jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Przyciskać Jezusa do serca...

Relacja z ustanowienia animatorów kursu jesień 2009-2010 (20 listopada 2010)

tekst Tomasz Adamski
fot. Tomasz Kawka

20 listopada, w przeddzień Uroczystości patronalnej ministrantów, w krypcie katedry Chrystusa króla w Katowicach miała miejsce wielka uroczystość. 122 ministrantów z 56 parafii zostało przyjętych na rok próby, stanowiącej ostatni egzamin przed ustanowieniem animatorskim. Zaś 67 z 38 parafii po rocznym okresie próby zostało włączonych do grona animatorów ministranckich naszej Diecezji.

Nowo ustanowieni animatorzy stawili w krypcie juz o godzinie 9:30, aby należycie przygotować się na tej ostatniej prostej do przyjęcia odpowiedzialności, którą dziś wzięli na swoje barki. Dlatego przed Eucharystią, która stanowiła centrum dzisiejszych obrzędów każdy z chłopców miał chwilę, aby podziękować Bogu w duchu za Jego przewodnictwo, bez którego nie stawiliby się w tym miejscu. W krótkiej konferencji wysłuchali słów wprowadzenia oraz ostatnich wskazówek, mogących przydać się podczas współpracy z ministrantami w parafiach i na rekolekcjach.

Najważniejszym punktem programu była Eucharystia, połączona z ustanowieniem, której przewodniczył ks. bp Józef Kupny. Ksiądz biskup wygłosił także homilię skierowaną do nowych animatorów, w której podziękował przede wszystkim rodzicom za ich trud i poświęcenie jakiego podejmują się rodzinie, aby wychować swoich synów, a także dopilnować ich obowiązkowości.Podkreślił również jak ważna jest rola rodzica w kontekście służby ministrantów. Ksiądz biskup zwrócił uwagę także na naczelne podobieństwo św. Tarsycjusza, patrona dzisiejszego dnia i idealnego ministranta: im silniejsze są zewnętrzne ataki na Chrystusa, tym mocniej ministrant, na wzór swojego patrona, przyciska Go do swojego serca. Księdzu biskupowi dziękujemy za sprawowaną Eucharystię iwygłoszone słowo.

Po zakończeniu Mszy św. każda z grup formacyjnych ustawiała się na schodach krypty do pamiątkowego zdjęcia z celebransami, a także prowadzącymi kurs przygotowawczy.

„Błogosławiony pan, Opoka moja” – z refrenem psalmu na ustach, pełni nadziei i z widocznym zaufaniem do Najwyższego Pana nowo ustanowieni ministranci powrócili do swoich parafii, aby obchodzić swoje święto wśród najbliższych kolegów, a także aby pracować dla dobra swoich wspólnot. Nam, redaktorom strony, wypada tylko życzyć im wytrwałości, Bożej opieki, modlitewnego wstawiennictwa Najświętszej Panny Maryi oraz patronów, a także cierpliwości, zdrowia i pasji, którawynika z umiłowania Eucharystii.

Z zapewnieniem o modlitwie

Zespół redakcyjny

 

lista ustanowionych

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl