jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Wydarzenia

Msza dziękczynna za 26 lat posługi biskupiej abp Damiana Zimonia (20.11.2011)

tekst: Piotr Lewandowski
foto: Tomasz Kawka

W niedzielę 20 listopada 2011, w uroczystość odpustową katowickiej Katedry Chrystusa Króla, podczas uroczystej mszy św. o godz. 12.00 odbyło się pożegnanie i dziękczynienie za lata biskupiej posługi J.E. Ks. abp Damiana Zimonia. 77-letni abp Damian Zimoń, który przez ponad 26 lat sprawował posługę biskupa ordynariusza diecezji katowickiej, a potem (od 1992 r.): arcybiskupa metropolity katowickiego, zgodnie z prawem Kościoła przechodzi na emeryturę.

Słowo Eucharistia – dziękczynienie, nabrało w tym dniu szczególnej wymowy. Dziękowaliśmy Bogu samemu (zgodnie z napisem na frontonie katedry: Soli Deo honor et gloria – jedynie Bogu cześć i chwała: o czym przypomniał abp Damian) za pasterza, który został dany naszej diecezji w tak przełomowych czasach. Mszy św. przewodniczył właśnie ks. abp Damian, w asyście biskupów pomocniczych, licznie zgromadzonych kapłanów oraz kleryków. Obecne były siostry zakonne, osoby konsekrowane, przedstawiciele zakonów, stowarzyszeń oraz zgromadzeń, działających na terenie archidiecezji katowickiej. Na tę uroczystą Mszę przybyli również liczni wierni z całej diecezji, przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz władze miast śląskich. Nie zabrakło ministrantów oraz animatorów służby liturgicznej.

Podczas procesji wejścia abp Damian poświęcił w katedrze świeżo urządzoną kaplicę p.w. bł. Jana Pawła II. Znajduje się tam ołtarz oraz ambona, przy której podczas swojej wizyty w roku 1983, papież Jan Paweł II odprawiał nabożeństwo na katowickim lotnisku Muchowiec. Uroczysta liturgia Mszy św. była ubogacona śpiewem chóru oraz grą orkiestry Filharmonii Śląskiej (Msza koronacyjna W. A. Mozarta) oraz chóru katedralnego.

W homilii abp Damian podkreślił panowanie istotę panowania Chrystusa Króla. Odniósł się również do pierwszego czytania (Ez 34,11-12.15-17) nt. pasterza i jego owiec, co w kontekście przeżywanego wydarzenia było niezwykle wymowne. Zapadły również w pamięć i serce słowa abp Damiana, zawsze zatroskanego piękno i poziom liturgii: „W liturgii, poprzez namacalne symbole, działający Bóg jest najbliżej człowieka ”. Drugą część homilii, podniosłą i zarazem wzruszającą w swej wymowie i kontekście, stanowiło podziękowanie abp Damiana oraz prośba o wybaczenie, „gdybym kogokolwiek w czymkolwiek uraził” – mówił abp Zimoń. Arcybiskup zachęcał, aby jego następcę, abp. Wiktora Skworca „dobrze przyjąć i otoczyć modlitwą”. Kaznodzieja podkreślił także, że jest to dla niego „dzień naprawdę radosny”, bo pełen świadomości, że „Chrystus zawsze był przy mnie i mnie wspierał”. Po trzykrotnym „Szczęść Boże!”, wieńczącym homilię, wierni w postawie stojącej podziękowali za te pełne pokory i pokoju słowa, a trzeba przyznać nie tylko za słowa; gromkimi oklaskami.

W zgromadzeniu wiernych dało się naprawdę wyczuć autentycznego ducha dziękczynienia i radości, a z drugiej strony przeświadczenia, że kończy się jakiś ważny etap z dziejach Kościoła, naszej diecezji, nas samych. I zaczyna jednocześnie coś nowego

Po Komunii św. nastąpił czas podziękowań i gratulacji skierowanych do abp. Damiana Zimonia. Wypowiedzieli je przedstawiciele duchowieństwa archidiecezji katowickiej, władz samorządowych i miejskich, środowiska uniwersyteckiego i akademickiego (rektor UŚ) oraz reprezentanci młodzieży. Odczytano również listy z podziękowaniami, przysłane Kancelarii Prezydenta oraz Premiera RP.

Po skończonej Eucharystii, abp Damian przyjmował od poszczególnych grup wiernych liczne podziękowania i życzenia oraz obietnice modlitwy na dalsze lata posługi kapłańskiej. Wśród podziękowań nie zabrakło również słów dziękczynienia i zapewnia o modlitwie od animatorów służby liturgicznej (DMAK).

Na czas dalszej posługi kapłańskiej, na pewno w innym kształcie, ale niezmiennie w duchu pokornej służby Chrystusowi – Najwyższemu Pasterzowi i jego Kościołowi, my: ministranci, lektorzy i animatorzy archidiecezji katowickiej, życzmy J.E. Ks. abp. Damianowi Zimoniowi wielu sił, natchnień Ducha Świętego oraz opieki św. Jacka i Matki Bożej Piekarskiej!

Króluj nam Chryste!

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl