Nasz Duszpasterz

ks. Bogdan Kornek - Archidiecezjalny Duszpasterz Ministrantów

parafia MB Wspomożenia Wiernych
ul. Jagiellońska 100
41-948 PIEKARY ŚL. 8 - Dąbrówka Wielka
tel. (032) 767 11 89 wew. 25
mail: b.kornek[at]wp.pl

Polscy ministranci w darze Ojcu Świętemu

Krystyna Kajdan: - Mam do Księdza - pełniącego funkcję duszpasterza ministrantów naszej archidiecezji - pytanie: jak ministranci mogą uświetnić ogłoszony przez Papieża Rok Eucharystii?

Ks. Bogdan Kornek: - Polscy ministranci przygotowywali się do Roku Eucharystii jeszcze przed jego ogłoszeniem. Należałoby tutaj przypomnieć List do Braci Kapłanów na Wielki Czwartek 2004 r., w którym Papież Jan Paweł II z iście ojcowską troską zwrócił księżom uwagę na ministrantów i ich posługę w parafii. Wiadomo bowiem, że kiedy mali chłopcy i młodzieńcy pełnią służbę Ołtarza z radością i entuzjazmem, to dają swoim rówieśnikom wymowne świadectwo doniosłości i piękna Eucharystii. Wkrótce potem biskup Grzegorz Balcerek z Poznania zaproponował akcję pod hasłem: "W podzięce Ojcu Świętemu". W tym celu jeszcze przed Uroczystością Bożego Ciała ministranci podjęli trzy duchowe postanowienia: że wezmą liczny udział w procesji Bożego Ciała i ofiarują Komunię świętą w intencji Ojca Świętego, że nauczą się i będą często praktykować Komunię świętą duchową, przypomnianą w Encyklice o Eucharystii oraz, że będą adorować raz w tygodniu Najświętszy Sakrament w intencji nowych, licznych i świętych powołań kapłańskich. Na przełomie października i listopada bieżącego roku, do Rzymu udała się Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów, która zawiozła te zobowiązania Papieżowi w imieninowym podarunku. Było to jakby preludium do rozpoczętego właśnie Roku Eucharystii i pokazanie, że ministranci przy ołtarzu nie tylko stoją i usługują, ale również dbają o swoją duchową formację i piękno liturgii.

- Na czym polega wspomniana przez Księdza komunia duchowa?

- Kiedy człowiek wierzący najpełniej łączy się z Chrystusem? Wtedy, gdy przyjmuje Komunię św. Poprzez Komunię przechodzimy na stronę Pana Boga. Dlatego każda Msza św. i każde przyjęcie Komunii św. jest dla człowieka WIELKIM ŚWIĘTEM. Szczęśliwi są ci, którzy mogą codziennie przyjść na Mszę do kościoła i zjednoczyć się z Panem Bogiem. Niestety, ludzie chorzy i starsi, jeśli nie wychodzą z domu, nie mają takiej możliwości. Czekają, kiedy kapłan z parafii przynosi im Pana Jezusa. Raz na miesiąc mogą połączyć się sakramentalnie z Chrystusem! A przez pozostałe dni miesiąca? Czy mają żyć tylko tęsknotą i oczekiwaniem? Absolutnie nie! Kościół uczy nas o Komunii duchowej. Komunii pragnienia. Nawet nie wychodząc z mieszkania i kręcąc się jedynie po pokoju albo leżąc w łóżku można każdego dnia (a nawet kilka razy w ciągu jednego dnia) przyklęknąć w duchu przed tabernakulum, kryjącym w sobie Jezusa Eucharystycznego i poprosić Go o nawiedzenie; połączyć się z Nim przez żywą wiarę, gorącą miłość i wielkie pragnienie. Najważniejszy w Komunii duchowej jest akt doskonałej miłości Boga, ponieważ ten, kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg w nim (l J 4,16). Kiedy trwamy w miłości, trwamy w Bogu. A wtedy możemy przyjść blisko Jezusa, usiąść Mu jak dziecko na kolanach, przytulić się do Niego i opowiedzieć o swojej samotności, chorobie czy niezrozumieniu przez najbliższych. Chrystus nie pozostawi bez odpowiedzi tych chwil pełnych tęsknoty. Przyjdzie z obfitą łaską w Komunii duchowej. Jak zaprosić Pana Jezusa do siebie? Można mówić do Niego własnymi słowami, można też się modlić wybraną przez siebie modlitwą. Tyle w wielkim skrócie można powiedzieć o komunii duchowej zalecanej przez papieża.

- Jakie życzenia chciałby Ksiądz złożyć naszym brynowskim ministrantom oraz kandydatom na ministrantów w dniu ich święta?

- Kochani ministranci, korzystając z gościny na łamach waszej gazetki parafialnej pragnę Wam życzyć przede wszystkim gorliwości w wypełnianiu swych codziennych obowiązków w kościele oraz w środowiskach, w których się znajdujecie. Chciałbym, aby poprzez służbę przy ołtarzu każdy z Was uczył się coraz bardziej kochać Jezusa i rozpoznawać Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii. Na wzór św. Tarsycjusza - naszego patrona życzę Wam prawdziwej świętości. Liczę na trochę większą aktywność na forum archidiecezjalnym i bardzo serdecznie pozdrawiam Waszych Duszpasterzy i Rodziców. Króluj nam Chryste! Zawsze i wszędzie!

- Dziękuję za rozmowę.


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl