20:15 umieścił: Daniel L.
Kanonizacja Jana Pawła II oraz Jana XXIII
Dzisiaj podczas specjalnego konsystorza, który odbył się w Watykanie, papież Franciszek ogłosił, że 27 kwietnia 2014 roku - czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ogłosi Jana Pawła II oraz Jana XXIII świętymi Kościoła Katolickiego.  Ich wspólna kanonizacja będzie przesłaniem dla Kościoła ? to ludzie wybitni i dzielni, bowiem nie bali się oni świętości. Jan XXIII był wielkim papieżem, który zwołał Sobór Watykański II, a zarazem jest postacią przypominającą trochę wiejskiego proboszcza, kochającego każdego ze swych wiernych, jak zaznaczył Franciszek. Zaś Jan Paweł II był wielkim misjonarzem Kościoła, który niósł ogień Ewangelii podobnie jak św. Paweł. zobacz więcej2013-09-30 18:52 umieścił: Daniel L.

Wiadomo¶ci DMAK

Kurs kierowników kolonijnych...
  DMAK zaprasza Alumnów WŚSD w Katowicach oraz Księży naszej archidiecezji pragnących prowadzić Rekolekcje wakacyjne do udziału w kursie kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży.  Kurs odbędzie się 7 grudnia br
przejdź2013-11-12 18:53 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do turnieju...
Podczas zebrania diecezjalnych duszpasterzy służby liturgicznej w Licheniu poinformowano, że ogólnopolski turniej ministrantów w piłce nożnej odbędzie się w dniach 1 - 2 maja 2014 r. w Lublinie.  Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem ogólnopolskim rozgrywki dekanalne odbywają się do końca grudnia 2013 r.
przejdź2013-11-08 08:51 umieścił: Piotr P
10 lat DMAK - u...
Strona internetowa Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej  ma już 10 lat. To prawie 2 miliony odwiedzin naszej witryny. Wiele włożonej pracy, mnóstwo tekstów i zadań wykonanych przez kolejnych uzdolnionych członków redakcji. 30 sierpnia br. przypadała rocznica powstania strony DMAK-u.
przejdź2013-11-07 14:02 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów
Przypominamy, że wszyscy chętni ministranci (z wyjątkiem tych, którzy podczas Eucharystii zostaną włączeni do grona Kandydatów bądź Animatorami), którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i pragną służyć podczas Ustanowienia 23 listopada o godz. 11:00, proszeni są o przesłanie swoich danych na niżej podany adres e-mail: michal.rosinski.dmak@gmail.com.  Zgłoszenia chęci dołączenia do Diakonii Liturgicznej również przyjmowane są na ten adres. Zapraszamy Wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów! zobacz więcej2013-11-05 22:10 umieścił: Michał R.
Zwycięskie witryny ministranckie w diecezji!
 Po pielgrzymce wakacyjnej zostały już tylko wspomnienia. Ci, którzy byli 31 sierpnia w katedrze pamiętają wspólne świętowanie. Może niektórym umknęła sprawa rozwiązania konkursu na najlepszą witrynę ministrancką w archidiecezji.   
przejdź2013-11-03 15:52 umieścił: Piotr P
Rekolekcje dla kandydatów na animatorów
Zbliża się czas rekolekcji dla kandydatów na animatorów. W dniach od 25 do 27 października będą je przeżywali uczestnicy kursu animatora z części rybnickiej, a od 8 do 10 listopada uczestnicy części Katowickiej. Więcej szczegółów odnośnie noclegów, tego co ze sobą zabrać i jak się przygotować, by jak najlepiej przeżyć rekolekcje, znajduje się w pliku do pobrania.
przejdź2013-10-23 16:52 umieścił: Michał R.
Muzycy poszukiwani!
Poszukujemy chętnych muzyków chcących wspomóc Diakonię Muzyczną w oprawieniu Mszy Świętej w krypcie Katedry, podczas której zostaną ustanowieni nowi Animatorzy i Kandydaci na Animatorów wspólnot ministranckich. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich grających i śpiewających! Próba odbędzie się 2 listopada w Katowicach (zbiórka o 10:00 pod pomnikiem Jana Pawła II przy Katedrze). Zgłoszenia chęci pomocy należy kierować na adres diakoniamuzdmak@gmail.com.
2013-10-27 19:39 umieścił: Michał R.
Ustanowienie nowych animatorów
Uroczystość ustanowienia nowych animatorów zbliża się wielkimi krokami. 23 listopada br. o godz. 11.00 w krypcie katedry będzie jej przewodniczył J. E. ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Już jutro wyniki egzaminu kandydatów na animatorów! zobacz więcej2013-10-14 11:04 umieścił: Michał R.
Podziękowania Ks. Cezariusza...
Serdecznie dziękuję za pamięć i modlitwę z okazji kolejnych urodzin... Boże błogosławieństwo w posłudze duszpasterskiej jest bardzo potrzebne!  Dziękuję za każde dobre słowo i uśmiech, a także konkretną pomoc przy współtworzeniu Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej!
przejdź2013-10-23 11:14 umieścił: Piotr P
Urodziny Ks. Cezariusza...
20 października swoje urodziny obchodzi Archidiecezjalny Opiekun Ministrantów Ks Cezariusz Wala. W tym szczególnym dniu życzymy Ksiedzu wielu łask Bożych, opieki Matki Najświętszej i św. Tarsycjusza. Z naszej strony obiecujemy modlitwę.       Ministranci :) 
przejdź2013-10-20 13:20 umieścił: Piotr P
Kandydaci do ustanowienia na animatorów...
Po rocznym okresie próby, poztywnych opiniach z parafii, weryfikacji kart formacyjnych i zdaniu pomyślnie egzaminów przedstawiamy  listę kandydatów do uroczystości ustanowienia nowych animatorów naszej diecezji z obrzędem wręczenia krzyży 23 listopada o godz. 11.00 w krypcie katedry.
przejdź2013-10-15 16:33 umieścił: Piotr P
02.11 - Urodziny Piotra Mitko
W dniu dzisiejszym kolejne swoje urodziny obchodzi człowiek, na którego zawsze można liczyć, były mózg naszej strony, jej twórca, encyklopedia obsługi DMAKu, czyli po prostu nasz pierwszy webmaster - Piotr Mitko.
Solenizantowi życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i obfitości Bożych łask!
2013-10-02 18:39 umieścił: Tomasz A.
Turniej w piłce nożnej...
W dniu 19 października w Łaziskach Górnych, parafia pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego organizuje II Turniej Piłki Nożnej Halowej im Księdza Prałata Konrada Szwedy. 
przejdź2013-10-01 19:29 umieścił: Piotr P
26.09: Urodziny Adama Kaczmarka
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Adam Kaczmarek - jeden ze współpracowników naszej strony, twórca FORUM DMAK i przyjaciel naszej redakcji. Adamie - życzymy Ci obfitości Bożego błogosławieństwa i radości z pełnionej służby! Sto lat!!!
2013-09-26 21:57 umieścił: Piotr L.
Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów...
W wielu naszych parafiach nastąpiły zmiany personalne księży. Zaznajamiamy się z nowymi opiekunami naszych parafialnych wspólnot. Zmiany dotknęły również dekanalnych duszpasterzy ministrantów. Na sobotę 28 września br. na godzinę 11.00 zapraszamy aktualnych i nowych Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów na spotkanie organizacyjne. 
przejdź2013-09-21 14:27 umieścił: Piotr P
Egzamin dla kandydatów na animatorów...
Weryfikacja kandydatów na animatorów odbędzie się 5 października br. o godz. 10.30 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach. Prosimy opiekunów przyszłych animatorów o wystawienie opinii o kandydatach, które przywiozą ze sobą na spotkanie.
przejdź2013-09-21 14:16 umieścił: Piotr P
Turniej w piłce nożnej...
Drodzy Ministranci! Za nami ubiegłoroczne rozgrywki w piłce nożnej. Czas rozpocząć nowe zmagania sportowe. Sport jest przecież jedną z najstarszych form aktywności ludzkiej. 
przejdź2013-09-19 11:09 umieścił: Piotr P
Kurs wychowawców kolonijnych...
Trwają zapisy na kurs wychowawców kolonijnych. W związku ze zmieniającymi i zaostrzającymi się przepisami związanymi z wyjazdami dzieci i młodzieży, w tym także rekolekcjami wakacyjnymi, Duszpasterstwo Ministrantów zaprasza do udziału w Kursie dla wychowawców kolonijnych.
przejdź2013-09-17 13:11 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl