jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Formacja > Animatorzy

Zwycięzcy III Olimpiady Liturgicznej


 

 

W sobotę 7. czerwca 2014 r. odbył się finał III Diecezjalnej Olimpiady Liturgicznej Ministrantów. Tekstem źródłowym do tegorocznej edycji konkursu było Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego. Zmagania odbywały się w trzech kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna.

 

Zwycięzcą w kategorii najmłodszych został Wojciech Stolecki z Parafii MB Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych, w kategorii gimnazjum Artur Bednarczyk z Parafii św. Józefa Robotnika w Kłokocinie, a w kategorii najstarszych Stanisław Łomozik z Parafii św. Jana Chrzciciela z Pawłowic. Jak powiedział na rozpoczęcie archidiecezjalny duszpasterz ministrantów, ks. Cezariusz Wala, wszyscy, którzy brali udział w Olimpiadzie już są zwycięzcami. Obojętnie czy zostali na etapie parafialnym, dekanalnym czy też przeszli do etapu diecezjalnego, ponieważ przez zaznajamianie się z przepisami liturgicznymi, przyczyniają się do piękna liturgii, a przez to zbliżają się również do Chrystusa.

 

      Olimpiada liturgiczna to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim pogłębienie swojej wiedzy o liturgii, w czasie której Służba Ołtarza pełni rozmaite funkcje i posługi. Konkursy tego typu są doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy liturgicznej tych, którzy podczas Mszy Świętej są najbliżej ołtarza, aby ich święta posługa była bardziej świadoma, doskonalsza i piękniejsza oraz aby obudzić w sercach młodych ludzi miłość do liturgii i troskę o to, aby była ona sprawowana zgodnie z obowiązującymi normami liturgicznymi. Widać już dobre owoce np. ministranci rozmawiają ze swoimi opiekunami o stanie liturgii w ich parafiach i zmieniają niektóre elementy, aby postępować zgodnie z wytycznymi OWMR-u, co przyczynia się do wypełnienia ostatniej encykliki św. Jana Pawła II "Ecclesia de Eucharystia", w której Ojciec Święty napisał: "Kapłan, który wiernie sprawuje Mszę św. według norm liturgicznych, oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny swą miłość do Kościoła".

 

Szkoła podstawowa

I miejsce - Wojciech Stolecki

II miejsce - Piotr Ludynia

III miejsce - Kamil Brożek

 

Gimnazjum

I miejsce - Artur Bednarczyk

II miejsce - Marek Krawczyk

III miejsce - Kacper Frukacz

 

Szkoła ponadgimnazjalna

I miejsce - Stanisław Łomozik

II miejsce - Patryk Paszko

III miejsce - Krzysztof Namyślak

 

Relację przygotował Patryk Paszko


 

 

 


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl