Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Piotra Klawera
Żył na przełomie XVI i XVII wieku. W wieku 22 lat wstąpił do jezuitów. Pod wpływem św. Alfonsa Rodrigueza postanawia pracować jako misjonarz. Swoją pracę rozpoczyna wśród czarnoskórych niewolników przywożonych z Afryki. Robił wszystko, co mógł, aby ulżyć ich doli. Już w porcie czekał na ich przybycie, później się nimi opiekował, a szczególnie trędowatymi, karmił głodnych, katechizował i udzielał sakramentów. Jest patronem misji wśród czarnoskórych.
2014-09-08 23:43 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Grzegorza
Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysyłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku. zobacz więcej2014-09-03 10:25 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Bronisławy
Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim, w zamożnej rodzinie Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności.  W jej otoczeniu z wiary w Boga czerpano siłę do służby bliźniemu.
W wieku 16-17 lat Bronisława wstąpiła do klasztoru norbertanek w Krakowie. W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.
zobacz więcej
2014-08-31 14:34 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa z Nazaretu i tym, który przygotowywał lud izraelski na przyjęcie Dobrej Nowiny. Wzywał Izraelitów do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Św. Jan Chrzciciel wyrzucał Herodowi II, że cudzołożył z Herodiadą, żoną swego brata. Za głoszenie prawdy zginął jako męczennik. Jan Chrzciciel jest jednym świętym, którego wspominamy zarówno w dniu jego urodzin i śmierci. zobacz więcej2014-08-29 20:42 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Ludwika
Ludwik urodził się w roku 1214. W dwunastym roku życia został królem Francji. Był wzorowym mężem i ojcem rodziny. Wychował 11 dzieci. Odznaczał się duchem modlitwy, pokuty i miłosierdziem wobec ubogich. Zmarł w czasie wyprawy krzyżowej w roku 1270.
2014-08-25 13:34 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Józefa Kalasantego
Józef urodził się w Hiszpanii w roku 1557. Jako kapłan udał się do Rzymu i poświęcił się wychowaniu ubogich dzieci i młodzieży. Aby zapewnić swojemu dziełu trwałość, założył zgromadzenie pijarów. Z podziwu godną cierpliwością zniósł wiele doświadczeń. Zmarł w Rzymie 25 sierpnia 1648 roku. zobacz więcej2014-08-25 13:33 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Róży z Limy
Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, w roku 1586. Już w domu rodzinnym odznaczała się chrześcijańskimi cnotami. Przyjąwszy habit III Zakonu św. Dominika, oddała się surowej pokucie, aby wyprosić zbawienie Indian. Zmarła 24 sierpnia 1617 roku.
2014-08-23 01:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP Królowej
22 sierpnia w Kościele obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką "Ad caeli Reginam" w 1954 roku. Na kartach Apokalipsy św. Jana Maryja jest przedstawiana jako Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z Maryją - tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim królowaniu. Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową - zwłaszcza w licznych pieśniach, modlitwach i litaniach. Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". zobacz więcej2014-08-22 13:30 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Bernarda
Bernard urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. Otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego klasztoru w Clairvaux. Słowem i pismami przyczyniał się do pogłębienia życia wewnętrznego i utwierdzenia wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku. zobacz więcej2014-08-20 10:06 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Jana Eudesa
Jan Eudes urodził się we Francji w roku 1601. Jako członek zgromadzenia księży oratorianów gorliwie głosił misje ludowe. W roku 1643 założył zgromadzenie księży, które poświęciło się misjom ludowym i prowadzeniu seminariów, oraz żeńskie zgromadzenie Córek Matki Bożej Miłosierdzia. Gorliwie szerzył nabożeństwo do Serc Jezusa i Maryi. Zmarł 19 sierpnia 1680 roku. zobacz więcej2014-08-19 12:45 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat, czyli prawdę naszej katolickiej wiary, że Najświętsza Maryja Panna po zakończeniu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Kult Maryi wyniesionej do niebiańskiej chwały był już znany od mniej więcej VI stulecia. W Polsce, Matce Bożej Wniebowziętej dedykowanych jest ponad 600 kościołów i kaplic. zobacz więcejprzejdź2014-08-15 13:08 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Klary
Urodziła się w Asyżu w Umbrii we Włoszech.W roku 1212 za przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, stając się pierwszą klaryską. Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano w swym rodzinnym Asyżu. W roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona przełożoną klasztoru. Jej sposób prowadzenia klariańskiej wspólnoty oraz świętość życia przyczyniły się do wielkiego poparcia ze strony papiestwa: Innocenty IV osobiście udzielił jej wiatyku, Aleksander IV, wcześniejszy kardynał protektor zakonu franciszkańskiego, kanonizował ją w roku 1255. zobacz więcej2014-08-11 02:02 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. zobacz więcej2014-08-09 09:54 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Dominika
Dominik urodził się w Caleruega w Hiszpanii około roku 1170. Po studiach teologicznych został kanonikiem w Osmie. Owocnie zwalczał herezję albigensów.  Założył Zakon Kaznodziejski, który wkrótce rozszerzył się w całej Europie. Zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. zobacz więcej2014-08-08 15:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II i Towarzyszy
Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w następnym roku został schwytany na rozkaz cesarza Waleriana podczas nabożeństwa w katakumbach Kaliksta. Zamordowano Go razem z czterema diakonami. Tam też pochowano jego ciało. zobacz więcej2014-08-07 16:14 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Jana Marii Vianney
Jan Vianney urodził się w Dardilly koło Lyonu w roku 1786. Musiał pokonać wiele trudności, zanim doszedł do kapłaństwa. Wkrótce został proboszczem w Ars w diecezji Belley.  Zobojętniałą parafię odrodził przez swoją miłość do parafian, modlitwę i umartwione życie. Tłumy ludzi ściągały do Ars, by się u niego wyspowiadać lub zasięgnąć rady. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami, zmarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. zobacz więcej2014-08-04 13:19 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli
Euzebiusz urodził się z początkiem IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Prowadził życie wspólne z duchowieństwem swojej diecezji. Bronił nauki Kościoła przeciw arianom i dlatego musiał pójść na wygnanie.  Po powrocie gorliwie pracował nad odnową wiary. Zmarł w Vercelli w roku 371. zobacz więcej2014-08-02 00:32 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda
Piotr Eymard urodził się w mieście La Mure, we Francji, w roku 1811. Wyświęcony na prezbitera, przez kilka lat pracował w duszpasterstwie, po czym wstąpił do Zgromadzenia Maryi(Societas Mari).c Będąc wyjątkowym czcicielem Eucharystii, założył wspólnoty zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie, poświęcone kultowi eucharystycznemu. Jego liczne i bardzo skuteczne poczynania zmierzały do rozpalenia miłości wobec Najświętszej Eucharystii. Zmarł w rodzinnym mieście 1 sierpnia 1868 roku. zobacz więcej2014-08-02 00:30 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego
Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w 1696 roku. Po uzyskaniu doktoratu prawa wstąpił w szeregi kapłańskie i założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Głosił wśród ludu naukę chrześcijańską, napisał dzieła z zakresu teologii moralnej i ascetycznej. Został mianowany biskupem diecezji św. Agaty. Wkrótce uzyskał zwolnienie z tego urzędu i wrócił do zgromadzenia. Zmarł wśród swoich w roku 1787 w Pagani pod Neapolem. zobacz więcej2014-08-01 00:21 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli
Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił do Boga, skończył studia teologiczne w Paryżu Tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku. zobacz więcej2014-07-31 12:17 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa
Piotr urodził się około roku 380 w Imoli we Włoszech i tam przyłączył się do grona kleryków. W roku 424 został wybrany biskupem Rawenny. Jako gorliwy pasterz uczył swoich wiernych słowem i przykładem. Zmarł około roku 450. zobacz więcej2014-07-30 17:07 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego
Bruno urodzony w 974 pochodził z zamożnej rodziny niemieckiej. Był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 wstąpił do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Raweną.  Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1008 dotarł do Prus, gdzie rok później poniósł śmierć męczeńską.  zobacz więcej2014-07-12 20:57 umieścił: Rafał Ż.

Z życia Ko¶cioła

Pielgrzymka Franciszka do Korei Południowej
Papież Franciszek rozpoczął swą trzecią zagraniczną pielgrzymkę apostolską. Tym razem Ojciec Święty odwiedził Koreę Południową. W czasie swej kilkudniowej pielgrzymki papież spotka się z lokalnymi biskupami, przedstawicielami władz i młodzieżą, a także odprawi Uroczyste Msze Święte z udziałem tysiący wiernych.
2014-08-15 21:20 umieścił: Michał R.
Wniebowzięcie NMP na Jasnej Górze
 Nuncjusz apostolski w Polsce  abp Celestino Migliore wygłosił kazanie na Jasneg Górze podczas głównej Mszy św. celebrowanej z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie "Goscia Niedzielnego". 
przejdź2014-08-15 13:36 umieścił: Piotr P
Młodzi dla młodych
Trwają przygotowania do kolejnego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą całego swiata - na światowych dniach młodzieży. Jak wiemy tym razem spotkanie to odbędzie się w Polsce. Mamy już logo i modlitwę ŚDM - zapraszamy do zapoznania się! 
przejdź2014-08-03 12:17 umieścił: Piotr P
Pielgrzymim szlakiem
Miesiąc sierpień to szczególny czas pielgrzymowania do sanktuariów Maryjnych. Wielu pielgrzymuje na Jasną Górę, aby u stóp Czarnej Madonny dziękować za wszystko co otrzymali i prosić o dalszą opiekę. Do Częstochowy wyruszyła także nasza archidiecezjalna pielgrzymka z Rybnika a wraz z nią młoda para...
przejdź2014-08-02 18:31 umieścił: Piotr P
Ojciec Święty w Casercie
Papież Franciszek przybył do zielonoświątkowców w Casercie.  Była to pierwsza w historii podróż papieża poza Rzym wyłącznie w tym celu, aby spotkać się z protestantami.
przejdź2014-08-01 22:44 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

Każdy z was to Ireneusz
Pielgrzymka Służby Liturgicznej przeszła już do historii. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa, spotkania porekolekcyjne, wspólna radosna zabawa, konkursy i mnóstwo ministrantów z archidiecezji - to słowa klucze dorocznej pielgrzymki. Relację "na gorąco" znajdziecie na stronie "Małego Gościa" tam też wiele zdjęć z tego wydarzenia http://malygosc.pl/doc/2139650.Kazdy-z-was-to-Ireneusz  oraz naszej stronie internetowej
przejdź2014-09-05 21:35 umieścił: Piotr P
Powakacyjna pielgrzymka ministrantów
 Drodzy Ministranci! Wielkimi krokami zbliżamy się do końca wakacji oraz do naszej powakacyjnej pielgrzymki. Odbędzie się ona już 30 sierpnia w Katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Czekamy na was! W rozwinięciu newsa wiele ważnych informacji dotyczących naszej pielgrzymki.                                                          Nie może Was zabraknąć!
przejdź2014-08-18 20:22 umieścił: Piotr P
Rekolekcje zakończone
14 sierpnia zakończył się V - ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom, którzy prowadzili poszególne turnusy tegorocznych rekolecji. Wszystkim ministrantom życzymy, aby czas spędzony na modlitwie i zabawie przynosił obfite owoce. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą powakacyją pielgrzymkę do katedry już 30 sierpnia.     Nie może was tam zabraknąć! 
przejdź2014-08-15 13:29 umieścił: Piotr P
Służba na Powakacyjnej Pielgrzymce Ministrantów
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą służyć podczas Pielgrzymki powakacyjnej Ministrantów 30 sierpnia br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, proszeni są o przesłanie swoich danych niżej podanym formularzem zgłoszeniowym. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz formularz zgłoszeniowy.
2014-08-09 19:32 umieścił: Michał R.
V turnus - czas start
06.08.2014r rozpoczął się ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Życzymy wszystkim uczestnikom wiele radości, ze spotkania z Jezusem i wspólnej zabawy. Pamętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolekcje a także o Księżach, klerykach i animatorach, którzy je poprowadzą. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam u Boga wszelskie potrzebne łaski! 
przejdź2014-08-07 11:52 umieścił: Piotr P
Zakończył się IV turnus
o5.08.2014r zakończył się czwarty turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom za te 9 dni wytężonej pracy. Życzymy wszystkim prowadzącym i uczestnikom aby miniony turnus przynosił obfite owoce. Czekamy na was na powakacyjnej pielgrzymce w naszej katedrze! 
przejdź2014-08-07 11:42 umieścił: Piotr P
Intencje Diakoni Modlitwy
Rozpoczęliśmy nowy miesiąc, dlatego Diakonia Modlitwy proponuje nam kolejne intencje -  na miesiąc sierpień. Prośmy w naszych modlitwach o gorliwość dla ministrantów, aby zawsze z radością służyli przy Ołtarzu  Pana oraz za rządzących państwami, aby zawsze kierowali się prawdziwym dobrem ludzkim i byli otwarci na wole Bożą. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i  życzymy udanych wakacji 
2014-08-01 22:36 umieścił: Piotr P
IV turnus - czas start
28.07 rozpoczął się IV turnus wakacyjnych rekolekcji. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolecje oraz o ksieżach, klerykach i animatorach,  prowadzących Iv turnus. Niech ten czas będzie czasem wielkiej radości ze spotkania Pana Boga. 
przejdź2014-07-29 10:20 umieścił: Piotr P
Zakończył się III turnus
Zakończył się III turnus wakacyjnych rekolekcji ministrantów naszej archidiecezji. Dziękujemy wszystkim Księżom, klerykom i animatoram za pracę i tród włożone w przygotowanie tego czasu! Ministrantom życzymy aby te rekolekcje przynosiły obfite owoce. Do zobaczenia na powakacyjnej pielgrzymce!
przejdź2014-07-27 16:06 umieścił: Piotr P
Turnus III - czas start
18. 07. 2014 r rozpoczął się III turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Wszystkim ministrantow biorącym udział w tym turnusie życzymy wiele radości ze spotkania z Bogiem i wspólnej zabawy. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach oraz księżach, klerykach i animatorach którzy rozpoczeli turnus III. 
przejdź2014-07-19 11:51 umieścił: Piotr P
Turnus II zakończony
17.o7.2014 zakończył się II turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów w naszej archidiecezji. Księżom, klerykom i animatorom dziękujemy za serce włożone w przygotowania.  Wszystkim, którzy wzięlu udział w rekolekcjach życzymy wspaniałych owoców tego czasu. W rozwinięciu newsa przypominamy imiona i nazwiska prowadzących II turnus. 
przejdź2014-07-19 11:40 umieścił: Piotr P
Urodziny :)
Dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodzi nasz redakcyjny kolega Michał Rosiński, odpowiedzialny za dział "z życia kościoła". Michałowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Dziękujemy mu za dotychczasową posługę na stronie DMAK i prosimy o dalszą pomoc! Wszystkiego najlepszego Michale! 
2014-07-17 09:14 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl