jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Formacja > Animatorzy

Animator - porady i zasady dotyczące spotkań w grupie

Animator winien mieć osobowość lidera nie tylko w grupie ministranckiej jako całości, ale przede wszystkim na spotkaniach formacyjnych, które winne być dla animatora przywilejem i przyjemnością, a nie narzuconym złem koniecznym. Animator powinien przewodzić spotkaniu; trzymać w ryzach nie tylko "wybuchowe" nieraz charakterki podopiecznych, ale i temat, czas oraz przebieg spotkania. Należy jednak pamiętać, iż spotkanie nie jest dla nas - animatorów. Nie może być to miejsce i czas do wygadania się, głoszenia kazań lub osobistych przemówień, nacechowanych naszymi opiniami. Spotkanie nie może być ani powierzchowne (nudne) ani zbyt długie i rozbudowane (przegadane). Młodsi ministranci chętniej i łatwiej zapamietają i wezmą sobie do serca mniejszą "porcję" treści, niźli potężny elaborat, zwłaszcza opowiedziany jezykiem teologicznym. Oto kilka cennych porad, które usprawnią i uporządkują wasze spotkania.

Przed spotkaniem:

Na spotkaniu:

Oprac. Maciej Misztal, Piotr Lewandowski

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl