jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Formacja > Materiały formacyjne

Od kandydata do animatora

Książka Ks. Grzegorza Rzeźwickiego jest podręcznikiem formacji ministranckiej, obejmującym całość 10-letniego programu formacyjnego KDSL. Jest niejako kompendium podzielonego na 5 tomów opracowania krakowskiego, ale zawiera także inne przydatne treści.

Po przedstawieniu Służby liturgicznej w dokumentach Kościoła, a także omówieniu podstawowych kwestii związanych z istotą i znaczeniem liturgii, a także z duchowoscią liturgiczną, autor opisuje poszczególne elementy liturgii:

Następnie autor podejmuje zagadnienia związane z funkcją ministrantów w historii, ze zbiórkami ministranckimi (formy, pomoce, porady), a także całorocznym programem formacji grupy ministranckiej.

W kolejnym rozdziale Ks. Rzeźwicki szczegółowo, pod kątem zadań, potrzebnych cech i formacji, opisuje wszystkie stopnie ministranckie, posługi związane ze Słowem Bożym, funkcje ceremoniarza i animatora liturgicznego. Poza radami teoretycznymi książka zawiera praktyczne wskazówki dla prowadzącego spotkania z ministrantami wszystkich stopni (znaleźć można także przykładowy konspekt).

Ostatnia część zawiera życiorysy wszystkich patronów ministrantów, a także dodatki i pomoce z zakresu wprowadzenia do liturgii (w tym wskazania KEP po ogłoszeniu nowego wydania OWMR).

"Od kandydata (...) do animatora" może służyć za ogólny podręcznik do formacji parafialnej wspólnoty ministranckiej. Prowadzi do zrozumienia programu formacyjnego KDSL i zachęca do sięgnięcia po jego bogate treści, uświadamiając ich aktualność i skuteczność w formacji.

Książka ta może być cenną pomocą dla opiekunów grup służby liturgicznej, ale także dla samych lektorów, ceremoniarzy i animatorów grup. Jest systematyczna, przejrzysta i zrozumiała, a takze oparta o rzetelną i szeroką bibliografię, związaną tak ogólnie jak i szczegółowo z problematyką formacji służby liturgicznej.

Piotr Lewandowski
tyt. Od kandydata (przez stopnie ministranta, funkcje lektora i ceremoniarza) do animatora
aut. Ks. Grzegorz Rzeźwicki
wyd. Biblos Tarnów 2007

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl