jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Komentarz na Wielką Sobotę


Trwa adoracja przy Bożym Grobie. Nie rozpaczamy, lecz jesteśmy wdzięczni za dar ofiary krzyżowej i czekamy na cud Zmartwychwstania.

Późnym wieczorem - czy raczej w nocy - z soboty na niedzielę świętujemy zwycięstwo Chrystusa i nasze zwycięstwo nad grzechem, szatanem i śmiercią. Łaska Zmartwychwstania ogarnia nas stopniowo, lecz do głębi, najpierw w Liturgii Światła (Paschał – znak Zmartwychwstałego), a potem w Liturgii Słowa prowadzącej nas przez wielkie dzieła zbawcze ku pełni zbawienia w Chrystusie. Odnawiamy przymierze chrzcielne, odnawiamy duchową więź z Chrystusem, bo z Nim już teraz duchowo zmartwychwstajemy. Uczestniczymy w Uczcie Paschalnej, w Eucharystii – dziękczynieniu za nowe życie.

W niedzielę, aż do II nieszporów, trwa Triduum Paschalne. Z wszystkimi siostrami i braćmi w wierze wołamy: „Alleluja! Jezus żyje!” „Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. On jest z nami do końca tego świata, a potem ogarnie nas pełnia Zmartwychwstania. Dzięki Ci Panie Jezu!

Ks. Dariusz Borowiec
opiekun ministrantów w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Tychach


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl