jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Wycieczka szlakiem tradycji zakonnej Europy

17 kwietnia 2010

W sobotę 17.04 odbył się wyjazd animatorów z naszej archidiecezji do Krakowa, "szlakiem tradycji zakonnej Europy". Co¶my tam widzieli i słyszeli, relacja ta wszystko Wam opowie :)

Z Katowic wyjechali¶my o godzinie 8. W autobusie ks. dr Andrzej Kołek, organizator, opowiadał o czterech tradycjach zakonnych, ich historii, życiu zakonnym: a wszystko przyprawił anegdotami z przeszło¶ci. Zasłuchani, nawet nie zauważyli¶my, kiedy dojechali¶my do Krakowa. Naszym pierwszym celem był klasztor dominikanów, jednak po drodze zahaczyli¶my o bazylikę franciszkanów, w której to podziwiali¶my witraże i polichromię Wyspiańskiego, niesamowit± Drogę krzyżow± Józefa Mehoffera i wiern± kopię Całunu Turyńskiego. Gdy w końcu dotarli¶my do naszego głównego celu wyprawy, do klasztoru dominikanów, zostali¶my przywitani przez brata Macieja, który został naszym przewodnikiem. Najpierw spotkali¶my się z ojcem Józefem Puciłkowskim, ponad 70-letnim, pełnym energii i humoru zakonnikiem, historykiem - swoist± legend± Zakonu. Odpowiadał z ochot± na nasze pytania, prowadził dialogi, a wszystko to oparte na żarcie i humorze. Więcej o Nim: http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Puci%C5%82owski. Warto poczytać. Potem brat Maciej oprowadzał nas po klasztorze, przekazywał różne interesuj±ce informacje zwi±zane z histori± i architektur± klasztoru, a wszystko okraszał to, podobnie jak ojciec Józef, duż± dawk± humoru.

Na mnie największe wrażenie wywarł ko¶ciół dominikanów. Byłem póĽniej w ko¶ciele mariackim, dawniej bywałem w różnych katedrach i bazylikach i mogę rzec jedno - tak pięknego ko¶cioła jeszcze nie widziałem. Po prostu cudo :). Czasami słyszałem od znajomych, że dominikanie wyj±tkowo troszcz± się o liturgię. Teraz wiem, że mieli racje. Eucharystia, w której wraz ze wspólnot± zakonn± i animatorsk± uczestniczyłem, trwała z zegarkiem w ręku ok. 35 minut, jednak była tak wspaniała, z takim wyczuciem liturgii celebrowana, że opu¶ciłem ko¶ciół z niesamowitym odczuciem ¶więto¶ci, jakiej¶ blisko¶ci Zmartwychwstałego. Spora w tym zasługa kleryckiej scholi i zaangażowania w ¶piew uczestników. Po Mszy uczestniczyli¶my w modlitwie brewiarzowej wraz z dominikanami. Tu też była pełna profesja - było wszystko, czego potrzeba i nic więcej. Prostota.

Następnie mieli¶my czas wolny na obiad. Mogli¶my obserwować prace przygotowawcze do pogrzebu Pary Prezydenckiej. I przez chwilę w ko¶ciele mariackim, pomodlić się za Ofiary katastrofy.
Kolejnym celem wędrówki było opactwo benedyktynów w Tyńcu. Większo¶ci z nas Tyniec kojarzy się z "Krzyżakami" H. Sienkiewicza, choć może również kojarzyć się z lekarstwami i zdrowymi produktami, bowiem benedyktyni produkuj± takowe: baaardzo drogie, ale smaczne i skuteczne. Mimo obecno¶ci nowoczesnego sklepu, można było poczuć gigantyczn±, tysi±cletni± historię. Tyle pokoleń przeminęło a Tyniec trwa. Odwiedzili¶my też cmentarz, modl±c się nad grobem między innymi o. Augustyna Jankowskiego, znanego biblisty i opata. Ech... zwykły grób ziemny jak groby innych zakonników.

Ostatnim celem wędrówki było sanktuarium w Czernej. Tam to dwunastu animatorów (w¶ród nich i ja) otrzymali¶my podczas specjalnego obrzędu Szkaplerz. Wszystko dokonało się przed ołtarzem, kryj±cym relikwie ¶w. Rafała Kalinowskiego: wzoru chrze¶cijańskiej pracy nad sob±. Następnie przeszli¶my kilka stacji Drogi Krzyżowej, któr± rozważali¶my pod k±tem naszego powołania animatorskiego. PóĽniej mieli¶my spacer do klasztoru sióstr Karmelitanek od dzieci±tka Jezus i chwila czasu dla siebie, by w samotno¶ci rozważyć owoce całej pielgrzymki.

Gdy trochę ochłon±łem, postanowiłem krótko podsumować: pielgrzymka była bardzo ciekawym, niecodziennym i pogłębiaj±cym nasz± wiarę przeżyciem. My¶lę, iż każdy uczestnik wyniósł z niej co¶ cennego dla siebie, co¶ przydatnego. Kończę pytaniem (nie retorycznym) - ale gło¶no, w imieniu innych uczestników, zadanym: KIEDY NASTĘPNA?

tekst: Sebastian Jasiński, Boguszowice
fot. Dawid Szlęk

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl