jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Liturgia

Czytania na rok 2007

luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień

Data Dz. tyg. Czytanie/a; Ewangelia
1.02 Czw Hbr 12, 18-19.21-24; Mk 6, 7-13
2.02 Pt Ml 3, 1-4 (Hbr 2, 14-18); Łk 2, 22-40 (Łk 2, 22-32) t. VI
3.02 Sob Hbr 13, 15-17.20-21; Mk 6, 30-34
4.02 Ndz Iz 6, 1-2.3-8; 1 Kor 15, 1-11; Łk 5, 1-11
5.02 Pon Rdz 1, 1-19; Mk 6, 53-56
6.02 Wt Rdz 1, 20-2,4a; Mk 7, 1-13
7.02 Śr Rdz 2, 4b-9.15-17; Mk 7, 14-23
8.02 Czw Rdz 2, 18-25; Mk 7, 24-30
9.02 Pt Rdz 3, 1-8; Mk 7, 31-37
10.02 Sob Rdz 3, 9-24; Mk 8, 1-10
11.02 Ndz Jr 17, 5-8; 1 Kor 15, 12.16-20; Łk 6, 17.20-26
12.02 Pon Rdz 4, 1-15.25; Mk 8, 11-13
13.02 Wt Rdz 6, 5-8;7,1-5.10; Mk 8, 14-21
14.02 Śr Dz 13, 46-49; Łk 10, 1-9 t. VI
15.02 Czw Rdz 9, 1-13; Mk 8, 27-33
16.02 Pt Rdz 11, 1-9; Mk 8, 34-9, 1
17.02 Sob Hbr 11, 1-7; Mk 9, 2-13
18.02 Ndz 1 Sm 26, 2.7-9, 12-13, 22-23; 1 Kor 15, 45-49; Łk 6, 27-38
19.02 Pon Syr 1, 1-10; Mk 9, 14-29
20.02 Wt Syr 2, 1-11; Mk 9, 30-37
21.02 Śr Jl 2, 12-18; 2 Kor 5, 20-6,3; Mt 6, 1-6.16-18
22.02 Czw 1 P 5,1-4; Mt 16, 13-19 t. VI
23.02 Pt Iz 58, 1-9; Mt 9, 14-15
24.02 Sob Iz 58, 9b-14; Łk 5, 27-32
25.02 Ndz Pwt 26, 4-10; Rz 10, 8-13; Łk 4, 1-13
26.02 Pon Kpł 19, 1-2.11-18; Mt 25, 31-46
27.02 Wt Iz 55, 10-11; Mt 6, 7-15
28.02 Śr Jon 3, 1-10; Łk 11, 29-32
1.03 Czw Est 14, 1.3-5.12-14; Mt 7, 7-12
2.03 Pt Ez 18, 21-28; Mt 5, 20-26
3.03 Sob Pwt 26, 16-19; Mt 5, 43-48
4.03 Ndz Rdz 15, 5-12.17-18; Flp 3, 17-4, 1; Łk 9, 28b-36
5.03 Pon Dn 9, 4b-10; Łk 6, 36-38
6.03 Wt Iz 1, 10.16-20; Mt 23, 1-12
7.03 Śr Jr 18, 18-20; Mt 20, 17-28
8.03 Czw Jr 17, 5-10; Łk 16, 19-31
9.03 Pt Rdz 37, 3-4.12-13a.17b-28; Mt 21, 33-43.45-46
10.03 Sob Mi 7, 14-15.18-20; Łk 15, 1-3.11-32
11.03 Ndz Wj 3, 1-8a.13-15; 1 Kor 10, 1-6.10-12; Łk 13, 1-9
12.03 Pon 2 Krl 5, 1-15a; Łk 4, 24-30
13.03 Wt Dn 3, 25.34-43; Mt 18, 21-35
14.03 Śr Pwt 4, 1.5-9; Mt 5, 17-19
15.03 Czw Jr 7, 23-28; Łk 11, 14-23
16.03 Pt Oz 14, 2-10; Mk 12, 28b-34
17.03 Sob Oz 6, 1-6; Łk18, 9-14
18.03 Ndz Joz 5, 9a.10-12; 2 Kor 5, 17-21; Łk 15, 1-3.11-32
19.03 Pon 2 Sm 7, 4-5a.12-14a.16; Rz 4, 13.16-18.22; Mt 1, 16.18-21.24a t. VI (Ur.)
20.03 Wt Ez 47, 1-9.12; J 5, 1-3a.5-16
21.03 Śr Iz 49, 8-15; J 5, 17-30
22.03 Czw Wj 32, 7-14; J 5, 31-47
23.03 Pt Mdr 2, 1a.12-22; J 7, 1-2.10.25-30
24.03 Sob Jr 11, 18-20; J 7, 40-53
25.03 Ndz Iz 43, 16-21; Flp 3, 8-14; J 8, 1-11
26.03 Pon Iz 7, 10-14; Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38 t. VI (Ur.)
27.03 Wt Lb 21, 4-9; J 8, 21-30
28.03 Śr Dn 3, 14-20.91-92.95; J 8, 31-42
29.03 Czw Rdz 17, 3-9; J 8, 51-59
30.03 Pt Jr 20, 10-13; J 10, 31-42
31.03 Sob Ez 37, 21-28; J 11, 45-57
1.04NdzŁk 19, 28-40; po procesji: Iz 50, 4-7; Flp 2, 6-11; Łk 22, 14-23, 56
2.04PonIz 42, 1-7; J 12, 1-11
3.04WtIz 49, 1-6; J 13, 21-33.36-38
4.04ŚrIz 50, 4-9a; Mt 26, 14-25
5.04WieŁki CzwartekMsza Krzyżma: Iz 61, 1-3a; 6a.8b-9; Ap 1, 4-8; Łk 4, 16-21 Msza Wieczerzy Pańskiej: Wj 12, 1-8.11-14; 1 Kor 11,23-26; J 13,1-15
6.04WieŁki PiątekIz 52, 13-53, 12; Hbr 4, 14-16;5;7-9; J 18, 1-19,42
7.04WieŁka SobotaWigilia Paschalna: Wj 14,15-15,1 (+min. 2 inne czyt. ze ST), Rz 6, 3-11; Mk 16, 1-8
8.04Ndz ZmartwychwstaniaDz 10,34a.37-43; Kol 3, 1-4 (+ obow. sekwencja) J 20, 1-9 (Łk 24,1-12) lub wieczorem: Łk 24, 13-35
9.04PonDz 2,14.22-32; sekwencja dow.; Mt 28, 8-15
10.04WtDz 2, 36-41; sekwencja dow.; J 20, 11-18
11.04ŚrDz 3, 1-10; sekwencja dow.; Łk 24, 13-35
12.04CzwDz 3,11-26; sekwencja dow.; Łk 24, 35-48
13.04PtDz 4, 1-12, sekwencja dow.; J 21, 1-14
14.04SobDz 4, 13-21; sekwencja dow.; Mk 16, 9-15
15.04NdzDz 5, 12-16; Ap 1, 9-11a.12-13.17-19; J 20, 19-31
16.04PnDz 4, 23-31; J 3, 1-8
17.04WtDz 4, 32-37; J 3, 7-15
18.04ŚrDz 5, 17-26; J 3, 16-21
19.04CzwDz 5, 27-33; J 3, 31-36
20.04PtDz 5, 34-42; J 6, 1-15
21.04SobDz 6, 1-7; J 6, 16-21
22.04NdzDz 5, 27b-32.40b-41; Ap 5, 11-14; J 21, 1-19
23.04PonDz 1, 3-8; Flp 1, 20c-30; J 12, 24-26 (t. VI) ur.
24.04WtDz 7, 51-59; 8, 1; J 6, 30-35
25.04Śr1 P 5, 5b-14; Mk 16, 15-20 (t. VI) św.
26.04CzwDz 8, 26-40; J 6, 44-51
27.04PtDz 9, 1-20; J 6, 52
28.04SobDz 9, 31-42; J 6, 55.60-69
29.04NdzDz 13, 14.43-52; Ap 7, 9.14b-17; J 10, 27-30
30.04PonDz 11, 1-18; J 10, 1-10
1.05WtRdz 1, 26-2,3 (Kol 3, 14-15.17.23-24); Mt 13, 54-58 (t. VI) św.
2.05ŚrDz 12, 24-13, 5a; J 12, 44-50 (1 J 5, 1-5; Mt 10, 22-25a - t. VI)
3.05CzwAp 11, 19a; 12, 1.3-6a.10ab; Kol 1, 12-16; J 19, 25-27 (t. VI) ur. NMP Królowej Polski
4.05PtDz 13, 26-33; J 14, 1-6 (s Tm 2, 1-13; Mt 10, 28-33 - t. VI)
5.05SobDz 13, 44-52; J 14, 7-14
6.05NdzDz 14, 21-27; Ap 21, 1-5a; J 13, 31-33a.34-35
7.05PonDz 14, 5-18; J 14, 21-26
8.05WtDz 20, 17-18a.28-32.36; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16 (t. VI) ur.
9.05ŚrDz 15, 1-6; J 15, 1-8
10.05CzwDz 15, 7-21; J 15, 9-11
11.05PtDz 15, 22-31; J 15, 12-17
12.05SobDz 16, 1-10; J 15, 18-21
13.05NdzDz 15, 1-2.22-29; Ap 21, 10-14.22-23; J 14, 23-29
14.05PonDz 1, 15-17.20-26; J 15, 9-17 (t. VI) św.
15.05WtDz 16, 22-34; J 16, 5-11
16.05ŚrAp 12, 10-12a (1 Kor 1, 10-13.17-18); J 17, 20-26 (t. VI)
17.05CzwDz 18, 1-8; J 16, 16-20
18.05PtDz 18, 9-18; J 16, 20-23a
19.05SobDz 18, 23-28; J 16, 23b-28
20.05NdzDz 1, 11; Ef 1, 17-23; Łk 24, 46-53 ur. Wniebowstąpienia
21.05PnDz 19, 1-8; J 16, 29-33
22.05WtDz 20, 17-27; J 17, 1-11a
23.05ŚrDz 20, 28-38; J 17, 11b-19
24.05CzwDz 22, 30;23,6-11; J 17, 20-26
25.05PtDz 25, 13-21; J 21, 15-19
26.05SobDz 28, 16-20.30-31; J 21, 20-25
27.05NdzDz 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7.12-13, (+obow. sekwencja); J 20, 19-23 ur. Zesłania Ducha św.
28.05PnRdz 3, 9-15.20 (Dz 1, 12-14); J 2, 1-11 (J 19, 25-27) św.
29.05WtSyr 35, 1-12; Mk 10, 28-31
30.05ŚrSyr 36, 1.4-5a.10-17; Mk 10, 32-45
31.05CzwSo 3, 14-18 (Rz 12, 9-16b); Łk 1, 39-56 (t. VI) św. Nawiedzenia NMP
1.06PtSyr 44, 1.9-13; Mk 11, 11-25
2.06SobSyr 51, 12-20; Mk 11, 27-33
3.06NdzPrz 8, 22-31; Rz 5, 1-5; J 16, 12-15 (t. III) ur. Trójcy PrzenajÓwiętszej
4.06PonTb 1, 1a.2; 2, 1-9 Wlg; Mk 12, 1-12
5.06WtTb 2, 10-23 Wlg; Mk 12, 13-17
6.06ŚrTb 23, 1-11.24-25 Wlg; Mk 12, 18-27
7.06CzwRdz 14, 18-20; 1 Kor 11, 23-26; Łk 9, 11b-17 (t. III) ur. Bożego Ciała
8.06PtTb 11, 5-17; Mk 12, 35-37
9.06SobTb 12, 1.5-15.20 Wlg; Mk 12, 38-44
10.06Ndz1 Krl 17, 17-24; Ga 1, 11-19; Łk 7, 11-17
11.06PonDz 11, 21b-26; 13, 1-3; Mt 10, 7-13 (t. VI)
12.06Wt2 Kor 1, 18-22; Mt 5, 13-16
13.06Śr2 Kor 3, 4-11; Mt 5, 17-19
14.06Czw2 Kor 3, 15-4, 1.3; Mt 5, 20-26
15.06PtEz 34, 11-16; Rz 5, 5-11; Łk 15, 3-7 (t. III)
16.06SobIz 61, 9-11; Łk 2, 41-51 (t. VI)
17.06Ndz2 Sm 12, 1.7-10.13; Ga 2, 16.19-21; Łk 7, 36-8, 3 (Łk 7, 36-50)
18.06Pon2 Kor 6, 1-10; Mt 5, 38-42
19.06Wt2 Kor 8, 1-9; Mt 5, 43-48
20.06Śr2 Kor 9, 6-11; Mt 6, 1-6.16-18
21.06Czw2 Kor 11, 1-11; Mt 6, 7-15
22.06Pt2 Kor 11, 18.21b-30; Mt 6, 19-23
23.06Sob2 Kor 12, 1-10; Mt 6, 24-34
24.06NdzIz 49, 1-6; Dz 13, 22-26; Łk 1, 57-66.80 (t. VI) ur.
25.06PonRdz 12, 1-9; Mt 7, 1-5
26.06WtRdz 13, 2.5-18; Mt 7, 6.12-14
27.06ŚrIz 10, 10-14 (Ap 12, 1.3-6a.10ab); J 19, 25-27 (t. VI)
28.06CzwDz 3, 1-10; Ga 1, 11-20; J 21, 15-19 (t. VI)
29.06PtDz 12, 1-11; 2 Tm 4, 6-9.17-18; Mt 16, 13-19 ur.
30.06SobRdz 18, 1-15; Mt 8, 5-17
1.07Ndz1 Krl 19, 16b.19-21; Ga 5, 1.13-18; Łk 9, 51-62
2.07PonRdz 18, 16-33; Mt 8, 18-22
3.07WtEf 2, 19-22; J 20, 24-29 (t. VI) sw.
4.07ŚrRdz 21,5.8-20; Mt 8, 28-34
5.07CzwRdz 22, 1-19; Mt 9, 1-8
6.07PtRdz 23, 1-4.19;24, 1-8.10.48.59.62-67; Mt 9, 9-13
7.07SobRdz 27, 1-5.15-29; Mt 9, 14-17
8.07NdzIz 66, 10-14c; Ga 6, 14-18; Łk 10, 1-12.17-20 (Łk 10, 1-9)
9.07PonRdz 28, 10-22a; Mt 9, 18-26
10.07WtRdz 32, 23-33; Mt 9, 32-37
11.07ŚrPrz 2, 1-9 (Dz 4, 32-35); Mt 19, 27-29 (t. VI) sw.
12.07CzwRdz 44, 18-21.23b-29;45, 1-5; Mt 10, 7-15 (Iz 52, 7-10 albo 1 Tes 2, 26-28; J 15, 9-17 t. VI)
13.07PtRdz 46, 1-7.28-30; Mt 10, 16-23 (Syr 2, 7-11; Mt 6, 1.5-8 t. VI)
14.04SobRdz 49, 29-33;50, 15-26; Mt 10, 24-33
15.07NdzPwt 30, 10-14; Kol 1, 15-20; Łk 10, 25-37
16.07PonWj 1, 8-14.22; Mt 10, 34-11, 1
17.07WtWj 2, 1-15a; Mt 11, 20-24
18.07ŚrWj 3, 1-6.9-12; Mt 11, 25-27
19.07CzwWj 3, 13-20; Mt 11, 28-30
20.07PtWj 11, 10-12,14; Mt 12, 1-8
21.07SobWj 12, 37-42; Mt 12, 14-21
22.07NdzRdz 18, 1-10a; Kol 1, 24-28; Łk 10, 38-42
23.07PonGa 2, 19-20; J 15, 1-8 (t. VI) sw.
24.07WtWj 14, 21-15, 1; Mt 12, 46-50
25.07Śr2 Kor 4, 7-15; Mt 20, 20-28 (t. VI) sw.
26.07CzwSyr 44, 1.10-15; Mt 13, 16-17 (t. VI)
27.07PtWj 19, 17;20, 1-17; Mt 13, 18-23
28.07SobWj 24, 3-8; Mt 13, 24-30
29.07NdzRdz 18, 20-32; Kol 2, 12-14; Łk 11, 1-13
30.07PonWj 32, 15-24.30-34; Mt 13, 31-35
31.07WtWj 33, 7-11;34, 5-9.28; Mt 13, 36-43
1.08ŚrWj 34, 29-35; Mt 13, 44-46
2.08CzwWj 40, 16-21.34-38; Mt 13, 47-53
3.08PtKpl 23, 1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13, 54-58
4.08SobKpl 25, 1.8-17; Mt 14, 1-12 (Ez 3, 16-21; Mt 9, 35-10, 1 t. VI)
5.08NdzKoh 1, 2;2, 21-23; Kol 3, 1-5.9-11; Łk 12, 13-21
6.08PonDn 7, 9-10.13-14 (2 P 1, 16-19); Łk 9, 28b-36 (t. VI) Przemienienie Panskie
7.08WtLb 12, 1-13; Mt 14, 22-36
8.08ŚrLb 13, 1-2a.25-14, 1.26-29.34-35; Mt 15, 21-28
9.08CzwGa 6, 14-16; J 4, 19-24 (t. VI) sw.
10.08Pt2 Kor 9, 6-10; J 12, 24-26 (t. VI) sw.
11.08SobPwt 6, 4-13; Mt 17, 14-20
12.08NdzMdr 18, 6-9; Hbr 11, 1-2.8-19 (Hbr 11, 1-2.8-12); Łk 12, 32-48 (Łk 12, 35-40)
13.08PonPwt 10, 12-22; Mt 17, 22-27
14.08WtMdr 3, 1-9 ( 1 J 3, 13-16); J 15, 12-16 (t. VI)
15.08ŚrAp 11, 19a;12, 1.3-6a.10ab; 1 Kor 15, 20-26; Łk 1, 39-56 (t. VI) ur. Wniebowziecia NMP
16.08CzwJoz 3, 7-10a.11.13-17; Mt 18, 21-19, 1
17.08PtIz 61, 1-3a; 2 P 1, 2-11; Mk 1, 14-20 (t. VI) ur.
18.08SobJoz 24, 14-29; Mt 19, 13-15
19.08NdzJr 38, 4-6.8-10; Hbr 12, 1-4; Łk 12, 49-53
20.08PonSdz 2, 11-19; Mt 19, 16-22 (Syr 39, 1a.5b.6-10 albo 1 Kor 2, 10b-16; J 17, 20-26 t. VI)
21.08WtSdz 6, 11-24a; Mt 19, 23-30
22.08ŚrIz 9, 1-3.5-6; Łk 1, 26-28 (t. VI)
23.08CzwSdz 11, 29-39a; Mt 22, 1-14
24.08PtAp 21, 9b-14; J 1, 45-51 (t. VI) sw.
25.08SobRt 2, 1-3.8-11;4, 13-17; Mt 23, 1-12
26.08NdzPrz 8, 22-35 (Iz 2, 2-5); Ga 4, 4-7; J 2, 1-11 (t. VI) ur.
27.08Pon1 Tes 1, 1-5.8b-10; Mt 23, 1.13-22 (Syr 26, 1-4.13-16; Łk 7, 11-17 t. VI)
28.08Wt1 Tes 2, 1-8; Mt 23, 23-26 (1 J 4, 7-16; Mt 23, 8-12 t. VI)
29.08ŚrJr 1, 17-19; Mk 6, 17-29 (t. VI)
30.08Czw1 Tes 3, 7-13; Mt 24, 42-51
31.08Pt1 Tes 4, 1-8; Mt 25, 1-13
1.09Sob1 Tes 4, 9-11; Mt 25, 14-30
2.09NdzSyr 3, 17-18.20.28-29; Hbr 12, 18-19.22-24a; Łk 14, 1.7-14
3.09Pon1 Tes 4, 13-18; Łk 4, 16-30
4.09Wt1 Tes 5, 1-6.9-11; Łk 4, 31-37
5.09ŚrKol 1, 1-8; Łk 4, 38-44
6.09CzwKol 1, 9-14; Łk 5, 1-11
7.09PtKol 1, 15-20; Łk 5, 33-39
8.09SobMi 5, 1-4a (Rz 8, 28-30); Mt 1, 1-16.18-23 (Mt 1, 18-23 t. VI) sw. Narodzenia NMP
9.09NdzMdr 9, 13-18b; Flm 9b-10.12-17; Łk 14, 25-33
10.09PonKol 1, 24-2, 3; Łk 6, 6-11
11.09WtKol 2, 6-15; Łk 6, 12-19
12.09ŚrSyr 24, 14-16.24-31; Kol 3, 12-17; Mt 12, 46-50 ur. NMP Piekarskiej
13.09CzwKol 3, 12-17; Łk 6, 27-38
14.09PtLb 21, 4b-9 (Flp 2, 6-11); J 3, 13-17 (t. VI) sw.
15.09SobHbr 5, 7-9; J 19, 25-27 (Łk 2, 33-35) (t. VI)
16.09NdzWj 32, 7-11.13-14; 1 Tm 1, 12-17; Łk 15, 1-32 (Łk 15, 1-10)
17.09Pon1 Tm 2, 1-8; Łk 7, 1-10
18.09WtMdr 4, 7-15 (1 J 2, 12-17); Łk 2, 41-52 t. VI) sw.
19.09Śr1 Tm 3, 14-16; Łk 7, 31-35
20.09Czw1 Tm 4, 12-16; Łk 7, 36-50
21.09PtEf 4, 1-7.11-13; Mt 9, 9-13 (t. VI) sw.
22.09Sob1 Tm 6, 13-16; Łk 8, 4-15
23.09NdzAm 8, 4-7; 1 Tm 2, 1-8; Łk 16, 1-13 (Łk 16, 10-13)
24.09PonEzd 1, 1-6; Łk 8, 16-18
25.09WtEzd 6, 7-8.12b.14-20; Łk 8, 19-21
26.09ŚrEzd 9, 5-9; Łk 9, 1-6
27.09CzwAg 1, 1-8; Łk 9, 7-9
28.09PtAg 1, 15b-2, 9; Łk 9, 18-22
29.09SobDn 7, 9-10.13-14 (Ap 12, 7-12a); J 1, 47-51 (t. VI) sw.
30.09NdzAm 6, 1a.4-7; 1 Tm 6, 11-16; Łk 16, 19-33
1.10PonZa 8, 1-8; Łk 9, 46-50 (Iz 66, 101-14c; Mt 18, 1-4 t. VI)
2.10WtWj 23, 20-23; Mt 18, 1-5.10 (t. VI)
3.10ŚrNe 2, 1-8; Łk 9, 57-62
4.10CzwNe 8, 1-4a.5-6.7b-12; Łk 10, 1-12 (Ga 6, 14-18; Mt 11, 25-30 t. VI)
5.10PtBa 1, 15-22; Łk 10, 13-16
6.10SobBa 4, 5-12.27-29; Łk 10, 17-24
7.10NdzHa 1, 2-3;2, 2-4; 2 Tm 1, 6-8.13-14; Łk 17, 5-10
8.10PonJon 1, 1-2, 11; Łk 10, 25-37
9.10WtJon 3, 1-10; Łk 10, 38-42 (Syr 39, 1-3.4c-11; Mt 25, 14-23 t. VI)
10.10ŚrJon 4, 1-11; Łk 11, 1-4
11.10CzwMl 3, 13-20a; Łk 11, 5-13
12.10PtJl 1, 13-15; 2, 1-2; Łk 11, 15-26
13.10SobJl 4, 12-21; Łk 11, 27-28
14.10Ndz2 Krl 5, 14-17; 2 Tm 2, 8-13; Łk 17, 11-19
15.10PonRz 1, 1-7; Łk 11, 29-32
16.10WtPrz 31, 10-13.19-20.30-31; 1 Tm 5, 3-10; Mk 3, 31-35 (t. VI) ur.
17.10ŚrRz 2, 1-11; Łk 11, 42-46 (Flp 3, 17-4, 1; J 12, 24-26 t. VI)
18.10Czw2 Tm 4, 9-17a; Łk 10, 1-9 (t. VI) sw.
19.10PtRz 4, 1-8; Łk 12, 1-7
20.10SobRz 4, 13.16-18; Łk 12, 8-12 (Syr 3, 30-4, 10 albo Jk 2, 14-17; Mt 25, 31-40 t. VI)
21.10NdzWj 17, 8-13; 2 Tm 3, 14-4, 2; Łk 18, 1-8
22.10PonRz 4, 20-25; Łk 12, 13-21
23.10WtRz 5, 12.15b.17-19.20b-21; Łk 12, 35-38
24.10ŚrRz 6, 12-18; Łk 12, 39-48
25.10CzwRz 6, 19-23; Łk 12, 49-53
26.10PtRz 7, 18-24; Łk 12, 54-59
27.10SobRz 8, 1-11; Łk 13, 1-9
28.10Ndzdo wyboru - t. VI, s. 16 w katedrze i kaplicach: Syr 35, 12-14.16-18; 2 Tm 4, 6-9.16-18; Łk 18, 9-14
29.10PonRz 8, 12-17; Łk 13, 10-17
30.10Wtdo wyboru -t. VI s. 16 sw.
31.10ŚrRz 8, 26-30; Łk 13, 22-30
1.11CzwAp 7, 2-4.9-14; 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a (t. VI) ur. Wszystkich Swietych
2.11PtJob 19, 1.13-17a; 1 Kor 15, 20-24a.25-28; Łk 23, 44-46.50-53; 24, 1-6a (t. VI)
3.11SobRz 11, 1-2a.11-12.25-29; Łk 14, 1.7-11
4.11NdzMdr 11, 22-12, 2; 2 Tes 1, 11-2, 2; Łk 19, 1-10
5.11PonRz 11, 29-36; Łk 14, 12-14
6.11WtRz 12, 5-16a; Łk 14, 15-24
7.11ŚrRz 13, 8-10; Łk 14, 25-33
8.11CzwRz 14, 7-12; Łk 15, 1-10
9.11PtErz 47, 1-2.8-9.12 (1 Kor 3, 9b-11.16-17); J 2, 13-22 t. VI sw.
10.11SobRz 16, 3-9.16.22-27; Łk 16, 9-15
11.11Ndz2 Mch 7, 1-2.9-14; 2 Tes 2, 16-3, 5; Łk 20, 27-38 (Łk 20, 27.34-38)
12.11PonMdr 1, 1-7; Łk 17, 1-6
13.11WtMdr 2, 23-3, 9; Łk 17, 7-10 (Rz 8, 31b-39; Mt 10, 28-33 t. VI)
14.11ŚrMdr 6, 1-11; Łk 17, 11-19
15.11CzwMdr 7, 22-8, 1; Łk 17, 20-25
16.11PtMdr 13, 1-9; Łk 17, 26-37
17.11SobMdr 18, 14-16; 19, 6-9; Łk 18, 1-8
18.11NdzMl 3, 19-20a; 2 Tes 3, 7-12; Łk 21, 5-19
19.11Pon1 Mch 1, 10-15.41-41.54-57.62-64; Łk 18, 35-43
20.11Wt2 Mch 6, 18-31; Łk 19, 1-10
21.11Śr2 Mch 7, 1.20-31; Łk 19, 11-28 sw. Tarsycjusza
22.11Czw1 Mch 2, 15-29; Łk 19, 41-44
23.11Pt1 Mch 4, 36-37.52-59; Łk 19, 45-48
24.11Sob1 Mch 6, 1-13; Łk 20, 27-40
25.11Ndz2 Sm 5, 1-3; Kol 1, 12-20; Łk 23, 35-43 ur. Chrystusa Króla
26.11PonDn 1, 1-6.8-20; Łk 21, 1-4
27.11WtDn 2, 31-45; Łk 21, 5-11
28.11ŚrDn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Łk 21, 12-19
29.11CzwDn 6, 12-28; Łk 21, 20-28
30.11PtRz 10, 9-18; Mt 4, 18-22 (t. VI) sw.
1.12SobDn 7, 15-27; Łk 21, 34-36
2.12NdzIz 2, 1-5; Rz 13, 11-14; Mt 24, 37-44 I Ndz Adwentu
3.12PonIz 4, 2-6; Mt 8, 5-11 (1 Kor 9, 16-19.22-23; Mk 16, 15-20 t. VI)
4.12WtIz 11, 1-10; Łk 10, 21-24
5.12ŚrIz 25, 6-10a; Mt 15, 29-37
6.12CzwIz 26, 1-6; Mt 7, 21.24-27
7.12PtIz 29, 17-24; Mt 9, 27-31
8.12SobRdz 3, 9-15; Ef 1, 3-6.11-12; Łk 1, 26-38 (t. VI) ur. Niepokalanego Poczecia NMP
9.12NdzIz 11, 1-10; Rz 15, 4-9; Mt 3, 1-12
10.12PonIz 35, 1-10; Łk 5, 17-26
11.12WtIz 40, 1-11; Mt 18, 12-14
12.12ŚrIz 40, 25-31; Mt 11, 28-30
13.12CzwIz 41, 13-20; Mt 11, 11-15
14.12PtIz 48, 17-19; Mt 11, 16-19
15.12SobSyr 48, 1-4.9-11; Mt 17, 10-13
16.12NdzIz 35, 1-6a.10; Jk 5, 7-10; Mt 11, 2-11
17.12PonRdz 49, 2.8-10; Mt 1, 1-17
18.12WtJr 23, 5-8; Mt 1, 18-24
19.12ŚrSdz 13, 2-7.24-25a; Łk 1, 5-25
20.12CzwIz 7, 10-14; Łk 1, 26-38
21.12PtPnp 2, 8-14 (So 3, 14-18a); Łk 1, 39-45
22.12Sob1 Sm 24-28; Łk 1, 46-56
23.12NdzIz 7, 10-14; Rz 1, 1-7; Mt 1, 18-24
24.12Pon2 Sm 7, 1-5.8b-12.14a; Łk 1, 67-79 Wigilia, Msza w wigilie: Iz 62, 1-5; Dz 13, 16-17.22-25; Mt 1, 1-25 (Mt 1, 18-25)
25.12WtMsza w nocy: Iz 9, 1-3.5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14 ur. Bozego Narodzenia
Msza o swicie: Iz 62, 11-12; Tt 3, 4-7; Łk 2, 15-20
Msza w dzien: Iz 52, 7-10; Hbr 1, 1-6; J 1, 1-18 (J 1, 1-5.9-14)
26.12ŚrDz 6, 8-10; Dz 7, 54-60; Mt 10, 17-22 (t. VI) sw.
27.12Czw1 J 1, 1-4; J 20, 2-8 (t. VI) sw.
28.12Pt1 J 1, 5-2, 2; Mt 2, 13-18 (t. VI) sw.
29.12Sob1 J 2, 3-11; Łk 2, 22-35
30.12NdzSyr 3, 2-6.12-14; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23 (t. I) sw. Swietej Rodziny
31.12Pon1 J 2, 18-21; J 1, 1-18
Przygotował Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl