Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Święto św. Łukasza Ewangelisty
Łukasz pochodził z rodziny pogańskiej. Nawróciwszy się na chrześcijaństwo, stał się towarzyszem św. Pawła Apostoła. Jest autorem Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła. Z zawodu był lekarzem, stąd charakterystyczny sposób pisania- przedstawienie Jezusa jako lekarza ciała i duszy. Jest patronem Hiszpanii, miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej.  Jeden z nich, jak opisuje Teodor Lektor z VI wieku, cesarzowa Eudoksja, żona Teodozego II Wielkiego, zabrała z Jerozolimy i przesłała św. Pulcherii, siostrze cesarza. Według innej opowieści kopią jednego z obrazów św. Łukasza jest ikona jasnogórska. zobacz więcej2014-10-18 17:19 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego
Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 roku w Białej Podlaskiej.W wieku 19 lat wstąpił do Zakonu Kapucynów w Warszawie i w roku 1852 otrzymał święcenia kapłańskie. Był cenionym kaznodzieją, poszukiwanym spowiednikiem i kierownikiem dusz oraz popularnym pisarzem religijnym.  Założył wiele zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Przez całe życie dokładał starań, by dać poznać ludziom miłość Boga do człowieka. Zmarł w Nowym Mieście nad Pilicą 16 grudnia 1916 roku. zobacz więcej2014-10-13 08:42 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka

Wincenty urodził się w Karwowie pod Opatowem około roku 1160. Studiował w Paryżu i w Bolonii. Został kapłanem diecezji krakowskiej, a z czasem prepozytem kolegiaty sandomierskiej i biskupem krakowskim. Po dziesięciu latach rządów zrzekł się biskupstwa i wstąpił do klasztoru cystersów w Jędrzejowie, gdzie zmarł 8 marca 1223 roku. Był pierwszym Polakiem, który opisał dzieje narodu w Kronice polskiej. zobacz więcej2014-10-09 09:12 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Brunona
Bruno urodził się w Kolonii około roku 1035. Wykształcony w Paryżu, otrzymał święcenia kapłańskie i wykładał teologię. Pragnąc życia samotnego założył obok Grenobli klasztor kartuzów, od którego wziął początek nowy zakon. Wezwany przez papieża Urbana II do Rzymu, pomagał mu w sprawach Kościoła. Zmarł 6 października 1101 roku w klasztorze swojego zakonu w Kalabrii.
2014-10-06 15:59 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
4 października Kościół wspomina św. Franciszka, zwanego Biedaczyną z Asyżu. Ten żyjący na przełomie XII i XIII wieku święty, któremu w młodzieńczym życiu niczego nie brakowało z racji zamożności jego rodziny, został zapisany w historii jako ten, który dla głoszenia Ewangelii i Królestwa Niebieskigo porzucił dosłownie wszystko, rozbierając się do naga na rynku swego miasta, a majątek rozdając ubogim. Przez swe radykalne odcięcie od rzeczy materialnych stał się symbolem odnowy Kościoła dla ówczenego czasu w którym wielu hierarchów i możnych otaczało się nazbyt bogactwem, zapominając o tym co duchowe. Prawdziwie wziął sobie do serca słowa, które usłyszał od Chrystusa z krzyża: "Idź i odbuduj Mój Kościół". Jego dzieło trwa do dziś w świecie przez pracę zakonów rodziny franciszkańskiej i przynosi obfite owoce. zobacz więcej2014-10-04 11:35 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie Aniołów Stróżów
2 października obchodzimy wspomnienie Aniołów Stróżów. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla jego chwały i pomagania ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta zaczyna się w chwili narodzenia, a kończy - wraz ze śmiercią . Może warto przypomnieć sobie o swoim aniele, który cały czas czuwa. zobacz więcej2014-10-02 23:11 umieścił: Daniel L.
Święto Podwyższenia Krzyża Św.
Święto związane jest z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku.  Relikwie złożone zostały w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Od tamtej pory były uroczyście czczone przez wiernych przybywających z całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło zdobycie Jerozolimy 20 maja 614 roku przez króla perskiego Chosrowa II Parwiza. Persowie zburzyli świątynię a relikwie Krzyża zabrali z Jerozolimy. W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie.  zobacz więcej2014-09-14 13:56 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Piotra Klawera
Żył na przełomie XVI i XVII wieku. W wieku 22 lat wstąpił do jezuitów. Pod wpływem św. Alfonsa Rodrigueza postanawia pracować jako misjonarz. Swoją pracę rozpoczyna wśród czarnoskórych niewolników przywożonych z Afryki. Robił wszystko, co mógł, aby ulżyć ich doli. Już w porcie czekał na ich przybycie, później się nimi opiekował, a szczególnie trędowatymi, karmił głodnych, katechizował i udzielał sakramentów. Jest patronem misji wśród czarnoskórych.
2014-09-08 23:43 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Grzegorza
Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysyłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku. zobacz więcej2014-09-03 10:25 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Bronisławy
Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim, w zamożnej rodzinie Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności.  W jej otoczeniu z wiary w Boga czerpano siłę do służby bliźniemu.
W wieku 16-17 lat Bronisława wstąpiła do klasztoru norbertanek w Krakowie. W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.
zobacz więcej
2014-08-31 14:34 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa z Nazaretu i tym, który przygotowywał lud izraelski na przyjęcie Dobrej Nowiny. Wzywał Izraelitów do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Św. Jan Chrzciciel wyrzucał Herodowi II, że cudzołożył z Herodiadą, żoną swego brata. Za głoszenie prawdy zginął jako męczennik. Jan Chrzciciel jest jednym świętym, którego wspominamy zarówno w dniu jego urodzin i śmierci. zobacz więcej2014-08-29 20:42 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Ludwika
Ludwik urodził się w roku 1214. W dwunastym roku życia został królem Francji. Był wzorowym mężem i ojcem rodziny. Wychował 11 dzieci. Odznaczał się duchem modlitwy, pokuty i miłosierdziem wobec ubogich. Zmarł w czasie wyprawy krzyżowej w roku 1270.
2014-08-25 13:34 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Józefa Kalasantego
Józef urodził się w Hiszpanii w roku 1557. Jako kapłan udał się do Rzymu i poświęcił się wychowaniu ubogich dzieci i młodzieży. Aby zapewnić swojemu dziełu trwałość, założył zgromadzenie pijarów. Z podziwu godną cierpliwością zniósł wiele doświadczeń. Zmarł w Rzymie 25 sierpnia 1648 roku. zobacz więcej2014-08-25 13:33 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Róży z Limy
Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, w roku 1586. Już w domu rodzinnym odznaczała się chrześcijańskimi cnotami. Przyjąwszy habit III Zakonu św. Dominika, oddała się surowej pokucie, aby wyprosić zbawienie Indian. Zmarła 24 sierpnia 1617 roku.
2014-08-23 01:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP Królowej
22 sierpnia w Kościele obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką "Ad caeli Reginam" w 1954 roku. Na kartach Apokalipsy św. Jana Maryja jest przedstawiana jako Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z Maryją - tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim królowaniu. Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową - zwłaszcza w licznych pieśniach, modlitwach i litaniach. Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". zobacz więcej2014-08-22 13:30 umieścił: Wojciech T.

Z życia Ko¶cioła

Beatyfikacja Pawła VI
Uroczysta Msza Święta, podczas której papież Franciszek beatyfikuje Pawła VI, zakończy III Nadzwyczajne Zgromadzenie Synodu Biskupów poświęcone rodzinie. Giovanni Montini dnia 21 czerwca 1963 r. został wybrany Głową Kościoła Katolickiego.  Zastąpił na tronie piotrowym św. Jana XXIII i dokończył rozpoczęte przez niego dzieło - II Sobór Watykański. Paweł VI znacznie zreformował Kurie Rzymską oraz Liturgię. Nacisk kładł na dialogi ekumeniczne i otwartość Kościoła.  zobacz więcej2014-10-18 22:18 umieścił: Michał R.
Rocznica wyboru Jana Pawła II
36 lat temu, 16 października 1978 r. o godzinie 18:18, po 8 głosowaniach, z Kaplicy Sykstyńskiej wydobył się biały dym...  Na balkonie Bazyliki św. Piotra pojawił się pierwszy w historii papież z Polski - Karol kard. Wojtyła, który przybrał imię Jana Pawła II. Był jednym z najdłużej panujących papieży Kościoła - panował bowiem blisko 27 lat. W kwietniu br., po zaledwie 9 latach od śmierci, papież Franciszek wpisał go do księgi Świętych Kościoła Katolickiego. zobacz więcej2014-10-16 13:59 umieścił: Michał R.
Synod Biskupów
Ojciec Święty Franciszek zainaugurował w bazylice watykańskiej III Zgromadzenie Nadzwyczajne Synodu Biskupów.  Jego tematem są "Wyzwania duszpasterskie dla rodziny w kontekście nowej ewangelizacji". Ma on zgromadzić 150 duchownych i poddać pod dyskusję wiele kwestii związanych z problemem rodziny, szczególnie tej rozbitej. Obrady trwać będą do 19 października. 
2014-10-05 11:16 umieścił: Michał R.
Seminarium dla starszych w Krakowie
26 września śląscy klerycy wracają do seminarium aby rozpocząć kolejny rok formacji. Tymczasem w Krakowie powstało seminarium dla starszych kandydatów do święceń. Od 23 września mogą zgłaszać się do niego mężczyźni w wieku 35 - 60 lat. Pamiętajmy w modlitwie o klerykach oraz o tych, którzy rozeznają swoje powołanie.   
przejdź2014-09-25 13:20 umieścił: Piotr P
Metropolita Katowicki w Niemczech
Arcybiskup Wiktor Sworc     bierze udział w jesiennej sesji plenarnej Konferencji Episkopatu Niemiec. Podczas sesji przypomni  minn. wspólną modlitwę przedstawicieli Kościoła w Polsce i w Niemczech, która miała miejsce 31 sierpnia w Gliwicach w 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej.
2014-09-24 16:53 umieścił: Piotr P
Chór Chłopięcy Archidiecezji Katowickiej
Masz 6 - 14 lat? Ta informacja jest właśnie dla Ciebie!           Chór Chłopięcy Archidiecezji Katowickiej pod patronatem Akademii Muzycznej w Katowicach ogłasza nabór. Więcej inormacji na stronie: www.chor.katowice.pl   
2014-09-21 12:06 umieścił: Piotr P
MARIACKA BLESS NIGHT, 27 WRZEŚNIA!
 W sobotę 27 września 2014 roku zapraszamy na szósty wieczór z cyklu Mariacka Bless Night, który odbędzie się na ulicy Mariackiej w Katowicach. Duża dawka muzyki chrześcijańskiej, gry i zabawy dla młodzieży oraz nocne czuwania w kościele Mariackim - to główne punkty programu. 
przejdź2014-09-19 16:56 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

Diakonia Muzyczna zaprasza!
Diakonia Muzyczna DMAK zaprasza do współpracy wszystkich chętnych ministrantów, ale również ich piękne koleżanki. Trwają obecnie przygotowania do muzycznego uświetnienia Mszy Świętej 22 listopada w Krypcie Katedry Chrystusa Króla, podczas której zostaną ustanowieni nowi animatorzy wspólnot ministrantów. Chętni proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego
tutaj.
2014-10-18 18:52 umieścił: Michał R.
Plurimos annos!
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi ważny członek naszego Ciała Redakcyjnego - an. Rafał Żydziak. Szanownemu Koledze życzymy obfitości Bożych łask i niegasnącego zapału do pracy ad maiorem Dei gloriam! Żyj nam sto lat!
2014-10-17 00:41 umieścił: Tomasz A.
I ministranckie rozgrywki w układaniu kostki Rubika
Dziękujemy Wszystkim ministrantom, którzy wzięli udział w I ministranckich rozgrywkach w układaniu kostki Rubika. Ponieważ nie wszyscy ministranci mogli być do końca powakacyjnej pielgrzymki, dlatego prezentujemy jeszcze raz ministranckich mistrzów w tej dyscyplinie. 
przejdź2014-10-17 11:57 umieścił: Piotr P
Intencje modlitewne na październik
Jako Diakonia Modlitwy zapraszamy Was w dalszym ciągu do łączności Duchowej z Duszpasterstwem Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. W miesiącu październiku spróbujmy modlić się szczególnie na różańcu w następujących intencjach: Za wszystkich uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz o nowe powołania do Służby Liturgicznej. Pamiętajmy także o intencji papieża Franciszka, gdzie prosi nas o modlitwę w intencji wszystkich rodzin.   zobacz więcej2014-10-06 18:43 umieścił: Piotr P
Zapisy na Kurs Animatora
Rozpoczynamy zapisy na tegoroczny kurs animatora części południowej i północnej. Każde zgłoszenie zostanie potwierdzone. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych Imię i Nazwisko kandydata, telefon i e-mail kontaktowy oraz parafię pochodzenia. 
przejdź2014-10-04 18:02 umieścił: Piotr P
30 rocznica urodzin Piotra Mitko
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi pierwszy webmaster naszej strony, nestor DMAKu, Piotr Mitko. Z tej okazji życzymy mu wszelakiej pomyślności oraz powodzenia w życiu zawodowym i rodzinnym. Plurimos annos!
2014-10-02 20:37 umieścił: Piotr L.
Harmonogram wydarzeń DMAK
W gąszczu wielu wydarzeń, dat i spotkań, bardzo łatwo się pogubić, dlatego prezentujemy harmonogram najbliższych wydarzeń Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej.
przejdź2014-10-02 10:19 umieścił: Piotr P
Kurs dla kandydatów na wychowawców kolonii i obozów
DMAK zaprasza na kurs wychowawców kolonii i obozów. Zdobyte umiejętności, wiedza i uprawnienia niezbędne są przy prowadzeniu rekolekcji wakacyjnych, kolonii, zimowisk, obozów stacjonarnych, wędrownych, harcerskich, półkolonii czy dłuższych wyjazdów parafialnych w charakterze opiekunów.
przejdź2014-10-01 11:02 umieścił: Piotr P
Spotkanie podsumowujące po wakacyjnych rekolekcjach
Księży, Diakonów i Akolitów prowadzących ministranckie rekolekcje wakacyjne serdecznie zapraszamy na podsumowanie 7 października  - wtorek - o godz. 19.00 do Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Chcemy zastanowić się nad kontynuacją wypracowanych dobrych wzorców i szukać rozwiązań dla spraw mniej udanych. Wszystko ku większej Bożej chwale i pożytkowi uczestników :)

zobacz więcej
2014-09-30 21:48 umieścił: Piotr P
Weryfikacja kandydatów na animatorów
Kandydatów na animatorów, z kursu jesień 2013 (część południowa i północna) - po rocznym okresie próby - zapraszamy na weryfikację 11 października 2014 r. o godz. 11.00 do Parafii św. Szczepana w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).
przejdź2014-09-26 09:44 umieścił: Piotr P
Spotkanie dekanalnych duszpasterzy ministrantów
Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne Dekanalnych Duszpasterzy Ministrantów w sobotę 4 października o godz. 11.30 do Domu Pielgrzyma przy Sanktuarium Matki Bożej Boguckiej w Katowicach Bogucicach (ul. Markiefki 89, 40-211 Katowice).
przejdź2014-09-25 23:47 umieścił: Piotr P
Kursy animatora
Wielu ministrantów naszej archidiecezji pragnie zapisać się na Kurs Animatorski. Będzie to można zrobić już w najbliższym czasie, a teraz zapoznajcie się z terminami i najważniejszymi informacjami.
przejdź2014-09-24 17:01 umieścił: Piotr P
Archidiecezjalny ministrancki turniej w Piłce nożnej
Mam nadzieję, że czas wakacji był tylko wolny od nauki w szkole, a nie od sportowych rozgrywek. Myślę, że sporo czasu spędziliście na boisku rozwijając swoje zdolności piłkarskie. Z roku na rok więcej Was uczestniczy w rozgrywkach w piłce nożnej. Dziękuję za udział w ubiegłorocznej edycji Archidiecezjalnego Turnieju Piłki Nożnej Ministrantów.
przejdź2014-09-23 12:51 umieścił: Piotr P
Podziękowania Duszpasterza
W imieniu Duszpasterstwa Służby Liturgicznej naszej Archidiecezji oraz swoim własnym serdecznie dziękuję Ministrantom, Animatorom, Lektorom i Ceremoniarzom za przesłane z wakacji kartki, SMS-y, e-maile i facebookowe pozdrowienia. Dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości i pamięci!
przejdź2014-09-20 17:24 umieścił: Piotr P
Łaziska zapraszają
W dniu 11 października w Łaziskach Górnych, w parafii MB Królowej Różańca Świętego będzie zorganizowany III Turniej Piłki Nożnej Halowej im. Księdza Prałata Konrada Szwedy. To już trzecia edycja tych rozgrywek. Organizatorzy przewidzieli dwie kategorie wiekowe: młodszych (do 2 klasy gimnazjum) oraz starszych (od 3 gimnazjum do 25 roku życia). Każda parafia może zgłosić po jednej drużynie, do każdej kategorii. Liczba miejsc jest ograniczona. Przy większej liczbie drużyn decyduje data wpłaty wpisowego. Na chętne zespoły gospodarze czekają do soboty 4 października br. Zainteresowane parafie mogą zgłaszać się na poniższy adres:  ministranci.laziska@gmail.com    bądź telefonicznie 518-733-444. Życzymy powodzenia!!! zobacz więcej2014-09-19 08:59 umieścił: Piotr P
200 parafii i ponad 1700 oficjalnie zgłoszonych uczestników pielgrzymki, czyli mała statystyka
Piękne zdjęcia i relacje na naszej stronie lub w "MGN", a także poświęcone miejsce w innych mediach naszego regionu pokazują, że powakacyjna pielgrzymka ministrantów do katedry, która odbyła się 30 sierpnia br., była ważnym wydarzeniem w życiu diecezji. Zachęcamy do zerknięcia na statystykę z naszego spotkania. Dowiemy się z niej m.in., które parafie były reprezentowane i w jakiej liczbie osób oraz ile było parafii z danego dekanatu. Dziękujemy jeszcze raz Księżom Proboszczom, Księżom Opiekunom, a także Animatorom, Lektorom, Klerykom, Szafarzom i Rodzicom za pomoc w dotarciu do katedry na pielgrzymkę. Ponadto dziękujemy diakoniom: liturgicznej, modlitewnej i muzycznej oraz wszystkim Pomocnikom za trud przygotowania uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, ks. Proboszcza Katedry, a także Przełożonych WŚSD, Księgarni św. Jacka i "Małego Gościa Niedzielnego" oraz niezastąpionej Redakcji DMAK-u!!!   zobacz więcejprzejdź2014-09-18 18:43 umieścił: Piotr P
Urodziny ks. Piotra!
Dziś kolejne z rzędu osiemnaste urodziny obchodzi ks. Pior Lewandowski - "emerytowany" naczelny DMAK i główny sprawca wzrostu strony. Życzymy mu dużo błogosławieństwa Bożego, nieschodzące- go z twarzy uśmiechu i bezgranicznego zapału do pracy duszpasterskiej!
2014-09-17 12:46 umieścił: Tomasz A.
Relacja z pielgrzymki do katedry #2
Dnia 30 sierpnia 2014 roku, już po raz (czwarty?) ministranci naszej archidiecezji spotkali się w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach na powakacyjnej pielgrzymce.   Pielgrzymka rozpoczęła się wspólną modlitwą. Następnie poznaliśmy naszych kolegów, którzy zwyciężyli na ogólnopolskim turnieju ministrantów w piłce nożnej oraz wspólnotę bardzo bogatą w talenty otrzymane od Boga. Jak co roku ks. Cezariusz powiedział do nas wiele motywujących słów, w tym roku jego prawym skrzydłowym został ks. Witold Psurek, który wygłosił konferencję. Przypomniał nam, że bycie ministrantem to nie przygoda na kilka lat, że po szkole średniej nie czas na odpoczynek, a na intensywną pracę, bo właśnie wtedy możemy z siebie wiele dać dla dobra drugiego człowieka. Po konferencji ks. Witolda rozpoczęła się adoracja. Równolegle cały czas trwała spowiedź święta. Następnie została odprawiona długo wyczekiwana Eucharystia- szczyt i  centrum naszej pielgrzymki. Mszy Świętej przewodniczył ks. arcybiskup Wiktor Skworc, podczas homilii nazwał nas wszystkich Ireneuszami, gdyż mamy ,,Nieść pokój?- takie jest znaczenie tego imienia. Po Mszy udaliśmy się na teren parkingu i ogrodów kurialnych, gdzie tradycyjnie można było się wyszaleć na dmuchanym zamku, pochwalić się wiedzą na tematy biblijne lub liturgiczne oraz- co było nowością- wziąć udział w konkursie w układaniu kostki Rubika. Również drzwi Wyższego Śląskiego Seminarium były otwarte dla tych, którzy chcieli je zwiedzić lub po prostu zjeść ciepły posiłek. Na uczestników tegorocznych rekolekcji czekało wiele niespodzianek- gratisowe minuty na zamku, słodkie upominki, zniżki na Małego Gościa, zniżki w księgarni św.Jacka i wiele innych, a to wszystko za sprawą kuponów rozdawanych uczestnikom na wakacyjnych wyjazdach. Po całym dniu pełnym wrażeń mogliśmy wrócić do naszych domów i parafii by z uśmiechem na twarzy rozpocząć dalsze nowy rok formacyjny.
An. Rafał Żydziak  
zobacz więcej
2014-09-17 16:39 umieścił: Tomasz A.
Relacja z pielgrzymki do katedry
  Sobotni poranek, dnia 30 sierpnia 2014 roku. Jeden z miejskich autobusów, jadący w kierunku centrum Katowic. Dziesiątki roześmianych chłopięcych twarzy, zarówno starszych, jak i młodszych. Co ich skłoniło do tego by wstać o wczesnej porze w przedostatnim dniu ich przerwy wakacyjnej i udać się do centrum górnośląskiej stolicy? Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej? Nie. Przecież one będą miały miejsce w Katowicach dopiero we wrześniu. Może premiera nowej gry komputerowej? Też nie. Więc dokąd oni wszyscy się udają? Co jest celem ich podróży? Otóż te dziesiątki młodych ludzi tym autobusem oraz setki innych, różnymi środkami transportu, udają się na swoją coroczną powakacyjną pielgrzymkę ministrantów do Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, do Matki wszystkich kościołów archidiecezji.     Tam ci młodzi rycerze Pana Jezusa, czerpią siły na kolejny rok służby przy ołtarzu i formacji w swoich wspólnotach parafialnych z przeżywanej adoracji obecnego w Najświętszym Sakramencie swojego Mistrza i Pana - Jezusa Chrystusa, wsłuchiwania się w konferencję specjalnie dla nich przygotowaną i uczestnicząc w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Wiktora, która jest także dziękczynieniem za czas wakacji w czasie których tak wielu z ministrantów uczestniczyło w rekolekcjach przygotowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. W czasie pierwszej części pielgrzymki, która odbywa się w budynku archikatedry, dowiadują się także o tym, co dzieje się w archidiecezji i Polsce związanego ze służbą liturgiczną oraz o tym, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie np. o dekanalnych rozgrywkach ministrantów w piłce nożnej. Po tym co zostało przygotowane dla ducha wszyscy udają się do ogrodów kurialnych, seminarium, czy przed budynek kurii, gdzie czeka na każdego wiele atrakcji. Tegoroczna pielgrzymka co prawda przebiegła w duchu radości, jednak gdzieś w głębi każdy pamiętał o tym, że w momencie, kiedy my możemy cieszyć się wolnością i pokojem, wielu ludzi na całym świecie, a w tym setki, jak nie tysiące chrześcijan ginie z powodów prześladowań, wojen i konfliktów zbrojnych, szczególnie na Ukrainie, w Syrii, Iraku i Ziemi Świętej. Przypomniał o tym z resztą wszystkim abp. Wiktor w czasie homilii, nadając jednocześnie wszystkim imię Ireneusz tzn. niosący pokój, dopowiadając, że każdy ministrant ma być tym, który zanosi wszędzie, gdzie się udaje - pokój. Ten pokój pochodzący od Chrystusa, którego jak widzimy "świat dać nie może".  An. Daniel Ludwik zobacz więcej2014-09-16 16:12 umieścił: Tomasz A.
Tańcząca propozycja
Jak dobrze wiemy ministranci angażują się w wiele ciekawych inicjatyw. Jeśli ktoś jest z okolicy Katowic i ma zdolności taneczne, to ta propozycja jest dla niego. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci KROPELKA w Katowicach, zaprasza chłopców w wieku 12-16 lat do udziału w Zespole wokalno-tanecznym. Zespół działa 5 lat i prowadzony jest przez choreografa Panią Zofię Czechlewską byłą solistkę Zespołu Śląsk.
przejdź2014-09-16 09:07 umieścił: Piotr P
Każdy z was to Ireneusz
Pielgrzymka Służby Liturgicznej przeszła już do historii. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa, spotkania porekolekcyjne, wspólna radosna zabawa, konkursy i mnóstwo ministrantów z archidiecezji - to słowa klucze dorocznej pielgrzymki. Relację "na gorąco" znajdziecie na stronie "Małego Gościa" tam też wiele zdjęć z tego wydarzenia http://malygosc.pl/doc/2139650.Kazdy-z-was-to-Ireneusz  oraz naszej stronie internetowej
przejdź2014-09-05 21:35 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl