jesteś tu: Duszpasterstwo Ministrantów > Diakonia

Modlitwy lektorów

I modlitwa lektora

Boże wszechmogący, który przyjąłeś nas do służby lektora, błogosław nam, abyśmy wyraźnie
czytali słowa Pisma świętego i życiem naszym świadczyli o tym, co ustami czytamy. Amen.


II modlitwa lektora

Panie, oto stoję wobec tajemnicy Twego słowa. Potrzeba mi głębokiej wiary, by wyznać, że jest to słowo zbawcze,
objawiające jedyną Prawdę, dające życia, że "stało się Ciałem", że działa w Kościele prze Twego Ducha.
Panie, chcę być Twoim pojętnym uczniem, chcę być słuchaczem i świadkiem Twego słowa. Wiem, że potrzeba
do tego czystych warg; oczyść je, Panie. Przyrzekłem walczyć z wszelkim słowem plamiącym usta;
złośliwym i nieczystym, kłamliwym i nieroztropnym. Wierzę, Panie, że otwierając karty Pisma, spotykałem się
z Twoim słowem. Czy jednak przyjmuję je, zgłębiam i rozważam? Czy je kocham? Czy odpowiada na nie modlitwą?

Panie, moją misją jest gromadzić i budować wspólnotę dobrą, zwoływać Kościół własnym życiem i przykładem;
wspieraj to działanie, Panie. Uczyń wrażliwym naprawdę; że jestem odpowiedzialnym za zbawienie drugich.
Panie, Wcielone Słowo, podejmę z ufnością to wielkie zdanie; Ty jesteś przecież moim Mistrzem,
Ciebie chcę nieść ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Bądź ze mną, Panie. Amen.


Modlitwa lektora o łaskę wytrwania

Boże wszechmogący, który przyjąłeś mnie do służby lektora, błogosław mi, bym wyraźnie
czytał słowa Pisma świętego i według niego żył. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Modlitwa lektora przy ubieraniu szaty liturgicznej

Przy ubieraniu humerału:
O Boże, Panie mój,
okryj moją głowę
hełmem zbawienia,
abym mógł pokonać
wszelkie zasadzki szatana. Amen

Przy ubieraniu alby:
O Boże, Panie mój,
oczyść moje serce
i okryj mnie szatą łaski,
abym obmyty krwią Baranka,
cieszył się radością zbawionych. Amen.

Przy ubieraniu cingulum:
O Boże, Panie mój,
przepasz mnie pasem czystości
i silnej woli,
aby królowała we mnie
cnota wstrzemięźliwości i świętości. Amen.

© A.D. 2003-2013 Redakcja ministranci.archidiecezja.katowice.pl