jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Kultura

"Wstańcie, chodźmy!"

Niemal wszyscy znają biografię Karola Wojtyły. Nie obce są nam historie o przygodach papieża-Polaka na nartach, kajakach czy kremówkach w Wadowicach. Z wielu, pieczołowicie napisanych, biografii znamy jego niełatwe dzieciństwo, związaną ze sztuką młodość i wreszcie - jego drogę powołania i życie papieskie - jako następcy św. Piotra. A co wiemy o Jego życiu biskupim?

Wspaniała książka sługi Bożego - Jana Pawła II, opowiada o Jego posłudze biskupiej; jest jakby odpowiedzią na napisany wcześniej "Dar i tajemnicę", traktujący o sakramencie kapłaństwa w życiu Jana Pawła II. Obie pozycje zostały napisane już w czasie pontyfikatu papieża-Polaka, dlatego odznaczają się wyjątkowo przejrzystym patrzeniem z perspektywy kapłana z 50-letnim stażem.

Ojciec Święty rozpoczyna tę opowieść o charakterze autobiograficznym, od momentu dotarcia do niego wieści o mianowaniu go biskupem sufraganem w Krakowie. A było to podczas spływu kajakowego... Czytamy o jego przeżywaniu momentu otrzymywaniu sakry biskupiej (kapitalne opisy insygniów biskupich). Już wtedy, gdzieś w tle wszystkich tych wydarzeń, o których On sam nawet wcześniej nie marzył, słychać było słowa "Habemus papam"...

"Pamiętam jak dziś, ze arcybiskup wziął mnie pod rękę i wprowadził do poczekalni, gdzie siedzieli księża, i powiedział: "Habemus papam". W świetle późniejszych wydarzeń można powiedzieć, że były to słowa prorocze."
[Rdz I, Powołanie]

Papież podejmuje temat istoty bycia pasterzem, głównie w oparciu o swoje doświadczenia duszpasterskie jako biskup w czasach komunizmu. Tak obserwujemy przeżycia bp Wojtyły związane z troską o seminaria duchowne (wykładał także w naszym Śląskim Seminarium!), młodzieżą (ciekawa geneza Światowych Dni Młodzieży), dziećmi, światem nauki, kultury. Papież wspomina nawet o...św. Mikołaju i organizacji Caritas. Niezwykle ciekawy jest także rozdział poświęcony celibatowi, gdzie Wojtyła tłumaczy jego istotę.

Jan Paweł II we "Wstańcie chodźmy!" ukazuje zarówno wątki autobiograficzne, nieraz z aptekarską dokładnością wspominając dawne wydarzenia, jak i te odnoszące się do kościoła Powszechnego; do kwestii i wartości uniwersalnych.

Wracajmy do nieprzebranej bibliografii papieskiej, jaka pozostawił nam po sobie nasz i wszystkich papież - Jan Paweł II! Nazywasz siebie przynależnym do pokolenia JP II. Czyż nie jest nim to, które wnikliwie wraca w tylu dziełach pisanych do jego myśli?

Drodzy ministranci: Wstańcie, chodźmy służyć Panu!

Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl