jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Kultura

Argumentacja świętości

Recenzja książki ks. Mieczysława Malińskiego pt. "Jan Paweł Wielki - droga do świętości"

okladka Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze o Janie Pawle II, tym bardziej o Janie Pawle Wielkim (w co jak najbardziej wątpię), winien bezzwłocznie sięgnąć po lekturę tej książki. Wejść na drogę do świętości, którą pokazuje autor. Tyle tytułem wstępu...

Już pierwsze zdanie nie pozostawia nam wątpliwości ani nie pozwala przypuszczać, że autor - przyjaciel papieża, wątpi w wyjątkowość opisywanej postaci. Brzmi ono: "Kiedy poznałem go w 1940 roku, on już był wielki." Od początku czytania tej książki, niemal przez każde zdanie, opis słów i poglądów Ojca Świętego, szczere zachowania, przebija się do nas potęga tej niepowtarzalnej na przestrzeni dziejów osobistości, jaką był (i jest) Jan Paweł II. Jan Paweł Wielki - bez dyskusji!

Książka podzielona została na dwie części. W pierwszej ks. Maliński chronologicznie oprowadza nas po muzeum wydarzeń z życia papieża-Polaka; najpierw młodego chłopca, ucznia gimnazjum, a następnie ministranta i studenta z Krakowa. Po latach pracy w czasie okupacji i studiach w seminarium, upływających pod znakiem poznawania realiów świata współczesnego, fascynacji historią Polski i sztuką, a także realizowania się jako pisarza i aktora, wkraczamy w okres Wojtyły - księdza i wykładowcy. Odnajdujemy jego fenomen jako duszpasterza akademickiego, spędzającego czas z młodzieżą na kajakach, mającego już wtedy wspaniały kontakt z młodymi. Wtedy też przyszły Jan Paweł II dowiedziawszy się, że zostaje biskupem, nawet nie przypuszcza, że jego kariera w planie Bożym tak prędko wypchnie go na szerokie wody (w myśl jego słów: "Wypłyńcie na głębię"). Gdy zostaje kardynałem, ma już za sobą udział w Soborze Powszechnym, mając opinię twardego negocjatora i zwolennika zmian. Nic więc dziwnego, że w roku 1978, gdy Kościół potrzebuje silnego pasterza, to on zostaje wybrany papieżem, co wspaniale i w drobnych szczegółach opisuje i relacjonuje nam ks. Mieczysław Maliński - naoczny świadek tamtych wiekopomnych wydarzeń.

Czytając "Jana Pawła Wielkiego..." można dojść do wniosku, że gdyby autor "urwał" książkę w tym momencie, już możnaby tę postać określić mianem Wielkiej. Jednak to dopiero początek. Druga część utworu przynosi nam niejako odpowiedź (choć pozostawia też pole do własnych przemyśleń) na pytanie: "Dlaczego święty?". Po pierwsze odkrywamy naszego Ojca Świętego, jako papieża-pielgrzyma, budującego mosty między różnymi systemami, światami i narodami, w imię jedności i pokoju. Ukazuje papieża niweczącego panujący, destrukcyjny "porządek" świata (komunizm). Czytamy o Jego działaniach na rzecz godnej pracy dla ludzi, ochrony praw człowieka i jego godności. Już nie tylko jako Papieża-rezydenta, ale jako Papieża, który opuszcza Watykan, by być blisko swoich wiernych, także wśród młodzieży, którą tak bardzo ukochał. Nie była to jednak ani miłość jednostronna, ani łatwa; Jan Paweł Wielki zarówno bawił jak i skłaniał do refleksji, chwalił i zarazem wzywał do pracy nad sobą, cieszył się z jej spontaniczności, a jednocześnie nie unikał wytykania błędów. I robił to skutecznie. Pomimo wypadków i cierpienia, które zapoczątkował zamach na jego życie, jak i postępującego wieku. Przez całą lekturę odczuć można wyjątkowy magnetyzm i wielkość postaci Jana Pawła II.

Im bardziej w zaawansowanym stopniu zagłębiamy się w tę lekturę, tym lepiej widzimy, że im trudniej było papieżowi, tym lepiej oddziaływał na Kościół, który słuchał go z przejęciem. Im trudniej - tym lepiej. Osobiście doszedłem do wniosku, że Jan Paweł Wielki odszedł, bo cały oddał się nam, spożytkował już wszystkie swoje siły dla nas - możnaby powiedzieć "spalił" się. By nam było łatwiej do Nieba. I być może dlatego zostanie świętym.

Czytelniku; sam odnajdź w tej książce odpowiedź na pytanie; "Dlaczego Wielki i dlaczego Święty?"

Piotr Lewandowski
Tytuł: "Jan Paweł Wielki - Droga do świętości"
Autor: ks. Mieczysław Maliński
Wydawnictwo: M
Kraków 2005

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl