jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Obchody św. Tarsycjusza w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym 2011

14-24.11.2011

Tekst: Dk. Piotr Lewandowski
szef Koła DMAK w WŚSD
Zdjęcia: Dk. Sebastian Lewandowski

Wczesnym rankiem, w poniedziałek, 14 listopada 2011 roku w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym klerycy świętowali (zbliżające się) wspomnienie św. Tarsycjusza. Po wspólnej, śpiewanej jutrzni, klerycy - szczególnie ci zaangażowani w działalność Duszpasterstwa Ministrantów oraz sympatycy (ok. 25 osób) - uczestniczyli we Mszy św. Sprawował ją dla nas przybyły z dalekich stron (Brenna) Ks. Bogdan Kornek. Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej wygłosił również słowo Boże, w którym wzywał nas do rozwijania swoich talentów oraz do dalszego angażowania się w działania DMAK. Po Mszy świętej wykonaliśmy wspólne, pamiątkowe zdjęcie (poważne i mniej poważne).

Następnie Ks. Bogdan kontynuował swoją podróż na północ Polski, by uczestniczyć w kolejnym spotkaniu diecezjalnych moderatorów ministrantów w Licheniu.

Kolejnym punktem obchodów wspomnienia św. Tarsycjusza był udział kleryków w uroczystości ustanowienia animatorów PWM (19 listopada 2011) w Krypcie Katedry Chrystusa Króla. Klerycy włączyli się w prowadzenie konferencji, śpiew Diakonii Muzycznej oraz asystę liturgiczną.

Kolejną częścią świętowania była modlitwa wspólnoty Diakonii Modlitwy DMAK zrzeszonej w Seminarium w sam dzień wspomnienia św. Tarsycjusza, tj. (21 listopada). Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie modliliśmy się w intencjach Diakonii Modlitwy oraz całego Duszpasterstwa. Tego samego dnia wieczorem miało miejsce okolicznościowe, odpustowe spotkanie przy stole „wśród głosów radości i przy dźwięku trąby”?:)

Ostatnim punktem tegorocznych obchodów „Tarsycjusza” 2011 była wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu, prowadzona przez kleryków, zrzeszonych w seminaryjnym Kole Duszpasterstwa Ministrantów, która odbyła się 24 listopada. Modliliśmy się za ministrantów oraz animatorów, prosząc szczególnie o nowe powołania kapłańskie spośród ministrantów.





© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl