jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Król Wszechświata

Uroczystość Chrystusa Króla jest ostatnią niedzielą kończącą rok liturgiczny. W 1925 roku papież Pius XI w encyklice Quias Primas (została wydana 11 grudnia 1925) polecił, aby we wszystkich kościołach, po Eucharystii, przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odmówić litanię do Najświętszego Serca oraz powierzyć Jezusowi cały rodzaj ludzki.

Sens tej Uroczystości miał podkreślić Boskie pochodzenie Chrystusa oraz to, że jest on Królem całego stworzenia. Jego Królestwo już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Chociaż Chrystus nie posiadał własnego tronu, świty dworskiej, berła to jednak tytuł Króla należy mu się najzupełniej. Dlaczego? Już wyjaśniam:
- Chrystus w ludzkiej naturze pochodził w prostej lini od Króla Dawida (Mt 1, 5-16),
- Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata - to oczywista prawda, którą winien przyjąć i rozważyć w swoim sercu każdy katolik. Wynikają z niej bardzo konkretne wnioski, które powinny owocować w życiu nas samych, naszych rodzin, społeczności i całych państw.

Dzisiaj, gdy wielu chce religię sprowadzić do roli prywatnych praktyk pobożnościowych, a jedynym przejawem zewnętrznym naszego poddaństwa Chrystusowi miałby być co najwyżej udział w nabożeństwach, trzeba się zastanowić, jak w praktyce powinno wyglądać nasze poddanie się Chrystusowi Królowi i jak bardzo odeszliśmy dzisiaj od Jego Królestwa. Czy staramy się, uznać Jezusa jako naszego osobistego Pana i Zbawiciela? Czy zawołanie "Króluj nam Chryste!" ma jeszcze pierwotny sens? Niech te pytania będą refleksją dla każdego z nas na tą niedzielę. Co roku.

Michał Makowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl