jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Komentarz na Wielki Czwartek


Wieczorem rozpoczyna się Triduum Paschalne, najważniejsze dni dla chrześcijanina. Chcemy razem z Jezusem, idąc za Nim, przejść ze śmierci, grzechu, fałszu i egoizmu do pełni życia w miłości, prawdzie i oddaniu Bogu i ludziom.

Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy - pierwszej Mszy świętej - daje nam całego Siebie. To ofiarowanie wypełniło się na krzyżu i trwa do dzisiaj - kiedy z wiarą uczestniczymy w Eucharystii, na pewno spotykamy Jezusa, który umiera i zmartwychwstaje. My nie tylko Go wspominamy, ale uczestniczymy w Jego umieraniu i powstawaniu z martwych. Tutaj dopiero w pełni żyjemy. Odrzucenie tego uczestnictwa prowadzi do duchowego samobójstwa.

Świętujemy, bo możemy uczestniczyć w przejściu Chrystusa ze śmierci do życia. Świętujemy, bo zostawił nam kapłanów, którzy sprawują Jego Najświętszą Ofiarę. Po tym okrzyku zachwytu nad łaską i cudem Eucharystii, idziemy dalej z Jezusem. On jest zdradzony, sądzony i więziony. Towarzyszymy Mu adorując Go w Ciemnicy, która przypomina o uwięzieniu Niewinnego.

Ks. Dariusz Borowiec
opiekun ministrantów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl