jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Rekolekcje dla animatorów, Kalna turnus 1

(28.06-6.07.2010)

Pierwszy turnus rekolekcji przeznaczony był dla animatorów ministranckich. Przeżywaliśmy ten czas razem z patronem kończącego się roku kapłańskiego - św. Janem Marią Vianneyem. Towarzyszyły nam słowa wypowiedziane przez Niego: "I wam pokażę drogę do Nieba...". Każdego dnia rozważaliśmy inny temat dotyczący naszego zbawienia : Niebo, Pismo Święte, powołanie, pokuta, modlitwa, Kościół oraz sakramenty.

Każdy kolejny dzień rekolekcji rozpoczynaliśmy od modlitwy Jutrznią. Codziennie odbywały się spotkania w grupach, podczas których była podejmowana tematyka dnia. Pierwsze z nich poprowadzili animatorzy poszczególnych grup (Mateusz Iwanecki, Mateusz Pałyz, Michał Petka, kl. Paweł Skrzypiński). Kolejne przygotowywaliśmy my sami. W trakcie rekolekcji odbywała się także Wakacyjna Szkoła Animatora (WSZA), w czasie której prowadzący te rekolekcje, ak. Piotr Lewandowski przedstawiał ciekawe metody spotkań w grupie, reguły poprawnej komunikacji oraz zasady bycia dobrym animatorem. Mieliśmy także okazję brać udział w Szkole Liturgii, prowadzonej przez animatora Michał Petkę oraz Szkole Śpiewu, kierowanej przez animatora muzycznego Pawła Nieścierowicza. Każdego dnia uczestniczyliśmy oczywiście w Eucharystii.
Po kolacji odbywały się modlitwy wieczorne poprzedzane konferencjami dotyczącymi życia modlitewnego, które prowadził animator modlitewny: kl. Paweł Skrzypiński. Po nich udawaliśmy się o na Apel Jasnogórski, w czasie którego modlili się z nami parafianie z Kalnej.

W trakcie rekolekcji dwukrotnie wędrowaliśmy po górach. Jako pierwsze zdobyliśmy Skrzyczne, później Szyndzielnię oraz Klimczok. Tam także odbyły się spotkania w grupach. W piątek przeszliśmy ulicami Kalnej odprawiając Drogę Krzyżową. W niedzielę chętni spośród nas zagrali mecz piłki nożnej z miejscowymi sportowcami. W tym samym dniu po przyjeździe z Matyski (punkt widokowy na Beskidy z krzyżem i kalwarią) został rozegrany konkurs biblijny dotyczący czytanej przez nas Ewangelii według św. Jana. Z kolei po Apelu Jasnogórskim uczestniczyliśmy w nabożeństwie Drogi Światła (Via Lucis). W przedostatnim dniu odbył się Bieg Samarytański, którego poszczególne stacje dotyczyły: modlitwy, Wakacyjnej Szkoły Animatora, śpiewu, liturgii; ostatnia sprawdziła nasze możliwości sportowe. Wieczorem po Mszy świętej miała miejsce agapa wraz z podsumowaniem rekolekcji.

Podczas rekolekcji odwiedzili nas goście: ks. Karol Płonka (spowiedź rekolekcyjna), dk. Paweł Czyrnik (modlitwa wieczorna z indywidualnym błogosławieństwem) oraz ks. phm. Piotr Larysz, który odprawił Mszę św. oraz ukazał nam ideały harcerskie, tak bardzo zbliżone do ministranckich. Ks. Piotr zaprezentował nam także akcję "z zakrętkami".
Osobiście uważam ten święty czas za bardzo owocny. Te dziewięć dni z pewnością były okresem zastanowienia się nad swoja postawą w życiu jako chrześcijanina, ministranta, animatora. Punktem każdego dnia, który przeżywałem w sposób szczególny była modlitwa wieczorna. W trakcie jej trwania mogłem odczuć obecność wzywanego Ducha Świętego. Dzięki konferencjom prowadzonym przed modlitwą zmieniłem pogląd na modlitwę. Podczas tych rekolekcji zauważyłem między innymi dzięki Wakacyjnej Szkole Animatora swoje błędy jako animatora oraz poznałem ciekawe metody prowadzenia spotkań i wiele cennych informacji przydatnych w pracy we wspólnocie.

Każdy z nas wyjechał z Kalnej z pewnymi przemyśleniami i postanowieniami. Czas ten okazał się dobrą inwestycją w swojego ducha. Na pewno jest w tym jakiś cel (tak jak naszym celem jest Niebo) i nie ma przypadku, że znaleźliśmy się tu razem w określonym czasie, by wspólnie przeżyć rekolekcje, których owoce już dostrzegamy lub zauważymy w przyszłości...

an. Łukasz Głąbik
par. św. Michała Archanioła, Orzegów

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl