jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Animatorzy w Chwałowicach!

W dniach 2-4 marca br. w Domu parafialnym przy Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus animatorzy ministranccy naszej diecezji spotkali się, aby przeżywać swoje rekolekcje Wielkopostne, które prowadził ks. Czarek Wala wraz Rybnicką Diakonią Ewangelizacji.

Już pierwszego dnia zaraz po krótkim wprowadzeniu i kolacji, na konferencji ewangelizacyjnej przyglądaliśmy się Nikodemowi znanemu nam z kart Ewangelii. Dzień ten zakończyliśmy wspólnym oglądnięciem filmu i zastanawianiem się nad swoim dążeniem do celu...

Następnego ranka spotkaliśmy się o godzinie 7:30 na jutrzni, aby uwielbić naszego Pana! Przedpołudnie upłynęło nam pod znakiem warsztatów podczas, których zdobywaliśmy wiedzę jak być lepszym animatorem a także spotkań w grupach. Po obiedzie podczas pogodnego popołudnia przyjechał do nas ks. Bogdan, nasz Duszpasterz Diecezjalny, aby spędzić z nami troszkę czasu i przedstawić pracę DMAK-u!

Zaraz po kolacji spotkaliśmy się w kaplicy, aby podczas konferencji przyglądnąć się postaci Chromego, którego Pan Jezus uzdrowił. Następnie podczas modlitwy we wspólnocie wielu z nas przystąpiło do sakramentu uzdrawiającego czyli do sakramentu pokuty i pojednania! Prosiliśmy Pana Boga, aby uleczył wszelkie zranienia jakie ciążą na naszym sercu powierzając się Jemu! Szczytem tego dnia była wieczorna Eucharystia, podczas której dziękowaliśmy Panu Bogu za Jego łaski a także uwielbialiśmy we wszystkim, czego doświadczyliśmy... Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się prosto do łóżek, aby następnego dnia wstawić się o godzinie 7:30 w naszej kaplicy na Porannej Modlitwie Ludu Bożego!
W tę niedzielę już od samego ranka przygotowywaliśmy się do Mszy Świętej, która jest "źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego"! Słuchaliśmy konferencji ks. Czarka dotyczącej owocnego przezywania Mszy św., a na spotkaniach w grupach dzieliliśmy się naszym jej przeżywaniem. W samo południe udaliśmy się do kościoła, aby wspólnie służyć przy Ołtarzu Pana, aby uwieńczyć ten święty czas rekolekcji jaki dał nam Pan Jezus! Po Eucharystii udaliśmy się na ostatni wspólny posiłek podczas, którego pożegnaliśmy się oficjalnie. Jednak ten czas się tak nie skończył, bo każdy z nas poszedł jeszcze do swoich pokojów, aby się spakować i posprzątać!

Wszyscy odjeżdżaliśmy z wielkim żalem do swoich domów i parafii. Chcemy jednak zbierać plon animatorskich wielkopostnych rekolekcji! Czas ten był nie tylko czasem wzrastania duchowego, ale także możliwością podzielenia się pracą w parafii, pośmiania się, powspominania dawnych, dobrych lat... Wszyscy zapewnialiśmy się, że w przyszłości znów się spotkamy u św. Tereski tym razem w Adwencie...

An. Paweł Wawrzyn


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl