jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Formacja > Materiały formacyjne

Jak sadzonki oliwki dokoła Stołu Chrystusa, Chleba Życia

Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów

kl. Piotr Lewandowski

Prezentowana publikacja zawiera homilie, przemówienia i listy papieży oraz polskich biskupów, skierowane do ministrantów. Nauczanie papieskie jest owocem cyklicznych pielgrzymek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ministrantów (CIM) do Rzymu, odbywających się co ok. 5 lat. Książka zawiera homilie oraz katechezy Pawła VI (1967-1970), Jana Pawła II (1980-2001) oraz dotychczasowe wypowiedzi Benedykta XVI (2006-2010).

Autorem tego cennego opracowania jest ks. Grzegorz Rzeźwicki, znany pastoralista diecezji tarnowskiej, zajmujący się tematyką służby liturgicznej. Szkoda jednak, że w publikacji zabrakło przemówienia papieża Jana XXIII z pielgrzymki CIM w roku 1962. Jednak zawarte w książce magisterium papieskie, zostało tu uzupełnione o wypowiedzi polskich biskupów dotyczące ministrantów. Są to: list Sł .B. Prymasa Stefana Wyszyńskiego Służba liturgiczna (z 1976 r.), rozmowę z kard. Józefem Glempem nt. służby liturgicznej oraz list pasterski abp poznańskiego Stanisława Gądeckiego oraz list biskupi diecezji.
Z tej publikacji niewątpliwie skorzystają zarówno sami ministranci, lektorzy, ale również animatorzy i moderatorzy służby liturgicznej. Z powodzeniem katechezy papieskie oraz listy biskupów mogą się stać podstawą rozważań na spotkaniach formacyjnych. Katechezy te zawierają bowiem nie tylko teologię służby liturgicznej (potrzebną w prowadzeniu formacji duchowej), ale odnoszą się do formacji biblijnej oraz liturgicznej. Zawarte w książce nauczanie papieskie i biskupie ukazuje także cenne wskazówki praktyczne dla podejmujących swoją służbę ministrantów.

Trzeba dodać, że równolegle z ukazaniem się tej książki, nasza redakcja podjęła inicjatywę publikowania na stronie kolejnych przemówień papieskich wygłaszanych podczas międzynarodowych pielgrzymek Ministrantów do Rzymu (1967-2010).

Tyt.: Jak sadzonki oliwki dokoła Stołu Chrystusa, Chleba Życia.
Słowo papieży i polskich biskupów do ministrantów
opr.: ks. Grzegorz Rzeźwicki (red.)
wyd. BIBLOS
Tarnów 2011


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl