Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Święto Podwyższenia Krzyża Św.
Święto związane jest z tradycją odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Jezus Chrystus. Jest on dla chrześcijan największą relikwią. Nabożeństwa ku jego czci sięgają początków chrześcijaństwa.Tradycja przypisuje odnalezienie Krzyża św. Helenie, matce cesarza Konstantyna I Wielkiego, w 326 roku.  Relikwie złożone zostały w bazylice Grobu Świętego w Jerozolimie. Od tamtej pory były uroczyście czczone przez wiernych przybywających z całego świata chrześcijańskiego. Okres ten zakończyło zdobycie Jerozolimy 20 maja 614 roku przez króla perskiego Chosrowa II Parwiza. Persowie zburzyli świątynię a relikwie Krzyża zabrali z Jerozolimy. W 628 roku cesarz bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał święte relikwie.  zobacz więcej2014-09-14 13:56 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Piotra Klawera
Żył na przełomie XVI i XVII wieku. W wieku 22 lat wstąpił do jezuitów. Pod wpływem św. Alfonsa Rodrigueza postanawia pracować jako misjonarz. Swoją pracę rozpoczyna wśród czarnoskórych niewolników przywożonych z Afryki. Robił wszystko, co mógł, aby ulżyć ich doli. Już w porcie czekał na ich przybycie, później się nimi opiekował, a szczególnie trędowatymi, karmił głodnych, katechizował i udzielał sakramentów. Jest patronem misji wśród czarnoskórych.
2014-09-08 23:43 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Grzegorza
Grzegorz urodził się w Rzymie około roku 540. Odbył karierę urzędniczą i został prefektem Rzymu. Obrał życie monastyczne, otrzymał święcenia diakona i był legatem papieskim w Konstantynopolu. Dnia 3 września 590 został wybrany papieżem. Był gorliwym pasterzem, opiekunem biednych i płodnym autorem dzieł teologicznych. Wysyłał misjonarzy do Anglii. Zmarł w Rzymie 12 marca 604 roku. zobacz więcej2014-09-03 10:25 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie bł. Bronisławy
Bronisława urodziła się ok. 1200 r. w Kamieniu Śląskim, w zamożnej rodzinie Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności.  W jej otoczeniu z wiary w Boga czerpano siłę do służby bliźniemu.
W wieku 16-17 lat Bronisława wstąpiła do klasztoru norbertanek w Krakowie. W młodym wieku Bronisława została przełożoną klasztoru. W życiu zakonnym odznaczała się wielką gorliwością. Zmarła prawdopodobnie w roku 1259.
zobacz więcej
2014-08-31 14:34 umieścił: Rafał Ż.
Wspomnienie św. Jana Chrzciciela
Św. Jan Chrzciciel był kuzynem Jezusa z Nazaretu i tym, który przygotowywał lud izraelski na przyjęcie Dobrej Nowiny. Wzywał Izraelitów do poprawy obyczajów, nie wahał się napominać także króla Heroda. Św. Jan Chrzciciel wyrzucał Herodowi II, że cudzołożył z Herodiadą, żoną swego brata. Za głoszenie prawdy zginął jako męczennik. Jan Chrzciciel jest jednym świętym, którego wspominamy zarówno w dniu jego urodzin i śmierci. zobacz więcej2014-08-29 20:42 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Ludwika
Ludwik urodził się w roku 1214. W dwunastym roku życia został królem Francji. Był wzorowym mężem i ojcem rodziny. Wychował 11 dzieci. Odznaczał się duchem modlitwy, pokuty i miłosierdziem wobec ubogich. Zmarł w czasie wyprawy krzyżowej w roku 1270.
2014-08-25 13:34 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Józefa Kalasantego
Józef urodził się w Hiszpanii w roku 1557. Jako kapłan udał się do Rzymu i poświęcił się wychowaniu ubogich dzieci i młodzieży. Aby zapewnić swojemu dziełu trwałość, założył zgromadzenie pijarów. Z podziwu godną cierpliwością zniósł wiele doświadczeń. Zmarł w Rzymie 25 sierpnia 1648 roku. zobacz więcej2014-08-25 13:33 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Róży z Limy
Róża urodziła się w Limie, stolicy Peru, w roku 1586. Już w domu rodzinnym odznaczała się chrześcijańskimi cnotami. Przyjąwszy habit III Zakonu św. Dominika, oddała się surowej pokucie, aby wyprosić zbawienie Indian. Zmarła 24 sierpnia 1617 roku.
2014-08-23 01:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie NMP Królowej
22 sierpnia w Kościele obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Wspomnienie to zostało wprowadzone przez papieża Piusa XII encykliką "Ad caeli Reginam" w 1954 roku. Na kartach Apokalipsy św. Jana Maryja jest przedstawiana jako Królowa. Wynika to z bardzo bliskiej więzi, jaka łączyła Jezusa z Maryją - tak bliskiej, że Jezus udzielił Jej uczestnictwa w swoim królowaniu. Kościół już od IV wieku często nazywał Maryję Królową - zwłaszcza w licznych pieśniach, modlitwach i litaniach. Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna, Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny". zobacz więcej2014-08-22 13:30 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Bernarda
Bernard urodził się w roku 1090 koło Dijon we Francji. Otrzymał staranne wychowanie chrześcijańskie. W roku 1111 wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux. Wkrótce został opatem nowego klasztoru w Clairvaux. Słowem i pismami przyczyniał się do pogłębienia życia wewnętrznego i utwierdzenia wiary. Wywarł olbrzymi wpływ na Europę. Zmarł 20 sierpnia 1153 roku. zobacz więcej2014-08-20 10:06 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Jana Eudesa
Jan Eudes urodził się we Francji w roku 1601. Jako członek zgromadzenia księży oratorianów gorliwie głosił misje ludowe. W roku 1643 założył zgromadzenie księży, które poświęciło się misjom ludowym i prowadzeniu seminariów, oraz żeńskie zgromadzenie Córek Matki Bożej Miłosierdzia. Gorliwie szerzył nabożeństwo do Serc Jezusa i Maryi. Zmarł 19 sierpnia 1680 roku. zobacz więcej2014-08-19 12:45 umieścił: Wojciech T.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
1 listopada 1950 r. papież Pius XII ogłosił dogmat, czyli prawdę naszej katolickiej wiary, że Najświętsza Maryja Panna po zakończeniu ziemskiego życia z ciałem i duszą została wzięta do nieba. Kult Maryi wyniesionej do niebiańskiej chwały był już znany od mniej więcej VI stulecia. W Polsce, Matce Bożej Wniebowziętej dedykowanych jest ponad 600 kościołów i kaplic. zobacz więcejprzejdź2014-08-15 13:08 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Klary
Urodziła się w Asyżu w Umbrii we Włoszech.W roku 1212 za przykładem Franciszka z Asyżu zdecydowała się na ubogie życie monastyczne, stając się pierwszą klaryską. Przeżyła 42 lata w klasztorze San Damiano w swym rodzinnym Asyżu. W roku 1215 została przez św. Franciszka ustanowiona przełożoną klasztoru. Jej sposób prowadzenia klariańskiej wspólnoty oraz świętość życia przyczyniły się do wielkiego poparcia ze strony papiestwa: Innocenty IV osobiście udzielił jej wiatyku, Aleksander IV, wcześniejszy kardynał protektor zakonu franciszkańskiego, kanonizował ją w roku 1255. zobacz więcej2014-08-11 02:02 umieścił: Wojciech T.
Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża
Edyta Stein urodziła się we Wrocławiu w 1891 roku, jako najmłodsza z jedenaściorga dzieci głęboko wierzącej rodziny żydowskiej. Po studiach uniwersyteckich oddała się pracy nauczycielskiej. W roku 1922 przyjęła chrzest i otrzymała imię Teresa, a w roku 1933 wstąpiła do klasztoru karmelitanek w Kolonii. Od nawrócenia była przeświadczona, że jej życie będzie naznaczone krzyżem. Wstępując do Karmelu, wybrała imiona Teresa Benedykta od Krzyża. Ze względu na prześladowania hitlerowskie przeniosła się do klasztoru Echt w Holandii. Tam została aresztowana, wywieziona do Oświęcimia i zagazowana 9 sierpnia 1942 roku. zobacz więcej2014-08-09 09:54 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Dominika
Dominik urodził się w Caleruega w Hiszpanii około roku 1170. Po studiach teologicznych został kanonikiem w Osmie. Owocnie zwalczał herezję albigensów.  Założył Zakon Kaznodziejski, który wkrótce rozszerzył się w całej Europie. Zmarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku. zobacz więcej2014-08-08 15:23 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie świętych męczenników Sykstusa II i Towarzyszy
Sykstus został biskupem Kościoła rzymskiego w roku 257; w następnym roku został schwytany na rozkaz cesarza Waleriana podczas nabożeństwa w katakumbach Kaliksta. Zamordowano Go razem z czterema diakonami. Tam też pochowano jego ciało. zobacz więcej2014-08-07 16:14 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Jana Marii Vianney
Jan Vianney urodził się w Dardilly koło Lyonu w roku 1786. Musiał pokonać wiele trudności, zanim doszedł do kapłaństwa. Wkrótce został proboszczem w Ars w diecezji Belley.  Zobojętniałą parafię odrodził przez swoją miłość do parafian, modlitwę i umartwione życie. Tłumy ludzi ściągały do Ars, by się u niego wyspowiadać lub zasięgnąć rady. Wyczerpany nadludzką pracą i umartwieniami, zmarł w Ars 4 sierpnia 1859 roku. zobacz więcej2014-08-04 13:19 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli
Euzebiusz urodził się z początkiem IV wieku na Sardynii. W roku 345 został pierwszym biskupem Vercelli. Prowadził życie wspólne z duchowieństwem swojej diecezji. Bronił nauki Kościoła przeciw arianom i dlatego musiał pójść na wygnanie.  Po powrocie gorliwie pracował nad odnową wiary. Zmarł w Vercelli w roku 371. zobacz więcej2014-08-02 00:32 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda
Piotr Eymard urodził się w mieście La Mure, we Francji, w roku 1811. Wyświęcony na prezbitera, przez kilka lat pracował w duszpasterstwie, po czym wstąpił do Zgromadzenia Maryi(Societas Mari).c Będąc wyjątkowym czcicielem Eucharystii, założył wspólnoty zakonne, zarówno męskie, jak i żeńskie, poświęcone kultowi eucharystycznemu. Jego liczne i bardzo skuteczne poczynania zmierzały do rozpalenia miłości wobec Najświętszej Eucharystii. Zmarł w rodzinnym mieście 1 sierpnia 1868 roku. zobacz więcej2014-08-02 00:30 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego
Alfons urodził się w Marinelli koło Neapolu w 1696 roku. Po uzyskaniu doktoratu prawa wstąpił w szeregi kapłańskie i założył Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela. Głosił wśród ludu naukę chrześcijańską, napisał dzieła z zakresu teologii moralnej i ascetycznej. Został mianowany biskupem diecezji św. Agaty. Wkrótce uzyskał zwolnienie z tego urzędu i wrócił do zgromadzenia. Zmarł wśród swoich w roku 1787 w Pagani pod Neapolem. zobacz więcej2014-08-01 00:21 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Ignacego z Loyoli
Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii. Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze królewskim; kiedy się nawrócił do Boga, skończył studia teologiczne w Paryżu Tu zebrał pierwszych towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w Rzymie 31 lipca 1556 roku. zobacz więcej2014-07-31 12:17 umieścił: Wojciech T.
Wspomnienie Św. Piotra Chryzologa
Piotr urodził się około roku 380 w Imoli we Włoszech i tam przyłączył się do grona kleryków. W roku 424 został wybrany biskupem Rawenny. Jako gorliwy pasterz uczył swoich wiernych słowem i przykładem. Zmarł około roku 450. zobacz więcej2014-07-30 17:07 umieścił: Wojciech T.

Z życia Ko¶cioła

Pielgrzymka Franciszka do Korei Południowej
Papież Franciszek rozpoczął swą trzecią zagraniczną pielgrzymkę apostolską. Tym razem Ojciec Święty odwiedził Koreę Południową. W czasie swej kilkudniowej pielgrzymki papież spotka się z lokalnymi biskupami, przedstawicielami władz i młodzieżą, a także odprawi Uroczyste Msze Święte z udziałem tysiący wiernych.
2014-08-15 21:20 umieścił: Michał R.
Wniebowzięcie NMP na Jasnej Górze
 Nuncjusz apostolski w Polsce  abp Celestino Migliore wygłosił kazanie na Jasneg Górze podczas głównej Mszy św. celebrowanej z okazji uroczystości Wniebowzięcia NMP. Zapraszamy do zapoznania się z relacją na stronie "Goscia Niedzielnego". 
przejdź2014-08-15 13:36 umieścił: Piotr P
Młodzi dla młodych
Trwają przygotowania do kolejnego spotkania Ojca Świętego z młodzieżą całego swiata - na światowych dniach młodzieży. Jak wiemy tym razem spotkanie to odbędzie się w Polsce. Mamy już logo i modlitwę ŚDM - zapraszamy do zapoznania się! 
przejdź2014-08-03 12:17 umieścił: Piotr P
Pielgrzymim szlakiem
Miesiąc sierpień to szczególny czas pielgrzymowania do sanktuariów Maryjnych. Wielu pielgrzymuje na Jasną Górę, aby u stóp Czarnej Madonny dziękować za wszystko co otrzymali i prosić o dalszą opiekę. Do Częstochowy wyruszyła także nasza archidiecezjalna pielgrzymka z Rybnika a wraz z nią młoda para...
przejdź2014-08-02 18:31 umieścił: Piotr P
Ojciec Święty w Casercie
Papież Franciszek przybył do zielonoświątkowców w Casercie.  Była to pierwsza w historii podróż papieża poza Rzym wyłącznie w tym celu, aby spotkać się z protestantami.
przejdź2014-08-01 22:44 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

200 parafii i ponad 1700 oficjalnie zgłoszonych uczestników pielgrzymki, czyli mała statystyka
Piękne zdjęcia i relacje na naszej stronie lub w "MGN", a także poświęcone miejsce w innych mediach naszego regionu pokazują, że powakacyjna pielgrzymka ministrantów do katedry, która odbyła się 30 sierpnia br., była ważnym wydarzeniem w życiu diecezji. Zachęcamy do zerknięcia na statystykę z naszego spotkania. Dowiemy się z niej m.in., które parafie były reprezentowane i w jakiej liczbie osób oraz ile było parafii z danego dekanatu. Dziękujemy jeszcze raz Księżom Proboszczom, Księżom Opiekunom, a także Animatorom, Lektorom, Klerykom, Szafarzom i Rodzicom za pomoc w dotarciu do katedry na pielgrzymkę. Ponadto dziękujemy diakoniom: liturgicznej, modlitewnej i muzycznej oraz wszystkim Pomocnikom za trud przygotowania uroczystości. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem ks. Arcybiskupa Wiktora Skworca, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, ks. Proboszcza Katedry, a także Przełożonych WŚSD, Księgarni św. Jacka i "Małego Gościa Niedzielnego" oraz niezastąpionej Redakcji DMAK-u!!!   zobacz więcejprzejdź2014-09-18 18:43 umieścił: Piotr P
Urodziny ks. Piotra!
Dziś kolejne z rzędu osiemnaste urodziny obchodzi ks. Pior Lewandowski - "emerytowany" naczelny DMAK i główny sprawca wzrostu strony. Życzymy mu dużo błogosławieństwa Bożego, nieschodzące- go z twarzy uśmiechu i bezgranicznego zapału do pracy duszpasterskiej!
2014-09-17 12:46 umieścił: Tomasz A.
Relacja z pielgrzymki do katedry #2
Dnia 30 sierpnia 2014 roku, już po raz (czwarty?) ministranci naszej archidiecezji spotkali się w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach na powakacyjnej pielgrzymce.   Pielgrzymka rozpoczęła się wspólną modlitwą. Następnie poznaliśmy naszych kolegów, którzy zwyciężyli na ogólnopolskim turnieju ministrantów w piłce nożnej oraz wspólnotę bardzo bogatą w talenty otrzymane od Boga. Jak co roku ks. Cezariusz powiedział do nas wiele motywujących słów, w tym roku jego prawym skrzydłowym został ks. Witold Psurek, który wygłosił konferencję. Przypomniał nam, że bycie ministrantem to nie przygoda na kilka lat, że po szkole średniej nie czas na odpoczynek, a na intensywną pracę, bo właśnie wtedy możemy z siebie wiele dać dla dobra drugiego człowieka. Po konferencji ks. Witolda rozpoczęła się adoracja. Równolegle cały czas trwała spowiedź święta. Następnie została odprawiona długo wyczekiwana Eucharystia- szczyt i  centrum naszej pielgrzymki. Mszy Świętej przewodniczył ks. arcybiskup Wiktor Skworc, podczas homilii nazwał nas wszystkich Ireneuszami, gdyż mamy ,,Nieść pokój?- takie jest znaczenie tego imienia. Po Mszy udaliśmy się na teren parkingu i ogrodów kurialnych, gdzie tradycyjnie można było się wyszaleć na dmuchanym zamku, pochwalić się wiedzą na tematy biblijne lub liturgiczne oraz- co było nowością- wziąć udział w konkursie w układaniu kostki Rubika. Również drzwi Wyższego Śląskiego Seminarium były otwarte dla tych, którzy chcieli je zwiedzić lub po prostu zjeść ciepły posiłek. Na uczestników tegorocznych rekolekcji czekało wiele niespodzianek- gratisowe minuty na zamku, słodkie upominki, zniżki na Małego Gościa, zniżki w księgarni św.Jacka i wiele innych, a to wszystko za sprawą kuponów rozdawanych uczestnikom na wakacyjnych wyjazdach. Po całym dniu pełnym wrażeń mogliśmy wrócić do naszych domów i parafii by z uśmiechem na twarzy rozpocząć dalsze nowy rok formacyjny.
An. Rafał Żydziak  
zobacz więcej
2014-09-17 16:39 umieścił: Tomasz A.
Relacja z pielgrzymki do katedry
  Sobotni poranek, dnia 30 sierpnia 2014 roku. Jeden z miejskich autobusów, jadący w kierunku centrum Katowic. Dziesiątki roześmianych chłopięcych twarzy, zarówno starszych, jak i młodszych. Co ich skłoniło do tego by wstać o wczesnej porze w przedostatnim dniu ich przerwy wakacyjnej i udać się do centrum górnośląskiej stolicy? Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej? Nie. Przecież one będą miały miejsce w Katowicach dopiero we wrześniu. Może premiera nowej gry komputerowej? Też nie. Więc dokąd oni wszyscy się udają? Co jest celem ich podróży? Otóż te dziesiątki młodych ludzi tym autobusem oraz setki innych, różnymi środkami transportu, udają się na swoją coroczną powakacyjną pielgrzymkę ministrantów do Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, do Matki wszystkich kościołów archidiecezji.     Tam ci młodzi rycerze Pana Jezusa, czerpią siły na kolejny rok służby przy ołtarzu i formacji w swoich wspólnotach parafialnych z przeżywanej adoracji obecnego w Najświętszym Sakramencie swojego Mistrza i Pana - Jezusa Chrystusa, wsłuchiwania się w konferencję specjalnie dla nich przygotowaną i uczestnicząc w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem abp. Wiktora, która jest także dziękczynieniem za czas wakacji w czasie których tak wielu z ministrantów uczestniczyło w rekolekcjach przygotowanych przez Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej. W czasie pierwszej części pielgrzymki, która odbywa się w budynku archikatedry, dowiadują się także o tym, co dzieje się w archidiecezji i Polsce związanego ze służbą liturgiczną oraz o tym, co będzie miało miejsce w najbliższym czasie np. o dekanalnych rozgrywkach ministrantów w piłce nożnej. Po tym co zostało przygotowane dla ducha wszyscy udają się do ogrodów kurialnych, seminarium, czy przed budynek kurii, gdzie czeka na każdego wiele atrakcji. Tegoroczna pielgrzymka co prawda przebiegła w duchu radości, jednak gdzieś w głębi każdy pamiętał o tym, że w momencie, kiedy my możemy cieszyć się wolnością i pokojem, wielu ludzi na całym świecie, a w tym setki, jak nie tysiące chrześcijan ginie z powodów prześladowań, wojen i konfliktów zbrojnych, szczególnie na Ukrainie, w Syrii, Iraku i Ziemi Świętej. Przypomniał o tym z resztą wszystkim abp. Wiktor w czasie homilii, nadając jednocześnie wszystkim imię Ireneusz tzn. niosący pokój, dopowiadając, że każdy ministrant ma być tym, który zanosi wszędzie, gdzie się udaje - pokój. Ten pokój pochodzący od Chrystusa, którego jak widzimy "świat dać nie może".  An. Daniel Ludwik zobacz więcej2014-09-16 16:12 umieścił: Tomasz A.
Tańcząca propozycja
Jak dobrze wiemy ministranci angażują się w wiele ciekawych inicjatyw. Jeśli ktoś jest z okolicy Katowic i ma zdolności taneczne, to ta propozycja jest dla niego. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci KROPELKA w Katowicach, zaprasza chłopców w wieku 12-16 lat do udziału w Zespole wokalno-tanecznym. Zespół działa 5 lat i prowadzony jest przez choreografa Panią Zofię Czechlewską byłą solistkę Zespołu Śląsk.
przejdź2014-09-16 09:07 umieścił: Piotr P
Każdy z was to Ireneusz
Pielgrzymka Służby Liturgicznej przeszła już do historii. Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa, spotkania porekolekcyjne, wspólna radosna zabawa, konkursy i mnóstwo ministrantów z archidiecezji - to słowa klucze dorocznej pielgrzymki. Relację "na gorąco" znajdziecie na stronie "Małego Gościa" tam też wiele zdjęć z tego wydarzenia http://malygosc.pl/doc/2139650.Kazdy-z-was-to-Ireneusz  oraz naszej stronie internetowej
przejdź2014-09-05 21:35 umieścił: Piotr P
Powakacyjna pielgrzymka ministrantów
 Drodzy Ministranci! Wielkimi krokami zbliżamy się do końca wakacji oraz do naszej powakacyjnej pielgrzymki. Odbędzie się ona już 30 sierpnia w Katowickiej katedrze Chrystusa Króla. Czekamy na was! W rozwinięciu newsa wiele ważnych informacji dotyczących naszej pielgrzymki.                                                          Nie może Was zabraknąć!
przejdź2014-08-18 20:22 umieścił: Piotr P
Rekolekcje zakończone
14 sierpnia zakończył się V - ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom, którzy prowadzili poszególne turnusy tegorocznych rekolecji. Wszystkim ministrantom życzymy, aby czas spędzony na modlitwie i zabawie przynosił obfite owoce. Wszystkich serdecznie zapraszamy na naszą powakacyją pielgrzymkę do katedry już 30 sierpnia.     Nie może was tam zabraknąć! 
przejdź2014-08-15 13:29 umieścił: Piotr P
Służba na Powakacyjnej Pielgrzymce Ministrantów
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą służyć podczas Pielgrzymki powakacyjnej Ministrantów 30 sierpnia br. w Katedrze Chrystusa Króla w Katowicach, proszeni są o przesłanie swoich danych niżej podanym formularzem zgłoszeniowym. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz formularz zgłoszeniowy.
2014-08-09 19:32 umieścił: Michał R.
V turnus - czas start
06.08.2014r rozpoczął się ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Życzymy wszystkim uczestnikom wiele radości, ze spotkania z Jezusem i wspólnej zabawy. Pamętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolekcje a także o Księżach, klerykach i animatorach, którzy je poprowadzą. Niech Matka Najświętsza wyprasza Wam u Boga wszelskie potrzebne łaski! 
przejdź2014-08-07 11:52 umieścił: Piotr P
Zakończył się IV turnus
o5.08.2014r zakończył się czwarty turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Dziękujemy Księżom, klerykom i animatorom za te 9 dni wytężonej pracy. Życzymy wszystkim prowadzącym i uczestnikom aby miniony turnus przynosił obfite owoce. Czekamy na was na powakacyjnej pielgrzymce w naszej katedrze! 
przejdź2014-08-07 11:42 umieścił: Piotr P
Intencje Diakoni Modlitwy
Rozpoczęliśmy nowy miesiąc, dlatego Diakonia Modlitwy proponuje nam kolejne intencje -  na miesiąc sierpień. Prośmy w naszych modlitwach o gorliwość dla ministrantów, aby zawsze z radością służyli przy Ołtarzu  Pana oraz za rządzących państwami, aby zawsze kierowali się prawdziwym dobrem ludzkim i byli otwarci na wole Bożą. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i  życzymy udanych wakacji 
2014-08-01 22:36 umieścił: Piotr P
IV turnus - czas start
28.07 rozpoczął się IV turnus wakacyjnych rekolekcji. Pamiętajmy w modlitwie o ministrantach, którzy przeżywają swoje rekolecje oraz o ksieżach, klerykach i animatorach,  prowadzących Iv turnus. Niech ten czas będzie czasem wielkiej radości ze spotkania Pana Boga. 
przejdź2014-07-29 10:20 umieścił: Piotr P
Zakończył się III turnus
Zakończył się III turnus wakacyjnych rekolekcji ministrantów naszej archidiecezji. Dziękujemy wszystkim Księżom, klerykom i animatoram za pracę i tród włożone w przygotowanie tego czasu! Ministrantom życzymy aby te rekolekcje przynosiły obfite owoce. Do zobaczenia na powakacyjnej pielgrzymce!
przejdź2014-07-27 16:06 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl