jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Rekolekcje w Kalnej - turnus III, 2010

kl. Dawid Sładek

Chciałem podzielić się z Wami moim przeżyciem rekolekcji ministranckich. Pojechałem na trzeci turnus do Kalnej, gdzie odbywały się rekolekcje dla animatorów. Nie wiedziałem za bardzo czego się spodziewać ponieważ na rekolekcjach byłem pierwszy raz. W dodatku jako członek kadry prowadzącej…

Na pierwszym miejscu chciałbym powiedzieć (napisać) o wyjątkowym charakterze rekolekcji ministranckich dla animatorów. Wcześniej uczestniczyłem w wyjazdach Ruchu Światło – Życie i grupy Dzieci Maryi, lecz doświadczenie z Kalnej, jest czymś zupełnie nowym. Nie są to ani intensywne przeżyciowe rekolekcje oazowe, ani o dziecięcym bardziej charakterze wyjazd dla „maryjek”. To najbardziej mi się podobało: połączenie wypoczynku (gdzie centralne miejsce zajmowała piłka nożna) oraz czasu nawracania serca i szukania Boga (tu śpiewana jutrznia, konferencje, modlitwa wieczorna). To połączenie sprawia pewną trudność, aby nie popaść w skrajności (wyjazdu kolonijnego i rekolekcji ignacjańskich), lecz tworzy także ten wyjątkowy charakter rekolekcji ministranckich. Widziałem, że kadra z trzeciego turnusu w Kalnej starała się znaleźć ten „złoty środek”.
 
Wielkim (pozytywnym oczywiście) zaskoczeniem było dla mnie relacja z wspólnotą parafialną. Uczestniczyliśmy w Nabożeństwie Fatimskim, prowadziliśmy tradycyjne „Apele przy grocie”, w których uczestniczyli parafianie oraz na każdym
korku doświadczaliśmy życzliwości miejscowych mieszkańców, począwszy od księdza Proboszcza i Pań pracujących w kuchni.
 
Za to wszystko dziękuję Bogu i proszę, aby czas tych rekolekcji wydał owoce w życiu uczestników i moim. A Was, ministrantów, którzy macie zaszczyt służyć u stołu samego Boga i być najbliżej naszego Pana Jezusa Chrystusa, zachęcam, proszę i z całego serca życzę: niech wasze serca są zawsze równie blisko Niego!
 
Szczęść Boże!
© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl