jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Narodzenie NMP

8 września obchodzimy święto Narodzenia NMP

Wprawdzie Pismo Święte nie wspomina o narodzeniu Maryi, ani nawet nie podaje, kim byli jej rodzice, to tradycja Kościoła mówi, iż rodzicami Maryi byli św. Joachim i św. Anna - dziadkowie Jezusa, którzy wyprosili modlitwą narodzenie dziecka. Czy święci dziadkowie przypuszczali, że ich wnuk - Jezus Chrystus dopełni najważniejszej misji w historii ludzkości?

Maryja nie była tak jak jej Syn: Bogiem-człowiekiem. Posiadała wyłącznie naturę ludzką, jednak to przez jej niepokalane poczęcie dostąpiła chwały wniebowzięcia. Jej święte życie od momentu niepokalanego poczęcia przez Joachima i Annę, aż po Wniebowzięcie było nieskalane grzechem. Czy my potrafilibyśmy tego dokonać?

Ustanowienie tego święta zawdzięczamy prawdopodobnie papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Jako dzień przyjęto 8 września: datę tą Kościół przyjął ze Wschodu. 9 miesięcy wcześniej: czyli 8 grudnia obchodzimy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Święto to rozpowszechniało się w Kościele powszechnym w dość wolnym tempie, gdyż jedyne źródła mówiące o narodzeniu Maryi to dokumenty apokryficzne, do których dostęp był znacznie bardziej utrudniony, niż do ksiąg kanonu Pisma Świętego.

Z narodzeniem Maryi nierozerwalnie wiąże się dogmat o Niepokalanym Poczęciu NMP, ogłoszony 8.XII.1854 przez bł. Piusa IX.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Zwyczajowo dopiero po 8 września przystępowano do orki i zasiewu.

Piotr Lewandowski

8 września 2005 odbyło się nasze spotkanie urodzinowe... czytaj więcej.


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl