jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Pielgrzymki Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów do Rzymu


Pomysł organizowania międzynarodowych pielgrzymek ministrantów zrodził się już na samym początku istnienia CIM (Coetus Internationalis Ministrantium). Pierwotnie nie planowano regularnego ich organizowania, co jednak z czasem - w związku z dużym zainteresowaniem tym wydarzeniem - uległo zmianie. Postanowiono jednak już na samym początku, iż miejscem tych cyklicznych spotkań będzie Rzym, a ich termin wyznaczono na tydzień wielkanocny.


Pielgrzymki CIM do Rzymu

1962, 1967, 1970
Pierwszą międzynarodową pielgrzymkę ministrantów do Rzymu zorganizowano w roku 1962. Miała miejsce wówczas audiencja generalna jej uczestników z bł.
papieżem Janem XXIII. Papież zwrócił się do ministrantów w stosownym przemówieniu (tekst: poniżej).
Kolejne spotkanie ministrantów, zorganizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów, odbyło się w Rzymie w roku 1967. Tym razem uczestnicy spotkali się z następcą Jana XXIII, papieżem Pawłem VI. W czwartek 30 marca 1967 r., na Placu św. Piotra w Rzymie papież Paweł VI skierował do uczestników pielgrzymki swoje przemówienie (tekst: poniżej).
Trzecia pielgrzymka CIM miała miejsce w roku 1970. W pielgrzymce brało udział ok. 3.000 europejskich ministrantów. Głównym punktem pielgrzymki była audiencja generalna z papieżem Pawłem VI, która miała miejsce 1 kwietnia 1970 r., na Placu św. Piotra w Rzymie.

Zaplanowana na rok 1975 pielgrzymka niestety nie odbyła się.

1980
W roku 1980 na IV pielgrzymkę do Rzymu zjechało prawie 8.000 ministrantów z całej Europy. Jej głównym punktem była Eucharystia, sprawowana w Auli Pawła VI w Środę Wielkanocną - 9 kwietnia przez Jana Pawła II. Papież celebrował tę Mszę św. wraz z ówczesnym prezydentem stowarzyszenia, arcybiskupem Henri Jenny oraz przybyłymi na pielgrzymkę diecezjalnymi i krajowymi duszpasterzami ministrantów. Jan Paweł II wygłosił także do przybyłych pielgrzymów homilię (tekst: poniżej).

1985
W roku 1985 pielgrzymka odbyła się w dniach 9-13 kwietnia (Biały Tydzień). Przyjechało na nią ponad 20.000 ministrantów. Przeważającą grupę stanowili ministranci z Niemiec (14 tys.). Pozostali uczestnicy przyjechali z Austrii, Francji, Szwajcarii, Belgii oraz Włoch.
W czasie pielgrzymki ministranci często spotykali się w grupach narodowych, brali udział w sprawowanych dla nich w różnych kościołach Rzymu Mszach świętych. Ponadto uczestnicy pielgrzymki mieli możliwość zwiedzania zabytków Wiecznego Miasta. Jednakże centralnym punktem była audiencja generalna ministrantów z papieżem Janem Pawłem II. Miała ona miejsce w środę wielkanocną 10 kwietnia 1985 na Placu św. Piotra, gdzie Biskup Rzymu skierował do nich swoje pasterskie słowo (tekst: poniżej).

1990

W roku 1990 Ministranci w liczbie ponad 20.000 zjechali do Rzymu w ostatnich dniach sierpnia (warto dodać, że w tych dniach Włosi żyli rozgrywanym u nich Mundialem). Najwięcej uczestników pielgrzymki pochodziło z Niemiec - 12.000, pozostali ministranci przybyli z Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Francji, Szwajcarii oraz Węgier. Centralnym wydarzeniem było spotkanie z Janem Pawłem II, które odbyło się 30 sierpnia na Placu św. Piotra. Papież wygłosił wówczas okolicznościowe przemówienie, skierowane do ministrantów (tekst: poniżej).

1995
Następna, VII pielgrzymka Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów miała miejsce pod koniec sierpnia roku 1995. Podczas wspólnych modlitw, a zwłaszcza codziennych nabożeństw, modlono się o pokój na świecie. Hasłem pielgrzymki były bowiem słowa: "Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój" (Mt 5,9). W pielgrzymce uczestniczyło ponad 12.000 ministrantów. Przybyli oni do Wiecznego Miasta z Austrii, Francji, Niemiec, Węgier oraz Włoch. W dniu 29 sierpnia 1995 na placu św. Piotra odbyła się audiencja pielgrzymów z papieżem Janem Pawłem II, który zwrócił się do pielgrzymów w katechezie (tekst: poniżej).

2001
CIM ogłosiło, że ze względu na obchody Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (oraz odbywający się w Rzymie Światowy Dzień Młodzieży), Międzynarodową Pielgrzymkę do Rzymu przełożono na rok 2001. A zatem kolejna pielgrzymka CIM odbyła się w dniach 30 lipca - 1 sierpnia 2001 roku. Jej hasłem były słowa: "W kierunku nowego świata". Na to międzynarodowe spotkanie przybyło ponad 22.000 osób posługujących przy ołtarzu, pochodzących z jedenastu krajów Europy. Najwięcej uczestników przyjechało z Niemiec (16,5 tys.), Węgier (2 tys.), Włoch i Austrii (po 1 tys.). Pozostałą grupę stanowili Szwajcarzy (350 osób), Słowacy (135), Rumuni (50), Holendrzy (35), Maltańczycy (15) oraz Czesi (11). Po raz pierwszy też w pielgrzymce uczestniczyła oficjalna grupa ministrantów z Polski, przybyła z archidiecezji wrocławskiej. Centralnym wydarzeniem pielgrzymki była audiencja generalna na placu św. Piotra, która odbyła się 1 sierpnia. Papież Jan Paweł II skierował do uczestników pielgrzymki okolicznościowe przemówienie (tekst: poniżej).

2006
Kolejne, VIII już europejskie spotkanie ministrantów, zorganizowane w Rzymie przez Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów odbyło się w dniach 31 lipca - 2 sierpnia 2006 roku. Tym razem jego hasłem przewodnim były słowa "Duch daje życie"
(J 6,63). Spotkanie zgromadziło wówczas ponad 42.000 uczestników z osiemnastu krajów europejskich. Tradycyjnie już najliczniejszą grupę stanowili Niemcy, których przybyło ponad 35.000. Tym razem również w pielgrzymce uczestniczyli ministranci z Polski, wywodzący się z dwunastu diecezji polskich (najwięcej uczestników
z diecezji legnickiej, poznańskiej, krakowskiej oraz opolskiej). Razem na tę pielgrzymkę przyjechało ok. 1000 ministrantów z Polski. 2 sierpnia 2006 roku papież Benedykt XVI wygłosił do uczestników pielgrzymki katechezę (tekst: poniżej).

2010
Ostatnia jak dotąd pielgrzymka CIM miała miejsce w dniach 2-4 sierpnia 2010 roku. Hasłem przewodnim były słowa: "
Pić z prawdziwego źródła". W pielgrzymce tej wzięła udział największa jak do tej pory liczba pielgrzymów: ponad 53.000 ministrantów z całej Europy. Jak zwykle najliczniejszą grupę stanowili Niemcy (44 tys.), dalej Węgrzy (8 tys.) oraz ministranci z Francji, Rumunii i Szwajcarii. Tym razem przybyło także ponad 1000 ministrantów z Polski. 3 sierpnia na Placu św. Piotra miało miejsce wieczorne czuwanie modlitewne, poprzedzone częścią artystyczną. 4 sierpnia wszyscy uczestnicy pielgrzymki spotkali się z papieżem Benedyktem XVI na audiencji ogólnej (tekst: poniżej).


Nauczanie papieskie podczas pielgrzymek CIM do Rzymu
Poniżej znajdują się odnośniki do poszczególnych wypowiedzi papieskich, wygłaszanych podczas pielgrzymek CIM. Będą się one kolejno ukazywać w pewnych odstępach czasu.

 

opr. ks. Piotr Lewandowski

 

Strona Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów: http://www.minis-cim.net/


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl