Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św.Nereusza i Achillesa
Według św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. Na widok ich odwagi żołnierze nawrócili się i z katów stali się męczennikami. Porzucili służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina ok. 304 r. Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Klemensa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Flawia została wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz z Nereuszem i Achillesem.
Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający Rzym, bardzo licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś bazylika pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym tam tronie można przeczytać tekst kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież św. Grzegorz I Wielki.
Relikwie obu męczenników (a także św. Domitylli) przechowuje się dziś w kościele świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie - bazylice cmentarnej na terenie katakumb św. Domitylli przy Via delle Sette Chiese.
zobacz więcej
2014-05-12 07:18 umieścił: Rafał Ż.
Uroczystość św. Stanisława
Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia. Jest on głównym patronem polski.  zobacz więcej2014-05-07 22:55 umieścił: Wojciech T.
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Święty Filip podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem świętego Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca", i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14, 8-9).
Święty Jakub syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15, 13nn). Poniósł śmierć męczeńską w roku 62. zobacz więcej2014-05-06 23:17 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka
Stanisław urodził się w Kazimierzu, który obecnie jest dzielnicą Krakowa, dnia 27 września 1433 roku. W młodym wieku wstąpił do miejscowego klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich. W życiu zakonnym wyróżniał się surowością życia i gorliwością w dążeniu do doskonałości. Wyświęcony na prezbitera, służył braciom i wiernym. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Zmarł 3 maja 1489 roku. Zaraz po śmierci otoczono go wielką czcią. Ojciec święty Jan Paweł II potwierdził 18 kwietnia 1993 roku jego heroiczne cnoty i kult okazywany mu od niepamiętnych czasów, a Benedykt XVI kanonizował 17 października 2010 roku. zobacz więcej2014-05-05 10:28 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość NMP Królowej Polski
Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Jednak dopiero 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: "Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram". Sama Matka Kościół jednak dopiero przez ręce Jana XXIII w 1962 r. ogłosiła NMP Królową Polski, a więc i główną patronką naszej Ojczyzny, a jej święto stało się świętem I klasy we wszystkich diecezjach polskich. zobacz więcej2014-05-03 00:49 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Atanazego
Żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Aleksandrii oraz jednym z pierwszym pisarzy chrześcijańskich. Jest ojcem i doktorem Kościoła. W kanon świętych zaliczają go tak katolicy, jak i prawosławni. Przez swe życie walczył z herezjami, bronił wiary przez błędami, które do jej nauki się wkradały, szczególnie za sprawą Arian. 
2014-05-02 08:22 umieścił: Daniel L.
Święto św. Józefa Rzemieślnika
O św. Józefie wiemy niewiele. Zawsze starał się swoją osobą nie przysłaniać tego co najistotniejsze. Jednak to co pewnym jest dla nas to jego całkowite zawierzenie Bogu, oddanie się na służbę jako opiekun dla Chrystusa i Maryi. Dziś Kościół czci go (po raz drugi z resztą już w tym roku, pierwszy raz 19 marca, jako oblubieńca NMP) jako rzemieślnika. Kościół katolicki ukazuje nam dziś św. Józefa jako szczególny wzór takich cnót, jak pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i tym podobne. zobacz więcej2014-05-01 00:58 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Piusa V
Papież zasiadający na tronie piotrowym w XVI w. Jego zaledwie 6 - letni pontyfikat przyniósł wielkie zmiany dla Kościoła i Watykanu w którym mieszkał jako papież. Prowadził życie ascetyczne. Po swoim zaś wyborze chciał w Watykanie wprowadzić rygory klasztorne. Całe życie walczył z heretykami, bluźniącymi przeciwko nauce Kościoła. Dwa razy w tygodniu osobiście przyjmował skargi ubogich, zaś raz w miesiącu (również osobiście) przyjmował zażalenia na urzędników papieskich oraz na wyroki sądów i rozstrzygał je na korzyść poszkodowanych. Wspierał budowanie przytułków, szpitali itp. Pontyfikat prowadził w duchu postanowień Soboru Trydenckiego. Papież Pius zmarł w opinii świętości w maju 1572 po chorobie nerek. zobacz więcej2014-04-30 01:01 umieścił: Daniel L.
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej
Żyla 33 lata w XIV wieku. Pochodziła z rodziny mieszczańskiej. Pomimo bycia analfabetką, posiadała niezwykłą inteligencję oraz charyzmat apostolski. Mocą Bożą wypędzała nawet złe duchy. Jest Doktorem Kościoła oraz współpatronką Europy.
2014-04-29 00:34 umieścił: Daniel L.
Święto Miłosierdzia Bożego
II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest  ściśle związana z objawieniami św. Faustyny, zabiegał już o nią jej spowiednik ks. Michał Sopoćko. Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 r. papież św. Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.
2014-04-27 13:12 umieścił: Wojciech T.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
To zwieńczenie Wielkiego Postu. Do tego wydarzenia zmierzał nie tylko cały ten 40-dniowy okres pokuty, ale zmierza także i nasze życie. Ciężko nam sobie wyobrazić naukę Chrystusa, jego zapowiedzi odkupienia, gdyby nie jego Zmartwychwstanie. Bez większego sensu byłyby przykazania, nauki i uzdrowienia. Dlatego też Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszą uroczystością każdego chrześcijanina.
przejdź2014-04-20 14:47 umieścił: Daniel L.
Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Chrześcijanie niemal od początku sprawowali Wigilię Paschalną; pierwsze wzmianki o tym można znaleźć już od 150 roku (Epistula Apostolorum). Rozpoczynała się ona w nocy i była bardzo długą, kilkugodzinną celebracją
przejdź2014-04-19 17:42 umieścił: Tomasz A.
Wielka Sobota
Wielka Sobota jest drugim dniem, w którym nie odprawia się MSzy Świętej, ani innych nabożeństw. Jedynym elementem liturgicznym tego dnia jest sprawowanie "Liturgii Godzin", która treściowo koncentruje się na Grobie Pańskim. Dziś nawiedzamy Grób Pana Jezusa i czuwamy na modlitwie. Jeśli tylko możliwe kontynuujemy post ciała.  zobacz więcej2014-04-19 17:10 umieścił: Daniel L.
Wielki Piątek
Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w roku, gdy Kościół nie sprawuje Eucharystii. Podczas celebracji tego dnia uwaga wiernych powinna byś skupiona na Krzyżu. Dzień ciszy i milczenia. Obowiązuje post ścisły i jakościowy! O 15:00 bądź w wieczornych godzinach wierni gromadzą się na Liturgii Męki Pańskiej, obok Liturgii Godzin jest to jedna z dwóch Liturgii w tym dniu sprawowanych.
przejdź2014-04-18 11:27 umieścił: Wojciech T.
Msza Wieczerzy Pańskiej
W obchody Triduum Paschalnego, wprowadza nas uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej. Przenosi nas ona do Wieczernika i pozwala zasiąść do wspólnego stołu z Chrystusem, którymi karmi nas Swym Ciałem i Krwią. Dziś szczególnie uobecniamy to ofiarowanie się Chrystusa nam, bowiem właśnie w tym dniu Chrystus ustanowił Sakrament Ołtarza i Kapłaństwa.  Oraz jednocześnie tych pierwszych szafarzy Eucharystii ustanowił spośród wych Apostołów, mówią: To czyńcie na Moją pamiątkę. Podczas tej liturgii za Chrystusem wielu kapłanów obmywa nogi 12 mężczyznom. Po liturgii przenosi się Ciało Pańskie do ciemnicy, która nam obrazuje więzienie. zobacz więcejprzejdź2014-04-17 23:12 umieścił: Daniel L.
Triduum Paschalne
Rozpoczęliśmy dzisiaj celbrację szczytu całego roku liturgicznego, jakim jest Triduum Paschalne. W nim to bowiem w sposób szczególny i wyrażony przez bogactwo znaków i symboli uobecniamy tajemnicę naszego odkupienia, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
przejdź2014-04-17 23:04 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
Odczuwanie pokus od chwili pierwszego grzechu jest nieodłącznie związane z ludzką naturą. Chrystus, który przyjął ją w pełni swej niedoskonałości podniósł nas do godności uczniów odkupionych Najświętszą Krwią i zobowiązał nas do nieustannego patrzenia w krzyż.
przejdź2014-04-16 21:41 umieścił: Tomasz A.
Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa to pamiątka wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień.
przejdź2014-04-13 22:53 umieścił: Wojciech T.
Rekolekcje wielkopostne
Prośba o przebaczenie jest wyrazem pokory wobec prawdy o sobie samym i o Bogu. Jest uniżeniem wobec potęgi Najwyższego, który jako jedyny potrafi i chce odpuścić nam nasze grzechy. A uniżenie jest pierwszym krokiem do nauczenia się miłości od Chrystusa.
przejdź2014-04-13 10:48 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle
Dzisiejszy święty zył na przełomie XVII i XVIII wieku we Francji. Jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. W rodzinie był najstarszym spośród jedenaściorga dzieci. Od początku posługi kapłańskiej angażował się pomoc ubogim. Chcąc pomóc biednym dzieciom, pozwalał zamieszkać im na plebanii, której część zamienił na internat Gdy plebania była za mała, by pomieścić wszystkie sieroty, za pieniądze parafialne kupił od pewnej zamożnej kobiety duży dom. W procesie kształtowania człowieka na pierwszym miejscu stawiał wychowanie religijne, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, także dziecka. zobacz więcej2014-04-07 00:28 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
Tylko Bóg może udzielić nam chleba. Pokarm, który w Modlitwie nazywamy ?powszednim? jest symbolem Bożej opieki. Owoc pracy rąk ludzkich bez Boga nie powstałby, gdyby nie Ten, który nieustannie zsyła deszcz, daje żyzną ziemię.
przejdź2014-04-06 10:52 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wielkopostne
Prośba ta pada z ust w kluczowym momencie historii zbawienia: w ogrodzie Geth Szemanim, na Górze Oliwnej pośród śpiących, niczego nieświadomych uczniów, drżącymi ustami Chrystus samotnie wypowiada ją na kilka chwil przed pojmaniem ? pierwszym krokiem na Golgotę.
przejdź2014-04-06 10:50 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Ernesta
Ernest pochodził ze szlacheckiej rodziny von Steussling. Od roku 1141 był opatem w klasztorze w Zwiefalten (w Niemczech). W sześć lat później złożył urząd, aby wziąć udział w wyprawie krzyżowej. Uczestniczył w niej u boku biskupa Ottona z Freising.  Turcy zmusili oddział do ucieczki, Ernest zaś zginął pod Doryleą we Frygii w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomańskimi.
Według innej wersji głosił Ewangelię Persom i Arabom. Jego kult nigdy nie został oficjalnie zaaprobowany.
zobacz więcej
2014-03-26 22:56 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wydarzenie, gdy Maryja posłuszna woli Bożej zgodziła się zostać Matką Zbawiciela.  25 marca jest także Dniem Świętości Życia. Polski Episkopat ustanowił go w 1998 roku w odpowiedzi na słowa papieża Jana Pawła II zamieszczonych w encyklice Evangelium vitae. Papież wyraża tam swoją troskę o wszelkie życie, szczególnie to, które jest zagrożone.  zobacz więcejprzejdź2014-03-25 10:18 umieścił: Artur S.
Rekolekcje wielkopostne
Kościół należąc do Boga patrzy w przeciwną stronę niż świat, który zwraca się "ku marnościom" (Ps 24), ale nie stawia go to w wrogiej opozycji wobec niego, lecz wzmacnia znaczenie jego ziemskiej misji.
przejdź2014-03-23 12:24 umieścił: Tomasz A.
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
O patronie dziesiejszego dnia wiemy niewiele. Towarzysząc Jezusowi i Maryi, jako ich opiekun zawsze stał w cieniu. Kościół ukazuje go jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Jako jeden z niewielu świętych wspominany jest dwukrotnie 19 III oraz 1 V w Liturgii. Dziś ukazany zostaje jako oblubieniec Najświętszej Dziewicy i tak też z polecenia Jana XXIII wspominany jest w kanonie rzymskim (I ME), a od niedawna w pozostałych modlitwach eucharystycznych, co łatwo każdy mógł zauważyć. zobacz więcej2014-03-19 01:19 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego
Dziś w Kościele wspominamy św. Cyryla, greckiego biskupa Jerozolimy, doktora Kościoła. Przez gorliwe zwalczanie herezji ariańskich, zaprzeczających dogmatowi o Trójcy Świętej, trzykrotnie był zsyłany na wygnanie przez cesarza Konstancjusza, stojącego po stronie arian. Na ostatnim wygnaniu zmarł. Dokładnie 18 III 386 roku.
2014-03-18 00:36 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Patryka, biskupa
Liturgia Kościoła, stawia nam dziś przed oczy św. Patryka, patrona i głównego organizatora życia religijnego z Irlandii. Żył na przełomie IV i V wieku. Prowadził surowe życie zakonne i podobno już za życia dokonywał cudów, które miały się przyczynić do nawrócenia Iralndczyków. Według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych i uwolnił Irlandię od plagi węży. Pod koniec życia dokonał chrztu tego kraju.  Przedstawiany jest najcześciej trzymając w ręku shamrock - liść koniczyny białej (symbol Irlandii), którego miał, jak głosi legenda, użyć do objaśnienia dogmatu o Trójcy Świętej  podczas swej misji chrystianizacyjnej w Irlandii. zobacz więcej2014-03-17 02:56 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
"Ojcze nasz" jest modlitwą z jednej strony indywidualną, z drugiej  wspólnotową, ponieważ wymaga od modlącego się wyjścia poza klosz własnego ja i otworzenia się na innych ludzi, którzy nie są ani bardziej ani mniej umiłowani niż on, trwający w modlitwie.
przejdź2014-03-16 00:02 umieścił: Tomasz A.

Z życia Ko¶cioła

Dobry Pasterz i pasterze Kościoła
IV Niedziela Wielkanocna (11.05) - Niedziela Dobrego Pasterza  to również Dzień Powołań. Jezus w czytanej dzisiaj ewangelii mówi: "Ja jestem bramą". Przez Niego zostają powołani i przechodzą duszpasterze, ci którzy usłyszeli w swoim życiu słowa: "Pójdź za Mną". Oto w przyszłą sobotę 17 maja o godzinie 10:00 w archikatedrze Chrystusa Króla 18 diakonów naszej archidiecezji przystąpi do święceń prezbiteratu. Arcybiskup w czytanym we wszystkich kościołach komunikacie zaprasza nas, ministrantów, do włączenia się w tę uroczystość, której będzie przewodniczył. Poleca również modlitwie tegorocznych maturzystów i sprawę nowych powołań kapłańskich. Niech będzie to dla nas okazja do wspólnego spotkania, modlitwy i radości z nowo wyświęconymi księżmi! zobacz więcej2014-05-10 18:16 umieścił: Przemysław L.
"Cristiada" z Gościem Niedzielnym
W dzisiejszym Gościu Niedzielnym znajdziemy film "Cristiada" reżyserii Deana Wrighta, opowieść o Meksykańskich świętych lat 20 zeszłego wieku. Cena wraz z płytą DVD wynosi 7 zł. Zachęcamy do zakupu, film jest bowiem cenną pozycją do kolekcji.
2014-05-11 09:18 umieścił: Michał R.
Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice
W poniedziałek 12 maja odbędzie się Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach.
przejdź2014-05-08 08:49 umieścił: Piotr P
Majowe czas rozpocząć!
Tradycja sięgająca wiele wieków wstecz znów, jak co roku, rozpoczyna się w naszych kościołach! Nabożeństwa majowe, bo o nich mowa, to czas kiedy w szczególny sposób możemy podziękować Maryi za niezliczone łaski, do których gorliwie się przyczynia oraz prosić o dalsze orędownictwo.  Odmawiana w czasie nabożeństwa Litania loretańska jest szczgólnym hymnem na cześć Maryi ,w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.  Warto zainteresować się o której w naszych parafiach odprawiane są nabożeństwa majowe (zazwyczaj jest to pół godziny przed mszą świętą) i z zapałem w nich uczestniczyć! zobacz więcej2014-04-30 18:35 umieścił: Przemysław L.
Seans z uśmiechem na twarzy
Niedawno zapraszalismy Was na film "Syn Boży". Dzisiaj prezentujemy relację jednego z animatorów, który dzieli się z nami swoimi przeżyciami po obejrzeniu seansu. Zapraszamy do lektury.
przejdź2014-04-28 08:16 umieścił: Piotr P
Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II
Dziś w Watykanie odbyła się kanonizacja dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II w obecności innych dwóch żyjących papieży: Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI. Papież po trzykrotnej prośbie Prefekta Kongregacji Sprawy Kanonizacyjnych ogłosił papieży świętymi i nakazał oddawać im cześć. Papież Polak, czekając na kanonizacje tylko 9 lat, stał się patronem rodziny. Jan XXIII, papież II Soboru Watykańskiego, czekał 51 lat. 
2014-04-27 12:27 umieścił: Michał R.
Krzyż pozostał na swoim miejscu
23 kwietnia mija 35 lat od obrony kamiennego krzyża stojącego w centrum Tychów. Wówczas mieszkańcy nie zgodzili się na usunięcie zabytkowego krzyża, który przeszkadzał komunistycznej władzy i tłumnie zamanifestowali swoja wiarę. Niech ta rocznica zmobilizuje nas do mężnego wyznawania naszej wiary i obrony chrześcijańskiej kultury i zasad. 
2014-04-23 09:45 umieścił: Artur S.
Urodziny Benedykta XVI
W dniu dzisiejszym swoje kolejne urodziny obchodzi papież emeryt Benedykt XVI. Polecajmy go w swoich modlitwach opiece Matki Bożej. Niech Bóg nieustannie obdarza go swoimi łaskami.
Papież Benedykt był 265. następcą św. Piotra. Ustąpił 28 lutego 2013r. o godz. 20:00. Jest pierwszym papieżem dobrowolnie zrzekającym się urzędu w historii nowożytnej. 
2014-04-16 15:16 umieścił: Michał R.
Karol, który został świętym
Dobrym przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II (27 kwietnia br.) może być wyświetlany w kinach film familijny - Karol, który został świętym. Więcej informacji na temat filmu znajdziemy w rozwinięciu newsa.
przejdź2014-04-04 20:03 umieścił: Przemysław L.
"Syn Boży" - Film na Wielki Post
Syn Boży to najnowszy film twórców serialu Biblia  przedstawiający historię życia Jezusa z Nazaretu. Jest to pierwszy po 10 latach film, kiedy to w 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Pasję Mela Gibsona, traktujący o życiu Jezusa Chrystusa. Film można oglądać od 2 kwietnia.
przejdź2014-04-04 15:43 umieścił: Przemysław L.
"Syn Boży" - Film na Wielki Post
Syn Boży to najnowszy film twórców serialu Biblia  przedstawiający historię życia Jezusa z Nazaretu. Jest to pierwszy po 10 latach film, kiedy to w 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Pasję Mela Gibsona, traktujący o życiu Jezusa Chrystusa. Film można oglądać od 2 kwietnia.
przejdź2014-04-03 19:17 umieścił: Przemysław L.
Rocznica śmierci Jana Pawła II
2 kwietnia przypada kolejna, dziewiąta już, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty zakończył swe życie w wigilie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, o godz. 21:37. Był jednym z najdłużej panujących papieży od czasów św. Piotra. 27 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się jego kanonizacja wraz z kanonizacją papieża Jana XXIII.
2014-04-02 15:54 umieścił: Michał R.
Polecamy "Gościa Niedzielnego" z książką "Pasja"!
Do najnowszechgo numeru "Gościa Niedzielengo", dołączona jest niezwykła książka pt: "Pasja". Niemiecka mistyczkaKatarzyna Emmerich naznaczona stygmatami męki Pańskiej kontemplacyjnie i fizycznie przyżywała cierpienia Jezusa Chrystusa. Złożona chorobą nie opuszczała łóżka, żywiąc się wyłącznie Komunią świętą i odrobiną wody. Niezwykła zdolność umacniania i pokrzepiania innych sprawiała, że liczni odwiedzający ją odnajdywali drogę do Boga. Stygmatyczka otrzymała dar poznania i uczestniczenia w drodze krzyżowej Pana Jezusa. Spisane wizje po opublikowaniu stały się światowym bestsellerem. Szczególnie ubogacają  objawienia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa przedstawione w książce dołączonej do "Gościa", a w 2003 r. stanowiące podstawę scenariusza filmu "Pasja" Mela Gibsona. Dla ministrantów i rodziców jest to bardzo dobra lektura na czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do nabycia. "Gość Niedzielny" do nabycia w cenie tylko 6 zł. wraz z książką. zobacz więcej2014-03-22 13:49 umieścił: Daniel L.

Wiadomo¶ci DMAK

Ostatnie miejsca na wakacyjne rekolekcje
 Drodzy Ministranci! Już tylko ostatnie miejsca zostały na wakacyjne rekolekcje służby liturgicznej! Cieszymy się, że w ostatnich dwóch latach, liczba wyjeżdżających wzrasta! Pomimo dodania dodatkowych turnusów, miejsc i tak zaczyna brakować. Przekażmy tą informację znajomym, by wszyscy Ci, którzy pragną jechać na rekolekcje mogli z nich skorzystać! Informacje o wolnych miejscach znajdziemy tutaj:
http://www.ministranci-bogucice.pl/rekolekcje/formularz,s.html
2014-05-11 13:39 umieścił: Piotr P
Zwycięstwo na ogólnopolskich rozgrywkach
Rozgrywki ministranckie w naszej archidiecezji zostały zakończone. Niepokonanymi i najlepszymi ministrantami, którzy najpiękniej potrafią grać w piłkę w całej archidiecezji zostali...
przejdź2014-05-11 09:41 umieścił: Piotr P
Intencje Diakonii Modlitwy na maj
"Już się zbliżył miesiąc maj...", więc nadszedł gorący czas. Maturzyści "walczą" z egzaminami dojrzałości, w Katowickiej Katedrze odbędą się święcenia prezbiteratu, dlatego Diakonia Modlitwy przesyła intencje na miesiąc maj
przejdź2014-05-09 11:36 umieścił: Piotr P
Męska pielgrzymka do Piekar
25 maja odbędzie się Archidiecezjalna  Pielgrzymka  Mężczyzn i Młodzieńców do  Matki Bożej Piekarskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów do służby. Więcej informacji w rozwinięciu. 
przejdź2014-05-08 08:27 umieścił: Piotr P
Zapisy pomocników w rekolekcjach wakacyjnych
Drodzy Animatorzy i Ceremoniarze! Turnusy wakacyjne coraz bardziej się zapełniają, więc  czas rozpocząć nabór kadry do pomocy Księżom Prowadzącym Rekolekcje wakacyjne.
przejdź2014-04-22 17:03 umieścił: Piotr P
Alleluja Chrystus Zmartwychwstał
  Życzę Wam Drodzy Lektorzy, Ministranci Młodsi i Starsi oraz Kandydaci, by Chrystus Zmartwychwstały rozpromienił Wasze życie i dopomagał dzielić się tym co w Was najlepsze i najpiękniejsze z innymi!  Pokój i radość paschalna niech towarzyszą w każdym dniu.   Z wielkanocnym pozdrowieniem i modlitwą   Ks. Czarek
przejdź2014-04-21 16:33 umieścił: ks. Cezariusz Wala
Dzień Skupienia w Mysłowicach
  Diakonia Modlitwy proponuje nam w tym miesiącu modlitwę za nasze wspólnoty parafialne oraz za wszystkich nauczycieli i wychowawców.  Wiele modlitwy jest także w naszych wspólnotach parafialnych. Przedstawiamy kolejną relację z dnia skupienia tym razem z Mysłowic.
przejdź2014-04-11 11:57 umieścił: Piotr P
Wyjątkowy turnus wakacyjny w seminarium!
Trwają zapisy na tegoroczne Rekolekcje ministrantów, a wkrótce rozpoczną się zapisy animatorów pragnących posługiwać na rekolekcjach. Nowością będzie pierwszy i na razie jedyny turnus w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Starszych ministrantów zainteresowanych powołaniem kapłańskim, szczególnie tam zapraszamy.
przejdź2014-04-04 19:55 umieścił: Piotr P
Dekanalny Dzień Skupienia
Wielki Post obfituje w ministranckie Wielkopostne Dni Skupienia. Jeden z ostatnich odbył się 29 marca 2014 w imielińskiej parafii dla ministrantów dekanatu Lędziny. Wzięło w nim udział wielu uczestników. A jak było możemy zobaczyć na zdjęciach, które znajdziemy w rozwinięciu newsa :)
przejdź2014-04-02 08:20 umieścił: Piotr P
Dzień otwarty w Seminarium Duchownym!
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne zaprasza młodzieńców zainteresowanych poznaniem seminaryjnego życia na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku.
przejdź2014-03-27 18:42 umieścił: Piotr P
Informacje dla tegorocznych kandydatów na animatorów
Rekolekcje dla kandydatów na animatorów odbędą się w dniach od 28 do 30 marca br. w Katowicach Bogucicach. Recepcja będzie czynna od 15.30 do 17.00. W tym czasie będzie możliwość zakwaterowania. O godz. 17.00 rozpoczęcie rekolekcji, a zakończenie w niedzielę ok. 14.00.
przejdź2014-03-27 08:09 umieścił: Piotr P
Finał Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów w piłce nożnej
  Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi Kędziorowi za koordynację rozgrywek diecezjalnych oraz przeprowadzenie turnieju dla najstarszych ministrantów w  Tychach. Jak zawsze wykazał się wielką dyspozycyjnością i pomysłowością. Jego wielkie zaangażowanie przyczyniło się do sprawnego rozegrania turnieju i wyłonienia zwycięzców! W rozwinięciu newsa relacja z tego wydarzenia
przejdź2014-03-25 09:52 umieścił: Piotr P
200 ministrantów na boiskach mikołowskiego AKS
21 drużyn, z całej archidiecezji katowickiej, uczestniczyło 22 marca b.r., w finałowym turnieju piłki nożnej ministrantów. Mikołów gościł zawodników w kategorii gimnazjalnej. Pan Bóg podarował piękną pogodę. Mecze były rozgrywane na czterech boiskach jednocześnie.
przejdź2014-03-25 09:47 umieścił: Piotr P
Zapisy na Rekolekcje wakacyjne wkrótce!
Zapisy internetowe na wakacyjne rekolekcje ministranckie rozpoczniemy w najbliższym czasie. Czasami otaczająca rzeczywistość płata nam figle i to co wydaje się proste okazuje się takim nie być. Z przyczyn technicznych chwilowo wstrzymujemy się z zapisami. Prosimy o cierpliwość.  Wszystkich zainteresowanych zarazem informujemy, że zostały dodane dodatkowe turnusy, by wszyscy chętni mogli pojechać na wymarzone wakacje. Księży Opiekunów, Rodziców i Animatorów za utrudnienia serdecznie przepraszamy!   zobacz więcej2014-03-22 09:39 umieścił: Piotr P
Ministranci z Radzionkowa mistrzami w rozgrywkach dla najmłodszych!
Emocje piłkarskie najmłodszej grupy już za nami! Mamy zwycięzców turnieju archidiecezjalnego w kategorii szkoły podstawowej! Pierwsze miejsce zdobyli ministranci z parafii Św. Wojciecha z Radzionkowa. A oto ministranci, którzy wywalczyli zwycięstwo: Tomasz Szołtysik, Rafał Deptała, Rafał Dolibóg, Wojciech Dolibóg, Piotr Pilarski, Marcin Pietryga, Szymon Sznober, Błażej Purgoł. Opiekunem grupy jest ks. Andrzej Trzeciak.
Drugie miejsce zdobyli ministranci z Chełmu Śląskiego z Parafii Trójcu Przenajświętszej, a trzecie miejsce ministranci z Parafii Chrystusa Króla z Golejowa! Przyznano także wyróżnienia indywidualne w kategorii: Najskuteczniejszy Strzelec - Rafał Deptała (Radzionków), Najlepszy Bramkarz - Piotr Szołtysik (Radzionków) i Najlepszy Zawodnik - Mateusz Kijwski (Chełm Śląski). Serdecznie dziękujemy Wszystkim zawodnikom za piękną sportową rywalizację, a księżom opiekunom za zagrzewanie do walki i pomoc w dotarciu na miejsce. Mecz w Piekarach Śląskich nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie i serce ks. Grzegorza Śmiecińskiego, który po raz kolejny, w sposób perfekcyjny, zajął się organizacją turnieju dla najmłodszych ministrantów! Z serca mu dziękujemy! Poniżej możemy zapoznać się ze zdjęciami i relacją z "Gościa Niedzielnego" przygotowaną przez ks. Pawła Łazarskiego KLIK, a także wzmianka na stronach MOSiR-u z Piekar Śląskich KLIK.
zobacz więcej
przejdź2014-03-18 21:38 umieścił: Michał R.
16:03: Urodziny webmastera
Dziś kolejny raz cyfrę w liczbie oznaczającej wiek zmienia webmaster naszej strony - Paweł Kabis. Pawłowi życzymy nieustającego zapału do pracy, rozsądku w podejmowanych decyzjach i cierpliwości do współpracowników. Żyj nam sto lat!
2014-03-16 11:27 umieścił: Tomasz A.
Konkurs na najlepszą stronę internetową ministrantów
  Ministrantów naszej diecezji, tworzących strony internetowe służby liturgicznej, zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej funkcjonalną i estetyczną stronę www. Przedstawiamy regulamin oraz czekające wspaniałe nagrody.  Na zgłoszenia stron czekamy do 1 czerwca br. Zgłoszenia przesyłamy na adres archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów Ks. Cezariusza Wali            cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl    Serdecznie zapraszamy do udziału.   zobacz więcejprzejdź2014-03-15 23:16 umieścił: Piotr P
Legitymacje ministrantów
Na naszej stronie zostało umożliwione zamawianie plastikowych legitymacji ministranckich w formacie kart kredytowych. Klikając na baner legitymacji, znajdziemy formularz zamówień, najważniejsze informacje oraz najczęściej zadawane pytania.  Wypada, aby zamówieniami zajęli się animatorzy, we współpracy z księżmi opiekunami. Należy pozbierać stosowne dane i posiadać legitymacyjne zdjęcia ministrantów w strojach liturgicznych w formacie JPG.  Po przesłaniu wszystkich zamówień, kontaktujemy się z duszpasterzem ministrantów naszej archidiecezji, w celu uregulowania należności i zatwierdzeniu zamówień. Legitymacje zostaną przesłane w przeciągu kilku dni na wskazany w zgłoszeniu adres.   zobacz więcej2014-03-15 23:08 umieścił: Piotr P
15.03: urodziny Tomasza Adamskiego
Dziś swoje kolejne urodzy obchodzi redaktor naczelny strony, Tomasz Adamski. Życzymy mu wielu sił w prowadzeniu strony, jak również wytrwałosci w służbie przy ołtarzu!
2014-03-15 20:21 umieścił: Piotr L.
Święcenia diakonatu i spotkanie z ks. Arcybiskupem
Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną na uroczystość święceń diakonatu 15 marca o godz. 10.00 do Parafii Matki Bożej Różańcowej w Święto- chłowicach, Chropaczowie (ul. Armii Ludowej 11). Po Mszy świętej przewidziano spotkanie ministrantów z ks. Arcybiskupem. Na spotkanie wraz z księżmi opiekunami, szczególnie zaproszeni są ministranci pobliskich dekanatów: Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic - Załęża, Kochłowic, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. zobacz więcej2014-03-14 16:29 umieścił: Michał R.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl