jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Wielki Post - czasem pokuty...

Okres liturgiczny Wielkiego Postu jest czterdziestodniowym przygotowaniem wiernych do pełnego i owocnego przeżycia Paschy. Chrystus Pan przed objawieniem się światu jako Mesjasz i przed rozpoczęciem dzieła ewangelizacji świata, którego dopełnieniem była Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie, udał się na pustynię, gdzie przez czterdzieści dni i nocy modlił się, pościł i walczył z szatanem.

Nabożeństwa wielkopostne

Droga krzyżowa - nabożeństwo polegające na rozważaniu Męki Pańskiej, wspólnie lub indywidualnie, w oparciu o 14 stacji. Nabożeństwo to wzięło początek z rozpowszechnionego od najdawniejszych czasów pielgrzymowania do Ziemi Świętej, aby modlić się w miejscach upamiętnionych w Ewangeliach. Ostatecznie ustaliła się liczba 14 stacji oznaczonych na dzisiejszych uliczkach starego miasta Jerozolimy, kaplicami i kończącej się w bazylice Grobu Pańskiego. Stacje drogi krzyżowej prowadzą nas do modlitwy, przypominają wydarzenia zbawcze. Wymagają także zastanowienia się nad własnym postępowaniem i postawą gdy chodzi o niesprawiedliwe sądy o solidarność z cierpiącymi, męstwo w cierpieniu i przebaczanie krzywd.

Gorzkie żale - nabożeństwo pasyjne, ułożone na przełomie XVII, XVIII w. Przez ojców misjonarzy przy kościele św. Krzyża w Warszawie. Śpiew gorzkich żali miało zastąpić nieszpory śpiewane po łacinie i niezrozumiałe dla ludu. Gorzkie żale składają się z pieśni wstępnej i 3-części. Każda z nich obejmuje wstęp podający treść rozważania i intencje, hymn "Lament duszy nad cierpiącym Jezusem" i "Rozmowa duszy z Matką Bolesną" Gorzkie żale odznaczają się prostotą i serdecznym współczuciem dla cierpień Jezusa i Maryi. Wyrażają żal za grzechy - przyczynę Męki Pańskiej. Nastrój ten podkreśla prostota i rzewna melodia. Są rozpowszechnione w Polsce a nie posiadają odpowiednika poza jej granicami.

Damian Skorupa

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl