Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej
Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny.  Obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. zobacz więcej2014-06-19 12:47 umieścił: Wojciech T.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Dzisiejsza uroczystość jest wielką manifestacją naszej wiary w realną obecność Chrystusa w sakramentalnych postaciach. Wychodzimy z Chrystusem na nasze ulice aby Jego łaska mogła dotknąć także tych, którzy sami od siebie nie przyszliby do świątyni. O historii, znaczeniu dziejszego dnia więcej na wiara.pl zobacz więcejprzejdź2014-06-19 12:42 umieścił: Daniel L.
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Dla księży dzisiejsze święto jest zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych, by nieśli kapłanom duchowe wsparcie. Zaprasza ono faktycznie do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa. Nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wysiłku uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywia wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości. Powyższe wyjaśnienie obchodzonego po raz pierwszy w ubiegłym roku święta daje nam bp Adam Bałabuch. Poniżej zachęcamy do zobaczenia filmu prezentującego dzisiejsze święto dokładnie. zobacz więcejprzejdź2014-06-12 17:03 umieścił: Daniel L.
NMP Matki Kościoła
Bóg wybrał Maryję, aby ukazać swą moc, która przemienia człowieka i włącza go bardzo ściśle w cały plan zbawienia. Dyskretna i pokorna obecność Maryi w życiu Chrystusa zapowiada Jej obecność w misterium Kościoła.  Maryja umacnia Kościół swą modlitwą, jak umacniała apostołów w wieczerniku. Prosi za nami, jak prosiła w Kanie za nowożeńcami. Wiernie trwa pod krzyżem naszych cierpień, jak trwała przy śmierci swego Syna, dlatego dziś czcimy Ją jako Matkę Kościoła. zobacz więcej2014-06-09 15:02 umieścił: Daniel L.
Zesłanie Ducha Świętego
50 dni po Zmartwychwstaniu, Chrystus jak wcześniej obiecał, zsyła na zgromadzonych w wieczerniku Ducha Świętego. Przychodzi on na każdego w postaci ognistych płomyków, aby już na zawsze zmienić oblicze świata.  To ten Duch sprawia, że rodzi się w dniu pięcdziesiątnicy Kościół i ten sam Duch sprawia, że trwa on po dzień dzisiejszy. Prośmy dziś aby przemianiał On każdego dnia nasze oblicza w pełne słońca, którym jest Chrystus. Niech Duch Boży unosi nas nieco ponad szarą codzienność, byśmy potrafili dostrzegać sens wszystkiego przez pryzmat nieba patrząc. zobacz więcej2014-06-08 01:43 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św.Karola Lwangi i Towarzyszy
W latach 1885-1887 w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską na rozkaz tamtejszego władcy Mwanga. Wśród umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy.  Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol Lwanga w więzieniu. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku zginął Karol Lwanga i dwudziestu jeden jego Towarzyszy. zobacz więcej2014-06-03 10:22 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie świętych Marcelina i Piotra
Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że Marceli był kapłanem, Piotr miał święcenia mniejsze - egzorcysty. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Kazano im wykopać grób, potem ścięto i do niego wrzucono. Jako datę ich śmierci podaje 2 czerwca - w III lub IV w. Ich ciała odnalazła św. Lucyla i pochowała ze czcią. Doznawali wielkiej czci. Obaj męczennicy zażywali tak wielkiej czci, że cesarz Konstantyn I Wielki wystawił na ich grobie przy Via Labicana bazylikę. Istnieją w Rzymie również katakumby świętych Marcelina i Piotra.  zobacz więcej2014-06-02 20:19 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od niedawna obchodzi się w Polsce w VII Niedzielę Wielkanocną, a nie - jak było wcześniej - w czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego, 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Z prezbiterium usuwa się figurę Zmartwychwstałego - na znak Jego Wniebowstąpienia. Paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu jeszcze przez tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. zobacz więcejprzejdź2014-05-31 21:20 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana Sarkandra
Jan urodził się w roku 1576 w Skoczowie, na ziemiach ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego. Jako kapłan pracował na wielu placówkach na Morawach, szczególnie jako proboszcz w Holeszowie w trudnych czasach zmagań katolicyzmu z luteranami.  Zmarł w więzieniu umęczony za wiarę w roku 1620. Papież Pius IX zaliczył go w poczet błogosławionych, a Jan Paweł II dokonał w 1995 r. jego kanonizacji. zobacz więcej2014-05-30 08:59 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
Św. Urszula, w świecie Julia Maria Ledóchowska, urodziła się w roku 1865 w gorliwej katolickiej rodzinie. W 21. roku życia wstąpiła do klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie. W roku 1907 została skierowana do pracy nad młodzieżą w Rosji.  W roku 1920 wróciła do Polski i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które oddaje się głównie pracy wychowawczej. W całym życiu odznaczała się apostolską gorliwością i pogodą ducha. Zmarła w Rzymie 29 maja 1939 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a w roku 2003 - w poczet świętych. zobacz więcej2014-05-29 13:35 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Rity z Cascii
Dzisiejsza święta żyła w latach 1370 - 1457. Była augustianką. Otrzymała stygmaty tj. rany odpowiadające ranom Chrystusa, będące znakiem szczególnego związku z Bogiem. Czczona jest jako patronka spraw beznadziejnych po ludzku oraz spraw trudnych, a także matek i wszystkich kobiet w ogóle.  W dniu jej wspomnienie odprawiana jest uroczysta msza, po czym następuje poświęcenie róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Poświęcone płatki różane przynoszą ulgę w cierpieniu i zdrowie w chorobie. Symbolem św. Rity jest róża - połączenie radości z cierpieniem. Według relacji świadków jej ciało emanowało słodkawym zapachem przez wieki, umieszczone w szklanej trumnie. Świadkowie twierdzą, że widywali świętą leżącą w wielu różnych pozycjach, a jej oczy otwierały się i zamykały po śmierci. Na pewno św. Rita jest postacią wartą głębszego wczytania. zobacz więcej2014-05-22 00:51 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny
Żył w XIV/XV wieku. Zasłynął jako reformator swego zakonu, franciszkańskiego. Włoski kaznodzieja. Więcej jednak od jego słów działały na słuchaczy i widzów duch zaparcia, pokuty i modlitwy. Sławę jego imienia roznosiły nadto zdziałane przez niego cuda. Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Imienia Jezus. Od wezwania tego imienia rozpoczynał każde kazanie: podnosił tabliczkę z Chrystogramem w górę, a wszyscy zgromadzeni padali na kolana. zobacz więcej2014-05-20 00:26 umieścił: Daniel L.
Święto Świętego Andrzeja Boboli
Andrzej Bobola urodził się w roku 1591 w województwie sandomierskim. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w roku 1611. Wyświęcony na kapłana w roku 1622, pełnił najpierw obowiązki kaznodziei i moderatora Sodalicji Mariańskiej w Wilnie. Zostawszy misjonarzem wędrownym, od roku 1636 utwierdzał w wierze katolickiej liczne rzesze wiernych w trudnych dla Kościoła czasach.  Zginął śmiercią męczeńską w Janowie na Polesiu w roku 1657, zamęczony z nienawiści do religii katolickiej. Został kanonizowany w roku 1938. Jego ciało spoczywa w kościele jezuitów w Warszawie. zobacz więcej2014-05-16 15:41 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej
13 maja 1917 roku w Fatimie, w Portugalii, Najświętsza Dziewica ukazała się trojgu dzieciom: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi. Poleciła im modlitwę, zwłaszcza różańcową, i pokutę za grzeszników, a dla uproszenia pokoju w świecie - nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. W czasie ostatniego objawienia 13 października 1917 roku Pani powiedziała, że jest Matką Bożą Różańcową, przybywającą wezwać ludzi, by już dłużej nie obrażali Boga grzechami i by codziennie odmawiali różaniec. zobacz więcej2014-05-12 23:39 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św.Nereusza i Achillesa
Według św. Damazego, papieża, Nereusz i Achilles byli żołnierzami rzymskimi, przydzielonymi namiestnikowi do wykonywania egzekucji na wyznawcach Chrystusa. Na widok ich odwagi żołnierze nawrócili się i z katów stali się męczennikami. Porzucili służbę wojskową. Zostali umęczeni za wiarę i pochowani na cmentarzu przy Via Ardeatina ok. 304 r. Inna legenda dotycząca tych męczenników mówi, że należeli do dworzan Flawii Domitylli, wnuczki cesarza Wespazjana, małżonki konsula Tytusa Flawiusza Klemensa, która przyjęła chrzest. Po straceniu konsula Tytusa przez cesarza Domicjana Flawia została wygnana na wyspę Pantellerię pod Neapolem, a potem umęczona wraz z Nereuszem i Achillesem.
Dokumenty z wieku VII i VIII potwierdzają, że pielgrzymi, nawiedzający Rzym, bardzo licznie odwiedzali także grób świętych Nereusza i Achillesa. Istniejąca do dziś bazylika pod ich wezwaniem pochodzi z wieku XIII i XIV. Na zachowanym tam tronie można przeczytać tekst kazania, jakie ku czci tych męczenników wygłosił papież św. Grzegorz I Wielki.
Relikwie obu męczenników (a także św. Domitylli) przechowuje się dziś w kościele świętych Nereusza i Achillesa w Rzymie - bazylice cmentarnej na terenie katakumb św. Domitylli przy Via delle Sette Chiese.
zobacz więcej
2014-05-12 07:18 umieścił: Rafał Ż.
Uroczystość św. Stanisława
Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tarnowskiej, około roku 1030. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie, a w roku 1072 został biskupem krakowskim po biskupie Lambercie. Jako gorliwy pasterz zabiegał o dobro wiernych, wspomagał ubogich i co roku odwiedzał kapłanów swojej diecezji. W roku 1079 zginął śmiercią męczeńską, zabity na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, któremu wypominał jego nadużycia. Jest on głównym patronem polski.  zobacz więcej2014-05-07 22:55 umieścił: Wojciech T.
Święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba
Święty Filip podobnie jak święci Piotr i Andrzej, pochodził z Betsaidy i jak oni był uczniem świętego Jana Chrzciciela, a potem został uczniem Chrystusa. To on prosił Jezusa: "Panie, pokaż nam Ojca", i usłyszał odpowiedź: "Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca" (J 14, 8-9).
Święty Jakub syn Alfeusza, według tradycji był krewnym Chrystusa Pana, zwierzchnikiem Kościoła Jerozolimskiego i autorem listu powszechnego wchodzącego do kanonu Pisma świętego. Odegrał wybitną rolę na tzw. soborze jerozolimskim (Dz 15, 13nn). Poniósł śmierć męczeńską w roku 62. zobacz więcej2014-05-06 23:17 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Stanisława Kazimierczyka
Stanisław urodził się w Kazimierzu, który obecnie jest dzielnicą Krakowa, dnia 27 września 1433 roku. W młodym wieku wstąpił do miejscowego klasztoru Kanoników Regularnych Laterańskich. W życiu zakonnym wyróżniał się surowością życia i gorliwością w dążeniu do doskonałości. Wyświęcony na prezbitera, służył braciom i wiernym. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu. Zmarł 3 maja 1489 roku. Zaraz po śmierci otoczono go wielką czcią. Ojciec święty Jan Paweł II potwierdził 18 kwietnia 1993 roku jego heroiczne cnoty i kult okazywany mu od niepamiętnych czasów, a Benedykt XVI kanonizował 17 października 2010 roku. zobacz więcej2014-05-05 10:28 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość NMP Królowej Polski
Tytuł Matki Bożej jako Królowej Polski sięga drugiej połowy XVI wieku. Jednak dopiero 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej król Jan Kazimierz w sposób oficjalny ślubował przed wizerunkiem Matki Bożej Łaskawej: "Ciebie za patronkę moją i za królowę państw moich dzisiaj obieram". Sama Matka Kościół jednak dopiero przez ręce Jana XXIII w 1962 r. ogłosiła NMP Królową Polski, a więc i główną patronką naszej Ojczyzny, a jej święto stało się świętem I klasy we wszystkich diecezjach polskich. zobacz więcej2014-05-03 00:49 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Atanazego
Żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem Aleksandrii oraz jednym z pierwszym pisarzy chrześcijańskich. Jest ojcem i doktorem Kościoła. W kanon świętych zaliczają go tak katolicy, jak i prawosławni. Przez swe życie walczył z herezjami, bronił wiary przez błędami, które do jej nauki się wkradały, szczególnie za sprawą Arian. 
2014-05-02 08:22 umieścił: Daniel L.
Święto św. Józefa Rzemieślnika
O św. Józefie wiemy niewiele. Zawsze starał się swoją osobą nie przysłaniać tego co najistotniejsze. Jednak to co pewnym jest dla nas to jego całkowite zawierzenie Bogu, oddanie się na służbę jako opiekun dla Chrystusa i Maryi. Dziś Kościół czci go (po raz drugi z resztą już w tym roku, pierwszy raz 19 marca, jako oblubieńca NMP) jako rzemieślnika. Kościół katolicki ukazuje nam dziś św. Józefa jako szczególny wzór takich cnót, jak pracowitość, męstwo, sprawiedliwość, skromność, ubóstwo, milczenie, opanowanie i tym podobne. zobacz więcej2014-05-01 00:58 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Piusa V
Papież zasiadający na tronie piotrowym w XVI w. Jego zaledwie 6 - letni pontyfikat przyniósł wielkie zmiany dla Kościoła i Watykanu w którym mieszkał jako papież. Prowadził życie ascetyczne. Po swoim zaś wyborze chciał w Watykanie wprowadzić rygory klasztorne. Całe życie walczył z heretykami, bluźniącymi przeciwko nauce Kościoła. Dwa razy w tygodniu osobiście przyjmował skargi ubogich, zaś raz w miesiącu (również osobiście) przyjmował zażalenia na urzędników papieskich oraz na wyroki sądów i rozstrzygał je na korzyść poszkodowanych. Wspierał budowanie przytułków, szpitali itp. Pontyfikat prowadził w duchu postanowień Soboru Trydenckiego. Papież Pius zmarł w opinii świętości w maju 1572 po chorobie nerek. zobacz więcej2014-04-30 01:01 umieścił: Daniel L.
Święto św. Katarzyny Sieneńskiej
Żyla 33 lata w XIV wieku. Pochodziła z rodziny mieszczańskiej. Pomimo bycia analfabetką, posiadała niezwykłą inteligencję oraz charyzmat apostolski. Mocą Bożą wypędzała nawet złe duchy. Jest Doktorem Kościoła oraz współpatronką Europy.
2014-04-29 00:34 umieścił: Daniel L.
Święto Miłosierdzia Bożego
II Niedziela Wielkanocna jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Jest  ściśle związana z objawieniami św. Faustyny, zabiegał już o nią jej spowiednik ks. Michał Sopoćko. Podczas kanonizacji św. Faustyny w 2000 r. papież św. Jan Paweł II ogłosił II Niedzielę wielkanocną jako Święto Miłosierdzia Bożego dla całego Kościoła.
2014-04-27 13:12 umieścił: Wojciech T.

Z życia Ko¶cioła

Modlitwa w Ogrodach Watykańskich
Dziś o godzinie 19:00 w Ogrodach Watykańskich papież będzie modlił się o pokój wraz z głowami państw różnych wyznań. W delegacjach towarzyszących prezydentowi Izraela, Szimonowi Peresowi oraz Palestyny, Mahmudowi Abbasowi będą zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie W delegacji prezydenta Peresa będą także dwaj przedstawiciele izraelskich druzów, dwaj izraelskich muzułmanów i dwaj izraelskich chrześcijan. Również w delegacji palestyńskiej będą zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie. Modlitwy będą podzielone na trzy części: wezwanie do dziękczynienia, prośba o przebaczenie i modlitwy o pokój w Jerozolimie. zobacz więcej2014-06-08 16:03 umieścił: Michał R.
Papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej
W dniach 24-26.05 Ojciec Święty Franciszek odbywać będzie pielgrzymkę do Ziemi Świę- tej. Papież odprawi dwie Msze: w Ammanie i w Betlejem. Hasłem pielgrzymki są słowa: "Ut unum sint" - "Aby byli jedno". Franciszek będzie 4 papieżem odwiedzającym Ziemię Świętą.
przejdź2014-05-22 08:34 umieścił: Piotr L.
Urodziny abp Wiktora Skworca
W poniedziałek przypadają 66. urodziny ordynariusza naszej archidiecezji abp Wiktora Skworca. Z tej okazji życzymy mu wielu łask bożych, zdrowia, opieki Matki Maryi i wiele, wiele radości płynącej z posługi w Archidiecezji. W dniu urodzin abp Skworc odprawi Mszę dziękczynną w Katedrze Chrystusa Króla o godz. 12:00. Po Mszy św. będzie okazja do składania życzeń w Kurii Metropolitalnej.  W poniedziałek, od godz. 9.00 do rezydencji metropolity katowickiego w Katowicach przy ul. bp. Czesława Domina 1 zaproszeni są wszyscy chętni do odwiedzenia arcybiskupa. zobacz więcej2014-05-19 01:09 umieścił: Michał R.
Nowy prymas Polski - Polak
Bp Wojciech Polak, sekretarz generalny KEP został dziś mianowany przez papieża metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. 49-letni biskup zastąpi na tym urzędzie abp. Józefa Kowalczyka, którego rezygnację przyjął papież.
przejdź2014-05-17 20:30 umieścił: Piotr L.
Święcenia prezbiteratu w Katowicach
Dzisiaj, 17 maja 2014 roku, nasza archidiecezja została obdarzona przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, 18 nowymi kapłanami. Z rąk J.E. ks. abp. Wiktora Skworca przyjęli oni ten sakrament, aby oddać się na służbę Kościołowi, poddając się całkowicie woli Bożej. Módlmy się za nich, aby byli pasterzami na wzór Jezusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana! Poniżej zamieszczamy link do galerii zdjęć z uroczystości. zobacz więcejprzejdź2014-05-17 19:13 umieścił: Kamil P.
Piekary - męska sprawa!
Już w przyszłym tygodniu, 25 maja, odbędzie się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich! Na piekarskim wzgórzu powitamy kardynałów: Stanisława Dziwisza, metropolitę krakowskiego i Zenona Grocholewskiego, prefekta watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, który wygłosi Słowo Boże. W związku z kanonizacją Jana Pawła II oraz Jana XXIII mamy za co dziękować. Należy również przypomnieć hasło roku liturgicznego: "Rodzina Miłością Wielka". Jest to okazja aby wzmocnić więzi, spędzić czas w męskim gronie rodzinnym. Warto dowiedzieć się czy w naszych parafiach odbywa się pielgrzymka, piesza bądź autokarowa i wraz z tatą, wujkiem, dziadkiem wybrać się do Piekar. Nie może zabraknąć tam ministrantów!! zobacz więcej2014-05-16 18:08 umieścił: Przemysław L.
Drogowskazy chrześcijanina
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej poleca stronę internetową: 2ryby.pl czyli serie którtkich filmików traktujących "o złożonych problemach w 3,5 minuty". Znane osoby ze środowiska duchownego i naukowego wypowiadają się na różne życiowe zagadnienia. Można posłuchać m.in. ks. Piotra Pawlukiewicza, o. Karola Meissnera, prof. Stanisława Cebrata. Te krótkie filmiki mogą stać się drogowskazami ku świętości!
2014-05-14 18:16 umieścił: Przemysław L.
Dobry Pasterz i pasterze Kościoła
IV Niedziela Wielkanocna (11.05) - Niedziela Dobrego Pasterza  to również Dzień Powołań. Jezus w czytanej dzisiaj ewangelii mówi: "Ja jestem bramą". Przez Niego zostają powołani i przechodzą duszpasterze, ci którzy usłyszeli w swoim życiu słowa: "Pójdź za Mną". Oto w przyszłą sobotę 17 maja o godzinie 10:00 w archikatedrze Chrystusa Króla 18 diakonów naszej archidiecezji przystąpi do święceń prezbiteratu. Arcybiskup w czytanym we wszystkich kościołach komunikacie zaprasza nas, ministrantów, do włączenia się w tę uroczystość, której będzie przewodniczył. Poleca również modlitwie tegorocznych maturzystów i sprawę nowych powołań kapłańskich. Niech będzie to dla nas okazja do wspólnego spotkania, modlitwy i radości z nowo wyświęconymi księżmi! zobacz więcej2014-05-10 18:16 umieścił: Przemysław L.
"Cristiada" z Gościem Niedzielnym
W dzisiejszym Gościu Niedzielnym znajdziemy film "Cristiada" reżyserii Deana Wrighta, opowieść o Meksykańskich świętych lat 20 zeszłego wieku. Cena wraz z płytą DVD wynosi 7 zł. Zachęcamy do zakupu, film jest bowiem cenną pozycją do kolekcji.
2014-05-11 09:18 umieścił: Michał R.
Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice
W poniedziałek 12 maja odbędzie się Pielgrzymka Dekanatu Kochłowice do Sanktuarium Matki Bożej z Lourdes w Rudzie Śląskiej- Kochłowicach.
przejdź2014-05-08 08:49 umieścił: Piotr P
Majowe czas rozpocząć!
Tradycja sięgająca wiele wieków wstecz znów, jak co roku, rozpoczyna się w naszych kościołach! Nabożeństwa majowe, bo o nich mowa, to czas kiedy w szczególny sposób możemy podziękować Maryi za niezliczone łaski, do których gorliwie się przyczynia oraz prosić o dalsze orędownictwo.  Odmawiana w czasie nabożeństwa Litania loretańska jest szczgólnym hymnem na cześć Maryi ,w którym wysławiane są Jej wielkie cnoty i przywileje, jakimi obdarzył Ją Bóg.  Warto zainteresować się o której w naszych parafiach odprawiane są nabożeństwa majowe (zazwyczaj jest to pół godziny przed mszą świętą) i z zapałem w nich uczestniczyć! zobacz więcej2014-04-30 18:35 umieścił: Przemysław L.
Seans z uśmiechem na twarzy
Niedawno zapraszalismy Was na film "Syn Boży". Dzisiaj prezentujemy relację jednego z animatorów, który dzieli się z nami swoimi przeżyciami po obejrzeniu seansu. Zapraszamy do lektury.
przejdź2014-04-28 08:16 umieścił: Piotr P
Kanonizacja Jana XXIII i Jana Pawła II
Dziś w Watykanie odbyła się kanonizacja dwóch papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II w obecności innych dwóch żyjących papieży: Franciszka i papieża emeryta Benedykta XVI. Papież po trzykrotnej prośbie Prefekta Kongregacji Sprawy Kanonizacyjnych ogłosił papieży świętymi i nakazał oddawać im cześć. Papież Polak, czekając na kanonizacje tylko 9 lat, stał się patronem rodziny. Jan XXIII, papież II Soboru Watykańskiego, czekał 51 lat. 
2014-04-27 12:27 umieścił: Michał R.
Krzyż pozostał na swoim miejscu
23 kwietnia mija 35 lat od obrony kamiennego krzyża stojącego w centrum Tychów. Wówczas mieszkańcy nie zgodzili się na usunięcie zabytkowego krzyża, który przeszkadzał komunistycznej władzy i tłumnie zamanifestowali swoja wiarę. Niech ta rocznica zmobilizuje nas do mężnego wyznawania naszej wiary i obrony chrześcijańskiej kultury i zasad. 
2014-04-23 09:45 umieścił: Artur S.

Wiadomo¶ci DMAK

I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ma zaszczyt zaprosić Służbę Liturgiczną na I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki Rubika na czas. Turniej odbędzie się 30 sierpnia 2014r. podczas pielgrzymki ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Chwyć kostkę i sprawdź  ile zajmuje ci czasu jej ułożenie.
przejdź2014-06-19 23:31 umieścił: Piotr P
Wspomnienie po ustanowieniu
14 czerwca br. przeszedł do historii, a wraz z nim ustanowienie nowych animatorów naszej Archidiecezji i kandydatów do tej posługi. Publikujemy wspomnienie jednego z uczestników spotkania.
przejdź2014-06-18 12:30 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do Diakonii Liturgicznej
Wszystkich chętnych animatorów i kandydatów na animatorów zapraszamy do Diakonii Liturgicznej, odpowiedzialnej m. in. za asystę liturgiczną podczas wszelakich uroczystości ministranckich. Żeby zapisać się do wspólnoty należy wypełnić formularz poniżej.
przejdź2014-06-14 19:04 umieścił: Michał R.
Rozesłanie prowadzących tegoroczne rekolekcje
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapraszamy Księży Prowadzących oraz Diakonów, Kleryków i Alumnów na rozesłanie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 16 czerwca br. o godz. 19.00. Na spotkaniu księża Prowadzący otrzymają listy uczestników uczestniczących w ich turnusie, świece rekolekcyjne oraz dekrety posyłające na konkretne turnusy.  Zostaną podane również podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące rekolekcji wakacyjnych. Serdecznie zapraszamy! Kadra i animatorzy pomagający mieli swoje spotkanie w sobotę 14 czerwca po ustanowieniu nowych animatorów. zobacz więcej2014-06-15 17:29 umieścił: Michał R.
Uroczystość ustanowienia animatorów
Podajemy najważniejsze Informacje dla animatorów otrzymujących krzyże oraz kandydatów rozpoczynających roczny okres próby. Już w najbliższą sobotę 14 czerwca br. o godz. 9.00 spotykamy się w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na próbie przed uroczystością ustanowienia nowych animatorów i włączenia kandydatów do tej posługi. 
przejdź2014-06-12 09:49 umieścił: Piotr P
Zwycięzcy III Olimpiady Liturgicznej
  W sobotę 7. czerwca 2014 r. odbył się finał III Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej Ministrantów. Tekstem źródłowym do tegorocznej edycji konkursu było Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Zmagania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
przejdź2014-06-11 08:42 umieścił: Piotr P
Urodziny Tomka Giemzy
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Tomasz Giemza - redaktor naszej strony, odpowiedzialny za dział "z życia Kościoła". Tomaszu: życzymy mnogości Bożych łask, opieki św. Tarsycjusza i wiele radości w życiu! Niech Matka Boża Maryja zawsze Cię wspiera!
2014-06-08 15:50 umieścił: Michał R.
Olimpiada Liturgiczna
Już w najbliższą sobotę 7 czerwca br. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach o godzinie 10.00 odbędzie się III Olimpiada Liturgiczna Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Przyjadą na nią najlepsi ministranci z poszczególnych dekanatów archidiecezji. 
przejdź2014-06-05 16:58 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów - zapowiedź
Już 14 czerwca br., w sobotę  będzie miało miejsce ustanowienie kandydatów na animatorów oraz wręczenie krzyży animatorom. Zapraszamy do zapoznania się z planem tego dnia w rozwinięciu. 
przejdź2014-06-04 15:39 umieścił: Piotr P
2 mln!
Z olbrzymią radościa informujemy, że w minionym miesiącu przekroczylismy granicę 2 milionów odwiedzin naszej strony! Cieszymy się bardzo z Waszego zaufania, którego postaramy się nie zawieść i z rozpędu, jakiego dzięki Wam nabieramy. Jesteście najlepsi!
2014-06-03 21:27 umieścił: Tomasz A.
Intencje Diakoni Modlitwy
Jako Diakonia Modlitwy zachęcamy do zanoszenia próśb do Boga w konkretnych intencjach, o które Was prosimy. W tym miesiącu szczególnie otoczmy naszą modlitwą nowo ustanowionych animatorów i kandydatów na animatorów oraz módlmy się o pokój na świecie.
2014-06-03 10:37 umieścił: Piotr P
Prowadzący tegoroczne rekolekcje wakacyjne
Wielkimi krokami zbliżają się rekolekcje wakacyjne. Wielu z Was zastanawia się, kto z księży - opiekunów będzie prowadził poszczególne turnusy. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy turnusy oraz wszystkich prowadzących tegoroczne  rekolekcje.
przejdź2014-06-02 09:01 umieścił: Piotr P
Wakacje na rowerach
Duszpasterstwo LSO w Diecezji Gliwickiej  rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń na tegoroczne obozy wakacyjne dla ministrantów i lektorów. Wyjazd na rowerowe wakacje, to nie tylko piękna okazja do poznania nowych przyjaciół i nowych okolic, ale także okazja pogłębienia swych więzów z Panem Bogiem i służba Mu przy ołtarzu. Więcej szczegółów na lso.gliwice.pl. Serdecznie zapraszamy! 
2014-06-01 09:11 umieścił: Piotr P
Ostatnie zapisy na rekolekcje wakacyjne
Już tylko do 7 czerwca 2014 r. trwają zapisy na rekolekcje wakacyjne służby liturgicznej. Zostały tylko ostatnie miejsca, na niektórych turnusach. Więcej w rozwinieciu.
przejdź2014-05-30 10:05 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia na najlepszą stronę www ministrantów!!!
Przypominamy, że tylko do 1 czerwca br. (niedziela) można zgłaszać ministranckie witryny internetowe do konkursu na najlepszą i funkcjonalną stronę www!!! Warto przesłać zgłoszenie, bo może akurat strona Twojej wspólnoty zostanie doceniona.  Czekają atrakcyjne nagrody nie tylko dla redaktorów, ale i wszystkich ministrantów! Przekażcie tą Informacje dalej, a szczegóły znajdziecie w rozwinięciu.
przejdź2014-05-29 16:33 umieścił: Piotr P
Zostań ministrantem!
Jesteśmy przyzwyczajeni do swojej parafii lub diecezji, do "naszej" ministranckiej służby. Warto zobaczyć jak to jest u innych. Przedstawiamy wspólnotę parafialną św. Stanisława w Rydzynie w archidiecezji poznańskiej, gdzie służy aż 70 ministrantów.
przejdź2014-05-21 09:02 umieścił: Piotr P
Spotkania w grupach na rekolekcjach
Rekolekcje wakacyjne coraz bliżej, warto zaznajomić ministrantów wybierających się na Rekolekcje z treściami poruszanymi podczas większości spotkań w grupach na rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów.
przejdź2014-05-19 11:02 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów
Przypominamy, że wszyscy chętni ministranci (z wyjątkiem tych, którzy podczas Eucharystii zostaną włączeni do grona Kandydatów bądź staną się Animatorami), którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i pragną służyć podczas Ustanowienia 14 czerwca w krypcie Katedry Chrystusa Krola w Katowicach o godz. 11:00, proszeni są o wypełnienie formularza, który znajduje się w "przejdź".
przejdź2014-05-22 14:39 umieścił: Michał R.
Zgłoszenia do Olimpiady Liturgicznej
  Przypominamy, że tylko do 18 maja (niedziela) istnieje możliwość wysyłania zgłoszeń dekanalnych do III Olimpiady Liturgicznej pt.: "Świadectwo niezmienionej wiary"
przejdź2014-05-16 11:42 umieścił: Piotr P
Ostatnie miejsca na wakacyjne rekolekcje
 Drodzy Ministranci! Już tylko ostatnie miejsca zostały na wakacyjne rekolekcje służby liturgicznej! Cieszymy się, że w ostatnich dwóch latach, liczba wyjeżdżających wzrasta! Pomimo dodania dodatkowych turnusów, miejsc i tak zaczyna brakować. Przekażmy tą informację znajomym, by wszyscy Ci, którzy pragną jechać na rekolekcje mogli z nich skorzystać! Informacje o wolnych miejscach znajdziemy tutaj:
http://www.ministranci-bogucice.pl/rekolekcje/formularz,s.html
2014-05-11 13:39 umieścił: Piotr P
Zwycięstwo na ogólnopolskich rozgrywkach
Rozgrywki ministranckie w naszej archidiecezji zostały zakończone. Niepokonanymi i najlepszymi ministrantami, którzy najpiękniej potrafią grać w piłkę w całej archidiecezji zostali...
przejdź2014-05-11 09:41 umieścił: Piotr P
Intencje Diakonii Modlitwy na maj
"Już się zbliżył miesiąc maj...", więc nadszedł gorący czas. Maturzyści "walczą" z egzaminami dojrzałości, w Katowickiej Katedrze odbędą się święcenia prezbiteratu, dlatego Diakonia Modlitwy przesyła intencje na miesiąc maj
przejdź2014-05-09 11:36 umieścił: Piotr P
Męska pielgrzymka do Piekar
25 maja odbędzie się Archidiecezjalna  Pielgrzymka  Mężczyzn i Młodzieńców do  Matki Bożej Piekarskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich ministrantów do służby. Więcej informacji w rozwinięciu. 
przejdź2014-05-08 08:27 umieścił: Piotr P
Zapisy pomocników w rekolekcjach wakacyjnych
Drodzy Animatorzy i Ceremoniarze! Turnusy wakacyjne coraz bardziej się zapełniają, więc  czas rozpocząć nabór kadry do pomocy Księżom Prowadzącym Rekolekcje wakacyjne.
przejdź2014-04-22 17:03 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl