jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Boże dzieło w Chwałowicach

Wielkopostne rekolekcje dla animatorów (5-7.03.2010)

Rekolekcje przy sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach to dla każdego animatora czas niezwykły. Czas, w którym zapominamy o sprawach bieżących, czas kiedy zwalniamy z tempa narzuconego przez dzisiejszy świat, aby w ciszy i spokoju przeżyć te wielkopostne rozważania.

Podczas tych trzech dni rozpatrywaliśmy dogłębnie VI przykazanie. Pierwszego dnia w piątek po zakwaterowaniu udaliśmy się do kaplicy, aby prosić Ducha Świętego o Jego pomoc i obecność przy nas w tych dniach. Następnie prowadzący, ks. Cezariusz Wala przywitał nas wszystkich i przedstawił nam animatorów prowadzących. Swoją obecnością zaszczycił nas również kustosz sanktuarium ks. Prob. Prałat Teodor Suchoń. Po części oficjalnej przenieśliśmy się do refektarza, gdzie czekała już na nas przepyszna obiadokolacja. Najedzeni udaliśmy grupami na warsztaty lektorskie i kantorskie. "Czystość myśli, słów i czynów" taki temat przyświecał nam podczas pierwszego spotkania w grupach. Po spotkaniu udaliśmy się do kaplicy na modlitwę wieczorną, po której nastąpiło Silentium Sacrum (święta cisza).

Drugi dzień, sobotę, rozpoczęliśmy od Jutrzni, później śniadanie, kolejne warsztaty, zaś po nich Msza w kościele pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Bernackiego. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali kapłani należący do Unii Rzymskiej. Po Mszy świętej spotkaliśmy się z diecezjalnym duszpasterzem ministrantów ks. Bogdanem Kornkiem, który znów omówił bieżące sprawy dotyczącego Duszpasterstwa Ministrantów. Wspomniał przy tym także o pięknym dziele, jakim jest Diakonia Modlitwy. Po spotkaniu udaliśmy się na obiad, a po nim odbyła się prelekcja na temat "Życiu zawsze tak". Poprowadziła ją pani Halina Laskowska, która przybliżała nam, czym jest duchowa adopcja, dowiedzieliśmy się również jak wiele dzieci traci życie w wyniku aborcji. Natomiast ks. Czarek wygłosił konferencję na ciekawy temat: "Gdy rządzą żądze, to ja nie rządzę".

Później w grupach rozmawialiśmy o sakramencie pokuty i pojednania. Po kolacji odmówiliśmy nieszpory. Wspólnie przygotowywaliśmy się do sakramentu pokuty. Ks. Czarek wystawił Najświętszy Sakrament, w trakcie adoracji można było się wyspowiadać. O 21.00 połączyliśmy się z Jasną Górą w Apelu Jasnogórskim. Po skończeniu adoracji została w kaplicy wyświetlona Droga Krzyżowa na motywach filmu "Pasja", po niej został wystawiony Najświętszy Sakrament już na całą noc. Każdy z uczestników miał możliwość całonocnej adoracji.

W ostatnim dniu w niedzielę odśpiewaliśmy jutrznię, po śniadaniu udaliśmy się na warsztaty, po których w grupach rozmawialiśmy o cieniach i blaskach ministranctwa w naszych parafiach. Na pokaz iluzji zaprosił nas animator Tomasz Kabis, po raz kolejny doprowadzając nas do ogromnego zdziwienia. Przeprowadzona została również ankieta na temat rekolekcji oraz quiz. O 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele, po której udaliśmy się do swoich domów.

Rekolekcje w Chwałowicach to wielkie dzieło Pana Boga i to Jemu w pierwszej kolejności z serca dziękujemy, prosząc, aby stale temu wydarzeniu błogosławił. Narzędziem Boga jest natomiast ks. Czarek Wala, któremu na ręce składamy wyrazy wdzięczności, oraz zapewniamy o modlitwie, aby dobry Bóg dodawał Mu siły w pracy duszpasterskiej oraz, by jeszcze przez wiele lat mógł nas gromadzić w Chwałowicach. Animatorom prowadzącym za trud przygotowania spotkań oraz wszystkim uczestnikom za stworzenie pięknej wspólnoty: "Bóg zapłać!".

tekst: Artur Sroga

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl