jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Ingres abp Wiktora Skworca do katowickiej Archikatedry (26.11.2011)

Tekst: Piotr Lewandowski
Foto: Tomasz Kawka

W ostatnią sobotę roku liturgicznego, 26 listopada 2011 w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla miał miejsce uroczysty ingres nowego arcybiskupa, metropolity katowickiego Wiktora Skworca. Zgodnie z dekretem Benedykta XVI z 29.10.2011 został on mianowany następcą abp Damian Zimonia na stolicy biskupiej w archidiecezji katowickiej.

Ok. 10.30 abp Wiktor Skworc dokonał kanonicznego (tj. w świetle prawa Kościoła) przejęcia władzy biskupiej nad archidiecezją katowicką, ze wszystkimi obowiązkami i prawami. Obrzęd ten odbył się w kaplicy biskupiej w Kurii Metropolitalnej. Dokonało się to w obecności zgromadzonego Kolegium Konsultorów, Kapituły Katedralnej, przybyłych biskupów (ok. 40) oraz wiernych świeckich.

Następnie po ubraniu szat liturgicznych uformowała się procesja, która przeszła przy dostojnych dźwiękach dzwonów do katedry Chrystusa Króla. O godz. 11.00, po przywitaniu nowego biskupa tego miejsca, nastąpiły obrzędy przekazania władzy biskupiej. Wpierw Nuncjusz Ap. w Polsce, abp Celestino Migliore, odczytał akt Benedykta XVI ustanawiający bp Skworca nowym abp katowickim. Następnie abp Senior Damian Zimoń przekazał pastorał (symbol władzy biskupiej) nowemu biskupowi katowickiemu.

Po obrzędach wstępnych Abp Wiktor raz pierwszy zajął miejsce na katedrze biskupiej – miejscu nauczania, uświęcania i pasterzowania powierzonym sobie Kościołem lokalnym (diecezją). Tam miał miejsce wyjątkowy obrzęd, zwany homagium. Jest to akt wywodzący się ze średniowiecznej tradycji rycerskiej. Oddający hołd wkłada (bądź podaje) ręce w ręce przełożonego, na znak wierności, oddania i posłuszeństwa. Homagium złożyli biskupi pomocniczy, wyznaczeni prezbiterzy, diakoni, dziekani Wydziału Teologicznego UŚ oraz wybrani wierni świeccy. W swojej pierwszej homilii abp Wiktor podkreślił to, czym chciałby się zająć w archidiecezji katowickiej, jako jej nowy pasterz. Nawiązał także do wyjątkowości ziemi śląskiej, a tym samym specyfiki prowadzonego tu duszpasterstwa. Nowy Arcybiskup podziękował również swojemu poprzednikowi. Po Komunii św. (oraz hymnie Te Deum) abp Skworc skierował krótkie podziękowania do przybyłych na uroczystość wiernych, szczególnie gości z diecezji tarnowskiej.

Liturgię śpiewów wykonywał Chór Ośrodka Liturgicznego w Chorzowie oraz Chór Katedralny. Obecnych było kilkunastu biskupów (z metropolii katowickiej, diecezji tarnowskiej, wrocławskiej, krakowskiej oraz z Ukrainy i Niemiec), a nade wszystko kilka tysięcy wiernych przybyłych z całej archidiecezji katowickiej, jak również innych miejsc Polski, by swoją modlitwą wspierać nowego pasterza.

W ten sposób abp Wiktor Skworc stał się nowym (szóstym z kolei) arcybiskupem – ordynariuszem katowickim, kolejnym, drugim metropolitą górnośląskim, a nade wszystko – widocznym znakiem i narzędziem opieki Chrystusa – Dobrego Pasterza nad archidiecezją Katowicką.

Czcigodnemu Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi, gratulujemy wyboru Opatrzności Bożej i obiecujemy naszą gorliwą modlitwę. Życzmy wielu sił, łask Bożych oraz realizowania swojej posługi pasterskiej zgodnie z Wolą Najwyższego Kapłana – Jezusa Chrystusa. By zawsze posługa ta dokonywała się na wzór Jego zawołania biskupiego: W Duchu Świętym!

ministranci archidiecezji katowickiej

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl