jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Święto Przemienienia Pańskiego

dzieło RafaelaW Ewangelii na dzień 6 sierpnia (Mt 17, 1-8; Mk 9, 2-8; Łk 9, 28-36) słyszymy o tym, jak Jan, Jakub i Piotr wybrali się z Jezusem na górę Tabor, gdzie Jezus cudownie przemienił się wobec nich. Apostołowie widząc lśniące szaty zrozumieli, jak wielka jest chwała Ojca i jak słabe mieli wyobrażenie o Jego mocy. Chrystus ukazał im część swojej chwały by Apostołowie nie zwątpili w dniach próby, jakimi były wydarzenia paschalne.

Jezus ukazał się na górze. Choć z tekstu nie wynika jaka to była góra, tradycja mówi, iż te wydarzenia odbywały się na górze Tabor, która była dla Żydów świętą górą. Podczas Objawienia, wokół Jezusa ukazały się również dwie inne postacie - Eliasz i Mojżesz. Dlaczego akurat one? Mojżesz jest symbolem Prawa, a Eliasz symbolem proroków. Idzie z tego bardzo łatwo wywnioskować, iż Jezus jest wypełnieniem Prawa i Proroków. Chrystus zabronił Apostołom mówić o tym wydarzeniu, aż do swojego Zmartwychwstania. Jednak wydarzenie to musiało być bardzo znaczące skoro wszyscy synoptycy zawarli to w swoich ewangeliach. Wspomina o tym także św. Piotr w swoich listach.

Święto Przemienienia Pańskiego znane już było w VI wieku na Wschodzie. Jednak dopiero papież Kalikst III wprowadził je do Kościoła powszechnego, po zwycięskiej bitwie wojsk chrześcijańskich pod Belgradem 6 sierpnia 1456 roku.

Uroczystość ta przypomina nam, iż w każdej chwili Jezus może przemienić nasze życie, nasze serca. Jednocześnie ten dzień napawa nas radością, że kiedyś zmartwychwstaniemy i zobaczymy pełną chwałę Ojca, oraz to, że będziemy mogli razem z nim królować w królestwie niebieskim.

Michał Makowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl