jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Formacja > Animatorzy

Kurs kierowników wypoczynku


Duszpasterstwo ministrantów serdecznie zaprasza na kurs kierowników kolonii i obozów skierowany do księży oraz diakonów  posiadających co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej. Jednodniowy kurs odbędzie się 16 maja (sobota) 2015 r. od godz. 9.00  do 16.30 w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Katowicach przy ulicy Wita Stwosza 17.

 Kurs uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach państwowych dotyczących organizacji kolonii i obozów wynikające z Rozporządzenia MEN z 16.01.2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

 Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się na adres: centrum.edukator@gmail.com  lub telefonicznie tel.: 694510519, (32)2038102 

Czas trwania: 10 godz. , wg programu MEN. Odpłatność: 100 zł.  Odpłatność obejmuje : zajęcia dydaktyczne, egzamin , zaświadczenie o ukończeniu kursu.

 Ukończenie kursu umożliwia uzyskanie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku  na: wszelkiego typu rekolekcjach,  koloniach, zimowiskach, obozach (stacjonarnych, wędrownych , harcerskich), półkoloniach, itd.

W przypadku księży diakonów wymagane jest zaświadczenie o ukończeniu  kursu wychowawców kolonii i obozów.


© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl