jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Średniowieczny kult Najświętszego Serca

W poprzednim miesiącu - maju czciliśmy i wysławialiśmy Matkę Bożą. Miesiąc czerwiec ofiarowany jest kultowi Boskiego Serca Chrystusa. Już w średniowieczu był bardzo szeroko rozwinięty kult Serca Jezusa oraz Jego Przebitego Boku. Dowody tej pobożności możemy znaleźć w polskiej literaturze gdzie często występują słowa typu: "Na rany Chrystusa!" czy "O Jezu Miłosierny!". Rozprzestrzenianiu się tego kultu towarzyszyło wiele objawień takich jak wizje św. Mechtyldy (1241-1298) i św. Gertrudy(1250-1303) - sióstr które w swoich mistycznych objawieniach doznawały zachwytu nad Bożym Miłosierdziem. Do św. Małgorzaty z Kortony (1252-1297) Pan Jezus odezwał się pewnego dnia: "Połóż twe ręce na ranach moich rąk!" Wtedy św. Małgorzata miała odpowiedzieć: "Nie, Panie!" I właśnie w tej chwili otwarła się rana boku Chrystusa i święta ujrzała w niej Serce Zbawcy.

Św. Jan Eudes

W XVII wieku kult NSPJ rozszerzył się również za sprawą św. Jana Eudesa. Św. Jan jest autorem "liturgicznego kultu" Serca Jezusowego. Był on doktorem teologii. Dokument dotyczący jego beatyfikacji mówi, że św. Jan "Płonął on aż z czci do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Maryi". Był on gorliwym apostołem tego kultu. W 1648 roku wydał nawet książeczkę do nabożeństwa ku czci NSPJ. Podkreślał on łączność pomiędzy Sercem Jezusowym a Sercem Maryi. W 1670 teologowie zaaprobowali ułożone przez niego oficjum Mszy świętej na Uroczystość Serca Jezusa, które znamy do dzisiaj.

Objawienia św. Małgorzaty Marii Alacoque

Największą jednak zasługę szerzenia kultu Boskiego Serca Chrystusa przypisuje się św. Małgorzacie (1647-1690). Żyła ona mniej więcej w tym samym czasie co św. Jan tyle tylko, że ona wybrała życie zamknięte w klasztorze w Paray-le-Monial. Pan Jezus w kilku objawieniach ukazał się jej ze swoim przebitym sercem. Nakazał on jej przekazanie światu Bożego nakazu. Nakazał aby ustanowiono święto czczące Jego Najświętsze Serce oraz aby przez 9 miesięcy w pierwsze piątki przyjmowano komunię świętą wynagradzającą. W zamian za przyjmowanie komunii w pierwsze piątki miesiąca Pan Jezus obiecał iż nie opuści tej osoby w godzinie śmierci i wynagrodzi ją hojnymi łaskami. Pan Jezus tak miał wtedy powiedzieć: "Wskażę im w życiu powołania drogę, a nią idących swą łaską wspomogę. W rodzinie spokój i zgoda zagości, bo złączę wszystkich więzią mej miłości. Gdy ból i smutek zadadzą im ranę, ja sam balsamem pociechy się stanę. Pod moim skrzydłem, grot złego ich minie, jam ich ucieczka w ostatniej godzinie."

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa dzisiaj

Kult ten cieszy się bardzo dużą popularnością a to dzięki przeróżnym modlitwom i nabożeństwom odprawianym w parafiach. W wielu kościołach ludzie przychodzą o godzinie 15.00 (Wtedy kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu) i modlą się koronką do Miłosierdzia Bożego, odmawiają litanie do NSPJ. Wiele też kościołów jest pod tymże wezwaniem. W parafiach w każde pierwsze piątki miesiąca odprawiane są nabożeństwa do Serca Jezusa, oraz są zbierane specjalne kolekty na biednych. My także prośmy Najświętsze Serce aby ustrzegło nas od niegodziwości życia i pozwoliło nam wiernie stać przy Ołtarzu Pana.

Michał Makowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl