jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Diakonia

Różaniec i koronka do Bożego Miłosierdzia


Różaniec

artykuły o różańcu

Części modlitwy różańcowej

Część Radosna
Poniedziałek i Sobota

1. Zwiastowanie Maryi, iż jest matką Syna Bożego.
2. Nawiedzenie świętej Elżbiety.
3. Narodzenie Pana Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Odnalezienie Pana Jezusa wśród uczonych w świątyni.

Część Światła
Czwartek

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie Siebie na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie na górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

Część Bolesna
Wtorek i Piątek

1. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrodzie Oliwnym (Ogrójcu).
2. Biczowanie Pana Jezusa.
3. Ukoronowanie koroną z cierni.
4. Dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa.
5. Śmierć na krzyżu.

Część Chwalebna
Środa i Niedziela

1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Maryi.
5. Ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi.Koronka do Bożego Miłosierdzia

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion; zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił do niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca wszechmogącego; stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen

Ojcze nasz...

Zdrowaś, Maryjo...

Na dużych paciorkach:
Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew,duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Na małych paciorkach:
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata.(10 razy z rzędu)

Na zakończenie:
Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. (3 razy z rzędu)

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl