jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Najpierw formacja potem...

Relacja z pierwszego spotkania Diakonii Modlitwy Duszpasterstwa Ministrantów Archidiecezji Katowickiej, które odbyło się 19 września 2009 w Domu św. Józefa w Katowicach

Spotkanie, które jak zawsze miało charkater otwarty, rozpoczęło się mocnym uderzeniem - od najważniejszego punktu naszego zebrania. Była nim nasza wspólna Eucharystia, sprawowana w kaplicy Domu św. Józefa. Mszę w intencjach Duszpasterstwa, a szczególnie rozwijającej się Diakonii Modlitwy, odprawili dla nas Ks. Bogdan Kornek oraz Ks. Arkadiusz Sitko. Przybyły łącznie 24 osoby, z czego 13 członków Diakonii Modlitwy. Obecna była także redakcja strony Duszpasterstwa oraz klerycy pierwszego roku seminarium. W modlitwie wiernych spontanicznie wyrażaliśmy intencje, z jakimi przyjechaliśmy na tą Eucharystię. Miała ona szczególny charkater - odbyła się w wigilię niedzieli, która jest Dniem Środków Społecznego Przekazu.

Czuliśmy się naprawdę jako wspólnota ludzi modlących się, zjednoczonych wokół Jezusa Chrystusa. Ks. Bogdan podkreślał wagę tej niewidocznej, ale niezbędnej i dającej się odczuć służby poprzez modlitwę, która na codzień podejmujemy. "Trzeba na nowo podkreślić, że służba ministranta to przede wszystkim modlitwa" - mówił nasz Duszpasterz. Czuliśmy, że należąc do Diakonii, omadlając dzieła Duszpasterstwa, nie czynimy nic wyjątkowego - po prostu robimy to, co do nas należy, co jest naszym zaszczytnym obowiązkiem.

Po Eucharystii odbyło się najliczniejsze dotąd spotkanie redakcyjne. Omawialiśmy m.in.:

- sprawy formacyjne oraz organizacyjne dot. Diakonii Modlitwy DMAK
- kwestię FORUM DMAK (sprawy personalne, tematyczne, organizacyjne)
- tematykę II Olimpiady Liturgicznej DMAK
- letnie rekolekcje oraz pielgrzymki ministranckie 2009
- kwestię kontaktu z redakcją oraz zawiązywania wzajemnej współpracy

Było to spotkanie bardzo owocne i pełne wzajemnej otwartości. Mamy nadzieję, że będziemy się spotykać w przyszłości i w coraz to większym składzie.

Z serca dziękujemy gospodarzom Domu św. Józefa w Katowicach, szczególnie kierując słowa wdzięczności w stronę Ks. dyrektora Zenona Ryznera.

Tekst: kl. Piotr Lewandowski
Foto: Wojtek Mateusiak
Diakonia modlitwy
Wspólnota redakcyjna
© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl