Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Brunona Bonifacego
Bruno urodzony w 974 pochodził z zamożnej rodziny niemieckiej. Był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 wstąpił do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Raweną.  Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1008 dotarł do Prus, gdzie rok później poniósł śmierć męczeńską.  zobacz więcej2014-07-12 20:57 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana z Dukli
Jan urodził się w Dukli w roku 1414. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych i wyświęcony na kapłana, pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. U bernardynów przez większość swojego życia pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i kaznodzieja. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku. Do jego grobu spieszyli wierni różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są przechowywane w Dukli. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie 10 czerwca 1997 roku. zobacz więcej2014-07-08 13:56 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Tomasza Apostoła
Był jednym z 12, tym, który nie uwierzył w Zmartwychwstanie dopóki nie zobaczył ran po ukrzyżowaniu na ciele Chrystusa, Podobno był apostołem Indii oraz Partów. Więcej tak na prawdę o nim nie wiemy. Możemy przypuszczać jedynie, że tak jak większość apostołów był rybakiem. 
2014-07-03 01:57 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Bernardyna Realino
Bernardyn urodził się w Carpi koło Ferrary 1 grudnia 1530 r. Dzięki protekcji kardynała Krzysztofa Madruzzo, Bernardyn został burmistrzem Felizzano, a potem Cassine. Był równocześnie osobistym doradcą namiestnika Neapolu.   W Neapolu zetknął się z jezuitami. Pewnej nocy zjawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstąpił do tej rodziny zakonnej. Złożył więc prośbę o przyjęcie. Miał wtedy 34 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1567. Musiał wyróżniać się niezwykłą świętością, skoro przełożeni powierzyli mu urząd mistrza nowicjatu i ojca duchownego młodych adeptów zakonu. Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. Trzy lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł 2 lipca 1616 r. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Leon XIII w 1895 roku, a do chwały świętych papież Pius XII w 1947 roku. zobacz więcej2014-07-02 10:32 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj oni byli współzałożycielami Kościoła w Rzymie, obaj w tym mieście oddali w życie i w tym też mieście znajdują się ich bazyliki i relikwie. Piotr, a właściwie Szymon, bo tak się nazywał przed spotkaniem z Jezusem, był rybakiem. Tym, któremu Jezus obiecał, że będzie łowił ludzi, a nie ryby. On 3 razy się zaparł, ale i 3 razy wyznał miłość do Chrystusa. Jemu powierzone zostały klucze Królestwa Niebieskiego, stał się głównym filarem budującego się chrześcijaństwa. Paweł, a wcześniej Szaweł, był prześladowcą chrześcijan do spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem, kiedy to spadł z konia i usłyszał głos z góry. Od tej pory gorliwy "Apostoł Narodów". zobacz więcej2014-06-29 00:26 umieścił: Daniel L.
Uroczystość Najświetszego Serca Pana Jezusa
Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. Jezus chciał ustanowienia święta ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask.  Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w roku 1765, wówczas tylko dla zakonu wizytek, do którego należała św. Małgorzata Maria Alacoque. Uroczystość rozszerzył na cały Kościół dopiero Pius IX w 1856 roku. zobacz więcej2014-06-27 08:08 umieścił: Wojciech T.
21.06: wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
21.06 przypada liturgiczne wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, jezuickiego świętego, jednego z patronów ministrantów. Dodajmy: najmniej znanych...
przejdź2014-06-21 21:47 umieścił: Piotr L.
Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej
Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny.  Obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. zobacz więcej2014-06-19 12:47 umieścił: Wojciech T.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Dzisiejsza uroczystość jest wielką manifestacją naszej wiary w realną obecność Chrystusa w sakramentalnych postaciach. Wychodzimy z Chrystusem na nasze ulice aby Jego łaska mogła dotknąć także tych, którzy sami od siebie nie przyszliby do świątyni. O historii, znaczeniu dziejszego dnia więcej na wiara.pl zobacz więcejprzejdź2014-06-19 12:42 umieścił: Daniel L.
Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana
Dla księży dzisiejsze święto jest zachętą, by wpatrywali się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych, by nieśli kapłanom duchowe wsparcie. Zaprasza ono faktycznie do kontemplacji świętości i piękna kapłaństwa Chrystusa. Nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wysiłku uświęcenia w całkowitym oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywia wszystkich wiernych w ich wysiłkach ku świętości. Powyższe wyjaśnienie obchodzonego po raz pierwszy w ubiegłym roku święta daje nam bp Adam Bałabuch. Poniżej zachęcamy do zobaczenia filmu prezentującego dzisiejsze święto dokładnie. zobacz więcejprzejdź2014-06-12 17:03 umieścił: Daniel L.
NMP Matki Kościoła
Bóg wybrał Maryję, aby ukazać swą moc, która przemienia człowieka i włącza go bardzo ściśle w cały plan zbawienia. Dyskretna i pokorna obecność Maryi w życiu Chrystusa zapowiada Jej obecność w misterium Kościoła.  Maryja umacnia Kościół swą modlitwą, jak umacniała apostołów w wieczerniku. Prosi za nami, jak prosiła w Kanie za nowożeńcami. Wiernie trwa pod krzyżem naszych cierpień, jak trwała przy śmierci swego Syna, dlatego dziś czcimy Ją jako Matkę Kościoła. zobacz więcej2014-06-09 15:02 umieścił: Daniel L.
Zesłanie Ducha Świętego
50 dni po Zmartwychwstaniu, Chrystus jak wcześniej obiecał, zsyła na zgromadzonych w wieczerniku Ducha Świętego. Przychodzi on na każdego w postaci ognistych płomyków, aby już na zawsze zmienić oblicze świata.  To ten Duch sprawia, że rodzi się w dniu pięcdziesiątnicy Kościół i ten sam Duch sprawia, że trwa on po dzień dzisiejszy. Prośmy dziś aby przemianiał On każdego dnia nasze oblicza w pełne słońca, którym jest Chrystus. Niech Duch Boży unosi nas nieco ponad szarą codzienność, byśmy potrafili dostrzegać sens wszystkiego przez pryzmat nieba patrząc. zobacz więcej2014-06-08 01:43 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św.Karola Lwangi i Towarzyszy
W latach 1885-1887 w Ugandzie wielu chrześcijan poniosło śmierć męczeńską na rozkaz tamtejszego władcy Mwanga. Wśród umęczonych szczególną stałością w wierze odznaczyli się Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy.  Wielu z nich niedawno przyjęło chrzest. Czterech z nich ochrzcił Karol Lwanga w więzieniu. Najmłodszy z tej grupy, Kizito, miał 13 lat. 3 czerwca 1886 roku zginął Karol Lwanga i dwudziestu jeden jego Towarzyszy. zobacz więcej2014-06-03 10:22 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie świętych Marcelina i Piotra
Pewne dawne Martyrologium stwierdza, że Marceli był kapłanem, Piotr miał święcenia mniejsze - egzorcysty. Ponieśli śmierć w Rzymie podczas prześladowań za czasów Dioklecjana. Kazano im wykopać grób, potem ścięto i do niego wrzucono. Jako datę ich śmierci podaje 2 czerwca - w III lub IV w. Ich ciała odnalazła św. Lucyla i pochowała ze czcią. Doznawali wielkiej czci. Obaj męczennicy zażywali tak wielkiej czci, że cesarz Konstantyn I Wielki wystawił na ich grobie przy Via Labicana bazylikę. Istnieją w Rzymie również katakumby świętych Marcelina i Piotra.  zobacz więcej2014-06-02 20:19 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego od niedawna obchodzi się w Polsce w VII Niedzielę Wielkanocną, a nie - jak było wcześniej - w czwartek VI tygodnia Okresu Wielkanocnego, 40 dni po uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Z prezbiterium usuwa się figurę Zmartwychwstałego - na znak Jego Wniebowstąpienia. Paschał i czerwona stuła na krzyżu pozostają na swoim miejscu jeszcze przez tydzień - do uroczystości Zesłania Ducha Świętego. zobacz więcejprzejdź2014-05-31 21:20 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana Sarkandra
Jan urodził się w roku 1576 w Skoczowie, na ziemiach ówczesnego Księstwa Cieszyńskiego. Jako kapłan pracował na wielu placówkach na Morawach, szczególnie jako proboszcz w Holeszowie w trudnych czasach zmagań katolicyzmu z luteranami.  Zmarł w więzieniu umęczony za wiarę w roku 1620. Papież Pius IX zaliczył go w poczet błogosławionych, a Jan Paweł II dokonał w 1995 r. jego kanonizacji. zobacz więcej2014-05-30 08:59 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej
Św. Urszula, w świecie Julia Maria Ledóchowska, urodziła się w roku 1865 w gorliwej katolickiej rodzinie. W 21. roku życia wstąpiła do klasztoru Sióstr Urszulanek w Krakowie. W roku 1907 została skierowana do pracy nad młodzieżą w Rosji.  W roku 1920 wróciła do Polski i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które oddaje się głównie pracy wychowawczej. W całym życiu odznaczała się apostolską gorliwością i pogodą ducha. Zmarła w Rzymie 29 maja 1939 roku. W roku 1983 papież Jan Paweł II zaliczył ją w poczet błogosławionych, a w roku 2003 - w poczet świętych. zobacz więcej2014-05-29 13:35 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Rity z Cascii
Dzisiejsza święta żyła w latach 1370 - 1457. Była augustianką. Otrzymała stygmaty tj. rany odpowiadające ranom Chrystusa, będące znakiem szczególnego związku z Bogiem. Czczona jest jako patronka spraw beznadziejnych po ludzku oraz spraw trudnych, a także matek i wszystkich kobiet w ogóle.  W dniu jej wspomnienie odprawiana jest uroczysta msza, po czym następuje poświęcenie róż. Jest to nawiązanie do zdarzenia sprzed jej śmierci, kiedy to w zimie zakwitły róże. Poświęcone płatki różane przynoszą ulgę w cierpieniu i zdrowie w chorobie. Symbolem św. Rity jest róża - połączenie radości z cierpieniem. Według relacji świadków jej ciało emanowało słodkawym zapachem przez wieki, umieszczone w szklanej trumnie. Świadkowie twierdzą, że widywali świętą leżącą w wielu różnych pozycjach, a jej oczy otwierały się i zamykały po śmierci. Na pewno św. Rita jest postacią wartą głębszego wczytania. zobacz więcej2014-05-22 00:51 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny
Żył w XIV/XV wieku. Zasłynął jako reformator swego zakonu, franciszkańskiego. Włoski kaznodzieja. Więcej jednak od jego słów działały na słuchaczy i widzów duch zaparcia, pokuty i modlitwy. Sławę jego imienia roznosiły nadto zdziałane przez niego cuda. Wyróżniał się szczególnym nabożeństwem do Imienia Jezus. Od wezwania tego imienia rozpoczynał każde kazanie: podnosił tabliczkę z Chrystogramem w górę, a wszyscy zgromadzeni padali na kolana. zobacz więcej2014-05-20 00:26 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Modlitwa w Ogrodach Watykańskich
Dziś o godzinie 19:00 w Ogrodach Watykańskich papież będzie modlił się o pokój wraz z głowami państw różnych wyznań. W delegacjach towarzyszących prezydentowi Izraela, Szimonowi Peresowi oraz Palestyny, Mahmudowi Abbasowi będą zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie W delegacji prezydenta Peresa będą także dwaj przedstawiciele izraelskich druzów, dwaj izraelskich muzułmanów i dwaj izraelskich chrześcijan. Również w delegacji palestyńskiej będą zarówno muzułmanie jak i chrześcijanie. Modlitwy będą podzielone na trzy części: wezwanie do dziękczynienia, prośba o przebaczenie i modlitwy o pokój w Jerozolimie. zobacz więcej2014-06-08 16:03 umieścił: Michał R.
Papieska pielgrzymka do Ziemi Świętej
W dniach 24-26.05 Ojciec Święty Franciszek odbywać będzie pielgrzymkę do Ziemi Świę- tej. Papież odprawi dwie Msze: w Ammanie i w Betlejem. Hasłem pielgrzymki są słowa: "Ut unum sint" - "Aby byli jedno". Franciszek będzie 4 papieżem odwiedzającym Ziemię Świętą.
przejdź2014-05-22 08:34 umieścił: Piotr L.
Urodziny abp Wiktora Skworca
W poniedziałek przypadają 66. urodziny ordynariusza naszej archidiecezji abp Wiktora Skworca. Z tej okazji życzymy mu wielu łask bożych, zdrowia, opieki Matki Maryi i wiele, wiele radości płynącej z posługi w Archidiecezji. W dniu urodzin abp Skworc odprawi Mszę dziękczynną w Katedrze Chrystusa Króla o godz. 12:00. Po Mszy św. będzie okazja do składania życzeń w Kurii Metropolitalnej.  W poniedziałek, od godz. 9.00 do rezydencji metropolity katowickiego w Katowicach przy ul. bp. Czesława Domina 1 zaproszeni są wszyscy chętni do odwiedzenia arcybiskupa. zobacz więcej2014-05-19 01:09 umieścił: Michał R.

Wiadomo¶ci DMAK

Urodziny :)
Dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodzi nasz redakcyjny kolega Michał Rosiński, odpowiedzialny za dział "z życia kościoła". Michałowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Dziękujemy mu za dotychczasową posługę na stronie DMAK i prosimy o dalszą pomoc! Wszystkiego najlepszego Michale! 
2014-07-17 09:14 umieścił: Piotr P
II turnus rekolekcji - rozpoczety!
Rozpoczął się II turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Potrwa on do 17 lipca. Ministrantom rozpoczynjaącym rekolekcje życzymy wiele radości a prowadzącym światła Ducha Świętego i wspaniałych owoców tego czasu.  W rozwinięciu przedstawiamy nazwiska Księży, kleryków i animatorów prowadzących II turnus. 
przejdź2014-07-10 21:58 umieścił: Piotr P
Intencje Diakonii Modlitwy
Diakonia Modlitwy Duszpasterstwa Ministrantów zachęca nas w tym miesiącu do zanoszenia próśb przede wszystkim o dobre owoce rekolekcji wakacyjnych oraz w intencji dobrodziejów, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych rekolekcji. Starajmy się także swoim czynem i słowem świadczyć o Jezusie na wakacyjnych szlakach. Pozdrawiamy serdecznie wypoczywających.  
2014-07-10 20:43 umieścił: Piotr P
I turnus zakończony!
Zakończył się pierwszy turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Serdecznie dziekujemy Księżom, klerykom i animatorom, którzy go poprowadzili Niech wasz wysiłek przynosi obfite owoce! Dziekujemy!
przejdź2014-07-10 21:39 umieścił: Piotr P
Rekolekcje - czas start
30.06 rozpoczął się pierwszy turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Wszystkim prowadzącym oraz uczestnikom życzymy wielu darów Ducha Świętego i pięknych owoców tego czasu. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach i prowadzących tegoroczne rekolekcje. 
2014-07-01 00:01 umieścił: Piotr P
Selfie Sacrum
Rozpoczynają się wakacje - daj świadectwo wiary! "Zrób selfie na pielgrzymce, przy kościelne, sanktuarium, z siostrą zakonną, biskupem i wygraj smartfona" Więcej informacji do znalezienia tutaj oraz tutaj.

2014-06-29 08:59 umieścił: Piotr P
I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ma zaszczyt zaprosić Służbę Liturgiczną na I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki Rubika na czas. Turniej odbędzie się 30 sierpnia 2014r. podczas pielgrzymki ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Chwyć kostkę i sprawdź  ile zajmuje ci czasu jej ułożenie.
przejdź2014-06-19 23:31 umieścił: Piotr P
Wspomnienie po ustanowieniu
14 czerwca br. przeszedł do historii, a wraz z nim ustanowienie nowych animatorów naszej Archidiecezji i kandydatów do tej posługi. Publikujemy wspomnienie jednego z uczestników spotkania.
przejdź2014-06-18 12:30 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia do Diakonii Liturgicznej
Wszystkich chętnych animatorów i kandydatów na animatorów zapraszamy do Diakonii Liturgicznej, odpowiedzialnej m. in. za asystę liturgiczną podczas wszelakich uroczystości ministranckich. Żeby zapisać się do wspólnoty należy wypełnić formularz poniżej.
przejdź2014-06-14 19:04 umieścił: Michał R.
Rozesłanie prowadzących tegoroczne rekolekcje
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zapraszamy Księży Prowadzących oraz Diakonów, Kleryków i Alumnów na rozesłanie do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach 16 czerwca br. o godz. 19.00. Na spotkaniu księża Prowadzący otrzymają listy uczestników uczestniczących w ich turnusie, świece rekolekcyjne oraz dekrety posyłające na konkretne turnusy.  Zostaną podane również podstawowe i najważniejsze informacje dotyczące rekolekcji wakacyjnych. Serdecznie zapraszamy! Kadra i animatorzy pomagający mieli swoje spotkanie w sobotę 14 czerwca po ustanowieniu nowych animatorów. zobacz więcej2014-06-15 17:29 umieścił: Michał R.
Uroczystość ustanowienia animatorów
Podajemy najważniejsze Informacje dla animatorów otrzymujących krzyże oraz kandydatów rozpoczynających roczny okres próby. Już w najbliższą sobotę 14 czerwca br. o godz. 9.00 spotykamy się w krypcie katedry Chrystusa Króla w Katowicach na próbie przed uroczystością ustanowienia nowych animatorów i włączenia kandydatów do tej posługi. 
przejdź2014-06-12 09:49 umieścił: Piotr P
Zwycięzcy III Olimpiady Liturgicznej
  W sobotę 7. czerwca 2014 r. odbył się finał III Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej Ministrantów. Tekstem źródłowym do tegorocznej edycji konkursu było Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Zmagania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.
przejdź2014-06-11 08:42 umieścił: Piotr P
Urodziny Tomka Giemzy
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Tomasz Giemza - redaktor naszej strony, odpowiedzialny za dział "z życia Kościoła". Tomaszu: życzymy mnogości Bożych łask, opieki św. Tarsycjusza i wiele radości w życiu! Niech Matka Boża Maryja zawsze Cię wspiera!
2014-06-08 15:50 umieścił: Michał R.
Olimpiada Liturgiczna
Już w najbliższą sobotę 7 czerwca br. w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach o godzinie 10.00 odbędzie się III Olimpiada Liturgiczna Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. Przyjadą na nią najlepsi ministranci z poszczególnych dekanatów archidiecezji. 
przejdź2014-06-05 16:58 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów - zapowiedź
Już 14 czerwca br., w sobotę  będzie miało miejsce ustanowienie kandydatów na animatorów oraz wręczenie krzyży animatorom. Zapraszamy do zapoznania się z planem tego dnia w rozwinięciu. 
przejdź2014-06-04 15:39 umieścił: Piotr P
2 mln!
Z olbrzymią radościa informujemy, że w minionym miesiącu przekroczylismy granicę 2 milionów odwiedzin naszej strony! Cieszymy się bardzo z Waszego zaufania, którego postaramy się nie zawieść i z rozpędu, jakiego dzięki Wam nabieramy. Jesteście najlepsi!
2014-06-03 21:27 umieścił: Tomasz A.
Intencje Diakoni Modlitwy
Jako Diakonia Modlitwy zachęcamy do zanoszenia próśb do Boga w konkretnych intencjach, o które Was prosimy. W tym miesiącu szczególnie otoczmy naszą modlitwą nowo ustanowionych animatorów i kandydatów na animatorów oraz módlmy się o pokój na świecie.
2014-06-03 10:37 umieścił: Piotr P
Prowadzący tegoroczne rekolekcje wakacyjne
Wielkimi krokami zbliżają się rekolekcje wakacyjne. Wielu z Was zastanawia się, kto z księży - opiekunów będzie prowadził poszczególne turnusy. W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy turnusy oraz wszystkich prowadzących tegoroczne  rekolekcje.
przejdź2014-06-02 09:01 umieścił: Piotr P
Wakacje na rowerach
Duszpasterstwo LSO w Diecezji Gliwickiej  rozpoczęło przyjmowanie zgłoszeń na tegoroczne obozy wakacyjne dla ministrantów i lektorów. Wyjazd na rowerowe wakacje, to nie tylko piękna okazja do poznania nowych przyjaciół i nowych okolic, ale także okazja pogłębienia swych więzów z Panem Bogiem i służba Mu przy ołtarzu. Więcej szczegółów na lso.gliwice.pl. Serdecznie zapraszamy! 
2014-06-01 09:11 umieścił: Piotr P
Ostatnie zapisy na rekolekcje wakacyjne
Już tylko do 7 czerwca 2014 r. trwają zapisy na rekolekcje wakacyjne służby liturgicznej. Zostały tylko ostatnie miejsca, na niektórych turnusach. Więcej w rozwinieciu.
przejdź2014-05-30 10:05 umieścił: Piotr P
Zgłoszenia na najlepszą stronę www ministrantów!!!
Przypominamy, że tylko do 1 czerwca br. (niedziela) można zgłaszać ministranckie witryny internetowe do konkursu na najlepszą i funkcjonalną stronę www!!! Warto przesłać zgłoszenie, bo może akurat strona Twojej wspólnoty zostanie doceniona.  Czekają atrakcyjne nagrody nie tylko dla redaktorów, ale i wszystkich ministrantów! Przekażcie tą Informacje dalej, a szczegóły znajdziecie w rozwinięciu.
przejdź2014-05-29 16:33 umieścił: Piotr P
Zostań ministrantem!
Jesteśmy przyzwyczajeni do swojej parafii lub diecezji, do "naszej" ministranckiej służby. Warto zobaczyć jak to jest u innych. Przedstawiamy wspólnotę parafialną św. Stanisława w Rydzynie w archidiecezji poznańskiej, gdzie służy aż 70 ministrantów.
przejdź2014-05-21 09:02 umieścił: Piotr P
Spotkania w grupach na rekolekcjach
Rekolekcje wakacyjne coraz bliżej, warto zaznajomić ministrantów wybierających się na Rekolekcje z treściami poruszanymi podczas większości spotkań w grupach na rekolekcjach organizowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów.
przejdź2014-05-19 11:02 umieścił: Piotr P
Ustanowienie animatorów
Przypominamy, że wszyscy chętni ministranci (z wyjątkiem tych, którzy podczas Eucharystii zostaną włączeni do grona Kandydatów bądź staną się Animatorami), którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i pragną służyć podczas Ustanowienia 14 czerwca w krypcie Katedry Chrystusa Krola w Katowicach o godz. 11:00, proszeni są o wypełnienie formularza, który znajduje się w "przejdź".
przejdź2014-05-22 14:39 umieścił: Michał R.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl