jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

"Rorate coeli desuper..."

W czasie adwentu odprawiane są Msze Św. zwane Roratami (łac. rorate coeli desuper - spuście rosę niebiosa). Msza św. roratnia odprawiana o brzasku dnia podkreśla wyjątkowość tego ważnego okresu. Otóż jest to Msza św. z formularza o NMP.

Roraty w wielkiej mierze pomagają nam się przygotować na Misterium Bożego Narodzenia. Układając w sposób szczególny swoje wnętrze spojrzyjmy na przygotowanie przyjścia Syna Bożego... oraz na Maryję, która w tym ważnym okresie jest mistrzynią adwentowego oczekiwania, korzystając z Katechizmu Kościoła Katolickiego (KKK)

Przyjście Syna Bożego na ziemię jest tak wielkim wydarzeniem, że Bóg zechciał przygotować je w ciągu wieków. Wszystkie obrzędy i ofiary, figury i symbole "Pierwszego Przymierza" Bóg ukierunkował ku Chrystusowi; zapowiada Go przez usta proroków, których posyła kolejno do Izraela. Budzi też w sercu pogan niejasne oczekiwanie tego przyjścia

/KKK/

Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestnicząc w długim przygotowaniu pierwszego przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące pragnienie Jego drugiego Przyjścia.

/KKK/

...narodził się z Maryi Dziewicy

"Zesłał Bóg Syna swego" [Ga 4, 4], lecz by "utworzyć Mu ciało", chciał wolnej współpracy stworzenia. W tym celu Bóg odwiecznie wybrał na Matkę swego Syna córkę Izraela, młodą Żydówkę z Nazaretu w Galilei, Dziewicę poślubioną "mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja" [Łk 1, 26-27]

/KKK/

Sami dostrzegamy jakim zaufaniem i jak wielkim zadaniem Bóg obdarzył Maryję - młodą Żydówkę z Nazaretu.

Posłanie Maryi zostało przygotowane w Starym Przymierzu przez posłanie wielu świętych kobiet. Mimo swojego nieposłuszeństwa Ewa już na początku otrzymuje obietnicę potomstwa, które odniesie zwycięstwo nad Złym, oraz obietnicę, że będzie matką wszystkich żyjących. Na mocy tej obietnicy Sara poczęła syna mimo swego podeszłego wieku. Wbrew wszelkim ludzkim oczekiwaniom Bóg wybiera to, co było uważane za niemocne i słabe, by pokazać wierność swojej obietnicy: Annę, matkę Samuela, Deborę, Rut, Judytę i Esterę oraz wiele innych kobiet. Maryja "zajmuje pierwsze miejsce wśród pokornych i ubogich Pana, którzy z ufnością oczekują od Niego zbawienia i dostępują go, Wraz z Nią wreszcie, wzniosłą Córą Syjonu, po długim oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa ekonomia zbawienia

/KKK/

Boskie macierzyństwo Maryi

Maryja, nazywana w Ewangeliach "Matką Jezusa" [J 2, 1; 19, 25], już przed narodzeniem swego Syna jest ogłoszona przez Elżbietę, pod natchnieniem Ducha Świętego, "Matką mojego Pana" [Łk 1, 43]

/KKK/

"Przez swoje posłuszeństwo stała się nową Ewą, Matką żyjących"
Damian Skorupa

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl