Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat, czyli prawdę naszej katolickiej wiary, że Najświętsza Maryja Panna po zakończeniu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Kult Maryi wyniesionej do niebiańskiej chwały był już znany od mniej więcej VI stulecia. W Polsce, Matce Bożej Wniebowziętej dedykowanych jest ponad 600 kościołów i kaplic. zobacz więcejprzejdź2014-08-15 13:08 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Klary
Urodziła się w Asyżu w Umbrii we Włoszech.W roku 1212 za przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, stając się pierwszą klaryską. Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano w swym rodzinnym Asyżu. W roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona przełożoną klasztoru. Jej sposób prowadzenia klariańskiej wspólnoty oraz świętość życia przyczyniły się do wielkiego poparcia ze strony papiestwa: Innocenty IV osobiście udzielił jej wiatyku, Aleksander IV, wcześniejszy kardynał protektor zakonu franciszkańskiego, kanonizował ją w roku 1255. zobacz więcej2014-08-11 02:02 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. zobacz więcej2014-08-09 09:54 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Dominika
Dominik urodził się w Caleruega w Hiszpanii około roku 1170. Po studiach teologicznych został kanonikiem w Osmie. Owocnie zwalczał herezję albigensów.  Założył Zakon Kaznodziejski, który wkrótce rozszerzył się w całej Europie. Zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. zobacz więcej2014-08-08 15:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II i Towarzyszy
Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w następnym roku został schwytany na rozkaz cesarza Waleriana podczas nabożeństwa w katakumbach Kaliksta. Zamordowano Go razem z czterema diakonami. Tam też pochowano jego ciało. zobacz więcej2014-08-07 16:14 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Jana Marii Vianney
Jan Vianney urodził się w Dardilly koło Lyonu w roku 1786. Musiał pokonać wiele trudności, zanim doszedł do kapłaństwa. Wkrótce został proboszczem w Ars w diecezji Belley.  Zobojętniałą parafię odrodził przez swoją miłość do parafian, modlitwę i umartwione życie. Tłumy ludzi ściągały do Ars, by się u niego wyspowiadać lub zasięgnąć rady. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami, zmarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. zobacz więcej2014-08-04 13:19 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli
Euzebiusz urodził się z początkiem IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Prowadził życie wspólne z duchowieństwem swojej diecezji. Bronił nauki Kościoła przeciw arianom i dlatego musiał pójść na wygnanie.  Po powrocie gorliwie pracował nad odnową wiary. Zmarł w Vercelli w roku 371. zobacz więcej2014-08-02 00:32 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda
Piotr Eymard urodził się w mieście La Mure, we Francji, w roku 1811. Wyświęcony na prezbitera, przez kilka lat pracował w duszpasterstwie, po czym wstąpił do Zgromadzenia Maryi(Societas Mari).c Będąc wyjątkowym czcicielem Eucharystii, założył wspólnoty zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie, poświęcone kultowi eucharystycznemu. Jego liczne i bardzo skuteczne poczynania zmierzały do rozpalenia miłości wobec Najświętszej Eucharystii. Zmarł w rodzinnym mieście 1 sierpnia 1868 roku. zobacz więcej2014-08-02 00:30 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego
Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w 1696 roku. Po uzyskaniu doktoratu prawa wstąpił w szeregi kapłańskie i założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Głosił wśród ludu naukę chrześcijańską, napisał dzieła z zakresu teologii moralnej i ascetycznej. Został mianowany biskupem diecezji św. Agaty. Wkrótce uzyskał zwolnienie z tego urzędu i wrócił do zgromadzenia. Zmarł wśród swoich w roku 1787 w Pagani pod Neapolem. zobacz więcej2014-08-01 00:21 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli
Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił do Boga, skończył studia teologiczne w Paryżu Tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku. zobacz więcej2014-07-31 12:17 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa
Piotr urodził się około roku 380 w Imoli we Włoszech i tam przyłączył się do grona kleryków. W roku 424 został wybrany biskupem Rawenny. Jako gorliwy pasterz uczył swoich wiernych słowem i przykładem. Zmarł około roku 450. zobacz więcej2014-07-30 17:07 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Brunona Bonifacego
Bruno urodzony w 974 pochodził z zamożnej rodziny niemieckiej. Był w młodości kapelanem cesarza Ottona III. W 998 wstąpił do benedyktynów w Rzymie i przyjął imię Bonifacy. Następnie żył w pustelni św. Romualda w Pereum pod Raweną.  Wysłany przez papieża Sylwestra II na czele misji do Prus otrzymał święcenia biskupie w Magdeburgu. W roku 1008 dotarł do Prus, gdzie rok później poniósł śmierć męczeńską.  zobacz więcej2014-07-12 20:57 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana z Dukli
Jan urodził się w Dukli w roku 1414. Wstąpił do Zakonu Franciszkanów Konwentualnych i wyświęcony na kapłana, pracował w różnych klasztorach Małopolski. Pod wpływem św. Jana Kapistrana przeniósł się do bernardynów. U bernardynów przez większość swojego życia pracował we Lwowie jako gorliwy spowiednik i kaznodzieja. Był wielkim czcicielem Matki Bożej i pokornym sługą ludzi. Zmarł we Lwowie 29 września 1484 roku. Do jego grobu spieszyli wierni różnych obrządków. Jego relikwie od 1974 roku są przechowywane w Dukli. Został kanonizowany przez Jana Pawła II w Krośnie 10 czerwca 1997 roku. zobacz więcej2014-07-08 13:56 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Tomasza Apostoła
Był jednym z 12, tym, który nie uwierzył w Zmartwychwstanie dopóki nie zobaczył ran po ukrzyżowaniu na ciele Chrystusa, Podobno był apostołem Indii oraz Partów. Więcej tak na prawdę o nim nie wiemy. Możemy przypuszczać jedynie, że tak jak większość apostołów był rybakiem. 
2014-07-03 01:57 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Bernardyna Realino
Bernardyn urodził się w Carpi koło Ferrary 1 grudnia 1530 r. Dzięki protekcji kardynała Krzysztofa Madruzzo, Bernardyn został burmistrzem Felizzano, a potem Cassine. Był równocześnie osobistym doradcą namiestnika Neapolu.   W Neapolu zetknął się z jezuitami. Pewnej nocy zjawiła mu się Matka Boża z Dzieciątkiem na ręku i poleciła mu, by wstąpił do tej rodziny zakonnej. Złożył więc prośbę o przyjęcie. Miał wtedy 34 lata. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1567. Musiał wyróżniać się niezwykłą świętością, skoro przełożeni powierzyli mu urząd mistrza nowicjatu i ojca duchownego młodych adeptów zakonu. Pod koniec życia Bernardyn bardzo cierpiał. Trzy lata przed śmiercią utracił wzrok. Zmarł 2 lipca 1616 r. Do chwały błogosławionych wyniósł go papież Leon XIII w 1895 roku, a do chwały świętych papież Pius XII w 1947 roku. zobacz więcej2014-07-02 10:32 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego, aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie, że obaj oni byli współzałożycielami Kościoła w Rzymie, obaj w tym mieście oddali w życie i w tym też mieście znajdują się ich bazyliki i relikwie. Piotr, a właściwie Szymon, bo tak się nazywał przed spotkaniem z Jezusem, był rybakiem. Tym, któremu Jezus obiecał, że będzie łowił ludzi, a nie ryby. On 3 razy się zaparł, ale i 3 razy wyznał miłość do Chrystusa. Jemu powierzone zostały klucze Królestwa Niebieskiego, stał się głównym filarem budującego się chrześcijaństwa. Paweł, a wcześniej Szaweł, był prześladowcą chrześcijan do spotkania z Chrystusem pod Damaszkiem, kiedy to spadł z konia i usłyszał głos z góry. Od tej pory gorliwy "Apostoł Narodów". zobacz więcej2014-06-29 00:26 umieścił: Daniel L.
Uroczystość Najświetszego Serca Pana Jezusa
Uroczystość ta została ustanowiona po objawieniu się Chrystusa świętej Małgorzacie Marii Alacoque w latach 1673-1675. Jezus chciał ustanowienia święta ku czci Jego Serca w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała oraz odprawiania specjalnego nabożeństwa. Wiernym, którzy będą oddawać cześć Boskiemu Sercu, obiecał wiele łask.  Formalnie święto, jako uroczystość liturgiczna, zostało ustanowione przez papieża Klemensa XIII w roku 1765, wówczas tylko dla zakonu wizytek, do którego należała św. Małgorzata Maria Alacoque. Uroczystość rozszerzył na cały Kościół dopiero Pius IX w 1856 roku. zobacz więcej2014-06-27 08:08 umieścił: Wojciech T.
21.06: wspomnienie św. Alojzego Gonzagi
21.06 przypada liturgiczne wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, jezuickiego świętego, jednego z patronów ministrantów. Dodajmy: najmniej znanych...
przejdź2014-06-21 21:47 umieścił: Piotr L.
Uroczystość Najświetszego Ciała i Krwi Pańskiej
Wierni szczególnie wspominają Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół katolicki obchodzi także w Wielki Czwartek, wtedy jednak rozpamiętuje się również Mękę Jezusa Chrystusa, uroczystość Bożego Ciała natomiast ma charakter dziękczynny i radosny.  Obchodzi się ją w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, a więc jest to święto ruchome, wypadające zawsze 60 dni po Wielkanocy. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. zobacz więcej2014-06-19 12:47 umieścił: Wojciech T.
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
Dzisiejsza uroczystość jest wielką manifestacją naszej wiary w realną obecność Chrystusa w sakramentalnych postaciach. Wychodzimy z Chrystusem na nasze ulice aby Jego łaska mogła dotknąć także tych, którzy sami od siebie nie przyszliby do świątyni. O historii, znaczeniu dziejszego dnia więcej na wiara.pl zobacz więcejprzejdź2014-06-19 12:42 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

Pielgrzymka Franciszka do Korei Południowej
Papież Franciszek rozpoczął swą trzecią zagraniczną pielgrzymkę apostolską. Tym razem Ojciec Święty odwiedził Koreę Południową. W czasie swej kilkudniowej pielgrzymki papież spotka się z lokalnymi biskupami, przedstawicielami władz i młodzieżą, a także odprawi Uroczyste Msze Święte z udziałem tysiący wiernych.
2014-08-15 21:20 umieścił: Michał R.
Wniebowzięcie NMP na Jasnej Górze
 Nuncjusz apostolski w Polsce  abp Celestino Migliore wygłosił kazanie na Jasneg Górze podczas głównej Mszy św. celebrowanej z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie "Goscia Niedzielnego". 
przejdź2014-08-15 13:36 umieścił: Piotr P
Młodzi dla młodych
Trwają przygotowania do kolejnego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą całego swiata - na światowych dniach młodzieży. Jak wiemy tym razem spotkanie to odbędzie się w Polsce. Mamy już logo i modlitwę ŚDM - zapraszamy do zapoznania się! 
przejdź2014-08-03 12:17 umieścił: Piotr P
Pielgrzymim szlakiem
Miesiąc sierpień to szczególny czas pielgrzymowania do sanktuariów Maryjnych. Wielu pielgrzymuje na Jasną Górę, aby u stóp Czarnej Madonny dziękować za wszystko co otrzymali i prosić o dalszą opiekę. Do Częstochowy wyruszyła także nasza archidiecezjalna pielgrzymka z Rybnika a wraz z nią młoda para...
przejdź2014-08-02 18:31 umieścił: Piotr P
Ojciec Święty w Casercie
Papież Franciszek przybył do zielonoświątkowców w Casercie.  Była to pierwsza w historii podróż papieża poza Rzym wyłącznie w tym celu, aby spotkać się z protestantami.
przejdź2014-08-01 22:44 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

Rekolekcje zakończone
14 sierpnia zakończył się V - ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom, którzy prowadzili poszególne turnusy tegorocznych rekolecji. Wszystkim ministrantom życzymy, aby czas spędzony na modlitwie i zabawie przynosił obfite owoce. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą powakacyją pielgrzymkę do katedry już 30 sierpnia.     Nie może was tam zabraknąć! 
przejdź2014-08-15 13:29 umieścił: Piotr P
Służba na Powakacyjnej Pielgrzymce Ministrantów
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą służyć podczas Pielgrzymki powakacyjnej Ministrantów 30 sierpnia br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, proszeni są o przesłanie swoich danych niżej podanym formularzem zgłoszeniowym. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz formularz zgłoszeniowy.
2014-08-09 19:32 umieścił: Michał R.
V turnus - czas start
06.08.2014r rozpoczął się ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Życzymy wszystkim uczestnikom wiele radości, ze spotkania z Jezusem i wspólnej zabawy. Pamętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolekcje a także o Księżach, klerykach i animatorach, którzy je poprowadzą. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam u Boga wszelskie potrzebne łaski! 
przejdź2014-08-07 11:52 umieścił: Piotr P
Zakończył się IV turnus
o5.08.2014r zakończył się czwarty turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom za te 9 dni wytężonej pracy. Życzymy wszystkim prowadzącym i uczestnikom aby miniony turnus przynosił obfite owoce. Czekamy na was na powakacyjnej pielgrzymce w naszej katedrze! 
przejdź2014-08-07 11:42 umieścił: Piotr P
Intencje Diakoni Modlitwy
Rozpoczęliśmy nowy miesiąc, dlatego Diakonia Modlitwy proponuje nam kolejne intencje -  na miesiąc sierpień. Prośmy w naszych modlitwach o gorliwość dla ministrantów, aby zawsze z radością służyli przy Ołtarzu  Pana oraz za rządzących państwami, aby zawsze kierowali się prawdziwym dobrem ludzkim i byli otwarci na wole Bożą. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i  życzymy udanych wakacji 
2014-08-01 22:36 umieścił: Piotr P
IV turnus - czas start
28.07 rozpoczął się IV turnus wakacyjnych rekolekcji. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolecje oraz o ksieżach, klerykach i animatorach,  prowadzących Iv turnus. Niech ten czas będzie czasem wielkiej radości ze spotkania Pana Boga. 
przejdź2014-07-29 10:20 umieścił: Piotr P
Zakończył się III turnus
Zakończył się III turnus wakacyjnych rekolekcji ministrantów naszej archidiecezji. Dziękujemy wszystkim Księżom, klerykom i animatoram za pracę i tród włożone w przygotowanie tego czasu! Ministrantom życzymy aby te rekolekcje przynosiły obfite owoce. Do zobaczenia na powakacyjnej pielgrzymce!
przejdź2014-07-27 16:06 umieścił: Piotr P
Turnus III - czas start
18. 07. 2014 r rozpoczął się III turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Wszystkim ministrantow biorącym udział w tym turnusie życzymy wiele radości ze spotkania z Bogiem i wspólnej zabawy. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach oraz księżach, klerykach i animatorach którzy rozpoczeli turnus III. 
przejdź2014-07-19 11:51 umieścił: Piotr P
Turnus II zakończony
17.o7.2014 zakończył się II turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów w naszej archidiecezji. Księżom, klerykom i animatorom dziękujemy za serce włożone w przygotowania.  Wszystkim, którzy wzięlu udział w rekolekcjach życzymy wspaniałych owoców tego czasu. W rozwinięciu newsa przypominamy imiona i nazwiska prowadzących II turnus. 
przejdź2014-07-19 11:40 umieścił: Piotr P
Urodziny :)
Dzisiaj swoje kolejne urodziny obchodzi nasz redakcyjny kolega Michał Rosiński, odpowiedzialny za dział "z życia kościoła". Michałowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Dziękujemy mu za dotychczasową posługę na stronie DMAK i prosimy o dalszą pomoc! Wszystkiego najlepszego Michale! 
2014-07-17 09:14 umieścił: Piotr P
II turnus rekolekcji - rozpoczety!
Rozpoczął się II turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Potrwa on do 17 lipca. Ministrantom rozpoczynjaącym rekolekcje życzymy wiele radości a prowadzącym światła Ducha Świętego i wspaniałych owoców tego czasu.  W rozwinięciu przedstawiamy nazwiska Księży, kleryków i animatorów prowadzących II turnus. 
przejdź2014-07-10 21:58 umieścił: Piotr P
Intencje Diakonii Modlitwy
Diakonia Modlitwy Duszpasterstwa Ministrantów zachęca nas w tym miesiącu do zanoszenia próśb przede wszystkim o dobre owoce rekolekcji wakacyjnych oraz w intencji dobrodziejów, którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych rekolekcji. Starajmy się także swoim czynem i słowem świadczyć o Jezusie na wakacyjnych szlakach. Pozdrawiamy serdecznie wypoczywających.  
2014-07-10 20:43 umieścił: Piotr P
I turnus zakończony!
Zakończył się pierwszy turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Serdecznie dziekujemy Księżom, klerykom i animatorom, którzy go poprowadzili Niech wasz wysiłek przynosi obfite owoce! Dziekujemy!
przejdź2014-07-10 21:39 umieścił: Piotr P
Rekolekcje - czas start
30.06 rozpoczął się pierwszy turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Wszystkim prowadzącym oraz uczestnikom życzymy wielu darów Ducha Świętego i pięknych owoców tego czasu. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach i prowadzących tegoroczne rekolekcje. 
2014-07-01 00:01 umieścił: Piotr P
Selfie Sacrum
Rozpoczynają się wakacje - daj świadectwo wiary! "Zrób selfie na pielgrzymce, przy kościelne, sanktuarium, z siostrą zakonną, biskupem i wygraj smartfona" Więcej informacji do znalezienia tutaj oraz tutaj.

2014-06-29 08:59 umieścił: Piotr P
I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki
Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej ma zaszczyt zaprosić Służbę Liturgiczną na I Diecezjalny Turniej Ministrantów w układaniu Kostki Rubika na czas. Turniej odbędzie się 30 sierpnia 2014r. podczas pielgrzymki ministrantów do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Chwyć kostkę i sprawdź  ile zajmuje ci czasu jej ułożenie.
przejdź2014-06-19 23:31 umieścił: Piotr P
Wspomnienie po ustanowieniu
14 czerwca br. przeszedł do historii, a wraz z nim ustanowienie nowych animatorów naszej Archidiecezji i kandydatów do tej posługi. Publikujemy wspomnienie jednego z uczestników spotkania.
przejdź2014-06-18 12:30 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl