Archiwum newsów

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 rok 2005 rok 2004

Kalendarz liturgiczny

Wspomnienie św. Augustyna
Augustyn urodził się w 354 r. w Tagaście, w średniozamożnej rodzinie, z ojca Patrycjusza, poganina, i matki Moniki, chrześcijanki. W 391 roku Augustyn przybył do Hippony, gdzie biskup Waleriusz wyświęcił go na kapłana....  Cechą najbardziej charakterystyczną dla teologii Augustyna, ale także dla jego refleksji w innych dziedzinach, jak filozofia, pedagogika czy polityka, było przekonanie, że miłość stanowi cel i kryterium poznania intelektualnego. Miłość rozumiał jako nieodłączną od prawdy i prawego życia. zobacz więcej2013-08-28 12:27 umieścił: Michał R.
Święto św. Bartłomieja Apostoła
Bartłomiej miał głosić Ewangelię w Armenii, a także w Indiach, Arabii, a nawet w Etiopii. Podobno miał nawrócić brata króla Armenii, Polimpiusza. Z rozkazu króla Astiagesa pojmano Bartłomieja w mieście Albanopolis (obecne Emanstahat). Był męczony i rozpięty na krzyżu głową w dół, żywcem obdarty ze skóry i ukrzyżowany; potem go ścięto. Jest patronem wielu rzemieślników: rzeźników, garbarzy, introligatorów, siodlarzy, szewców, tynkarzy, górników, krawców, piekarzy, sztukatorów, a we Florencji - sprzedawców oliwy, serów i soli; wzywany w przypadku chorób nerwowych, konwulsji i chorób skóry. Ponadto jest uważany za patrona bartników, pasterzy, właścicieli winnic, grzybiarzy i rolników. zobacz więcej2013-08-24 18:32 umieścił: Michał R.
Święto Przemienienia Pańskiego
Dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas wraz z Chrystusem, Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Chrystus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. Apostołowie byli zachwyceni, choć poznali jedynie niewielki odblask wiecznej chwały Ojca, w której po swoim zmartwychwstaniu zasiadł Jezus. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów - dowiedzieli się o nim dopiero po wniebowstąpieniu Jezusa. Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała. zobacz więcej2013-08-06 20:58 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Jana Marii Vianeya
Jan Maria Vianney urodził się 8 maja 1786 r. w Dardilly koło Lyonu. W 1812 roku wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego. Jan nie był księdzem pokazowym ? głosił schematyczne kazania, jąkał się i często gubił wątki. Jednak brak kapłanów sprawił, że wkrótce został proboszczem w parafii Ars. Powoli liczba osób chodzących do kościoła i przystępujących do sakramentów zaczęła rosnąć. Zaczęła szerzyć się sława Vianneya jako niezwykłego spowiednika, który ma dar czytania w ludzkich sumieniach i przepowiadania przyszłości. Według osób, które znały go bliżej, oprócz naturalnych cierpień fizycznych doświadczał też cierpień nadprzyrodzonych w postaci dręczeń demonicznych. Wyniszczony chorobami i ascezą zmarł 4 VIII 1859 r. po 41 latach pobytu w Ars. zobacz więcej2013-08-06 22:31 umieścił: Michał R.
Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego
Dzisiaj wpominamy świętego Alfonsa, który pochodząc z arystokratycznej rodziny, zdobywając dwa doktoraty - z prawa kościelnego i świeckiego, będącąc niezwykłym artystą nie bał się porzucić tego wszystkiego aby oddać się posłudze kapłańskiej. Jest założycielem redemptorystów, w czasach jego posługi biskupiej w Neapolu przybyło wiernych do Kościoła, którzy byli poruszeni ubóstwem i skromnością swojego biskupa, który sprzedał nawet Kościelne majątki, aby dokarmić biednych w czasie głodu we Włoszech. Jest patronem spowiedników, adwokatów oraz teologów moralistów. zobacz więcej2013-08-01 16:26 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli
Jest on założycielem zakonu jezuitów - zakonu, którego zadaniem była walka z reformacją. Jego dewizą była łacińska sentencja "Ad maiorem Dei gloriam" (Ku większej chwale Boga).  Jest jednym z bardziej znanych świętych w Kościele. Słynne są jego ćwiczenia duchowe. Dla każdego z nas może być wzorem "walki" w obronie wiary. zobacz więcej2013-07-31 00:46 umieścił: Daniel L.
Święto Św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy
Święta Brygida urodziła się, według dawnej tradycji, około 1303 roku.  Brygida doświadczała wizji już jako dziecko. Pewnego razu ukazała jej się Dziewica Maryja z koroną na głowie.  Innym razem widziała ona ukrzyżowanie Chrystusa i jego śmierć na krzyżu. Te dwa wątki - gorliwe poświęcenie się Matce Boskiej i medytacje nad męką Chrystusa - zajmowały ją do końca życia. Pomimo swojej mądrości ukazanej w pisamach o poprawie obyczajów, które wg niej podyktował jej sam Chrystus, nigdy nie została zrozumiana. Kościół dopiero w czasie kanonizacji zatwierdził oficjalnie jej dzieła. zobacz więcej2013-07-23 01:11 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie św. Marii Magdaleny
Magdalena, wierna uczennica Chrystusa Pana, była przy Jego śmierci i pierwsza ujrzała Go po zmartwychwstaniu wczesnym rankiem dnia paschalnego (Mk 16, 9). Jej kult w całym Kościele zachodnim rozpowszechnił się od XII wieku.
2013-07-22 01:12 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie Bł. Czesława Odrowąża
Prawdopodobnie, tak jak św. Jacek Odrowąż, pochodził on z tej samej śląskiej rodziny Odrowążów.  Do dominikanów wstąpił po tym jak bp. Iwo Odrowąż zabrał go i Dominika ze sobą do papieża na wizytę ad limina. W Rzymie bowiem spotkał św. Dominika, który zrobił na nim ogromne wrażenie, wskrzeszając zmarłego młodzieńca na oczach wielu świadków, który wcześniej stracił życie spadłszy z konia. Po śmierci za jego przyczyną dokonywały się wskrzeszenia, które przesądziły o jego beatyfikacji. Jego grób znajduje się we Wrocławiu. zobacz więcej2013-07-20 13:21 umieścił: Daniel L.
Wspomnienie Świętego Bonawentury
Wspominany dzisiaj święty był wielkim teologiem i filozofem. Był biskupem - kardynałem Albano. Świętość życia sprawiła, że papież Sykstus IV wyniósł go na ołtarze w 1482, czyli ponad 200 lat po śmierci. A zmarł w ciekawy sposób, bo na soborze w Lyonie, którego sam był organizatorem. 100 lat po kanonizacji papież Sykstus V ustanowił go doktorem Kościoła porównując go ze świętym Tomaszem do dwóch kandelabrów oświecających światłem swej mądrości cały Kościół. Więcej o ciekawej historii życia tego świętego w odnośniku. zobacz więcejprzejdź2013-07-15 01:40 umieścił: Daniel L.

Z życia Ko¶cioła

7 IX - Dzień postu i modlitw o pokój w Syrii
7 września papież ogłosił dniem postu i modlitwy w intencji pokoju w Syrii. Do tego wspólnego dzieła zachęcił nie tylko wszystkich katolików, ale i wyznawców innych religii.  Słowo odnoszące się do tragicznych wydarzeń w Syrii skierował do nas także nasz abp Wiktor Sworc, przeczytamy je w odnośniku. Nie pozostańmy obojętni wobec cierpienia tylu ludzi i już teraz chwytajmy za różańce wołając do Maryi - Królowej Pokoju. zobacz więcejprzejdź2013-09-04 16:15 umieścił: Daniel L.
ŚDM - Kraków 2016
Zakończyła się uroczysta msza rozesłania w Rio, której przewodniczył papież Franciszek. Na jej zakończenie powiedział: "Drodzy młodzi, jesteśmy umówieni na spotkanie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży w 2016 r. w Krakowie, w Polsce".  Tymi słowami zaprosił wszystkich za 3 lata wszystkich młodych ludzi do naszego kraju. Módlmy się abyśmy jak najlepiej do tego czasu się przygotowali odnowiając swoją wiarę, otwierając serca na wszystkie kultury świata. zobacz więcej2013-07-28 17:19 umieścił: Daniel L.
ŚDM - Czuwanie z papieżem Franciszkiem
Dzisiaj o 3:00 naszego czasu zakończyła się adoracja Pana Jezusa, którą poprzedziło widowisko nawiązujące do historii św. Franciszka z Asyżu, któremu Pan polecił odbudowę Kościoła. Papież w swojej przemowie zwrócił uwagę, że to my młodzi jesteśmy dzisiaj budowniczymi Kościoła.  Zabiegał o to byśmy starali się nie o małą jednak kaplicę, ale o ogromny Kościół dla całej ludzkości, zdolny pomieścić każdego. Dzisiaj o 15:00 polskiego czasu uroczysta Eucharystia kończąca tegoroczne ŚDM, ogłoszenie miejsca kolejenego spotkania młodych oraz rozesłanie. zobacz więcej2013-07-28 03:13 umieścił: Daniel L.
ŚDM - Droga Krzyżowa na Copacabanie
Dzisiaj ok 1 h po północy polskiego czasu zakończyła się widowiskowa Droga Krzyżowa z udziałem ok milona ludzi i papieża na Copacabanie. Każda stacja była niesamowicie zinscenizowana i pobudzała głęboko myśli człowieka, a także i same rozważania trafiały mocno do serca.  Na zakończenie papież wygłosił przemowę w której pytał młodych kim chcą być w tej drodze: Piłatem, Szymonem z Cyreny czy może Maryją? Więcej o tym wydarzeniu w odnośniku. Dzisiaj, a właściwie dla nas w Polsce już jutro bo 30 min po północy transmisja czuwania z Ojcem Świętym na Copacabanie. zobacz więcejprzejdź2013-07-27 11:25 umieścił: Daniel L.
ŚDM - Rio 2013 czas zacząć...
Uroczystą Eucharystią sprawowaną 40 minut po północy polskiego czasu przez arcybiskupa metropolitę Rio de Janeiro - Oraniego Tempestę na plaży Copacabana rozpoczęły się obchody XXVIII Światowych Dni Młodzieży.  Eucharystię poprzedziło uroczyste wniesienie krzyża ŚDM oraz ikony Matki Bożej przy wykonywanej pieśni "Emmanuel", która była hymnem ŚDM w Rzymie w 2000 roku - przedostatniego spotkania młodych przeżywanego z bł. Janem Pawłem II - inicjatorem ŚDM. Transmisje z Rio odbywają się na żywo w telewizji publicznej, pierwszym lub drugim programie oraz na kanale Watykanu na YT do którego link znajdziemy w odnośniku. Pamiętajmy w naszych modlitwach o młodych ludziach zgromadzonych w imię Jezusa w Rio w Brazylii, a także zgromadzonych na tzw. polskich Rio, a szczególnie na Rio na Śląsku. Nie zapomnijmy też o tych, którzy łączą się dzięki różnym kanałom. Niech czas ŚDM będzie świętym czasem. zobacz więcejprzejdź2013-07-24 01:30 umieścił: Daniel L.
Relikwie Ks. Jana Bosko w Szczyrku!
Serdecznie zapraszamy do Szczyrku - do Księży Salezjanów, by pokłonić się Matce Bożej Królowej Beskidów oraz by uczcić relikwie ks. Jana Bosko, które będą na Szczyrkowskiej Górze Błogosławieństw aż do 13 sierpnia br.                                                       Na stronie http://szczyrk.sdb.org.pl/ możemy zapoznać się z programem peregrynacji relikwii świętego z Turynu. Niedawno pisaliśmy, że w czerwcowym numerze "Małego Gościa Niedzielnego" można znaleźć m.in. płytę DVD z filmem pt. "Ksiądz Bosko - Apostoł Młodzieży". W wakacyjny czas warto sięgnąć po ten niesamowicie piękny i wzruszający film. Gdy już poznamy wspaniałą postać ks. Jana Bosko wtedy koniecznie warto przyjechać do Szczyrku by prosić za jego wstawiennictwem o potrzebne łaski! zobacz więcej2013-07-18 09:27 umieścił: Piotr P
Rio na Ślasku...
Razem z Księdzem Arcybiskupem Wiktorem Skworcem serdecznie zapraszamy do przeżywania Światowych Dni Młodzieży na Śląsku. Może nie uda nam się wyjechać do Rio de Janeiro na spotkanie z papieżem Franciszkiem, ale możemy spotkać się wszyscy w Piekarach Śląskich! Bądźmy tam obecni jako służba liturgiczna! Zaproszenie w rozwinięciu...
przejdź2013-07-18 09:02 umieścił: Piotr P

Wiadomo¶ci DMAK

"Panu Bogu świeczkę..." ministrant w szkole
Nareszcie wróciła szkoła!!! Wśród szkolnych urwisów czy wręcz rozrabiaków są niestety takze ministranci. Ktoś powie: "przecież to zwykli uczniowie, tacy jak inni". Owszem, ale... czy do końca?
przejdź2013-09-06 21:26 umieścił: Piotr L.
10 lat naszej strony!!! (2003-2013)
30.08 nasza strona internetowa obchodzi 10-lecie powstania. Równo 10 lat temu rozpoczęły się działania, zmierzające do urucho- mienia strony internetowej DMAK z prawdziwego zdarzenia. Zapra- szamy do arcyciekawego artykułu "Historia strony internetowej DMAK (2003-2013)"
przejdź2013-08-31 02:08 umieścił: Paweł K.
Powakacyjna pielgrzymka ministrantów...
Na pewno wielu z Was zastanawia się jak będzie wyglądał nasz pielgrzymkowy czas. Dla wszystkich zainteresowanych przedstawiamy szczegółowy program. Do zobaczenia w sobotę 31 sierpnia 2013 r.
przejdź2013-08-30 15:12 umieścił: Piotr P
Muzycy poszukiwani!
Poszukujemy chętnych muzyków chcących wspomóc Diakonię Muzyczną w oprawieniu Mszy Św. na Powakacyjnej Pielgrzymce Ministrantów do Katedry.
Serdecznie zapraszamy wszystkich grających i śpiewających! Próba odbędzie się 26 sierpnia w Katowicach. Więcej informacji pod adresem diakoniamuzdmak@gmail.com.
2013-08-21 23:10 umieścił: Michał R.
Pielgrzymka powakacyjna Ministrantów
Wszyscy chętni ministranci, którzy osiągnęli już przynajmniej stopień Kandydata na Animatora i chcą służyć podczas Pielgrzymki powakacyjnej Ministrantów 31 sierpnia br. w Krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach, lub są zainteresowani dołączeniem do Diakonii Liturgicznej, proszeni są o przesłanie swoich danych na niżej podany adres e-mail. Zapraszamy wszystkich Animatorów i Kandydatów na animatorów!
Nasz adres mailowy.  
2013-08-05 13:57 umieścił: Michał R.
Powakacyjna pielgrzymka...
Poszukujemy współpracowników do pomocy w organizacji pielgrzymki ministrantów do katedry. Do pomocy zaproszeni są animatorzy, kandydaci na animatorów oraz ministranci starsi. Spotkanie organizacyjne, na którym zostaną podane szczegóły odbędzie się 28 sierpnia, w środę o godz. 16.00 w Katowicach Bogucicach, w parafii św. Szczepana. Do najważniejszych zadań będzie należała pomoc w obsłudze stanowisk ministranckich, zapisach przybywających grup, wydawanie karnetów ministranckich i wiele innych fascynujących zadań. Zapraszamy do współpracy.
2013-08-18 19:25 umieścił: Piotr P
Pielgrzymka kobiet do Piekar Śląskich
Wszystkich ministrantów i animatorów, którzy w niedzielę 18 sierpnia będą pielgrzymowali do Matki Bożej Piekarskiej zapraszamy do służby. Czekamy na was 18 sierpnia o godzinie 8.30 w salkach katechetycznych za probostwem. Ministranci niech zabiorą ze sobą strój liturgiczny w kolorze czerwonym. W salkach należy się ubrać w strój i pobrać "sztandarki" z flagą eucharystyczną. Następnie czekać na polecenia księży i organizatorów . Serdecznie zapraszamy!
2013-08-16 12:07 umieścił: Michał R.
V turnus wakacyjnych rekolekcji...
12 sierpnia rozpoczął się V turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ministrantach przeżywających swoje rekolecje. Polecajmy także księży, kleryków i animatorów, którzy poprowadzą ostatni w tym roku turnus wakacyjnych rekolekcji. W załaczniku poniżej przedstawiamy listę osób prowadzących V turnus w danych ośrodkach rekolekcyjnych. zobacz więcejprzejdź2013-08-12 21:37 umieścił: Piotr P
"Gość Niedzielny" o ministrantach...
O tym, że na wakacyjnych rekolekcjach ministranckich wiele się dzieje, to każdy wie! Na naszej stronie już wkrótce pojawi się wiele świadectw oraz zdjęć z tego wyjątkowego czasu.
przejdź2013-08-08 21:49 umieścił: Piotr P
Responsorium...
Wszystkim ministrantom polecamy specjalną aplikację na telefony komórkowe z systemem Android. Zawiera ona melodie psalmów, aklamacji i modlitw wiernych. Jest przydatna kantorom pragnącym poćwiczyć albo przypomnieć sobie odpowiednie melodie.
Aplikacja nazywa się Responsorium, jest bezpłatna i można ją znaleźć klikając w link poniżej
przejdź2013-08-03 22:54 umieścił: Piotr P
Konkurs na najlepszą stronę internetową...
Drodzy ministranci! Ostatniego czerwca zakończyliśmy przyjmowanie adresów stron www. do konkursu na najładniejszą stronę ministrantów naszej archidiecezji. Rozstrzygnięcie konkursu podczas powakacyjnej pielgrzymki służby liturgicznej do katedry 31 sierpnia br. Może warto podpatrzyć ciekawe pomysły, aby w przyszłości samemu spróbować swoich sił w konkursie. Pozdrawiamy Was wakacyjnie i do zobaczenia w katedrze w Katowicach - 31 sierpnia br.! zobacz więcejprzejdź2013-08-01 20:01 umieścił: Piotr P
IV turnus wakacyjnych rekolekcji...
IV turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji startuje 1 sierpnia. Kolejne grupy ministrantów przeżywać będą czas przybliżania się do Boga i dobrej zabawy. Polecajmy w naszej modlitwie wszystkich Księzy, kleryków i animatorów, którzy prowadzić będą dane turnusy i ministrantów biorących w nich udział. Niech czas wakacyjnych rekolekcji przynosi dla nich obfite owoce!
przejdź2013-07-31 17:58 umieścił: Piotr P
Powakacyjna pielgrzymka...
Połowa wakacji za nami, a skoro tak, to zbliża się termin powakacyjnej pielgrzymki ministrantów! Już dzisiaj zapraszamy Wasze ministranckie wspólnoty, Księży Opiekunów, Kleryków 31 sierpnia na godz. 10.00 do katedry Chrystusa Króla w Katowicach. Warto rezerwować sobie już teraz ten termin! W Roku Wiary chcemy szczególnie poczuć więź wspólnoty jaką jest Kościół i wieź naszych wspólnot. Podczas pielgrzymki szykujemy wiele niespodzianek dla ministrantów. Już wkrótce więcej informacji na plakatach w parafiach oraz na naszej ministranckiej stronie! Zapraszamy do częstych odwiedzin! zobacz więcej2013-07-28 19:35 umieścił: Piotr P
III turnus wakacyjnych rekolekcji...
22 lipca rozpoczał się III turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich Księżach, klerykach i animatorach prowadzacych III turnus oraz o wszystkich ministrantach którzy w tym czasie przeżywają swoje rekolekcje. W rozwinięciu przedstawiamy listę osób prowadzących III turnus w danych ośrodkach rekolekcyjnych.  
przejdź2013-07-23 09:21 umieścił: Piotr P
Relacja i film z I turnusu rekolekcji...
Rekolekcje pierwszego turnusu za nami, a i drugi powoli dobiega końca. Zapraszamy serdecznie do zobaczenia filmiku, który został nakręcony w Brennej Leśnicy jako podsumowanie ministranckich wakacji http://www.youtube.com/watch?v=5bx8pnU34zU                 W rozwinięciu zachęcamy do przeczytania krótkiej relacji z tego czasu... Za przygotowanie filmu i podzielenie się pięknym świadectwem dziękujemy animatorowi Danielowi zwanemu Bakusiem. zobacz więcejprzejdź2013-07-18 09:19 umieścił: Piotr P
KamuzO2013...
    Ministrantów, animatorów muzycznych, lektorów zainteresowanych warsztatami muzycznymi połączonymi z rekolekcjami zapraszamy na KAMuzO2013! Warsztaty odbędą się w terminie 19-30.08.2013 w Brennej Leśnicy.
przejdź2013-07-18 09:11 umieścił: Piotr P
Urodziny...
Dziś swoje kolejne urodziny obchodzi nasz redakcyjny kolega Michał Rosiński, który na stronie odpowiedzialny jest za dział "kalendarz liturgiczny". Michałowi życzymy wielu Łask Bożych i opieki Matki Najświętszej na każdy dzień. Wszystkiego dobrego!
2013-07-17 13:20 umieścił: Piotr P
Rekolekcje ministranckie w Rumunii...
Czas wakacji to również czas rekolekcji ministranckich. Jak dobrze wiemy Duszpasterstwo Ministrantów Archidiecezji Katowickiej organizuje wiele turnusów rekolekcyjnych, w których biorą udział ministranci całej archidiecezji. Ale to nie wszystko! DMAK reprezentowane jest również na rekolekcjach ministranckich w Rumunii, które odbywają się w tych dniach od 14 do 21 lipca br.
przejdź2013-07-17 13:08 umieścił: Piotr P
II turnus wakacyjnych rekolekcji...
11 lipca w 5 ośrodkach rekolekcyjnych statuje II turnus wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Pamiętajmy w modlitwie o Księżach, klerykach i animatorach prowadzących poszczególne turnusy oraz o ministrantach którzy wezmą w nich udział. Wszystkim udającym się na II turnus tegorocznych rekolekcji życzymy dobrego wypoczynku i pogłębienia swojej wiary. W rozwinięciu newsa przedstawiamy imiona i nazwiska osób prowadzących rekolekcje. zobacz więcejprzejdź2013-07-10 16:32 umieścił: Piotr P
Koniec I turnusu rekolekcji...
We wtorek 9 lipca zakończyły się pierwsze turnusy wakacyjnych rekolekcji dla ministrantów naszej archidiecezji. Dziękujemy wszystkim Księżom, klerykom i animatorom za prowadzenie turnusów oraz wszystkim ministrantom bioracym w nich udział. Niech czas minionych rekolekcji przynosi obfite owoce w waszym życiu.
2013-07-10 16:03 umieścił: Piotr P


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 rok 2005 rok 2004

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl