jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Liturgia

Czytania na rok 2008

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec

DataDz. tyg.Czytanie I; Psalm; (Czytanie II); Ewangelia
1.01WtLb 6, 22-27; Ps 67; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21
2.01Śr1J 2, 22-28; Ps 98; J 1, 19-28
3.01Czw1J 2, 29- 3, 6; Ps 98; J 1, 29-34
4.01Pt1J 3, 7-10; Ps 89; J 1, 35-42
5.01Sob1J 3, 11-21; Ps 100; j 1, 43-51
6.01NdzIz 60, 1-6; Ps 72; Ef 3, 2-3a. 5-6; Mt 2, 1-12
7.01Pon1J 3, 22-4, 6; Ps 2; Mt 4, 12-17. 23-25
8.01Wt1J 4, 7-10; Ps 72; Mk 6, 34-44
9.01Śr1J 4, 11-18; Ps 72: Mk 6, 45-52
10.01Czw1J 4, 19-5, 4; Ps 72; Łk 4, 14-22a
11.01Pt1J 5, 5-13; Ps 147; Łk 5, 12-16
12.01Sob1J 5, 14-21; Ps 149; J 3, 22-30
13.01NdzIz 42, 1-4. 6-7; Ps 29; Dz 10, 34-38; Mt 3, 13-17
14.01Pon1Sm 1, 1-8; Ps 116B; Mk 1, 14-20
15.01Wt1Sm 1, 9-20, 1Sm 2; Mk 1, 21-28
16.01Śr1Sm 3, 1-10. 19-20; Ps 40; Mk 1, 29-39
17.01Czw1Sm 4, 1-11; Ps 44; Mk 1, 40-45
18.01Pt1Sm 8, 4-7. 10-22a; Ps 89; Mk 2, 1-12
19.01Sob1Sm 9, 1-4. 17-19. 10, 1a; Ps 21, Mk 2, 13-17
20.01NdzIz 49, 3. 5-6; Ps 40; 1Kor 1, 1-3; J 1, 29-34
21.01Pon1Sm 15, 16-23; Ps 50; Mk 2, 18,20
22.01Wt1Sm 16, 1-13; Ps 89; Mk 2, 23-28
23.01Śr1Sm 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 144; Mk 3, 1-6
24.01Czw1Sm 18, 6-9. 19, 1-7; Ps 56; Mk 3, 7-12
25.01PtDz 22, 3-16 (Dz 9, 1-22); Ps 117; Mk 16, 15-18
26.01Sob2Tm 1, 1-8 (Tt 1, 1-5); Ps 96; Łk 10, 1-9
27.01NieIz 8, 23b; Ps 27; 1Kor 1, 10-13. 17; Mt 4, 12-23 (Mt 4, 12-17)
28.01Pon2Sm 5, 1-7. 10; Ps 89; Mk 3, 22-30
29.01Wt2Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24; Mk 3, 31-35
30.01Śr2Sm 7, 4-17; Ps 89; Ps 89; Mk 4, 1-20
31.01Czw2Sm 7, 18-19. 24-29; Ps 132; Mk 4, 21-25
1.02Pt2Sm 11, 1-4a. 13-17. 27c; Ps 51; Mk 4, 26-36
2.02SobMl 3, 1-4 (Hbr 2, 14-18); Łk 2, 22-40 (Łk 2, 22-32)
3.02NdzSo 2, 3. 3, 12-13; Ps 146; Kor 1, 26-31; Mt 5, 1-12a
4.02Pon2Sm 15, 13-14. 30. 16, 5-13a; Ps 3, Mk 5, 1-20
5.02Wt2Sm 18, 9-10. 14b. 24-25a. 31 - 19,3; Ps 86; Mk 5, 21-43
6.02Środa
Popielcowa
Jl 2, 12-18; Ps 51; 2Kor 5, 20 - 6,2; Mt 6, 1-6. 16-18
7.02CzwPwt 30, 15-20; Sp 1; Łk 9, 22-25
8.02PtIz 58, 1-9; Ps 51; Mt 9, 14-15
9.02SobIz 58, 9b-14; Ps 86; Łk 5, 27-32
10.02NdzRdz 2, 7-9. 3, 1-7; Ps 51; Rz 5, 12-19 (Rz 5, 12. 17-19); Mt 4 1-11
11.02PonKpl 19, 1-2. 11-18; Ps 19; Mt 25, 31-46
12.02WtIz 55, 10-11; Ps 34; Mt 6, 7-15
13.02ŚrJon 3, 1-10; Ps 51; Łk 11, 29-32/td>
14.02CzwDz 13, 46-49; Łk 10, 1-9
15.02PtEz 18, 21-28; Ps 130; Mt 5, 20-26
16.02SobPwt 26, 16-19; Ps 119; Mt 5, 43-48
17.02NdzRdz 12, 1-4a; Ps 33; 2Tm 1,8b-10; Mt 17, 1-9
18.02PonDn 9, 4b-10; Ps 79; Łk 6, 36-38
19.02WtIz 1, 10. 16-20; Ps 50; Mt 23, 1-12
20.02ŚrJr 18, 18-20; Ps 31; Mt 20, 17-28
21.02CzwJr 17, 5-10, Ps 1; Łk 16, 19-31
22.02Pt1 P 5,1-4; Mt 16, 13-19
23.02SobMi 7, 14-15. 18-20; Ps 103; Łk 15, 1-3. 11-32
24.02NdzWj 17, 3-7; Ps 95; Rz 5, 1-2. 5-8; J 4, 5-42 (J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42)
25.02Pon2Krl 5, 1-15a; Ps 42. 43; Łk 4, 24-30
26.02WtDn 3, 25. 34-43; Ps 25; Mt 18, 21-35
27.02ŚrPwt 4, 1. 5-9; Ps 147; Mt 5, 17-19
28.02CzwJr 7, 23-28; Ps 95; Łk 11, 14-23
29.02PtOz 14, 2-10; Ps 81; Mk 12, 28b-34
1.03SobOz 6, 1-6; Ps 51; Łk 18, 9-14
2.03Ndz1Sm 16, 1b. 6-7 10-13a; Ps 23; Ef 5, 8-14; J 9, 1-41 (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
3.03PonIz 65, 17-21; Ps 30; J 4, 43-54
4.03WtSyr 51, 13-20 (Flp 3, 8-18); Ps 16; Łk 12, 35-40
5.03ŚrIz 49, 8-15; Ps 145; J 5, 17-30
6.03CzwWj 32, 7-14; Ps 106; J 5, 31-47
7.03PtMdr 2, 1a. 12-22; Ps 34; J 7, 1-2. 10. 25-30)
8.03SobJr 11, 18-20; Ps 7; J 7, 40-53
9.03NdzEz 37, 12-14; Ps 130; Rz 8, 8-11; J 11, 1-45 (j 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45)
10.03PonDn 13, 41-62; Ps 23; J 8, 1-11
11.03WtLb 21, 4-9; Ps 102; J 8, 21-30
12.03ŚrDn 3, 14-20. 91-92. 95; Dn 3; J 8, 31-42
13.03CzwRdz 17, 3-9; Ps 105; J 8, 51-59
14.03PtJr 20, 10-13; Ps 18; J 10, 31-42
15.03Sob2sM 7, 4-5a 12-14a. 16; Ps 89; Rz 4, 13. 16-18. 22; Mt 1, 16. 18-21. 24a (Łk 2, 41-51a)
16.03Niedziela
Palmowa
procesja: Mt 21, 1-11 Msza: Iz 50, 4-7; Ps 22; Flp 2, 6 - 11; Mt 26, 14 - 27, 66 (Mt 27, 11-54)
17.03PonIz 42, 1-7; Ps 27; J 12, 1-11
18.03WtIz 49, 1-6; Ps 71; J 13, 21-33. 36-38
19.03ŚrIz 50, 4-9a; Ps 69; Mt 26, 14-25
20.03Wielki
Czwartek
Msza Krzyżma: Iz 61, 1-3a; 6a.8b-9; Ap 1, 4-8; Łk 4, 16-21 Msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12, 1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
21.03Wielki
Piątek
Iz 52, 13-53, 12; Hbr 4, 14-16;5;7-9; J 18, 1-19,42
22.03Wielka
Sobota
Rdz 1, 1 - 2,2 (Rdz 1, 1. 26-31a); Ps 104 (Ps 33); Rdz 22, 1-18 (rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18); Ps 16; Wj 14, 15 - 15,1; Wj 15; Iz 54, 4a. 5-14; Ps 30; Iz 12l Ba 3, 9-15. 32 - 4,4; Ps 19; Ez 39, 16 - 17a. 18-28; Ps 42 (Ps 51); Rz 6, 3-11; Ps 118; Mt 28, 1-10
23.03Niedziela
Zmartwychwstania
Dz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4 (+ obow. sekwencja) J 20, 1-9 (Łk 24,1-12)
24.03PonDz 2,14.22-32; sekwencja dow.; Mt 28, 8-15
25.03WtDz 2,36-41; sekwencja dow.; J 20, 11-18
26.03ŚrDz 3, 1-10; sekwencja dow.; Łk 24, 13-35
27.03CzwDz 3,11-26; sekwencja dow.; Łk 24, 35-48
28.03PtDz 4, 1-12, sekwencja dow.; J 21, 1-14
29.03SobDz 4, 13-21; sekwencja dow.; Mk 16, 9-15
30.03NdzDz 2, 42-47; Ps 118; J 20, 19-31
31.03PonIz 7, 10-14; Ps 40; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38
1.04WtDz 4, 32-37; Ps 93; J 3, 7-15
2.04ŚrDz 5, 17-26; Ps 34; J 3, 16-21
3.04CzwDz 5, 27-33; Os 34; J 3, 31-36
4.04PtDz 5, 34-42; Ps 27; J 6, 1-15
5.04SobDz 6, 1-7; Ps 33; J 6, 16-21
6.04NdzDz 2, 14. 22-28; Ps 16; 1p 1, 17-21; Łk 24, 13-35
7.04PonDz 6, 8-15; Ps 119; J 6, 22-29
8.04WtDz 7, 51-59. 8, 1; Ps 31; J 6, 30-35
9.04ŚrDz 8, 1b-8; Ps 66; J 6, 35-40
10.04CzwDz 8, 26-40; Ps 66; J 6, 44-51
11.04PtDz 9, 1-20; Ps 117; J 6, 52-59
12.04SobDz 9, 31-42; Ps 116B; J 6, 55. 60-69
13.04NdzDz 2, 14a. 36-41; Ps 23; 1P 2, 20b-25; J 10, 1-10
14.04PonDz 11, 1-18; Ps 42. 43; J 10, 11-18
15.04WtDz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30
16.04ŚrDz 12, 24 - 13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50
17.04CzwDz 13, 13-25; Ps 89; J 13, 16-20
18.04PtDz 13, 26-33; Ps 2: J 14, 1-6
19.04SobDz 13, 14-52; Ps 98; J 14, 7-14
20.04NdzDz 6, 1-7; Ps 33; 1P 2, 4-9; J 14, 1-12
21.04PonDz 14, 5-18; Ps 115; J 14, 21 -26
22.04WtDz 14, 19-28; Ps 145; J 14, 27-31a
23.04ŚrDz 1, 3-8; Ps 126; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26
24.04CzwDz 15, 7-21; Ps 96; J 15, 9-11
25.04Pt1P 5, 5b-14; Ps 89; Mk 16, 15-20
26.04SobDz 16, 1-10; Ps 100; J 15, 18-21
27.04NdzDz 8, 5-8. 14-17; Ps 66; 1P 3, 15-18; J 14, 15-21
28.04PonDz 16, 11-15; Ps 149; J 15, 26 - 16, 4a
29.04Wt1J 1, 5 - 2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30
30.04ŚrDz 17, 15. 22 - 18, 1; Ps 148; J 16, 12-15
1.05CzwDz 18, 1-8; Ps 98; J 16, 16-20
2.05PtDz 18, 9-18; Ps 47; J 16, 20-23a
3.05SobAp 11, 19a. 12, 1, 3-6a. 10ab; Jdt 13;Kol 1, 12-16; J 19, 25-27
4.05NdzDz 1, 1-11, Ps 47; Ef 1, 17-23; Mt 28, 16-20
5.05PonDz 19, 1-8; Ps 68; J 16, 29-33
6.05Wt1Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14
7.05ŚrDz 20, 28-28; Ps 68; J 17, 11b-19
8.05CzwDz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16
9.05PtDz 25, 13-21; Ps 103; J 21, 15-19
10.05SobDz 28, 16-20. 30-31; Ps 11; J 21, 20-25
11.05NdzDz 2, 1-11; Ps 104; 1Kor 12, 3b-7.12-13, (+obow. sekwencja); J 20, 19-23
12.05PonRdz 3, 9-15. 20 (Dz 1, 12-14); Ps 87; J 2, 1-11
13.05WtJk 1, 12-18; Ps 94; Mk 8, 14-21
14.05ŚrDz 1, 15-17.20-26; Ps113; J 15, 9-17
15.05CzwJk 2, 1-19; Ps 34; Mk 8, 27-33
16.05PtAp 12, 10-12a (1Kor 1, 10-13.17-18); Ps 34; J 17, 20-26
17.05SobJk 3, 1-10; Ps 12; Mk 9, 2-13
18.05NdzWj 34, 4b-6. 8-9; Dn 3; 2Kor 13, 11-13; J 3, 16-18
19.05PonJk 3, 13-18; Ps 19; Mk 9, 14-29
20.05WtJk 4, 1-10; Ps 55; Mk 9, 30-37
21.05ŚrJk 4, 13-17; Ps 49; Mk 9, 38-40
22.05Boże CiałoPwt 8, 2-3. 14b-16a; Ps 147B; 1Kor 10, 16-17; J 6, 51-58
23.05PtJk 5, 9-12; Ps 103; Mk 10, 1-12
24.05SobJk 5, 13-20; Ps 141; Mk 10, 13-16
25.05NdzIz 49, 14-15; Ps 62; 1Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34
26.05Pon1P 1, 3-9; Ps 111; Mk 10, 17-27
27.05Wt1P 1, 10-16; Ps 98; Mk 10, 28-31/td>
28.05Śr1P 1, 18-25; Ps 147B; Mk 10, 32-45
29.05Czw1P 2, 2-5. 9-12; Ps 100; Mk 10, 46-52
30.05PtPwt 7, 6-11; Ps 103; 1J 4, 7-16; Mt 11, 25-30
31.05SobSo 3, 14-18 (Rz 12, 9-16b); Iz 12;Łk 1, 39-56
1.06NdzPwt 11, 18. 26-28; Ps 31; Rz 3, 21-25a. 28; Mt 7, 21-27
2.06Pon2P 1, 1-7; Ps 91; Mk 12, 1-12
3.06Wt2P 3, 12-15a. 17-18: Ps 90; Mk 12, 13-17
4.06Śr2Tm 1, 1-3. 6-12; Ps 123; Mk 12, 18-27
5.06Czw2Tm 2, 8-15; Ps 25; Mk 12, 28b-34
6.06Pt2Tm 3, 10-17; Ps 119; Mk 12, 25-37
7.06Sob2Tm 4, 1-8; Ps 71; Mk 12, 38-44
8.06NdzOz 6, 3-6; Ps 50; Rz 4, 18-25; Mt 9, 9-13
9.06Pon1Krl 17, 1-6, Ps 121; Mt 5, 1-12
10.06Wt1Krl 17, 7-16; Ps 4; Mt 5, 13-16
11.06ŚrDz 11, 21b-26. 13, 1-3; Ps 98; Mt 10, 7-13
12.06Czw1Krl 18, 41-46; Ps 65; Mt 5, 20-26
13.06Pt1Krl 19, 9a. 11-16; Ps 27; Mt 5, 27-32
14.06Sob1Krl 19, 19-21; Ps 16, Mt 5, 33-37
15.06NdzWj 19, 1-6a; Ps 100; Rz 5, 6-11; Mt 9, 36 - 10,8
16.06Pon2Krn 18, 3-8. 12-17. 22; Ps 5; Mt 5, 38-42
17.06Wt2Krn 18, 25-31a; Ps 51; Mt 5, 43-48
18.06Śr2Krl 2, 1. 6-14; Ps 31; Mt 6, 1-6. 16-18
19.06CzwSyr 48, 1-14; Ps 97; Mt 6, 7-15
20.06Pt2Krl 11, 1-4. 9-18. 20; Ps 132; Mt 6, 19-23
21.06Sob2Krn 24, 17-25, Ps 89, Mt 6, 24-34
22.06NdzJr, 20, 10-13; Ps 69; Rz 5, 12-15; Mt 10, 26-33
23.06Pon2krl 17, 5-8. 13-15a. 18; Ps 60; Mt 7, 1-5
24.06WtIz 49, 1-6; Ps 60; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80
25.06Śr2Krl 22, 8-13. 23, 1-3; Ps 119; Mt 7, 15-20
26.06Czw2Krl 24, 8-17; Ps 79; Mt 7, 21-29
27.06Pt2Krl 25, 1-12; Ps 137; Mt 8, 1-4
28.06SobLm 2, 2. 10-14. 18-19; Ps 74; Mt 8, 5-17
29.06NdzDz 12, 1-11; Ps 34; 2Tm 4, 6-9.17-18; Mt 16, 13-19.
30.06PonRdz Am 2, 6-10. 13-16; Ps 50; Mt 8, 18-22
Przygotował Paweł Dudzik

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl