jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Różaniec - metoda dominikanów francuskich

Na pewno zrodziło w nas się kiedyś pytanie - czy różaniec jest, lub musi być nudny?

Pierwotnie różaniec w swoim brzmieniu składał się tylko ze słów zawartych w Ewangelii - pozdrowienia Archanioła Gabriela ("Zdrowaś Maryjo, łaski pełna; Pan z Tobą") i św. Elżbiety ("błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego") i kończyła się słowem "Jezus". Dopiero później przyjął się zwyczaj dodawania do tych słów modlitwy wstawienniczej, rozpoczynających się od: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami..". W modlitwie różańcowej modlący zatrzymywał się po 1 części i dodawał tzw. dopowiedzenia, czyli rozwinięte zdania, odwołujące się do centralnego w modlitwie Zdrowaś Maryjo słowa "Jezus". Warto dodać, że wbrew obiegowej opinii, Zdrowaś Maryjo ma charakter modlitwy chrystologicznej - tj. odnoszącej się do Chrystusa. Ciekawym dowodem na to jest to, że słowo JEZUS znajduje się w idealnym centrum Zdrowaś Maryjo: przed nim znajduje się 16 wyrazów (od Zdrowaś do twojego) i po nim także znajduje się 16 wyrazów (od święta do Amen). Fakt chrystologicznego charakteru różańca podkreślał zawsze Jan Paweł II. Metoda dominikańska (z dopowiedzeniami), jest powrotem do dawnego sposobu odmawiania różańca. Dzisiejszy kształt różańca zawdzięczamy uporządkowaniu tych dopowiedzeń w "bloki" dziesięciu Ave, odnoszących się do głównych tajemnic życia Chrystusa.

Nowy-stary sposób odmawiania różańca

Metoda dominikanów francuskich (właśnie ten zakon rozpowszechnił tę modlitwę) odmawiania różańca przez powrót do jego pierwotnej formy proponuje więc, aby odmawiać 9 razy Zdrowaś Maryjo aż do słowa Jezus, dołączając zdanie wyrażające aspekt rozważanej w danej dziesiątce tajemnicy Chrystusa.

Np. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus, "który przez śmierć na krzyżu zgładził nasze grzechy".

Potem nie dopowiadamy już "Święta Maryjo...", lecz dodajemy kolejne Zdrowaś Maryjo... Dopiero przy dziesiątym Zdrowaś, kończącym daną tajemnicę, po dopowiedzeniu, dołączamy słowa modlitwy wstawienniczej Święta Maryjo, Matko Boża... oraz Chwała Ojcu...

Co może nam dać metoda dominikanów francuskich?

Przede wszystkim warto ją stosować, gdy mamy problem z odmawianiem różańca "tradycyjnym" sposobem. Nie znaczy to jednak, że nie należy pracować nad właściwym odmawianiem różańca. Wiadomo, że łatwo jest popaść w rutynę i monotonię odmawiania "zdrowasiek" i tym samym uświadomienie sobie, że właściwie modlimy się mechanicznie; "wargami, lecz nie sercem". Dochodzi do tego, że mówimy, iż "różaniec jest nudny". I owszem - źle odmawiany różaniec jest katorgą i torturą nudy! Metoda dominikanów francuskich świetnie wymusza na nas potrzebę koncentracji; musimy z uwagą "wyczekać" na dopowiedzenie, które nie jest przecież z góry znane. Ta koncentracja uwagi dotyczy zarówno tego, kto ma sformułować dopowiedzenie (można to czynić spontanicznie, ale na początku warto skorzystać z propozycji z Agendy liturgicznej), jak i tych, którzy nastawiają się na słuchanie tego. Metoda dominikańska ułatwia skupienie także przy indywidualnym odmawianiu różańca.

Ponadto przy braku rozważań przed daną tajemnicą same dopowiedzenia mogą te rozważanie zastąpić, nie "uciekając" nam w czasie kolejnych Zdrowaś.

Piotr Lewandowski

"Właściwe zastosowanie powyższej metody rozważania różańca uczyni z niego doskonałą szkołę modlitwy myślnej, a także liturgicznej, bo właśnie w liturgii chodzi głównie o umiejętność modlitewnego wnikania przez wiarę w misterium zbawcze uobecniane w znakach sakramentalnych. Różaniec dobrze odmawiany, stanie się również doskonałą szkołą życia chrześcijańskiego, bo nauczy nas poddawać nasze życie rzeczywistości życia Chrystusa, które powinno stać się zobowiązującym modelem naszego życia. Maryja, która doskonale weszła w postawę rozumnej służebnicy w życie i w drogę Chrystusa, przez różaniec stanie się naszą najlepsza nauczycielką, dając nam uczestnictwo w Swojej postawie wobec Chrystusa." - Ks. Franciszek Blachnicki

Tu znajdziesz:
Dopowiedzenia do części radosnej
Dopowiedzenia do części światła

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl