jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Wszystkich Świętych

Nastała jesień, a wraz z nią jesteśmy chyba nieco bardziej melancholijni, zadumani, poważni. Wspominamy naszych bliskich zmarłych, nawiedzamy ich groby, rozmyślając o własnej ulotności.

Listopad rozpoczyna się dwoma dniami: pierwszy dzień wspomina świętych, drugi zmarłych. Świętość i śmierć: dwa pojęcia, których nie można ogarnąć. (P. Pellegrino)

W kalendarzu Kościoła katolickiego uroczystość upamiętniająca wszystkich zbawionych (nie tylko kanonizowanych i beatyfikowanych przez Kościół).

Jej podstawą teologiczną jest dogmat świętych obcowania (łacińskie communio sanctorum), głoszący nadprzyrodzoną wspólnotę łączącą wyznawców Jezusa Chrystusa na ziemi i w czyśćcu ze zbawionymi w niebie i aniołami.

Kościół, oddając cześć świętym, głosi misterium Chrystusa w Jego sługach. Święci są dla nas wzorem do naśladowania. W dzień Wszystkich Świętych czcimy ich w szczególny sposób, prosząc by wstawili się za nas u Boga.

Uroczystość Wszystkich Świętych bierze swój początek z czci oddawanej męczennikom. W 610 roku papież Bonifacy IV, otrzymawszy od cesarza Foksa pogańską świątynię Panteon, przekształcił ją w kościół pod wezwaniem Matki Bożej Męczenników. Od tego czasu 1 maja oddawano cześć wszystkim zmarłym męczennikom. Papież Grzegorz III w r. 731 przeniósł tę uroczystość na 1 listopada a jego następca rozporządził, że odtąd ten dzień będzie poświęcony pamięci nie tylko męczenników ale wszystkich świętych Kościoła.

Damian Skorupa

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl