jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Dopowiedzenia do części światła różańca świętego

metody dominikanów francuskich

Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus...

Tajemnica I: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 1. Który dla nas wszedł w wody Jordanu.
 2. Który prosił Jana o chrzest z wody.
 3. Na którego zstąpił Duch św. pod postacią gołębicy.
 4. Którego posłannictwo potwierdził sam Bóg Ojciec.
 5. Który jest Synem umiłowanym Ojca.
 6. Którego słów mamy słuchać.
 7. Który nadał wodzie moc uświęcania.
 8. Który nad Jordanem rozpoczął swą publiczną działalność.
 9. Który objawił światu moc swoją.
 10. Który w Chrzcie św. otwiera nam bramy nieba.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica II: Cud w Kanie Galilejskiej
 1. Który swą obecnością na weselu w Kanie Galilejskiej uświęcił małżeństwo.
 2. Którego godzina nadeszła w Kanie Galilejskiej.
 3. Który obdarza najlepszymi darami.
 4. Który spełnił prośbę swej Matki.
 5. Który przemienił wodę w Wino.
 6. Który w Kanie Galilejskiej objawił swoją chwałę.
 7. W którego uwierzyli uczniowie.
 8. W którego my wierzymy.
 9. Któremu powierzamy wszystkie sprawy dnia codziennego.
 10. Któremu mamy być posłuszni.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica III: Głoszenie Królestwa Bożego
 1. Który obiecał nam nadejście Królestwa Bożego.
 2. Wraz z którym przychodzi do nas Królestwo Boże.
 3. Którego Królestwo nadejdzie niespodziewanie.
 4. Którego Królestwa oczekujemy.
 5. Który wzywa nas do zmiany życia i nawrócenia.
 6. Który przebacza nam nasze słabości.
 7. Który daje nam nadzieję lepszego życia.
 8. Który daje nam siły do trwania w dobrym.
 9. Który udziela nam łask potrzebnych na drodze do świętości.
 10. Który nas zbawia.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica IV: Przemienienie na górze Tabor
 1. Który wraz z uczniami wszedł na górę tabor, by objawić im swoją chwałę.
 2. Który jest spełnieniem zapowiedzi proroków.
 3. Którego mieszkaniem jest niebo.
 4. Którego otacza chwałą niebios.
 5. Którego uwielbiamy i chwalimy.
 6. Który i nam objawia swój majestat.
 7. Którego zbiera nas wokół swego przemienionego oblicza.
 8. który pokazuje nam prawdziwy sens ludzkiego życia.
 9. Który daje nam nadzieję naszej przemiany.
 10. Który przemienia nasze serca.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Tajemnica V: Ustanowienie Eucharystii
 1. Który w dzień przed swoją męką zgromadził uczniów na Ostatniej Wieczerzy.
 2. Który łamiąc chleb, zostawił nam testament miłości.
 3. Którego Ciało spożywamy.
 4. Którego Krew pijemy.
 5. Który zostawił nam siebie w Najświętszym Sakramencie Ołtarza.
 6. Który jest siłą męczenników.
 7. Który jest chlebem dającym życie wieczne.
 8. Który jest manną naszego życia.
 9. Z którym składamy siebie Ojcu na ofiarę.
 10. Którego adorujemy.
...Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Chwała Ojcu...

O mój Jezu...
przyg. Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl