Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
To zwieńczenie Wielkiego Postu. Do tego wydarzenia zmierzał nie tylko cały ten 40-dniowy okres pokuty, ale zmierza także i nasze życie. Ciężko nam sobie wyobrazić naukę Chrystusa, jego zapowiedzi odkupienia, gdyby nie jego Zmartwychwstanie. Bez większego sensu byłyby przykazania, nauki i uzdrowienia. Dlatego też Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest najważniejszą uroczystością każdego chrześcijanina.
przejdź2014-04-20 14:47 umieścił: Daniel L.
Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Chrześcijanie niemal od początku sprawowali Wigilię Paschalną; pierwsze wzmianki o tym można znaleźć już od 150 roku (Epistula Apostolorum). Rozpoczynała się ona w nocy i była bardzo długą, kilkugodzinną celebracją
przejdź2014-04-19 17:42 umieścił: Tomasz A.
Wielka Sobota
Wielka Sobota jest drugim dniem, w którym nie odprawia się MSzy Świętej, ani innych nabożeństw. Jedynym elementem liturgicznym tego dnia jest sprawowanie "Liturgii Godzin", która treściowo koncentruje się na Grobie Pańskim. Dziś nawiedzamy Grób Pana Jezusa i czuwamy na modlitwie. Jeśli tylko możliwe kontynuujemy post ciała.  zobacz więcej2014-04-19 17:10 umieścił: Daniel L.
Wielki Piątek
Wielki Piątek jest jednym z dwóch dni w roku, gdy Kościół nie sprawuje Eucharystii. Podczas celebracji tego dnia uwaga wiernych powinna byś skupiona na Krzyżu. Dzień ciszy i milczenia. Obowiązuje post ścisły i jakościowy! O 15:00 bądź w wieczornych godzinach wierni gromadzą się na Liturgii Męki Pańskiej, obok Liturgii Godzin jest to jedna z dwóch Liturgii w tym dniu sprawowanych.
przejdź2014-04-18 11:27 umieścił: Wojciech T.
Msza Wieczerzy Pańskiej
W obchody Triduum Paschalnego, wprowadza nas uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej. Przenosi nas ona do Wieczernika i pozwala zasiąść do wspólnego stołu z Chrystusem, którymi karmi nas Swym Ciałem i Krwią. Dziś szczególnie uobecniamy to ofiarowanie się Chrystusa nam, bowiem właśnie w tym dniu Chrystus ustanowił Sakrament Ołtarza i Kapłaństwa.  Oraz jednocześnie tych pierwszych szafarzy Eucharystii ustanowił spośród wych Apostołów, mówią: To czyńcie na Moją pamiątkę. Podczas tej liturgii za Chrystusem wielu kapłanów obmywa nogi 12 mężczyznom. Po liturgii przenosi się Ciało Pańskie do ciemnicy, która nam obrazuje więzienie. zobacz więcejprzejdź2014-04-17 23:12 umieścił: Daniel L.
Triduum Paschalne
Rozpoczęliśmy dzisiaj celbrację szczytu całego roku liturgicznego, jakim jest Triduum Paschalne. W nim to bowiem w sposób szczególny i wyrażony przez bogactwo znaków i symboli uobecniamy tajemnicę naszego odkupienia, przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
przejdź2014-04-17 23:04 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
Odczuwanie pokus od chwili pierwszego grzechu jest nieodłącznie związane z ludzką naturą. Chrystus, który przyjął ją w pełni swej niedoskonałości podniósł nas do godności uczniów odkupionych Najświętszą Krwią i zobowiązał nas do nieustannego patrzenia w krzyż.
przejdź2014-04-16 21:41 umieścił: Tomasz A.
Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa to pamiątka wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy. W kalendarzu chrześcijańskim święto ruchome przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień.
przejdź2014-04-13 22:53 umieścił: Wojciech T.
Rekolekcje wielkopostne
Prośba o przebaczenie jest wyrazem pokory wobec prawdy o sobie samym i o Bogu. Jest uniżeniem wobec potęgi Najwyższego, który jako jedyny potrafi i chce odpuścić nam nasze grzechy. A uniżenie jest pierwszym krokiem do nauczenia się miłości od Chrystusa.
przejdź2014-04-13 10:48 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle
Dzisiejszy święty zył na przełomie XVII i XVIII wieku we Francji. Jest założycielem Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. W rodzinie był najstarszym spośród jedenaściorga dzieci. Od początku posługi kapłańskiej angażował się pomoc ubogim. Chcąc pomóc biednym dzieciom, pozwalał zamieszkać im na plebanii, której część zamienił na internat Gdy plebania była za mała, by pomieścić wszystkie sieroty, za pieniądze parafialne kupił od pewnej zamożnej kobiety duży dom. W procesie kształtowania człowieka na pierwszym miejscu stawiał wychowanie religijne, które oparł na chrześcijańskiej miłości i poszanowaniu godności człowieka, także dziecka. zobacz więcej2014-04-07 00:28 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
Tylko Bóg może udzielić nam chleba. Pokarm, który w Modlitwie nazywamy ?powszednim? jest symbolem Bożej opieki. Owoc pracy rąk ludzkich bez Boga nie powstałby, gdyby nie Ten, który nieustannie zsyła deszcz, daje żyzną ziemię.
przejdź2014-04-06 10:52 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wielkopostne
Prośba ta pada z ust w kluczowym momencie historii zbawienia: w ogrodzie Geth Szemanim, na Górze Oliwnej pośród śpiących, niczego nieświadomych uczniów, drżącymi ustami Chrystus samotnie wypowiada ją na kilka chwil przed pojmaniem ? pierwszym krokiem na Golgotę.
przejdź2014-04-06 10:50 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Ernesta
Ernest pochodził ze szlacheckiej rodziny von Steussling. Od roku 1141 był opatem w klasztorze w Zwiefalten (w Niemczech). W sześć lat później złożył urząd, aby wziąć udział w wyprawie krzyżowej. Uczestniczył w niej u boku biskupa Ottona z Freising.  Turcy zmusili oddział do ucieczki, Ernest zaś zginął pod Doryleą we Frygii w 1147 roku podczas bitwy z wojskami otomańskimi.
Według innej wersji głosił Ewangelię Persom i Arabom. Jego kult nigdy nie został oficjalnie zaaprobowany.
zobacz więcej
2014-03-26 22:56 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca, czyli 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem obchodzimy uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Wspominamy wydarzenie, gdy Maryja posłuszna woli Bożej zgodziła się zostać Matką Zbawiciela.  25 marca jest także Dniem Świętości Życia. Polski Episkopat ustanowił go w 1998 roku w odpowiedzi na słowa papieża Jana Pawła II zamieszczonych w encyklice Evangelium vitae. Papież wyraża tam swoją troskę o wszelkie życie, szczególnie to, które jest zagrożone.  zobacz więcejprzejdź2014-03-25 10:18 umieścił: Artur S.
Rekolekcje wielkopostne
Kościół należąc do Boga patrzy w przeciwną stronę niż świat, który zwraca się "ku marnościom" (Ps 24), ale nie stawia go to w wrogiej opozycji wobec niego, lecz wzmacnia znaczenie jego ziemskiej misji.
przejdź2014-03-23 12:24 umieścił: Tomasz A.
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
O patronie dziesiejszego dnia wiemy niewiele. Towarzysząc Jezusowi i Maryi, jako ich opiekun zawsze stał w cieniu. Kościół ukazuje go jako wzór takich cnót, jak posłuszeństwo Bogu, wiara, pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, czystość, piękna miłość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie. Jako jeden z niewielu świętych wspominany jest dwukrotnie 19 III oraz 1 V w Liturgii. Dziś ukazany zostaje jako oblubieniec Najświętszej Dziewicy i tak też z polecenia Jana XXIII wspominany jest w kanonie rzymskim (I ME), a od niedawna w pozostałych modlitwach eucharystycznych, co łatwo każdy mógł zauważyć. zobacz więcej2014-03-19 01:19 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Cyryla Jerozolimskiego
Dziś w Kościele wspominamy św. Cyryla, greckiego biskupa Jerozolimy, doktora Kościoła. Przez gorliwe zwalczanie herezji ariańskich, zaprzeczających dogmatowi o Trójcy Świętej, trzykrotnie był zsyłany na wygnanie przez cesarza Konstancjusza, stojącego po stronie arian. Na ostatnim wygnaniu zmarł. Dokładnie 18 III 386 roku.
2014-03-18 00:36 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Patryka, biskupa
Liturgia Kościoła, stawia nam dziś przed oczy św. Patryka, patrona i głównego organizatora życia religijnego z Irlandii. Żył na przełomie IV i V wieku. Prowadził surowe życie zakonne i podobno już za życia dokonywał cudów, które miały się przyczynić do nawrócenia Iralndczyków. Według legend przywracał wzrok ślepcom, ożywiał zmarłych i uwolnił Irlandię od plagi węży. Pod koniec życia dokonał chrztu tego kraju.  Przedstawiany jest najcześciej trzymając w ręku shamrock - liść koniczyny białej (symbol Irlandii), którego miał, jak głosi legenda, użyć do objaśnienia dogmatu o Trójcy Świętej  podczas swej misji chrystianizacyjnej w Irlandii. zobacz więcej2014-03-17 02:56 umieścił: Daniel L.
Rekolekcje wielkopostne
"Ojcze nasz" jest modlitwą z jednej strony indywidualną, z drugiej  wspólnotową, ponieważ wymaga od modlącego się wyjścia poza klosz własnego ja i otworzenia się na innych ludzi, którzy nie są ani bardziej ani mniej umiłowani niż on, trwający w modlitwie.
przejdź2014-03-16 00:02 umieścił: Tomasz A.
Rekolekcje wielkopostne
2 prefacja wielkopostna mówi wprost: Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań. Jednak ja z wrodzonej przekory zdecydowałem się nie tylko odebrać sobie przyjemności, ale także dołożyć obowiązki
przejdź2014-03-08 22:48 umieścił: Tomasz A.
Wspomnienie św. Jana Bożego
Jan urodził się w Portugalii w roku 1495. Po burzliwych latach służby wojskowej, pragnąc tego, co doskonalsze, oddał się całkowicie posługiwaniu chorym. W Grenadzie w Hiszpanii zorganizował szpital i dobrał sobie współpracowników, którzy potem założyli Zakon Braci Miłosierdzia (bonifratrów). Odznaczał się szczególną miłością ubogich i umysłowo chorych. Zmarł w Grenadzie w roku 1550. zobacz więcej2014-03-08 13:57 umieścił: Wojciech T.
Wielki Post
Dzisiaj, zaczynając od Środy Popielcowej i posypania głowy popiołem, wchodzimy w ten okres liturgiczny. Kościół podejmuje trud postu, aby przygotować się na Święta Paschalne. W ropoczynającym się dziś czasie zwracamy szczególną uwagę na nasze nabożeństwo do Męki Pańskiej oraz podejmowanie postanowień i wyrzeczeń w celu zbliżenia się do Pana Boga.  Jako ministranci pamiętajmy o odprawianych w czasie Wielkiego Postu nabożeństwach Drogi Krzyżowej oraz Gorzkich Żali. Przypominamy również, że niedziele nie są dniami postnymi. zobacz więcej2014-03-05 18:06 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Kazimierza Królewicza
Kazimierz był synem króla Kazimierza Jagiellończyka. Urodził się w roku 1458. Odznaczał się szczególną czystością ducha i miłosierdziem względem ubogich. Przy boku ojca brał czynny udział w życiu politycznym. Gorliwy czciciel Eucharystii i Najświętszej Maryi Panny, wiele czasu poświęcał na modlitwę. Po długotrwałej chorobie płuc zmarł w roku 1484.
2014-03-04 14:47 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Urodziny Benedykta XVI
W dniu dzisiejszym swoje kolejne urodziny obchodzi papież emeryt Benedykt XVI. Polecajmy go w swoich modlitwach opiece Matki Bożej. Niech Bóg nieustannie obdarza go swoimi łaskami.
Papież Benedykt był 265. następcą św. Piotra. Ustąpił 28 lutego 2013r. o godz. 20:00. Jest pierwszym papieżem dobrowolnie zrzekającym się urzędu w historii nowożytnej. 
2014-04-16 15:16 umieścił: Michał R.
Karol, który został świętym
Dobrym przygotowaniem do kanonizacji Jana Pawła II (27 kwietnia br.) może być wyświetlany w kinach film familijny - Karol, który został świętym. Więcej informacji na temat filmu znajdziemy w rozwinięciu newsa.
przejdź2014-04-04 20:03 umieścił: Przemysław L.
"Syn Boży" - Film na Wielki Post
Syn Boży to najnowszy film twórców serialu Biblia  przedstawiający historię życia Jezusa z Nazaretu. Jest to pierwszy po 10 latach film, kiedy to w 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Pasję Mela Gibsona, traktujący o życiu Jezusa Chrystusa. Film można oglądać od 2 kwietnia.
przejdź2014-04-04 15:43 umieścił: Przemysław L.
"Syn Boży" - Film na Wielki Post
Syn Boży to najnowszy film twórców serialu Biblia  przedstawiający historię życia Jezusa z Nazaretu. Jest to pierwszy po 10 latach film, kiedy to w 2004 na ekranach mogliśmy oglądać Pasję Mela Gibsona, traktujący o życiu Jezusa Chrystusa. Film można oglądać od 2 kwietnia.
przejdź2014-04-03 19:17 umieścił: Przemysław L.
Rocznica śmierci Jana Pawła II
2 kwietnia przypada kolejna, dziewiąta już, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Ojciec Święty zakończył swe życie w wigilie Niedzieli Miłosierdzia Bożego, o godz. 21:37. Był jednym z najdłużej panujących papieży od czasów św. Piotra. 27 kwietnia, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się jego kanonizacja wraz z kanonizacją papieża Jana XXIII.
2014-04-02 15:54 umieścił: Michał R.
Polecamy "Gościa Niedzielnego" z książką "Pasja"!
Do najnowszechgo numeru "Gościa Niedzielengo", dołączona jest niezwykła książka pt: "Pasja". Niemiecka mistyczkaKatarzyna Emmerich naznaczona stygmatami męki Pańskiej kontemplacyjnie i fizycznie przyżywała cierpienia Jezusa Chrystusa. Złożona chorobą nie opuszczała łóżka, żywiąc się wyłącznie Komunią świętą i odrobiną wody. Niezwykła zdolność umacniania i pokrzepiania innych sprawiała, że liczni odwiedzający ją odnajdywali drogę do Boga. Stygmatyczka otrzymała dar poznania i uczestniczenia w drodze krzyżowej Pana Jezusa. Spisane wizje po opublikowaniu stały się światowym bestsellerem. Szczególnie ubogacają  objawienia związane z męką i śmiercią Pana Jezusa przedstawione w książce dołączonej do "Gościa", a w 2003 r. stanowiące podstawę scenariusza filmu "Pasja" Mela Gibsona. Dla ministrantów i rodziców jest to bardzo dobra lektura na czas Wielkiego Postu. Zachęcamy do nabycia. "Gość Niedzielny" do nabycia w cenie tylko 6 zł. wraz z książką. zobacz więcej2014-03-22 13:49 umieścił: Daniel L.
I rocznica wyboru papieża Franciszka
Dokładnie rok temu - 13 marca, po raz pierwszy w białej sutannie zobaczyliśmy papieża pochodzącego z Ameryki Płd., konkretnie z Argentyny - kard. Jorge Mario Bergoglio. Już w pierwszej minucie swoim serdecznym pozdrowieniem Buonasera, którym rozpoczął swoją pierwszą przemowę, rozkochał miliony ludzi na całym świecie.  Do dziś pierwszy od wieków papież spoza Europy, pierwszy o imieniu Franciszek, nie przestaje nas zaskakiwać. Swoim ubóstwem i prostotą wskazuje nam potrzebę odejścia od kultu rzeczy materialnych, a skupienia się na Chrystusie, który także stał się ubogim. Każdego dnia, a szczególnie dziś polecajmy Ojca Świętego Maryi, najlepszej Matce oraz kierownictwu Ducha Świętego. zobacz więcej2014-03-13 00:26 umieścił: Daniel L.
Pierwsza rocznica końca pontyfikatu Benedykta XVI
Dzień dzisiejszy jest pierwszą rocznicą ustąpienie z Tronu Piotrowego papieża Benedykta XVI. Na początku stycznia 2013 roku ówczesny papież Benedykt na konsystorzu ogłosił, że rezygnuje z dalszego pełniania urzędu. Jako koniec pontyfikatu wyznaczył dzień 28 lutego 2013r., godzinę 20:00. Jest to pierwszy papież w historii nowożytnej, który dobrowolnie zrzekł się pełnienia posługi Piotrowej. Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w XIII w.. Otoczmy emerytowanego Ojca Świętego szczególną modlitwą, prosząc dla niego o zdrowie i wszelkie potrzebne dary. zobacz więcej2014-02-28 18:05 umieścił: Michał R.
"Powiedział stary Bartek, że dzisiaj..."
Tłusty Czwartek to chyba najsmaczniejszy i najbardziej kaloryczny dzień w roku. Jednak nie ma co wyliczać kalorii, trzeba się przecież najeść, bo za tydzień Wielki Post. Oby tylko nie przesadzić...
2014-02-26 19:09 umieścił: Artur S.

Wiadomo¶ci DMAK

Alleluja Chrystus Zmartwychwstał
  Życzę Wam Drodzy Lektorzy, Ministranci Młodsi i Starsi oraz Kandydaci, by Chrystus Zmartwychwstały rozpromienił Wasze życie i dopomagał dzielić się tym co w Was najlepsze i najpiękniejsze z innymi!  Pokój i radość paschalna niech towarzyszą w każdym dniu.   Z wielkanocnym pozdrowieniem i modlitwą   Ks. Czarek
przejdź2014-04-21 16:33 umieścił: ks. Cezariusz Wala
Dzień Skupienia w Mysłowicach
  Diakonia Modlitwy proponuje nam w tym miesiącu modlitwę za nasze wspólnoty parafialne oraz za wszystkich nauczycieli i wychowawców.  Wiele modlitwy jest także w naszych wspólnotach parafialnych. Przedstawiamy kolejną relację z dnia skupienia tym razem z Mysłowic.
przejdź2014-04-11 11:57 umieścił: Piotr P
Wyjątkowy turnus wakacyjny w seminarium!
Trwają zapisy na tegoroczne Rekolekcje ministrantów, a wkrótce rozpoczną się zapisy animatorów pragnących posługiwać na rekolekcjach. Nowością będzie pierwszy i na razie jedyny turnus w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach. Starszych ministrantów zainteresowanych powołaniem kapłańskim, szczególnie tam zapraszamy.
przejdź2014-04-04 19:55 umieścił: Piotr P
Dekanalny Dzień Skupienia
Wielki Post obfituje w ministranckie Wielkopostne Dni Skupienia. Jeden z ostatnich odbył się 29 marca 2014 w imielińskiej parafii dla ministrantów dekanatu Lędziny. Wzięło w nim udział wielu uczestników. A jak było możemy zobaczyć na zdjęciach, które znajdziemy w rozwinięciu newsa :)
przejdź2014-04-02 08:20 umieścił: Piotr P
Dzień otwarty w Seminarium Duchownym!
Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne zaprasza młodzieńców zainteresowanych poznaniem seminaryjnego życia na Dzień Otwarty, który odbędzie się w Niedzielę Palmową 13 kwietnia 2014 roku.
przejdź2014-03-27 18:42 umieścił: Piotr P
Informacje dla tegorocznych kandydatów na animatorów
Rekolekcje dla kandydatów na animatorów odbędą się w dniach od 28 do 30 marca br. w Katowicach Bogucicach. Recepcja będzie czynna od 15.30 do 17.00. W tym czasie będzie możliwość zakwaterowania. O godz. 17.00 rozpoczęcie rekolekcji, a zakończenie w niedzielę ok. 14.00.
przejdź2014-03-27 08:09 umieścił: Piotr P
Finał Archidiecezjalnego Turnieju Ministrantów w piłce nożnej
  Bardzo serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi Kędziorowi za koordynację rozgrywek diecezjalnych oraz przeprowadzenie turnieju dla najstarszych ministrantów w  Tychach. Jak zawsze wykazał się wielką dyspozycyjnością i pomysłowością. Jego wielkie zaangażowanie przyczyniło się do sprawnego rozegrania turnieju i wyłonienia zwycięzców! W rozwinięciu newsa relacja z tego wydarzenia
przejdź2014-03-25 09:52 umieścił: Piotr P
200 ministrantów na boiskach mikołowskiego AKS
21 drużyn, z całej archidiecezji katowickiej, uczestniczyło 22 marca b.r., w finałowym turnieju piłki nożnej ministrantów. Mikołów gościł zawodników w kategorii gimnazjalnej. Pan Bóg podarował piękną pogodę. Mecze były rozgrywane na czterech boiskach jednocześnie.
przejdź2014-03-25 09:47 umieścił: Piotr P
Zapisy na Rekolekcje wakacyjne wkrótce!
Zapisy internetowe na wakacyjne rekolekcje ministranckie rozpoczniemy w najbliższym czasie. Czasami otaczająca rzeczywistość płata nam figle i to co wydaje się proste okazuje się takim nie być. Z przyczyn technicznych chwilowo wstrzymujemy się z zapisami. Prosimy o cierpliwość.  Wszystkich zainteresowanych zarazem informujemy, że zostały dodane dodatkowe turnusy, by wszyscy chętni mogli pojechać na wymarzone wakacje. Księży Opiekunów, Rodziców i Animatorów za utrudnienia serdecznie przepraszamy!   zobacz więcej2014-03-22 09:39 umieścił: Piotr P
Ministranci z Radzionkowa mistrzami w rozgrywkach dla najmłodszych!
Emocje piłkarskie najmłodszej grupy już za nami! Mamy zwycięzców turnieju archidiecezjalnego w kategorii szkoły podstawowej! Pierwsze miejsce zdobyli ministranci z parafii Św. Wojciecha z Radzionkowa. A oto ministranci, którzy wywalczyli zwycięstwo: Tomasz Szołtysik, Rafał Deptała, Rafał Dolibóg, Wojciech Dolibóg, Piotr Pilarski, Marcin Pietryga, Szymon Sznober, Błażej Purgoł. Opiekunem grupy jest ks. Andrzej Trzeciak.
Drugie miejsce zdobyli ministranci z Chełmu Śląskiego z Parafii Trójcu Przenajświętszej, a trzecie miejsce ministranci z Parafii Chrystusa Króla z Golejowa! Przyznano także wyróżnienia indywidualne w kategorii: Najskuteczniejszy Strzelec - Rafał Deptała (Radzionków), Najlepszy Bramkarz - Piotr Szołtysik (Radzionków) i Najlepszy Zawodnik - Mateusz Kijwski (Chełm Śląski). Serdecznie dziękujemy Wszystkim zawodnikom za piękną sportową rywalizację, a księżom opiekunom za zagrzewanie do walki i pomoc w dotarciu na miejsce. Mecz w Piekarach Śląskich nie mógłby się odbyć, gdyby nie zaangażowanie i serce ks. Grzegorza Śmiecińskiego, który po raz kolejny, w sposób perfekcyjny, zajął się organizacją turnieju dla najmłodszych ministrantów! Z serca mu dziękujemy! Poniżej możemy zapoznać się ze zdjęciami i relacją z "Gościa Niedzielnego" przygotowaną przez ks. Pawła Łazarskiego KLIK, a także wzmianka na stronach MOSiR-u z Piekar Śląskich KLIK.
zobacz więcej
przejdź2014-03-18 21:38 umieścił: Michał R.
16:03: Urodziny webmastera
Dziś kolejny raz cyfrę w liczbie oznaczającej wiek zmienia webmaster naszej strony - Paweł Kabis. Pawłowi życzymy nieustającego zapału do pracy, rozsądku w podejmowanych decyzjach i cierpliwości do współpracowników. Żyj nam sto lat!
2014-03-16 11:27 umieścił: Tomasz A.
Konkurs na najlepszą stronę internetową ministrantów
  Ministrantów naszej diecezji, tworzących strony internetowe służby liturgicznej, zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej funkcjonalną i estetyczną stronę www. Przedstawiamy regulamin oraz czekające wspaniałe nagrody.  Na zgłoszenia stron czekamy do 1 czerwca br. Zgłoszenia przesyłamy na adres archidiecezjalnego duszpasterza ministrantów Ks. Cezariusza Wali            cezariusz.wala@archidiecezja.katowice.pl    Serdecznie zapraszamy do udziału.   zobacz więcejprzejdź2014-03-15 23:16 umieścił: Piotr P
Legitymacje ministrantów
Na naszej stronie zostało umożliwione zamawianie plastikowych legitymacji ministranckich w formacie kart kredytowych. Klikając na baner legitymacji, znajdziemy formularz zamówień, najważniejsze informacje oraz najczęściej zadawane pytania.  Wypada, aby zamówieniami zajęli się animatorzy, we współpracy z księżmi opiekunami. Należy pozbierać stosowne dane i posiadać legitymacyjne zdjęcia ministrantów w strojach liturgicznych w formacie JPG.  Po przesłaniu wszystkich zamówień, kontaktujemy się z duszpasterzem ministrantów naszej archidiecezji, w celu uregulowania należności i zatwierdzeniu zamówień. Legitymacje zostaną przesłane w przeciągu kilku dni na wskazany w zgłoszeniu adres.   zobacz więcej2014-03-15 23:08 umieścił: Piotr P
15.03: urodziny Tomasza Adamskiego
Dziś swoje kolejne urodzy obchodzi redaktor naczelny strony, Tomasz Adamski. Życzymy mu wielu sił w prowadzeniu strony, jak również wytrwałosci w służbie przy ołtarzu!
2014-03-15 20:21 umieścił: Piotr L.
Święcenia diakonatu i spotkanie z ks. Arcybiskupem
Serdecznie zapraszamy służbę liturgiczną na uroczystość święceń diakonatu 15 marca o godz. 10.00 do Parafii Matki Bożej Różańcowej w Święto- chłowicach, Chropaczowie (ul. Armii Ludowej 11). Po Mszy świętej przewidziano spotkanie ministrantów z ks. Arcybiskupem. Na spotkanie wraz z księżmi opiekunami, szczególnie zaproszeni są ministranci pobliskich dekanatów: Piekar Śląskich, Siemianowic Śląskich, Chorzowa, Katowic - Załęża, Kochłowic, Rudy Śląskiej i Świętochłowic. zobacz więcej2014-03-14 16:29 umieścił: Michał R.
Intencje na marzec
W miesiącu marcu w naszych intencjach modlitewnych pamię- tajmy szczególnie o wspólnotach ministranckich z naszej diecezji oraz módlmy się o dobre owoce rekolekcji wielkopostnych. Ministrantom polecamy świadectwo Sebastiana Weihraucha jednego z animatorów naszej archidiecezji opublikowane na stronie "Gościa Niedzielnego" napisane po tegorocznej zimówce Diakonii Modlitwy DMAK.
http://gosc.pl/doc/1897108.Wstan
http://www.ministranci-bogucice.pl/index.html?site=gal&id=123  
zobacz więcej
2014-03-12 19:11 umieścił: Piotr P
Lista osób dopuszczonych do uroczystości ustanowienia
Z radością przedstawiamy listę kandydatów do tegorocznej uroczystości ustanowienia nowych animatorów. Już 14 czerwca br. otrzymają krzyże i rozpoczną swoją posługę. 
przejdź2014-03-11 19:35 umieścił: Piotr P
Plurimos annos!
Marzec miesiącem urodzinowym w Redakcji. Dziś kolejną cyferkę w rubryce: wiek zmienia nasz serdeczny Kolega, Artur Sroga. Arturowi życzymy dużo zdrowia, cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celu. Niech Pan Bóg błogosławi!
2014-03-10 09:12 umieścił: Tomasz A.
III Olimpiada Liturgiczna
W informatorze ministranckim znaleźliśmy podstawowe informacje na temat Olimpiady Liturgicznej organizowanej przez Duszpasterstwo Ministrantów naszej Archidiecezji, pod tytułem: "Świadectwo niezmienionej wiary". Podajemy najważniejsze i zaktualizowane informacje związane z konkursem.
przejdź2014-03-09 19:30 umieścił: Michał R.
Rozgrywki sportowe - Szkoła ponadgimnazjalna
Rozgrywki sportowe - Szkoła ponadgimnazjalna
Po szkole podstawowej i gimnazjalnej przyszedł czas, by przedstawić najważniejsze wiadomości dla najstarszej grupy biorącej udział w sportowych zmaganiach, czyli ministrantów ze szkół ponadgimnazjalnych. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i harmonogramem tyskiego turnieju organizowanego przez ks. Piotra Kedziora.
przejdź2014-03-07 15:14 umieścił: Piotr P
Regulamin i..."turniejowa drabinka"
Archidiecezjalne rozgrywki piłkarskie już coraz bliżej. Prezentujemy regulamin i tzw. ?turniejową drabinkę? dotyczącą drużyn z Gimnazjum, grających w Mikołowie 22 marca br. Do zgłoszonych parafii zostały rozesłane e-maile z najważniejszymi wiadomościami. W sprawach turnieju gimnazjalistów możemy kontaktować się z ks. Leszkiem Czerneckim z parafii św. Wojciecha w Mikołowie.
przejdź2014-03-07 15:00 umieścił: Piotr P
Sportowe rozgrywki archidiecezjalne
Przygotowujemy się do sportowych rozgrywek archidiecezjalnych. Przedstawiamy najważniejsze informację związane ze sportowymi zmaganiami, które dotyczą szkoły podstawowej. Najmłodsi uczestnicy spotykają się na swoim turnieju w Piekarach Śląskich już 15 marca br. Zapraszamy do lektury regulaminu i harmonogramu. Harmonogram
przejdź2014-03-06 21:35 umieścił: Michał R.
Harmonogram wydarzeń Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej
Jak łatwo zauważyć w Duszpasterstwie Ministrantów naszej Archidiecezji ciągle coś się dzieje. Dlatego przedstawiamy Wam zebrane najważniejsze wydarzenia z życia służby liturgicznej, ułożone według dat. Zestawienie to, może ułatwić poruszanie się w gąszczu wydarzeń i spraw do załatwienia w parafiach, dekanatach i diecezji.
przejdź2014-02-28 19:11 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do Turnieju Ministrantów w piłce nożnej
Drodzy Ministranci! Informujemy, że zamknięte zostały listy drużyn zgłaszanych do Archidiecezjal- nego Turnieju Ministrantów w piłce nożnej. Publikujemy zarejestro- wane drużyny .Organizatorzy przygotowują dokładne regulaminy i tabele rozgrywek. Wszystko zostanie przekazane Dekanalnym Opiekunom na spotkaniu 1 marca i wysłane na podane w zgłoszeniu e-maile. Ciągle pozostaje aktualny adres kontaktowy: ministranci@spoko.pl Ze względów organizacyjnych prosimy, aby każda drużyna do 1 marca podała liczbę grających ministrantów. zobacz więcejprzejdź2014-02-24 10:24 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl