jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Uroczystości, święta i okresy lit.

Adwent - cóż to za czas?

To czas szczególny, czas w którym człowiek uświadamia sobie wielką miłość Boga. To czas kiedy oczekujemy na najważniejsze zdarzenie w historii człowieka - Boże Narodzenie. Adwent kreuje dwie postacie: pierwsza to Izajasz. Urodził się około roku 770 przed Chrystusem. Należał do elity narodu żydowskiego, działał przez 40 lat w Jerozolimie, zwany "księciem proroków", według apokryfów miał zginąć śmiercią męczeńską za panowania Manassesa. Właśnie Izajaszowi przypisuje się jedno z najstarszych proroctw mówiących o narodzinach Jezusa " Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7,14). Te słowa są często czytane podczas Liturgii w czasie Adwentu. I druga postać adwentowa to Jan Chrzciciel. Był On ostatnim Prorokiem Starego Testamentu, żył na przełomie wieków. Głosił także nadejście Chrystusa: "Przygotujcie drogę Panu, dla niego prostujcie ścieżki" (Mt 3,3).

Słowo Adwent pochodzi od słowa łacińskiego "adwentus" co oznacza nadejście, przyjście, zbliżanie się. W 380 roku w Saragosie (Hiszpania) była pierwsza wzmianka na temat Adwentu, w dekrecie synodu który tam się odbył. Wiek V i VI naświetla nam dokładnie dane na temat adwentu - trwał on niekiedy 40 dni na wzór Wielkiego Postu, choć w łagodniejszej formie. Obowiązywała jednak abstynencja małżeńska, zakaz wojen, wesel, zabaw hucznych. A dzisiaj Adwent trwa cztery tygodnie. Co tydzień w kościołach zapalamy święcę na wieńcu adwentowym. Świeca ta informuje nas o czasie jaki został do Uroczystości Bożego Narodzenia. W kościołach odprawiane są Msze Święte Roratnie. Są to Msze ku Czci Matki Bożej. . Msze te są odprawiane o świcie albo po zmroku. Wiąże się to z "liturgią światła". W wielu kościołach mamy świece roratnią z niebieską wstążką Nie powinno zdobić się ołtarzy kwiatami, nie śpiewa się hymnu: "Chwała na wysokości Bogu", a kapłan i cała asysta wychodzą do ołtarza ubrani w fioletowy kolor szat.

Czas Adwentu niech będzie dla nas czasem większej modlitwy, zadumy, czasem w którym uczynimy jakieś postanowienie adwentowe, czasem który przybliży każdego z nas do Chrystusa.

Ks. Arkadiusz Sitko

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl