Zakon Szpitalników Świętego Jana

Tuitio fidei et obsequium pauperum - obrona wiary oraz służba ubogim i cierpiącym to motto działalności Suwerennego Rycerskiego Zakonu Szpitalników Świętego Jana Jerozolimskiego zwanego Rodyjskim i Maltańskim, najstarszej organizacji charytatywnej, obecnej w ponad 122 krajach. Korzenie Zakonu wywodzą się od szpitalnego bractwa rycerskiego, założonego w Jerozolimie w pierwszej połowie XI w., przez pobożnych włoskich kupców z Amalfii. W pobliżu Grobu Świętego zbudowali oni hospicjum dla pielgrzymów przybywających z Europy. Zakon czynnie realizuje działalność charytatywną i szpitalniczą. Kawalerowie Maltańscy niosą pomoc ofiarom klęsk żywiołowych i wojennych. Ich poświęcenie było szczególnie widoczne podczas obu wojen światowych i innych konfliktów zbrojnych. W XX w. nastąpił dynamiczny rozwój działalności szpitalniczej i dobroczynnej, a także religijnej i dyplomatycznej Zakonu.

Zakon w Polsce

Początki działalności Zakonu Świętego Jana na ziemiach polskich sięgają XII w., kiedy to książę sandomierski Henryk nadał Zakonowi Zagość k. Wiślicy. Kawalerowie obsługiwali wówczas szpitale i hospicja dla ubogich na terenie Śląska. W XVI-XVII w. w Rzeczpospolitej istniały dwie komandorie: od 1187 r. W Poznaniu i od 1610 w Stwołowiczach na Litwie. Pozostałością po komandorii poznańskiej, działającej do XIX w., jest istniejący do dziś kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami, przy którym kontynuowana jest maltańska działalność szpitalniczą. Podczas zaborów Polacy działali w strukturach przeoratów odpowiednich państw zaborczych. Odrodzenie nastąpiło w okresie międzywojennym: powstał Związek Polskich Kawalerów Maltańskich. Prowadzono m.in. szpitale w Rychtalu i Rybniku, niesiono pomoc biednym oraz poszkodowanym przez żywioły, np. podczas powodzi w Małopolsce w 1934r. W czasie II Wojny Światowej szczególną rolę odegrał Szpital Maltański w Warszawie. Po II Wojnie Światowej władze ZPKM pracowały na wychodźstwie, a oficjalna działalność w kraju była niemożliwa. Odbudowa Zakonu Maltańskiego w Polsce nastąpiła na początku lat 90. ubiegłego stulecia. Obecnie Związek liczy ok. 150 Kawalerów i Dam, z których ponad połowa mieszka w kraju. Ponadto w dziełach szpitalnych zakonu pracuje około 1000 wolontariuszy, w tym Stowarzyszenie Maltańska Służba Medyczna oraz Fundacja "Pomoc Maltańska".

Zakon dziś

Na terenie Śląska Zakon działa od 15 lat. Wspiera organizacje zajmujące się min. pomocą osobom bezdomnym, uzależnionym i "dzieciom ulicy". Od samego początku swojej obecności na Śląsku, dużą częścią działalności była praca z osobami niepełnosprawnymi, czego efektem było powstanie dwa lata temu Maltańskiego Punktu Pomocy Środowiskowej dla Osób Niepełnosprawnych.

Od stycznia bieżącego roku rusza kolejna inicjatywa skierowana do osób niepełnoprawnych projekt "Otwarte Serca - Centra Doradcze", którego zadaniem jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.

W szczególności chodzi o zwiększenie aktywności zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych, reintegracja zawodowa i społeczna, poszukiwanie i pozyskiwanie potencjalnych pracodawców, itp. W każdym Ośrodku, na osoby niepełnosprawne czekają doradcy zawodowi i psycholodzy posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej. Istnieje możliwość skorzystania z indywidualnych rozmów doradczych z w/w specjalistami. Oprócz tego, w Ośrodku do dyspozycji beneficjentów pozostawiono stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu. W Centrach Doradczych organizowane będą konsultacje z zakresu autoprezentacji, asertywności i twórczego rozwiązywania problemów, przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz metod aktywnego poszukiwania pracy.

Projekt "Otwarte Serca - Centra Doradcze" realizowany jest przez Fundację Polskich Kawalerów Maltańskich "Pomoc Maltańska", przy współfinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną, która chce pracować lub rozważa taką możliwość jeśli jesteś pracodawcą który zastanawia się co zyska zatrudniając osobę niepełnosprawną - przyjdź do nas. Pomożemy Ci tu w odpowiedzi na powyższe oraz inne pytania.


Katowice
ul. Powstańców 21
40-039 Katowice
tel. 032/785 86 68
e-mail: osrodek.katowice[at]pomocmaltanska.plCzy wiesz, że: W ramach aktywizacji zawodowej i poradnictwa dla osób niepełnosprawnych oferujemy bezpłatnie: Razem z nami:
opr. Fundacja ZPKM oraz Delegatura Górnośląska ZPKM

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl