Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Teresy od Jezusa
Wspominana dzisiaj święta urodziła się w Hiszpanii. Pochodziła z zamożnej i szlacheckiej rodziny. Czytanie żywotów świętych tak rozbudziło jej wyobraźnię, że postanowiła uciec do Afryki, aby tam z rąk Maurów ponieść śmierć męczeńską. Miała wtedy tylko7 lat. Jednak jej wuj odrył jakie miała plany i nie spełniła ich. Jednak nie szybko wpadła na kolejny pomysł i zamieszkała w pustelni by naśladować dawnych pustelników i pokutników. Wszystkie wydarzenie opisywała w swej biografii. Kiedy była dorosła wstąpiła do karmelitanek i została odkryta jako Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce rzeczowej i praktycznej. Przeprowadziła dzięki swym talentom rozlicznym m. in. reformę w swoim klasztorze. Zmarła 4 października 1582 r. w wieku 67 lat. Beatyfikowana w 1614, a kanonizowana w 1622. 27 września 1970 r. Paweł VI ogłosił ją doktorem Kościoła zobacz więcej2013-10-15 02:59 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque
Urodziła się 22 lipca 1647r. w Lautecour niedaleko Charolais w Burgundii, rejonie Francji. W wieku 24 lat wstąpiła do klasztoru sióstr wizytek w Paray-le-Monial. W swoim życiu duchowym czyniła szybkie postępy i doznała objawień dotyczących kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa. Podczas swej służby zakonnej doświadczała wielu przykrości od innych sióstr, póki nie nabrały one przekonania o prawdziwej świętości swej towarzyszki i nie uwierzyły w autentyczność jej posłannictwa.  W pewnych okresach pełniła w klasztorze funkcje asystentki przełożonej zgromadzenia oraz mistrzyni nowicjuszek. Zmarła 17 października 1690r.. Małgorzata Maria została beatyfikowana przez papieża Piusa IX w roku 1864, kanonizowana natomiast przez papieża Benedykta XV w roku 1920. zobacz więcej2013-10-13 23:32 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej
Właściwie Helena Kowalska. Była zakonnicą ze zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Urodziła się w 1905 roku. W wieku 7 lat pierwszy raz poczuła powołanie do życia zakonnego. 1 sierpnia 1925 r. wstąpiła do ww. zakonu. Na polecenie swojego spowiednika, ks. Michała Sopoćki, zaczęła prowadzić dziennik, który zawiera szczegółowe opisy jej przeżyć. To jej objawił się Chrystus chcąc, by został namalowany Jego obraz. Faustyna rozgłaszała światu Miłosierdzie Boże i przyczyniła się do rozwinięcia Jego kultu. Była również stygmatyczką. Przewekle chorowała na gruźlice, z której w cudowny sposób została uzdrowiona. Zmarła 5 października 1938 o godzinie 22:45. 30 kwietnia 2000 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą. zobacz więcej2013-10-05 13:24 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
Założyciel zakonu franciszkanów urodził się w 1181 roku w Asyżu. Przyszedł na świat w zamożnej rodzinie kupca. Jego matka, Pika, nadała mu na chrzcie imię Jana, które ojciec zmienił na Francesco, prawdopodobnie będąc pod ogromnym wrażeniem Francji. Biedaczyna z Asyżu był mistykiem, jak również stygmatykiem. Miał głosić Ewangelię również zwierzętom, przez co uważany jest za ich patrona i prekursona ekologii. Zmarł w 1226 roku, świętym ogłosił go jego przyjaciel, papież Grzegorz IX w roku 1228.  Z miejsca pierwotnego pochówku ciało Franciszka zostało przeniesione 25 maja 1230 roku do wybudowanej specjalnie przez Eliasza Bombarone bazyliki na Colle del Paradiso w Asyżu. 13 marca 2013 roku św. Franciszek stał się patronem kardynała Jorge Maria Bergoglia, który jako pierwszy w historii przyjął po wyborze na papieża imię Franciszek.  zobacz więcej2013-10-04 14:20 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Aniołów Stróżów
Anioł Stróż jest szczególnym aniołem, którego zadaniem jest chronić człowieka i pośredniczyć między Bogiem a człowiekiem. Każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża. Spotykamy się z nimi już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Św. Cyprian nazywa aniołów naszymi przyjaciółmi, zaś św. Augustyn pisze: "Wielkim jest staranie, jakie ma Pan Bóg o ludzi. Wielką nam miłość okazał przez to, że ustanowił aniołów, aby nas strzegli". Do kalendarza liturgicznego wspomnienie zostało dodane przez papieża Pawła V.
2013-10-02 15:39 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Ojca Pio
Był kapucynem i włoskim prezbiterem. Ojciec Pio był również stygmatykiem, czyli dostąpił łaski posiadania ran Męki Chrystusa. Według niektórych posiadał również dar czytania w ludzkich sercach oraz dar bilokacji (możliwość bycia w dwóch miejscach jednocześnie). Urodził się 25 maja 1887 roku w Petrelcinie. Jego rodzice pracowali jako chłopi, on sam był ministrantem. Należał do Zakonu Franciszkanów. Zmarł 23 września 1968 roku w San Giovanni Rotondo. W 2002 roku papież Jan Paweł II ogłosił go świętym.
2013-09-23 18:02 umieścił: Michał R.
Wspomnienie świętego Januarego
Był biskupem Benewentu. Został męczennikiem w czasie prześladowań chrześcijańskich podczas rządów cesarza Dioklecjana ok. 305 roku. Zginął poprzez ścięcie. Święty Kościoła Katolickiego i Prawosławnego. Jego relikwie znajdują się w Neapolu. Jego krew którą miała zebrać do ampułki pewna pobożna kobieta podczas wykonania egzekucji co roku 19 września w jego wspomnienie zmienia się z stanu krzepu do stanu płynnego. Miało to miejsce również w tym roku. Czasami cud ten dokonuje się także w inne dni roku. zobacz więcejprzejdź2013-09-19 20:12 umieścił: Daniel L.
Święto św. Stanisława Kostki
18 września w Kościele przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i młodzieży. W wieku 14 lat Stanisław zapada w ciężką chorobę, podczas której objawia mu się św. Barbara z dwoma aniołami i przynosi mu Komunię Świętą. Ukazuje mu się również Maryja z dzieciątkiem. Pochyla się nad nim, a potem oddaje mu dzieciątko na ręcę.  Następnego dnia Stanisław zdrowieje., Pomimo nie wyrażenia zgody przez rodziców, w wieku 17 lat ucieka z domu i wstępuje do Zakonu Jezuitów. Rok później choruje na malarię i umiera. zobacz więcej2013-09-18 17:10 umieścił: Michał R.
Święto Podwyższenia Krzyża Św.
Święto związane jest z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa. Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku. Relikwie złożone zostały w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Od tamtej pory były uroczyście czczone przez wiernych przybywających z całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło zdobycie Jerozolimy 20 maja 614 roku przez króla perskiego Chosrowa II Parwiza. Persowie zburzyli świątynię a relikwie Krzyża zabrali z Jerozolimy. W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie.  zobacz więcej2013-09-14 12:16 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Augustyna
Augustyn urodził się w 354 r. w Tagaście, w średniozamożnej rodzinie, z ojca Patrycjusza, poganina, i matki Moniki, chrześcijanki. W 391 roku Augustyn przybył do Hippony, gdzie biskup Waleriusz wyświęcił go na kapłana....  Cechą najbardziej charakterystyczną dla teologii Augustyna, ale także dla jego refleksji w innych dziedzinach, jak filozofia, pedagogika czy polityka, było przekonanie, że miłość stanowi cel i kryterium poznania intelektualnego. Miłość rozumiał jako nieodłączną od prawdy i prawego życia. zobacz więcej2013-08-28 12:27 umieścił: Michał R.
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii, a także w Indiach, Arabii, a nawet w Etiopii. Podobno miał nawrócić brata króla Armenii, Polimpiusza. Z rozkazu króla Astiagesa pojmano Bartłomieja w mieście Albanopolis (obecne Emanstahat). Był męczony i rozpięty na krzyżu głową w dół, żywcem obdarty ze skóry i ukrzyżowany; potem go ścięto. Jest patronem wielu rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, a we Florencji - sprzedawców oliwy, serów i soli; wzywany w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry. Ponadto jest uważany za patrona bartników, pasterzy, właścicieli winnic, grzybiarzy i rolników. zobacz więcej2013-08-24 18:32 umieścił: Michał R.

Z życia Ko¶cioła

"Franciszek - wezwanie z Asyżu"
Z okazji tegorocznego Dnia Papieskiego 16 pażdziernika, a więc dzisiaj o godzinie 18.30 w katowickim Spodku zostanie wystawione mega widowisko "Franciszek - wezwanie z Asyżu". Zapraszamy.
przejdź2013-09-28 10:14 umieścił: Tomasz G.
XIII Dzień Papieski
Tegoroczny XIII już Dzień Papieski, obchodzimy pod hasłem "Jan Paweł II - Papież Dialogu". Pogłębianie papieskiego nauczania w tym obszarze, w łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem, w klimacie modlitwy i pogłębionej refleksji może przynieść poprawę umiejętności twórczego spotkania ludzi odmiennych poglądów czy wyznawanej wiary, ludzi głęboko religijnych i szczerze poszukujących Boga. Wreszcie dzisiejszy dzień jest okazją do wsparcia żywego pomnika Jana Pawła II o nazwie - Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jest to fundacja wspierająca biedne dzieci ze zdolnych rodzin. Datki na ten cel można dzisiaj składać przed wszystkimi świątyniami. Więcej w podanym linku. zobacz więcejprzejdź2013-10-13 14:08 umieścił: Daniel L.
Październikowy szturm, czyli... AKCJA RÓŻANIEC 2013
Październik to miesiąc różańca świętego. A więc czas, w którym  szczególnie wszyscy pragniemy poznawać  wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa, zawarte w tajemnicach tej kontemplacyjnej modlitwy, dlatego Diakonia Modlitwy DMAK jak co roku podejmuje modlitewną inicjatywę o nazwie: Październikowy szturm, czyli Akcja Różaniec 2013. Codziennie trzech członków Diakoni modli się jedną częścią różańca w intencji Diakoni Modlitwy, całego duszpasterstwa, a także powierzonych nam intencji. Wszystkich ministrantów zachęcam do włączenia się w to modlitewne dzieło! Łukasz Piper zobacz więcej2013-10-03 20:15 umieścił: Daniel L.
Kanonizacja Jana Pawła II oraz Jana XXIII
Dzisiaj podczas specjalnego konsystorza, który odbył się w Watykanie, papież Franciszek ogłosił, że 27 kwietnia 2014 roku - czyli w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, ogłosi Jana Pawła II oraz Jana XXIII świętymi Kościoła Katolickiego.  Ich wspólna kanonizacja będzie przesłaniem dla Kościoła ? to ludzie wybitni i dzielni, bowiem nie bali się oni świętości. Jan XXIII był wielkim papieżem, który zwołał Sobór Watykański II, a zarazem jest postacią przypominającą trochę wiejskiego proboszcza, kochającego każdego ze swych wiernych, jak zaznaczył Franciszek. Zaś Jan Paweł II był wielkim misjonarzem Kościoła, który niósł ogień Ewangelii podobnie jak św. Paweł. zobacz więcej2013-09-30 18:52 umieścił: Daniel L.
90 lat Gościa Niedzielnego...
  Zachęcamy do częstego zaglądania do "Gościa Niedzielnego", w którym znajdziemy wiele interesujących tematów, a także mocnych argumentów do dyskusji chociażby wśród rówieśników w szkole. Może nie wszyscy wiemy, że "Gość" wychodzi już od dziewięćdziesięciu lat i jest na pierwszym miejscu wśród tygodników opinii. Zachęcamy do zapoznania się z okolicznościowym komunikatem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca wydanym z tej właśnie okazji.
przejdź2013-09-15 20:18 umieścił: Piotr P
Mariacka Bless Night - 28 IX 2013
28 września zapraszamy na trzeci już wieczór z cyklu Mariacka Bless Night. Duża dawka muzyki chrześcijańskiej, igrzyska dla dzieci i nocne czuwanie w kościele Mariackim to tylko niektóre punkty programu, które czekają na nas na ulicy Mariackiej w Katowicach już za 2 tygodnie. Oto szczegółowy program: Od 16:00 igrzyska sportowe dla dzieci, strefa malucha oraz lekcja biblijna; od 18:30 wieczór ewangelizacyjny podczas którego na ulicę wyjdą młodzi ludzie; od 19:30 koncert muzyki chrześcijańskiej w wykonaniu Siewców Lednicy; od 22:00 noc uwielbienia w kościele Mariackim - modlitwa uwielbienia, świadectwa, Eucharystia, a także noc konfesjonałów. NIECH NIE ZABRAKNIE TAM CIEBIE I CAŁEJ TWOJEJ RODZINY! Więcej w odnośniku... zobacz więcejprzejdź2013-09-13 17:04 umieścił: Daniel L.
7 IX - Dzień postu i modlitw o pokój w Syrii
7 września papież ogłosił dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii. Do tego wspólnego dzieła zachęcił nie tylko wszystkich katolików, ale i wyznawców innych religii.  Słowo odnoszące się do tragicznych wydarzeń w Syrii skierował do nas także nasz abp Wiktor Sworc, przeczytamy je w odnośniku. Nie pozostańmy obojętni wobec cierpienia tylu ludzi i już teraz chwytajmy za różańce wołając do Maryi - Królowej Pokoju. zobacz więcejprzejdź2013-09-04 16:15 umieścił: Daniel L.

Wiadomo¶ci DMAK

Ustanowienie nowych animatorów
Uroczystość ustanowienia nowych animatorów zbliża się wielkimi krokami. 23 listopada br. o godz. 11.00 w krypcie katedry będzie jej przewodniczył J. E. ks. Arcybiskup Wiktor Skworc. Już jutro wyniki egzaminu kandydatów na animatorów! zobacz więcej2013-10-14 11:04 umieścił: Michał R.
Kandydaci do ustanowienia na animatorów...
Po rocznym okresie próby, poztywnych opiniach z parafii, weryfikacji kart formacyjnych i zdaniu pomyślnie egzaminów przedstawiamy  listę kandydatów do uroczystości ustanowienia nowych animatorów naszej diecezji z obrzędem wręczenia krzyży 23 listopada o godz. 11.00 w krypcie katedry.
przejdź2013-10-15 16:33 umieścił: Piotr P
02.11 - Urodziny Piotra Mitko
W dniu dzisiejszym kolejne swoje urodziny obchodzi człowiek, na którego zawsze można liczyć, były mózg naszej strony, jej twórca, encyklopedia obsługi DMAKu, czyli po prostu nasz pierwszy webmaster - Piotr Mitko.
Solenizantowi życzymy wszystkiego, co najlepsze: zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i obfitości Bożych łask!
2013-10-02 18:39 umieścił: Tomasz A.
Turniej w piłce nożnej...
W dniu 19 października w Łaziskach Górnych, parafia pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego organizuje II Turniej Piłki Nożnej Halowej im Księdza Prałata Konrada Szwedy. 
przejdź2013-10-01 19:29 umieścił: Piotr P
26.09: Urodziny Adama Kaczmarka
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi Adam Kaczmarek - jeden ze współpracowników naszej strony, twórca FORUM DMAK i przyjaciel naszej redakcji. Adamie - życzymy Ci obfitości Bożego błogosławieństwa i radości z pełnionej służby! Sto lat!!!
2013-09-26 21:57 umieścił: Piotr L.
Spotkanie Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów...
W wielu naszych parafiach nastąpiły zmiany personalne księży. Zaznajamiamy się z nowymi opiekunami naszych parafialnych wspólnot. Zmiany dotknęły również dekanalnych duszpasterzy ministrantów. Na sobotę 28 września br. na godzinę 11.00 zapraszamy aktualnych i nowych Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów na spotkanie organizacyjne. 
przejdź2013-09-21 14:27 umieścił: Piotr P
Egzamin dla kandydatów na animatorów...
Weryfikacja kandydatów na animatorów odbędzie się 5 października br. o godz. 10.30 w parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach. Prosimy opiekunów przyszłych animatorów o wystawienie opinii o kandydatach, które przywiozą ze sobą na spotkanie.
przejdź2013-09-21 14:16 umieścił: Piotr P
Turniej w piłce nożnej...
Drodzy Ministranci! Za nami ubiegłoroczne rozgrywki w piłce nożnej. Czas rozpocząć nowe zmagania sportowe. Sport jest przecież jedną z najstarszych form aktywności ludzkiej. 
przejdź2013-09-19 11:09 umieścił: Piotr P
Kurs wychowawców kolonijnych...
Trwają zapisy na kurs wychowawców kolonijnych. W związku ze zmieniającymi i zaostrzającymi się przepisami związanymi z wyjazdami dzieci i młodzieży, w tym także rekolekcjami wakacyjnymi, Duszpasterstwo Ministrantów zaprasza do udziału w Kursie dla wychowawców kolonijnych.
przejdź2013-09-17 13:11 umieścił: Piotr P
Podziękowanie
Drodzy Ministranci, Animatorzy i Lektorzy! Bardzo serdecznie dziękuję Wam za przesłane do mnie wakacyjne listy jedności oraz pozdrowienia od Was i Waszych Księży Opiekunów!
przejdź2013-09-16 13:23 umieścił: Piotr P
Zapisy na kurs animatorski
Wielu z Was pragnie zapisać się na Kurs Animatorski. Wasi Księża Opiekunowie mogą to zrobić wysyłając Wasze zgłoszenie tutaj.
przejdź2013-09-13 14:45 umieścił: Paweł K.
Podziękowania...
Po powakacyjnej pielgrzymce do katedry w Katowicach pozostały już tylko wspomnienia. Wkrótce na stronie zaległe bieżące informacje. A tymczasem wypada złożyć serdeczne podziękowania za trud przygotowań do tegorocznej pielgrzymki.
przejdź2013-09-11 15:35 umieścił: Piotr P
"Panu Bogu świeczkę..." ministrant w szkole
Nareszcie wróciła szkoła!!! Wśród szkolnych urwisów czy wręcz rozrabiaków są niestety takze ministranci. Ktoś powie: "przecież to zwykli uczniowie, tacy jak inni". Owszem, ale... czy do końca?
przejdź2013-09-06 21:26 umieścił: Piotr L.
10 lat naszej strony!!! (2003-2013)
30.08 nasza strona internetowa obchodzi 10-lecie powstania. Równo 10 lat temu rozpoczęły się działania, zmierzające do urucho- mienia strony internetowej DMAK z prawdziwego zdarzenia. Zapra- szamy do arcyciekawego artykułu "Historia strony internetowej DMAK (2003-2013)"
przejdź2013-08-31 02:08 umieścił: Paweł K.
Powakacyjna pielgrzymka ministrantów...
Na pewno wielu z Was zastanawia się jak będzie wyglądał nasz pielgrzymkowy czas. Dla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy szczegółowy program. Do zobaczenia w sobotę 31 sierpnia 2013 r.
przejdź2013-08-30 15:12 umieścił: Piotr P
Muzycy poszukiwani!
Poszukujemy chętnych muzyków chcących wspomóc Diakonię Muzyczną w oprawieniu Mszy Św. na Powakacyjnej Pielgrzymce Ministrantów do Katedry.
Serdecznie zapraszamy wszystkich grających i śpiewających! Próba odbędzie się 26 sierpnia w Katowicach. Więcej informacji pod adresem diakoniamuzdmak@gmail.com.
2013-08-21 23:10 umieścił: Michał R.
Powakacyjna pielgrzymka...
Poszukujemy współpracowników do pomocy w organizacji pielgrzymki ministrantów do katedry. Do pomocy zaproszeni są animatorzy, kandydaci na animatorów oraz ministranci starsi. Spotkanie organizacyjne, na którym zostaną podane szczegóły odbędzie się 28 sierpnia, w środę o godz. 16.00 w Katowicach Bogucicach, w parafii św. Szczepana. Do najważniejszych zadań będzie należała pomoc w obsłudze stanowisk ministranckich, zapisach przybywających grup, wydawanie karnetów ministranckich i wiele innych fascynujących zadań. Zapraszamy do współpracy.
2013-08-18 19:25 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl